Project voor de Veertigdagentijd: Ik ben de Wijnstok. Week 1: Jezus is goed geworteld.

Deze week ben ik op de basisscholen in Sluis en Breskens gestart met het project ‘Ik ben de wijnstok’ met het thema van week 1: Jezus is goed geworteld.

We zijn gestart bij de kijktafel (zie foto’s hieronder) van deze week en hebben gekeken en besproken wat er allemaal te zien was op deze tafel, zoals het viltdoek met de grond en de wortels; de kijkplaat van deze week; de kleurplaat ‘Veertigdagenkalender’; waarom staat er een plantje op de tafel en als laatste het bakje met aarde met daarop de wortels van Jezus. Iedere leerling mocht een kaartje pakken en vertellen wat het woord erop met Jezus had te maken. 

                        

Hierna hebben we het verhaal gelezen van ‘Jezus in de woestijn’ en zijn de kinderen aan de slag gegaan met kijkplaat van de wijnstok. Zij konden hierop schrijven wat hun wortels waren of hebben ze de kijkplaat mooi versierd. 
Daarna hebben ze op de kleurplaat van de Veertigdagentijdkalender, de vakjes gekleurd van hoever zijn we al op weg naar Pasen en hebben we de les afgesloten met het gebed om mee op weg te gaan. 

Hieronder ziet u de resultaten van enkele kijkplaten en de Veertigdagenkalender.

Foto’s werkjes van Sluis.

 

Kijktafel Sluis 

 

Foto’s werkjes van Breskens. 

  Kijktafel Breskens  


Start