image                      Elisabeth Parochie logo                image

Oostburg, 15 oktober 2020

Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen

Van: pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas

Betreft: Aangepaste maatregelen

Beste parochianen,

De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen enorm opgelopen, ook in ons eigen Zeeuws-Vlaamse landje zijn er opeens veel besmettingen. Dit vraagt van ons allemaal extra inspanningen om verdere stijging van de besmettingsgraad in te perken. Eind vorige week hebben de bisschoppen overleg gehad met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en tevens belast met de eredienst. Na dat overleg zijn er afgelopen weekend extra maatregelen van kracht geworden, als aanvulling op het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli jl. Over de aanvullende maatregelen en de uitwerking daarvan in onze parochies geven we uitleg in deze brief.

De bisschoppen hebben de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in alle liturgische vieringen. Dit aantal is exclusief de bedienaar en de medewerkers die noodzakelijk zijn voor het doorgaan van de viering(en). Dit betekent dat de gelovigen, die naar de vieringen in de parochie H. Maria Sterre der Zee en de Elisabethparochie komen, moeten reserveren. Dat kan rechtstreeks bij de u bekende contactpersoon. In de parochie H. Andreas moet alleen worden gereserveerd voor de parochiekerk van de H. Eligius in Oostburg en dat kan via het parochiecentrum. We vragen uw medewerking hierbij!

Er is één uitzondering op het maximum van 30 aanwezigen en dat zijn de uitvaartvieringen. Bij de opstart van de vieringen begin juli zijn voor alle kerken het maximum aantal zitplaatsen vastgesteld aan de hand van de 1,50 meter afstand. Bij uitvaartvieringen mogen er vanaf heden maximum 50 aanwezigen binnen, bij voorkeur alleen familieleden. In de kerken waar het aantal beschikbare plaatsen lager is dan 50, mogen het vastgestelde aantal mensen worden toegelaten.

Een nieuwe maatregel is het dragen van een mondkapje. Iedereen moet een mondkapje dragen bij binnenkomst van de kerk tot u op uw plaats bent en bij het naar buitengaan na de viering. Wanneer u op uw plaats bent en bij het communiceren hoeft u het mondkapje niet te dragen.

De zang tijdens de viering kan door maximaal vier zangers worden verzorgd wanneer zij op het oksaal staan. In de kerken waar geen mogelijkheid is om op het oksaal te zingen mogen er maximaal twee zangers zijn. De voorkeur gaat uit naar één cantor tijdens de vieringen. Samenzang is niet toegestaan. Er mag door de zangers die ‘van dienst’ zijn in de viering worden gerepeteerd in de kerk. De basis veiligheidsregels moeten strikt worden gevolgd en na de repetitie moeten de stoelen en dergelijke, die gebruikt zijn, worden schoongemaakt.

Verder zijn alleen de vergaderingen of bijeenkomsten toegestaan, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de parochie en parochiekernen, met inachtneming van de basis veiligheidsregels.

Waar mogelijk, vragen we de medewerking van de geloofsgemeenschappen om de kerk/kapel open te stellen voor mensen, die een kaarsje willen opsteken of een moment in gebed willen doorbrengen.

De prachtigste ontwikkelingen en ontdekkingen in de mensheidsgeschiedenis hebben vaak plaatsgevonden in de moeilijkste omstandigheden en uitgangspunten. Dan wordt een mens tot het uiterste op de proef gesteld en is hij bij machte grenzen te overwinnen, die hij tevoren als onoverwinnelijk had beschouwd. Mogen velen in die zin zoeken naar ieder sprankje hoop; naar elk lichtpuntje; naar ieder perspectief in dienst aan elkaar en aan onze gemeenschap.

Laten we letten op én zorgen voor elkaar! We willen iedereen danken voor zijn/haar inzet in deze moeilijke periode.

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, pastoor W. Wiertz