Aanmeldformulier Expeditie Vormselkracht – voor 1 maart 2021

 

In verband met toediening van het sacrament van het vormsel in de parochie heilige Andreas  geven  de onderstaande ouders/verzorgers hun kind op voor het ontvangen van het Heilig Vormsel

 

Achternaam vormeling:                                                   ………………………………………………………

 

Doopnamen vormeling:                                                   ……………………………………………………….

 

Roepnaam vormeling:                                                      ……………………………………………………….

 

Geboortedatum vormeling                                             ……………………………………………………….

 

De vormeling is gedoopt op                                          ……………………………………………………..in de          …………………………………………kerk te ………………………………………………………..                 

 

De vormeling maakt deel uit van de geloofsgemeenschap(parochiekern):

 

………………………………………………. te ……………………………………………………….

 

De vormeling is leerling van de:           ……………………………………………………..school

 

Adres vormeling                                                  ………………………………………………………  

 

Plaats en postcode                                              ………………………………………………………

 

Telefoonnummer                                                ………………………………………………………

 

E-mailadres ouders                                           ………………………………………………………….

 

Naam vader                                                             ………………………………………………………

 

Voornamen vader                                               …………………………………………………………

 

Naam moeder                                                        …………………………………………………………

 

Voornamen moeder                                          ………………………………………………………

 

Handtekening vormeling                                             Handtekening ouder 

 

 

 

Gegevens zijn reeds bekend in de ledenadministratie van de parochie ja / nee *

Gaat wel / niet * akkoord met vermelding van naam vormeling op parochieel mededelingenblad.

 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de teamassistente van de  parochie H. Andreas, mw. Monique Hogervorst, via het parochiecentrum op werkdagen tussen 9:00uur tot 12:00uur via telefoonnummer 0117 – 45 33 74 of e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

  Startpagina