Vastenactie 2020

In de weken voor Pasen; de vastentijd, houdt de Caritasinstelling van de parochie H. Andreas een Vastenactie. In 2020 is de opbrengst van de vastenactie bestemd voor een nieuw eigen project. Dit keer is het een gezamenlijke actie van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Het project heet SIBUSISO en is een project voor kinderen met een beperking. Deze kinderen in Tanzania zitten vaak in een isolement en komen daar niet uit. Door zowel de kinderen als de ouders te trainen wordt hun geleerd om met deze omstandigheden om te gaan en naar buiten te treden. Ook wordt dit project weer gedragen door mensen uit onze regio. Wat doen we allemaal? Vieringen staan in het teken van de vastenactie. Verschillende scholen doen ook weer mee. En er is weer een vastenactiemiddag op 21 maart, deze middag willen we met alle geloofsgemeenschappen uit onze parochie organiseren. Er wordt uitleg gegeven over het project Sibusiso in Tanzania er is muziek, hobbymarkt, taartenbuffet, verloting, kortom het beloofd weer een bijzonder gezellige middag te worden. Deze middag begint om 13.00 uur tot 17.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg. Iedereen is hier van harte welkom. Op zaterdag 4 april organiseert de Caritas bij Jota een ontmoetingsmaaltijd. Ook hier krijgen we uitleg over het project Sibusiso in Tanzania. De maaltijd begint om 18.00 uur en we vragen een bijdrage van € 10,00. Opgeven bij het Pastoraal Centrum mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl of tel: 0117453374 voor 1 april. De plaatsen zijn beperkt, dus hier geldt ook wie ’t eerst komt, wie….. Bij opgave graag het bedrag overmaken op: PCI NL52 RBRB 0791 2211 13 o.v.v. uw naam. Ook e.v. een dieet. Iedereen is van harte welkom aan deze gezellige maaltijd!

Artikelen vastenaktie 2020 voor websites.

Samenwerken voor de kinderen van Sibusiso in Arusha, Tanzania.

Hoe mooi is het om niet voor zichzelf te leven, maar te leven om naar buiten te gaan en goede dingen te doen! Deze uitspraak is van paus Franciscus en staat opgetekend in een boekje van Tom Zwaenepoel getiteld “Hoe mooi zou het zijn”. Een verzameling van allerlei prachtige citaten van paus Franciscus.

Vastenaktie voegt de daad bij dit woord.
Niet voor zichzelf leven, maar de wereld ingaan en daar goede dingen doen. Dat is een hele belangrijk kenmerk van de Vastenaktiegroepen die in de drie parochies actief zijn. Dat doen ze al vele jaren, maar voor het eerst in de geschiedenis van de katholieke kerken in Zeeuws-Vlaanderen trekken ze nu gezamenlijk op om een succes te maken van het Sibusiso-project. Wat dit project precies is, wordt u elders in dit Regioblad uitgelegd. Van belang is dat de Vastenaktiegroepen vastberaden voor samenwerking hebben gekozen. Over heel Zeeuws-Vlaanderen worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van Sibusiso. In dit Regioblad en op de websites van de drie parochies kunt u deze activiteiten terugvinden. Hopelijk blijft die samenwerking in de toekomst behouden en kunnen vanuit de drie parochies  nieuwe initiatieven blijven ontstaan, zoals ook dit jaar al is gebeurd. Dit betekent overigens niet dat de Vastenaktie plotseling heel anders zal zijn. Iedere parochie kent sterke eigen punten, die een goed resultaat bevorderen. Het is belangrijk dat dat ook zo blijft.

 

Voegt u de daad bij het woord?
Niet voor zichzelf leven, maar de wereld ingaan en daar goede dingen doen. Hoe gaat U daar mee om? De veertigdagentijd is een goede periode om die vraag bij u zelf toe te laten. Een simpel antwoord op deze vraag is er niet. Laat u zich vooral niet afschepen met gemakkelijke antwoorden. U staat daarin niet alleen, want allerlei grote figuren uit onze geloofsgeschiedenis worstelden met diezelfde vraag. Denk maar eens aan de profeten. Ook al is het antwoord niet simpel, het is de moeite waard om de vraag te onderzoeken. Als u bidt, waar bidt u dan voor? Dat het u zelf of uw familie goed mag gaan? Of is er ook ruimte voor andere mensen in uw gebed? En als u de viering in een kerk meebeleeft, wat doet u dan met de inspiratie die u daar aangereikt is? Of slaat u in gelovige zin de week over en sluit u de volgende zondag weer aan bij de viering?
De daad bij het woord voegen kan ook betekenen dat u soms comfortabele zaken zult moeten opgeven. Er wordt iets van u verwacht. In hoeverre bent u bereid om iets in te leveren van uw eigen geluk? Of wordt u er juist gelukkiger van als u de wereld ingaat en daar goede dingen kunt doen voor mensen?

Vastenaktie heeft u nodig
Niet voor zichzelf leven, maar de wereld ingaan en daar goede dingen doen. De Vastenaktiegroepen gaan ons daar in voor en vragen u om aan te sluiten. Ze vragen u om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Ze vragen u om u te verdiepen in de situatie van de kinderen van Sibusiso. Ze vragen u om het werk van Sibusiso financieel te ondersteunen. En de lat wordt hoog gelegd: we willen €50.000 inzamelen. Daarmee zou ons Zeeuws-Vlaamse project misschien wel het grootste eigen project zijn van heel Nederland. De drie Vastenaktiegroepen  gaan er voor,  in het belang van de kinderen in Arusha.
Om te besluiten met een ander citaat van paus Franciscus: “Hoe mooi is het de papa’s en mama’s te zien die hun kind opheffen om het te laten zegenen: het is bijna een goddelijk gebaar”. Mogen de kinderen van Sibusiso erkend en gezien worden voor alle dagen van hun leven.

Pastor Niek van Waterschoot.

 

VASTENACTIE ZEEUWS VLAANDEREN,
3 R.K PAROCHIES KIEZEN GEZAMELIJK VOOR SIBUSISO

Het Sibusiso project in Tanzania is in 2001 gestart door Henk en Atty Hammer-Roos.
Nadat ze van 1975 tot 1979 in een missie ziekenhuis gewerkt hadden zijn ze in Zeeuws Vlaanderen terecht gekomen waar Henk in Terneuzen als huisarts gewerkt heeft. In 1986 zijn ze betrokken geraakt bij Artsen zonden Grenzen en alle twee zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden.

Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de meest kwetsbare in de samenleving. Het is Tanzania geworden. Kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen werden vaak weggestopt. Het werd gezien als een straf van God. De moeder werd vaak uit de familie verstoten en de vader verliet in veel gevallen het gezin. Er was in 2001 geen organisatie in Arusha en omgeving die zich het lot aantrok van deze kinderen.

Dit is de doelgroep waar Henk en Atty zich met hart en ziel voor zijn gaan inzetten. Het Sibusiso programma is een programma waarbij niet alleen aandacht besteed wordt aan het gehandicapte kind maar aan de hele familie en de directe omgeving. In de 19 jaar dat Sibusiso actief is zijn er veel kinderen en hun families geholpen. Meer dan 3500 families met een verstandelijk beperkt kind hebben de weg naar Sibusiso gevonden. Veel daarvan zijn jonge kinderen met ernstige meervoudige  beperkingen. Er is een groep jong volwassenen met een mildere beperking. Ook voor deze groep jongeren biedt Sibusiso een programma aan. Deze jongeren krijgen een opleiding in praktische vaardigheden welke afgestemd zijn op de thuissituatie. Er wordt veel aandacht besteed aan sport. De jongeren van Sibusiso nemen jaarlijks deel aan de Nationale Special Olympics en elke vier jaar gaat er een
afvaardiging naar de Internationale Special Olympics.

Sibusiso probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij te bevorderen. Dit gebeurt door middel van Open dagen op het Sibusiso centrum en thema bijeenkomsten en campagnes in de dorpen. Sibusiso heeft regelmatig zendtijd bij de regionale radio waarbij mensen kunnen inbellen en vragen kunnen stellen aan medewerkers van Sibusiso.

Er zijn nu 18 jongeren die, na hun training in het centrum, een vaste betaalde baan hebben gevonden bij lokale bedrijven. Sibusiso blijft deze jongeren volgen en begeleiden.

Het programma dat in 2001 is gestart is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol programma.
Dit gebeurt onder andere door:
• Financiële ondersteuning van de opleiding voor de jongeren
• Het aanleren van praktische vaardigheden die afgestemd zijn op de thuissituatie en de mogelijkheden van het kind
• Het begeleiden van de ouders en de familie
• Bijdrage aan bewustwordingsprogramma’s
• Het mogelijk maken van sportevenementen waarbij de integratie van gehandicapte kinderen en gezonde kinderen centraal staat
• De revalidatie van de kinderen die therapie nodig hebben
• Het verstrekken van op maat gemaakte hulpmiddelen zoals looprekjes, aangepaste stoeltjes en rolstoelen.
• Het special voedingsprogramma voor kinderen met slikproblemen

In Tanzania wordt er gewerkt met 55 enthousiaste en betrokken Tanzaniaanse medewerkers. In Tanzania hebben de Sander Hammer en zijn vrouw Claudia de
eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op zich genomen.
Meer informatie kunt u vinden u op de website van Sibusiso: www.sibusiso.nl

 

 

Vastenaktiegroepen Zeeuws-Vlaanderen.

 

  Vastenactie 2020
In de weken voor Pasen; de vastentijd, houdt de Caritasinstelling van de parochie
H. Andreas een Vastenactie. In 2020 is de opbrengst van de vastenactie bestemd voor een nieuw eigen project. Dit keer is het een gezamenlijke actie van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies.
Het project heet SIBUSISO en is een project voor kinderen met een beperking.
Deze kinderen in Tanzania zitten vaak in een isolement en komen daar niet uit.
Door zowel de kinderen als de ouders te trainen wordt hun geleerd om met deze
omstandigheden om te gaan en naar buiten te treden.
Ook wordt dit project weer gedragen door mensen uit onze regio.
Wat doen we allemaal?
Vieringen staan in het teken van de vastenactie.
Verschillende scholen doen ook weer mee.
En er is weer een vastenactiemiddag op 21 maart, deze middag willen we met alle geloofsgemeenschappen uit onze parochie organiseren.
Er wordt uitleg gegeven over het project Sibusiso in Tanzania er is muziek, hobbymarkt, taartenbuffet, verloting, kortom het beloofd weer een bijzonder gezellige middag te worden.
Deze middag begint om 13.00 uur tot 17.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg.
Iedereen is hier van harte welkom.
 
Op zaterdag 4 april organiseert de Caritas bij Jota een ontmoetingsmaaltijd.
Ook hier krijgen we uitleg over het project Sibusiso in Tanzania.
De maaltijd begint om 18.00 uur en we vragen een bijdrage van € 10,00.
Opgeven bij het Pastoraal Centrum mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl
of tel: 0117453374 voor 1 april.
De plaatsen zijn beperkt, dus hier geldt ook wie ’t eerst komt, wie…..
Bij opgave graag het bedrag overmaken op: PCI NL52 RBRB 0791 2211 13 o.v.v. uw naam.
Ook e.v. een dieet.
Iedereen is van harte welkom aan deze gezellige maaltijd!

 

Activiteitenlijst Vastenaktie 2020.

 

Datum

Plaats

Activiteit

Presentie Sibusiso :
+ = ja;-= nee;

2 maart t/m 1 april)

Sas van Gent,
Wilhelminalaan 7 (naast kapsalon Cappaert/ tegenover Albert Hein.)

Tweedehandskleding verkoop.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 13.30-16.30; zaterdag: 10.00-14.00u

-

2 maart t/m 10 april

Westdorpe kapel,
Sas van Gent Vastenkledingwinkel,
Zuiddorpe kerk

Inleverpunten vastenzakjes of andere bijdragen gedurende de openingen.
Kapel Westdorpe alleen in de Goede Week.

-

2 maart t/m 10 april

Terneuzen Emmauskerk

Brocanterie na de zondagviering

-

2 maart t/m 10 april

Rk kerk Terneuzen en Zuiddorpe

Koffiestop met cake op zondag

-

2 maart t/m 10 april

Rk kerk Terneuzen en Philippine

Jamverkoop op zondag

-

2 maart t/m 10 april

Terneuzen Emmauskerk

Iconenverkoop op zondag

-

2 maart t/m 31 maart

AH’s in Axel, Hulst en Sas van Gent

Statiegeldbonnen AH

-

2 maart t/m 1 april

West Zeeuws-Vlaanderen

Verkoop kunstobject

 

2 maart t/m 10 april

Cuyperskerk, Statie en Sint Albert Sas van Gent. Emmauskerk

Collectebussen

-

8 maart

Emmauskerk

kerkcollecte

-

8, 15, 22,29 maart

Emmauskerk

Enveloppen trekken

-

12 maart

Zuiddorpe (Kaaike)

Ontmoetingsmaaltijd 17.30u en projectpresentatie

+

13 maart

Terneuzen Grote kerk, Noordstraat

Orgelconcert Tijd: 20.00u

+

14 maart

Hulst, basiliek

Boekenmarkt  Tijd:10.00-17.00u. Kunstverkoop en muziek Tragel.
Kraam Sibusiso

+

15 maart

Terneuzen Emmauskerk

kerkcollecte

-

18 maart

Philippine PKN kerk

Ontmoetingsmaaltijd
17.30 en  aansluitend vesperdienst

-

21 maart

Oostburg RK kerk

Hobby/handwerkmarkt. Tijd:13.00-17.00
Kraam Sibusiso en Juutsom.

+

22 maart

Terneuzen Emmauskerk

Kerkcollecte

-

23 maart t/m 5 april

Groede

Verkoop paaseitjes Meerstromenschool

 

26 maart

Terneuzen Emmauskerk

Ontmoetingsmaaltijd 17.30 en projectpresentatie

+

27 maart

Zuiddorpe

Benefietconcert jongeren met loterij 19.30

Gaat niet door!!

29 maart

Terneuzen Emmauskerk

kerkcollecte

-

4 april

Oostburg

Maaltijd Jota 18.00u

-

5 april

Rk-kerken Terneuzen, Zuiddorpe, Philippine

Collecte tijdens  viering

-

9 april

Hengstdijk

Basisschool ’t Vogelnest: groep 6 t/m 8 gesponsorde fietstocht; groep 1 t/m 5 spaart met Vastenactiedoosje.

-

9 april

Vogelwaarde

Basisschool de Schakel: groep 5 t/m 8 doet gesponsorde wandeltocht; groep 1 t/m 4 doet spelletjesochtend.

-

17 april

Westdorpe

Sponsorloop school De Kreeke

-

In de vastentijd

Koewacht

Fiets in, basisschool de Vlaswiek

-

In vastentijd

St. Jansteen

Basisschool Inghelolosenberghe: Scholensponsorloop

-

In vastentijd

Kloosterzande

Basisschool ’t Getij: sponsorloop en wafelactie.

 

In de vastentijd

West-Zeeuw-Vlaanderen

Acties  van diverse basisscholen