De leden van de parochiekerncommissie zijn bereikbaar via de voorzitter of secretaris:
Voorzitter: Dhr. A. Soulimans, voorzitter Schoolstraat 10, 4513 AR Hoofdplaat T: 0117-340171

Secretarismw. M. Adam Biervliet, T: 0115-481778.
Lid is dhr. A.de Lobel, Breskens

Lid is mw. T. van de Calseijde uit IJzendijke

Parochie Heilige Andreas, St. Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, tel. 0117-453374

Postbanknummer: NL 15 INGB 0004 3882 24 Banknummer NL 23 RABO 0168 4281 13

Parochiekerncommissie Noord Voorzitter en contactpersoon voor Hoofdplaat: Fons Soulimans, tel. 0117-340171 Lid en contactpersoon voor IJzendijke: Tiny van de Calseijde, tel. 0117-302150 Lid en contactpersoon voor Breskens: Adri de Lobel, tel. 0117-383255

Redactieleden: M. Uitdewilligen-van Rumste, Konijnenbergweg 1, 4521 GP Biervliet M. Dellaert-Goethals, Krommeweg 1, 4515 RC IJzendijke P. de Putter-Vermeire, Varkensmarkt 3, 4515 AK IJzendijke

Doopbewijzen: Doopbewijzen vanuit alle 4 de geloofsgemeenschappen kunnen worden opgevraagd bij het Pastoraal Centrum te Oostburg (zie adres bovenaan).

Opgave gebedsintenties: * Opgaveformulieren liggen achter in de kerk op de infotafel

* Inleveren bij: - Biervliet: M.L. Goossens-Verstraete, brievenbus kerk - Hoofdplaat: T. Mollet, Kersenlaan 19, 4513 AK - IJzendijke: J. Doolaege-de Looze, Hoogvogelstraat 1, 4515 DB Betalingen via een van bovenstaande rekeningnummers. Graag erbij vermelden om welke geloofsgemeenschap het gaat. De kosten bedragen € 10,50.

Communie thuis ontvangen: Als u de communie thuis wilt ontvangen en niet meer in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid deze thuis te ontvangen. Contactadressen: Biervliet: Ziekenbezoekgroep, tel. 0115-481533 Breskens: Mevr. E. Buysse-Maas, Langeweg 101, tel. 0117-381585 Hoofdplaat: Mevr. C. Thomaes-Buysse, Kon. Julianastraat 32, tel. 0117-348279 IJzendijke: Mevr. J. Doolaege-de Looze, Hoogvogelstraat 1, tel. 0117-301988 Emmaus: Mevr. G. Doens-van den Hemel, 0117-302096 Als zieke mensen thuis bezoek willen ontvangen, kunnen ze dit aan bovenstaande contactpersonen doorgeven.

Kopie parochiebericht: * Inleveren bij M. Uitdewilligen-van Rumste, email: a.uitdewilligen@comveeweb.nl. Lid is mw. M. Adam uit Biervliet.