Op 24 december was er in Oostburg  een geslaagd oecumenisch initiatief via de online Kerstgezinsnachtviering. 

In Oostburg zijn we ook gewend aan elk jaar een gezamenlijke oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid. 

Door alle coronamaatregelen is daar geen mogelijkheid toe. PKN-Gemeente De Brug houdt alleen online diensten en de rk. Eligiuskerk is voorlopig nog dicht.

Voorstel via de WOO is nu dat we op zondag 17 januari, de zondag voor de Eenheid, samenwerken in de online viering van PG De Brug.

Het thema voor die dienst is #blijfinmijnliefde volgens een liturgie van de Raad van Kerken in Nederland. 

De dienst wordt verzorgd door enkele leden van  de kerkenraad, ds. Aart van Houweling is voorganger en vanuit de PKC/WOO is er een lectrice.

Op zondag 17 januari is deze online Oecumenische viering om 10.00 uur via de gebruikelijke kanalen te volgen.

-         direct te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  ( kies via menu Oostburg en PKN kerk De Brug).

-         in de loop van de middag te bekijken via www.kerkpleinoostburg.org . Kies in het menu aan de linkerkant : meest recente dienst.

-         ook te zien op de facebookpagina: PKN Protestantse Gemeente De Brug Oostburg.

-         indien gedeeld eveneens op de facebookpagina : parochie.heiligeandreas  en www.andreas-wzvl.nl

We nodige de parochianen graag uit van deze mogelijkheden gebruik te maken.

Op deze wijze is er toch een teken van gezamenlijkheid en een mogelijkheid dat ook te beleven.

De zusters uit de Oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, die meewerkten aan de voorbereidingen, 

wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. 

Mogen wij dat ook in Oostburg zo ervaren.

 

Werkgroep Oecumene Oostburg

 Naar startpagina