Week 38:             Leren van een kind.

In de les n.a.v. de mini-viering van vorige week zondag hebben de kinderen op de basisschool in Sluis en Breskens gewerkt aan de opdracht uit de mini-viering van afgelopen zondag ‘Leren van een kind’. 

Er is door de kinderen uit groep 1 t/m 4 gewerkt aan o.a.: werkjes vanuit de opdracht ‘Vredesweek’ en de kleurplaat/vertelplaat bij het bijbelverhaal van die week. 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben gewerkt aan de puzzelopdracht van de 25e zondag en werkjes uit de opdracht ‘Vredesweek’.

Helaas deze week geen foto van mijn kijktafel, waarbij ik samen met de kinderen gekeken en gepraat heb over enkele plaatjes van ‘Anders kijken’. Wel ziet u enkele foto’s van werkjes waar de kinderen van de scholen aan hebben gewerkt en het mapje wat ze hebben gekregen om al hun werkjes van dit schooljaar te bewaren. Dit mapje gaat aan het eind van het schooljaar mee naar huis. 

 

Afbeelding met tekst  Automatisch gegenereerde beschrijving   

            

 

Naar start