Kanselmededeling -
'Geroepen om op weg te gaan'
 
Afbeelding

Oostburg, 26 september 2021


Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen

Betreft: kanselmededeling.


Beste mensen

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de parochies in Zeeuws- Vlaanderen wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastorale team voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.
.
 
In het weekend van 17 oktober nemen wij afscheid van kapelaan Jochem van Velthoven. U weet dat hij benoemd is tot pastoor van de H Catharinaparochie in Oosterhout. Op 24 oktober wordt hij geïnstalleerd als pastoor van deze parochie.
 
De besturen en het pastoraal team van onze parochies hebben met de bisschop van Breda gesproken over de vacature vanwege het vertrek van kapelaan van Velthoven. Zij hebben gevraagd of de benoeming van een nieuwe priester mogelijk zou zijn.
Bisschop Liesen heeft die vraag goed verstaan. Hij heeft kapelaan Rodrigo Rojas Romero gevraagd of hij bereid is een benoeming in onze parochies te aanvaarden. Kapelaan Rodrigo is 45 jaar oud en van Argentijnse afkomst. Hij werd twintig jaar geleden tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij gewerkt in landen rond de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten, waar hij in vaak moeilijke omstandigheden als priester dienstbaar is geweest.
 
Twee jaar geleden is kapelaan Rodrigo naar het bisdom Breda gekomen. Hij heeft gefunctioneerd als aalmoezenier van de arabisch-sprekende christenen in ons bisdom en sinds november 2020 als kapelaan in de H. Catharinaparochie van Oosterhout. Daar heeft hij het parochieleven in ons bisdom leren kennen. Kapelaan Rodrigo heeft de Nederlandse taal leren spreken, en hij hoopt dat nog te verbeteren. Hij spreekt ook andere talen, waaronder Arabisch, Spaans en Engels. Hij kan als vanzelf parochianen die vanuit de hele wereld in Zeeuws-Vlaanderen zijn komen wonen helpen om zich in onze omgeving goed thuis te weten.

Bisschop Liesen heeft kapelaan Rodrigo gevraagd om kennis te maken met het pastoraal team en de besturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om hem te benoemen tot kapelaan van onze parochies.

Kapelaan Rodrigo krijgt een aanstelling van 80% voor onze parochies. Daarnaast zal hij voor 20% van zijn werktijd werkzaam zijn als aalmoezenier voor arabisch-sprekende christenen in het hele bisdom. Zijn benoeming gaat in op 1 januari. Kapelaan Rodrigo zal gaan wonen in Terneuzen, in de woning aan de Walstraat. Datum en plaats van de presentatieviering moeten nog bepaald worden. Wij informeren u daarover als ze bekend zijn.
 
We zijn blij dat met de komst van kapelaan Rodrigo het pastoraal team op sterkte blijft. Graag feliciteren we kapelaan Rodrigo met zijn benoeming en we hopen dat hij zich spoedig bij ons thuis mag weten. We bidden om zegen voor hem en voor onze parochies.

pastoor Wiel Wiertz
 
 
Facebook
 
Website
startpagina