Oostburg, 30 oktober 2020
Beste ouders/ verzorgers en kinderen,
Nu het nieuwe schooljaar weer van start is en de herfstvakantie achter de rug is, willen wij u informeren over de voorbereidingen en aanmelding voor de Eerste Heilige Communie 2021. Evenals vorig jaar willen we de voorbereiding vormgeven met het nieuwe project ‘Ik vier met Jezus’.
Zoals u weet, is de situatie van samenkomen in onze kerken de afgelopen maanden sterk veranderd. Ook de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel hebben wij moeten aanpassen en waar mogelijk is gebruik gemaakt van digitale voorbereiding en thuiswerkopdrachten.

Vorige maand is er een overleg geweest tussen de vertegenwoordigers van de basisscholen in West Zeeuws-Vlaanderen van Scoba en de parochie heilige Andreas.
In dit overleg is gesproken om de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie vanaf 2021 centraal te organiseren in Oostburg op de Sint Bavoschool. Het gezamenlijk voorbereiden gebeurt al langer bij het sacrament van het Heilig Vormsel. We hebben hier de afgelopen jaren positieve reacties op gehad.
Het voordeel van het samen voorbereiden is dat de kinderen zien dat ze niet alleen zijn, samen is veel leuker dan alleen. Daarnaast heeft de gezamenlijke voorbereiding het voordeel dat er vanuit de basisscholen een leerkracht beschikbaar wordt gesteld om samen met kapelaan Jochem van Velthoven de voorbereidingen te verzorgen. We denken de voorbereidingsbijeenkomsten te houden op vrijdagmiddag.

De voorbereidingen zullen in januari 2021 van start gaan en wij verwachten, hopen en bidden dat de Eerste Communieviering zal plaatsvinden in mei of juni.
Middels bijgaand aanmeldformulier kunt u uw kind hiervoor opgeven. De aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 13 november 2020. Na de aanmelding zult u meer informatie ontvangen over de data, de invulling en andere belangrijke zaken. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag van u.
Met een vriendelijke groet namens de werkgroep,

 

Wietse Lips, Ellen Dieleman en Kapelaan Jochem van Velthoven

 

Klik hier voor een afdruk opgave formulier

 

Naar startpagina