Parochie Heilige Andreas, St. Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, tel. 0117-453374
Postbanknummer:  NL 15 INGB 0004 3882 24
Banknummer NL 23 RABO 0168 4281 13           

Parochiekerncommissie Noord
Voorzitter en contactpersoon voor Hoofdplaat: Fons Soulimans, tel. 0117-340171
Lid en contactpersoon voor Biervliet: Mariëtte Adam-Buyck, tel. 0115-481778
Lid en contactpersoon voor Breskens: Adri de Lobel, tel. 0117-383255
Lid en contactpersoon voor IJzendijke: Tiny van de Calseijde, tel. 0117-302150

Redactieleden:
M. Uitdewilligen-van Rumste, Weststraat 19, 4521 AW Biervliet
M. Dellaert-Goethals, Krommeweg 1, 4515 RC IJzendijke
P. de Putter-Vermeire, Varkensmarkt 3, 4515 AK IJzendijke

Doopbewijzen:
Doopbewijzen vanuit alle 4 de geloofsgemeenschappen kunnen worden opgevraagd bij het Pastoraal Centrum te Oostburg (zie adres bovenaan).

Opgave gebedsintenties:
* Opgaveformulieren liggen achter in de kerk op de infotafel.
* Opgeven uiterlijk 19 december 2018
* Inleveren bij:
- Biervliet: M.L. Goossens-Verstraete, Port Scaldis 23-31, 4511 DC Breskens, 0117-308134
- Breskens: A. de Lobel, J.F. de Millianostraat 45, 4511 GC
- Hoofdplaat: T. Mollet, Kersenlaan 19, 4513 AK
- IJzendijke: J. Doolaege-de Looze, Hoogvogelstraat 1, 4515 DB
Betalingen via een van bovenstaande rekeningnummers. Graag erbij vermelden om welke geloofsgemeenschap
het gaat. De kosten bedragen € 10,50.

Communie thuis ontvangen:
Als u de communie thuis wilt ontvangen en niet meer in de gelegenheid bent naar de kerk te komen,
is er de mogelijkheid deze thuis te ontvangen.
Contactadressen:
Biervliet:     Ziekenbezoekgroep, tel. 0115-481533
Breskens:    Mevr. E. Buysse-Maas, Langeweg 101, tel. 0117-381585
Hoofdplaat:  Mevr. O. Soulimans-van Hee, Schoolstraat 10, tel. 0117-340171
IJzendijke:   Mevr. J. Doolaege-de Looze, Hoogvogelstraat 1, tel. 0117-301988
Emmaus:     Mevr. G. Doens-van den Hemel, 0117-302096
Als zieke mensen thuis bezoek willen ontvangen, kunnen ze dit aan bovenstaande contactpersonen doorgeven.

Kopie parochiebericht:
* Inleveren kopie voor de uitgave januari/februari 2019 uiterlijk 19 december 2018.
* Inleveren bij Marian Uitdewilligen email: a.uitdewilligen@comveeweb.nl

Gebedsintenties

Zaterdag 3 november
Hoofdplaat:     CD
Fam. Bouwens-Soulimans; Celina Lense; Alouis de Geringel e.e. Emma Boerjan en zus Marie; Agnes Lecluijze; Overl. fam. Duinker; Charel Mollet e.e. Louisa Heetesonne, Bertha Heetesonne; Emiel Steijaert e.e. Stefanie Boogaard en overl. kinderen; Edmond Cocquijt e.e. Irma van Voren en dochter Antoinette; Overl. ouders Waatjes-Potters en zus Emmie; André Antheunis en Irma Hamelijnck; Armand Thomaes e.e. Elza Buijsse; George Thomaes en fam..               
Biervliet:         Camiel en Emma Verstraete-van Waas, schoonzoon Bert en dochter Annie.

Zondag 4 november
Breskens:        De Westenwind
IJzendijke:      Gemengd koor
Peet en Annie de Smet-Cornelis; Peet de Looze e.e. Paulina Hamelinck en overl. fam.; Achiel Doolaege e.e. Anna Paridaen; Overl. ouders René Vercruysse e.e. Margaretha Hamelynck en overl. fam..

Zaterdag 10 november
Hoofdplaat:     Geen viering
Biervliet:      Geen viering

Zondag 11 november
Breskens:        Geen viering
IJzendijke:    Ritmisch koor
André v.d. Plasse e.e. Germaine Maas en overl. fam..
Biervliet:         9.30 uur Oecumenische dankdienst voor het gewas.

Zaterdag 17 november
Hoofdplaat:     Geen viering    
Biervliet:         Geen viering

Zondag 18 november
Breskens:        Tineke van ‘t Westeinde
IJzendijke:      Geen viering

Zaterdag 24 november
Hoofdplaat:     Geen viering
Biervliet:         De Stemmige maatjes
Remon en Jo Gielliet-Remijn en overl. fam.; Edith de Meijer-Herrebout e.v.
                        Omère de Meijer en overl. fam..

Zondag 25 november
Breskens:        Geen viering
IJzendijke:      Gemengd koor
Joseph v.d. Voorde e.e. Marie Aernoudts en overl. fam..

Zaterdag 1 december
Hoofdplaat:   Geen viering
Biervliet:        Geen viering

 

Zondag 2 december
Breskens:       Geen viering
IJzendijke:      Geen viering

Zaterdag 8 december
Hoofdplaat:Geen viering
Biervliet:         Ritmisch koor
                        Willy Baecke e.v. Georgette Maas; Johan Ducheine en overl. fam..

Zondag 9 december
Breskens:        De Westenwind
IJzendijke:      Ritmisch koor
Petrus de Meijer e.e. Eliza Haverbeke, kinderen en kleinkind.

Zaterdag 15 december
Hoofdplaat:     Geen viering
Biervliet:         Geen viering

Zondag 16 december
Breskens:        Bressia Kwartet
IJzendijke:      Geen viering

Zaterdag 22 december
Hoofdplaat:     Geen viering
Biervliet:         CD
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap

Zondag 23 december
Breskens:        Geen dienst
IJzendijke:      Gemengd koor
Tiny Weemaes-de Schepper.

Maandag 24 december
Hoofdplaat:     19.00 uur
CD
Fam. Bouwens-Soulimans; Emiel Steijaert e.e. Stefanie Boogaard en overl. kinderen; Edmond Cocquijt e.e. Irma van Voren en dochter Antoinette; Charel Mollet e.e.Louise Heetesonne; Bertha Heetesonne; Overl. ouders Waatjes-Potters en zus Emmie; André Antheunis en Irma Hamelijnck.
Biervliet:         19.00 uur
De Stemmige Maatjes
Willy v.d. Bossche e.v. Marie Pielaat en overl. fam.; Wilfried de Krijger en overl. fam.; Willy Baecke e.v. Georgette Maas; Hilair Maas e.e. Angèle van Rumste en overl. fam.; Marinus Vermue e.v., overl. kinderen en Marie-Vermue-Martens; Arnold du Puy e.v. Elvira Dusarduyn en overl. fam.; Johan Ducheine en overl. fam.; Cyriel Buysse e.v. Ria Buysse-van Waes en overl. fam.; Pastoor Aug. de Nijs en zus Madeleine; Edith de Meijer Herrebout e.v. Omère de Meijer en overl. fam.; Eduard van Rumste e.e. Angèle Maas en overl. fam..
IJzendijke:      22.00 uur
Gemengd koor/Ritmisch koor
Prudent Mullaert e.e. Irma Mullaert-Buysse en overl. families Mullaert-Baecke en
                        Buysse-de Dobbelaere.
Breskens:        The White Group
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
Hoofdplaat:     Geen viering
Biervliet:         Geen viering
IJzendijke:      Geen viering
Breskens:        Geen viering

Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag
Hoofdplaat:     Geen viering
Biervliet:         Geen viering
IJzendijke:      Geen viering
Breskens:        Geen viering

Zondag 30 december
Breskens:        Geen viering
IJzendijke:      Geen viering

2e Collectes in alle vier de geloofsgemeenschappen:
3 en 4 november:        Caritas/Kerstpakketten Actie
Deze Caritascollecte willen wij houden voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie in onze regio, in samenwerking met de andere kerken. Deze jaarlijkse actie is tot op heden altijd een groot succes gebleken, mede door uw vrijgevigheid en het vullen van de dozen in de adventstijd.
1 en 2 december:         Caritas/Adventsactie
In deze maand houden wij de maandelijkse Caritascollecte voor de Adventsactie. Op deze wijze willen we een teken geven dat we ook onze zorg willen delen met onze medemensen en de mensen die zich hiervoor inzetten. Ook – en juist- voor deze mensen geldt evenzeer deze maand: “Vol verwachting klopt ons hart”. Dat mensen daarin niet worden teleurgesteld – mede dankzij ons.
8 en 9 december:     Bisschoppelijke Adventsactie
15 en 16 december:     Bisschoppelijke Adventsactie
24 en 25 december:     Caritas/Diaconale werkgroepen
In deze Kerstviering houden we de Caritascollecte voor de diaconale werkgroepen in de diverse parochiekernen. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar en zetten zich in op allerlei gebied, zoals huisbezoek bij ouderen en zieken. Dit dankbare werk maakt Caritas mogelijk.

Kerstcollecte Biervliet
Afgelopen jaar zijn er in Biervliet weer heel wat zieken bezocht namens de parochie. In de week voor kerst gaan we weer langs bij de 80-plussers. Niet omdat ze ziek zijn, maar gewoon omdat we graag willen weten hoe het met hen gaat. Gezellig even een praatje maken, laten zien dat we aan hen denken. Bij al deze bezoekjes nemen we een kleine attentie mee en daar is de collecte tijdens de kerstviering ook dit jaar weer voor bestemd. Voor een project dicht bij huis. Van en voor Biervliet.

Werkgroep zieken en bejaarden, Biervliet

Kapelaan van Velthoven
Per 15 oktober 2018 heeft bisschop Liesen mij benoemd als kapelaan voor de drie parochies in Zeeuws -Vlaanderen. Ik ben de bisschop dankbaar dat hij mij heeft gevraagd om als kapelaan dicht bij de mensen te zijn en samen met hen de geloofsgemeenschappen van de katholieke kerk in Zeeuws-Vlaanderen te versterken.

Ik ben geboren en getogen in Dorst, een Brabants dorpje onder de rook van Oosterhout en Breda. Na de kleuterschool bij de zusters Franciscanessen en de basisschool Sint Marcoen, beide in Dorst, heb ik mijn middelbare school gevolgd in Breda – Onze Lieve Vrouwe college (OLV). Hierna ben ik gaan studeren aan de business universiteit Nyenrode en gaan werken bij het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Ik ben afgestudeerd en heb gewerkt als registeraccountant.

De muziek heeft mij altijd in de kerk gehouden. Vanaf mijn achtste jaar speel ik namelijk al orgel en ik zat vanaf mijn vijftiende achter het orgel van de huidige Antoniuskathedraal. Daarnaast heb ik ook verschillende kerkkoren gedirigeerd. Tot op heden ben ik nog lid van fanfare Sint Joris in Dorst, waar ik al meer dan 30 jaar slagwerker ben. 
In 2004 heb ik de eerste informatie aangevraagd voor de priesteropleiding Bovendonk, maar het duurde nog tot 2008 voordat ik een eerste gesprek had met bisschop vd Hende en later met vicaris Wiel Wiertz. In 2009 ben ik met de priesteropleiding begonnen, het voelde voor mij als thuiskomen. 

Na zes jaren van studie en vorming ben ik op 10 mei 2015 tot diaken gewijd en op 7 november 2015 tot priester. Het is voor mij een grote vreugde dat God mij heeft geroepen voor het priesterschap en dat ik nu als Zijn instrument mag werken in Zijn wijngaard. Ik ben nog steeds, ‘in de naam van de Heer gelukkig’!

In de afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alpen-Gilze. Hier was ik als kapelaan verantwoordelijke voor de bediening van de sacramenten en de voorbereidingen hierop (catechese). Daarnaast heb ik vele huisbezoeken mogen brengen en heb ik mij ingezet voor tiener- jongeren- en gezinspastoraat, diaconale projecten en voor Syrische christelijke vluchtelingen. Met de vluchtelingen hebben we een orkest opgericht genaamd Suryana (Ons Syrië). 
Ik hoop begin oktober te verhuizen naar Zeeuws -Vlaanderen en kom te wonen in Terneuzen. Samen met mijn ouders heb ik Terneuzen al een paar keer bezocht, alsmede het museum ‘Land van Axel’. 

Ik zie uit naar de samenwerking met mijn collega’s in het pastorale team en hoop u snel te ontmoeten. Laten we elkaar vandaag en de dagen die komen gaan dragen in gebed. 
In nomine Domini feliciter!

Groet,
Kapelaan van Velthoven

Oecumenische Forum-avond over Afscheid nemen
Datum: vrijdagavond 16 november 2018
Locatie: Kerkcentrum, Kerkplein 2 te Oostburg
Ontvangst vanaf 19.45 uur
Aanvang 20.00 uur - Sluiting 21.45 uur

We maken het allen mee in ons leven: het overlijden van een geliefde en het samen afscheid nemen dat daarop volgt. Het leven is sterfelijk en dat geldt niet in de laatste plaats ook voor ons eigen leven. Op een bepaald moment zullen we elkaar moeten loslaten.  Dat kan heel abrupt zijn, onverwacht, maar meestal gaat er een kortere of langere periode aan vooraf. Maar ook al zag je het al dan niet aankomen, zoals we naderhand zeggen, het met elkaar afscheid nemen blijft. Hoe doe je dat? Hoe kunnen we recht doen aan een geleefd mensenleven? Aan wie hij of zij was in het leven? En dat laatste niet alleen voor zichzelf maar ook voor elkaar.
Immers, afscheid nemen betekent ook: je bewust worden van de relaties waarin de overledene heeft geleefd. Want we nemen niet alleen afscheid van een geliefde, maar ook van de relatie zoals die was en gegroeid is tussen de overledene en eenieder van ons. Bij de bedoelde relaties kun je denken aan de naaste familie, de lokale gemeenschap, de geloofsgemeenschap, en de Eeuwige: hoe doe je die zoveel mogelijk recht? En op welke wijze, en waar?

Over het algemeen blijkt dat daar tevoren niet of weinig samen over wordt nagedacht. Dat vertaalt zich na het overlijden veelal in een gevoel van verlegenheid en niet goed weten hoe nu verder. Voor je het weet bevind je je in een maalstroom waarin binnen korte tijd niet alleen veel geregeld, maar ook belangrijke beslissingen genomen moeten worden.  Afscheid nemen doe je maar één keer en dan komt het er dus wel op aan hoe. Hoe doe je daarin de overledene en de betrokken relaties recht?

Daarover willen we samen in gesprek gaan. Lokale pastores en predikanten zullen daartoe korte thematische inleidingen houden, daarbij ondersteund door kennis en expertise van een ervaren uitvaartleidster. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Ds. Aart van Houweling, avanhvdm@zeelandnet.nl, 0117-852402
Ds. Irma Nietveld, inietveld@zeelandnet.nl, 0117-720413

Wist u dat….
- De bloemetjes op de kaarsjes bij de viering van Allerzielen in de geloofsgemeenschap IJzendijke
  geschonken zijn door Deco Green Bloemen?

Geloofscursus
Op 17 januari 2019 start de vijfde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis'.
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.
Voor wie 
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.
Achtergrond en inhoud
In deze cursus belichten we in vijf avonden telkens een belangrijke periode uit de geschiedenis van de katholieke Kerk.
We gaan in op de maatschappelijke omstandigheden en op het geloofsleven van degenen die toen daarin leefden en die ons het geloof hebben doorgegeven. In het bijzonder schenken we aandacht aan het leven van een heilige die in die periode heeft geleefd en die in de omstandigheden van het moment een wegwijzer is voor het navolgen van Jezus en het beleven van het evangelie.
Jezus heeft alle mensen willen samenbrengen in één gemeenschap met Zijn Vader, een nieuw volk van God. Tot dat volk hoort niet alleen het volk Israël, maar alle mensen van alle tijden die antwoorden op de roeping van God en Jezus willen navolgen. Die gemeenschap die in naam van Jezus bijeen is gebracht, werd door de eerste christenen aangeduid met een woord dat we in het Nederlands met 'Kerk' vertalen.
In de geloofsbelijdenis drukken we het geloof uit dat de Kerk heilig is. Dat is zij ook, omdat zij door God is bijeengebracht en bestaat uit mensen die door God zijn geheiligd. Dat wil jammer genoeg niet zeggen dat alle leden van de Kerk, in het verleden en nu, persoonlijk even heilig zijn. Bovendien blijven we allemaal kinderen van onze tijd en staan onder invloed van de tijdsgeest. In steeds wisselende omstandigheden hebben de leiders en leden van de Kerk geprobeerd recht te doen aan het evangelie, met meer of met minder enthousiasme en met meer of met minder succes. Het zijn de heiligen, zoals de heilige Franciscus, die in hun tijd een getuigenis geven van de echte geest van het evangelie en laten zien wat het is om leerling van Jezus te zijn. In vijf sleutelperiodes in het leven van de Kerk willen we de licht- en schaduwzijden bespreken en bekijken vanuit het oogpunt van een heilige van die tijd.
Door wie 
De cursusleider is Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum.
Kosten 
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden 
Zie link hieronder:
https://www.eparochie.nl/actueel/agenda/module-5-geloofscursus-met-als-thema-kerkgeschiedenis/