Microsoft Word - 29-05-2020 brief opstart vieringen

 

        

 

--- Hulst, Terneuzen, Oostburg --- 29 mei 2020

 

 

Aan:                de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen

 

Van:                pastoraal team en parochiebesturen van de

H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en Parochie Heilige Andreas Betreft:           Herstart vieringen

Beste parochianen,

Op maandag 25 mei en dinsdag 26 mei is er in de drie besturen en het pastoraal team gesproken over het protocol van de Nederlandse bisschoppenconferentie betreffende de herstart van de vieringen.

Wij horen uw roep om weer samen te komen en ook ons hart en ziel roepen om per 1 juni alle kerken te openen en om als geloofsgemeenschappen samen te vieren. Daarbij is het wel dat we de woorden van Jezus indachtig zijn: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand" (Mt. 22, 37).

Ons verstand zegt ons dan ook dat we voorzichtig moeten blijven en alleen stapje voor stapje de kerken kunnen openen. Gezien de maatregelen vanuit de Nederlandse bisschoppen en lokale overheden moeten we alle krachten aanspreken om onze kerken in gereedheid te brengen en om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen voor en ook na de vieringen.

Daarom is onderstaand routeplan uitgezet:

In de week van 25 mei en 1 juni worden de kerken in gereedheid gebracht om te voldoen aan de 1,5 meter kerkelijke-samenleving, procedures uitgelegd aan alle vrijwilligers, aanmeldsysteem in werking gezet en de nodige aanschaffingen gedaan zoals handgel, hoestschermen, hostielepeltjes, etc.

Tevens vindt er in deze periode overleg plaats met de gemeenten, waarin onze parochies zich bevinden, om de protocollen en instructies door te nemen.

Vanaf zondag 7 juni is er in elke parochie op zondag één eucharistieviering. Ons pastoraal team heeft twee priesters, pastoor Wiel Wiertz en kapelaan Jochem van Velthoven. De keuze is nu gevallen op de H. Willibrordusbasiliek in Hulst (11.00 uur), de Emmaüskerk in Terneuzen (11.00 uur) en de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg (09.15 uur). Één van de priesters celebreert de viering in Aardenburg en Terneuzen en de tweede celebreert de viering in Hulst. Het volgende weekend wisselen zij. Op deze manier hoeven we geen beroep te doen op de op rust zijnde priesters die ook al op leeftijd zijn. De aanvangstijden van de drie kerken blijven zo ook gerespecteerd.

Het aangepaste schema vindt u hieronder:

 

Zondag 7 juni

9:15u Aardenburg
11:00u Terneuzen
11:00u Hulst

Kapelaan Jochem van Velthoven
Kapelaan Jochem van Velthoven
Pastoor Wiel Wiertz

Zondag 14 juni

9:15u Aardenburg
11:00u Terneuzen
11:00u Hulst

Pastoor Wiel Wiertz
Pastoor Wiel Wiertz
Kapelaan Jochem van Velthoven

Zondag 21 juni

9:15u Aardenburg
11:00u Terneuzen
11:00u Hulst

Kapelaan Jochem van Velthoven
Kapelaan Jochem van Velthoven
Pastoor Wiel Wiertz

Zondag 28 juni

9:15u Aardenburg
11:00u Terneuzen
11:00u Hulst

Pastoor Wiel Wiertz
Pastoor Wiel Wiertz
Kapelaan Jochem van Velthoven


 

Sommige kerken zijn geopend op de gebruikelijke tijden voor het aansteken van een kaarsje, zonder dat hier een viering plaatsvindt.

Voor deze vieringen in juni gelden een aantal voorwaarden zoals beschreven in het protocol van de Nederlandse bisschoppen. Onderstaand een korte samenvatting:

Aanmelden

In juni worden er per viering dertig kerkgangers toegelaten, dit is inclusief de koster en voorganger. Dat betekent dat u zich vooraf telefonisch moet aanmelden via het secretariaat van de eigen parochie in de week voorafgaande aan de viering (op maandag tot uiterlijk donderdag). Hierbij vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt dan op vrijdag een bevestiging of u op zondag bij de viering aanwezig kunt zijn.

Aanmelden kan voor één viering tegelijk. Er zal niet voor iedereen plaats zijn. Het is mogelijk dat u een week moet wachten.

Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u de vraag of u corona gerelateerde klachten heeft die zouden kunnen wijzen op besmetting. Bij gezondheidsklachten blijft u thuis.

Naar de kerk

 

Als u op zondag naar de kerk komt is alleen de hoofdingang open. In de kerk meldt u zich bij de gastheer of gastvrouw, hij\zij zal uw naam opzoeken op de lijst van aanmeldingen. Ook wordt u gevraagd of u corona gerelateerde symptomen heeft.

U wordt gevraagd tijdig, maar niet eerder dan een half uur voor de viering, aanwezig te zijn in verband met deze vragen.

Er zal ontsmettingsmiddel aanwezig zijn. Een gastvrouw/-heer reikt u dit middel aan bij binnenkomst.

Vervolgens wordt u via de looproute naar uw plaats begeleid, dit om de 1,5 meter afstand regel te respecteren.

Zingen

 

Samen zingen is nog niet toegestaan, ook onze koren mogen dat nog niet.

 

Uitreiking van de communie

Vanaf 14 juni is het weer toegestaan om de Heilige Communie te ontvangen.

 

In de kerk zal u de communiegang worden uitgelegd, volgt u alstublieft de aanwijzingen op van de gastheer/gastvrouw.


In juli willen we proberen om meerdere vieringen te houden. Onder welke condities dat in juli zal zijn, zoals het aantal kerkgangers, krijgt u nog te horen.

Wij realiseren ons dat de beperkingen en voorwaarden lastig voor u kunnen zijn, maar wij hopen dat u begrijpt dat wij als pastoraal team en besturen gehouden zijn aan de protocollen en eventuele aanvullende eisen vanuit de gemeente.

Contactgegevens secretariaten:

H. Maria Sterre der Zee:          0114-745000 (toets 1) tussen 9.30u en 12.00u iedere weekdag. Elisabeth-parochie:     06 5399 7850 tussen 10.00u en 12.00u iedere weekdag. Parochie Heilige Andreas:         0117-453374 tussen 9.00u en 12.00u iedere weekdag.

 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, Pastoor W. Wiertz