IJZENDIJKE kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming Koninginnestraat 7, 4515 CH IJzendijke

Dienst: zondag om 10.45u (4e zo. van de maand geen dienst)

Koster: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl

Contact uitvaart: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl

Dhr. F. Mollet T: 0117-301226 Mw. M. de Milliano T: 0117-301228 mail: f.de.milliano@agroweb.nl

Liturgiegroep: mw. T. van de Calseyde T: 0117-302150 mail: pcalseyde@zeelandnet.nl

Contact koor: dhr. F. Mollet T: 0117-301226 Contact Ritmisch koor: dhr. A. Verberckmoes T: 0117-452792 mail: verberckmoes@hetnet.nl

Kindernevendienst: mw. L. Martens T: 0117-301989 mail: lindamartens@zeelandnet.nl

Lectoren: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl

Communie thuis: mw. J. Doolaege T: 0117-301988 mail: doolaegehj@zeelandnet.nl