Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Juni 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zaterdag 27 mei – Zevende zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers). Familie Batselaere.

Collecte: voor de parochie.

Zondag 28 mei – Zevende zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord – en communieviering (Frans van Geyt).    
  Domien van de Vijver en overleden familie; Lucien de Clerck; Rosa
  Willems; uit dankbaarheid. Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: voor de parochie.

Dinsdag 30 mei
Aardenburg – 10.00 uur gebedsmoment bij de bedevaart van een groep uit Oostkamp (B)
Aardenburg – 19.00 uur gebedsmoment in de Mariakapel bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Donderdag 1 juni
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Herman Pielaet en overleden dochter Annelies.
  Collecte: voor de parochie.

Zondag 4 juni – Hoogfeest van Pinksteren
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering in de Sint Baafskerk
  (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en Jeanine de Baere).
  Thema van de viering is ‘lopend vuur’. 
  Frans en Ceciel Hermans-de Bruijckere.
  Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: 1ste voor Artsen zonder grenzen en de 2de voor de plaatselijke kerk.

Woensdag 7 juni
Aardenburg – 14.00 uur jaarlijkse bedevaartdienst met Mariahulde(vicaris Paul Verbeek) met deelname door de Katholieke Bond voor Ouderen uit West Zeeuws-Vlaanderen en een bedevaartsgroep uit de Lieve Vrouweparochie uit Bergen op Zoom.
  Aimé Moens en Lidwina Sutin;
  Koor: Sint  Ceciliakoor. Collecte: voor de werkgroep Aardenburg-
  Bedevaartstad. Na de viering is gelegenheid tot ontmoeting met koffie/ thee achter in de kerk met een Zeeuwse bolus (kosten € 2,50).
  Om 15.30 uur is er een boeiende presentatie over de historie van  
  Aardenburg-Bedevaartstad.

Zaterdag 10 juni – Feest van de heilige Drie-eenheid
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Yvonne Agnes Marie Albregts; Johannes Augustinus Boomert; Richard
  Gevaert en zoon Han; René Plasschaert; Annie Marteijn-de Meijer.
  Collecte: voor de parochie.

Zondag 11 juni – Feest van heilige Drie-eenheid
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Frans Jonckheere; Alina Breijaert; Guust Tas.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
JOSETTE ELISA CAROLINA BOGAARD, weduwe van Henri Viane. Zij werd geboren te Sluis op 10 november 1915 en overleed te Sluis op 9 mei 2017. Haar uitvaart vond plaats op maandag 15 mei 2017 waarna haar begrafenis plaats vond op de begraafplaats aan de Hoogstraat.
 
en voor HUBERTUS CORNELIS ANTONIUS ERNST, emeritus bisschop van Breda.
Hij werd geboren te Breda op 8 april 1917 en overleed vrijdag 19 mei te Breda. Hij was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde hij het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde.

Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote kerkelijke veranderingen. De volkskerk van weleer brokkelde af en de eerste contouren van een keuzekerk werden zichtbaar. Twee jaar voor zijn aantreden was het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten. Het was aan de bisschoppen om de besluiten te implementeren. Bisschop Ernst legde in zijn beleid een sterke nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van priesters en leken voor de verdere voortgang van geloof en Kerk. Hiertoe ontwikkelde hij in het midden van de jaren zeventig een programma dat was gebaseerd op een drietal waarnemingen. Allereerst signaleerde hij dat het aantal betrokken gelovigen afnam. Binnen de groep gelovigen ontwaarde hij een kern van betrokken parochianen die bewust verantwoordelijkheid wilde dragen. Ten derde zag hij een daling van het aantal ambtsdragers. Op het einde van zijn episcopaat droeg hij de gedachte uit dat de Kerk in Nederland in een missionaire situatie was gekomen en zij in de samenleving een minderheid was geworden. De Kerk moest zich ontwikkelen tot een milieu van geloof waarin mensen door taal, liturgie en het gedrag van gelovigen konden zien wat het geloof inhield. Deze Kerk moest zich karakteriseren door diaconale inzet.

Maandag 29 mei 2017 is de pontificale uitvaart om 11.00 uur in de H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8 te Breda. Aansluitend is de begrafenis in het graf van de bisschoppen van Breda op begraafplaats ‘Zuylen’, Haagweg 332 te Breda. Op zondag 28 mei, van 17.00 tot 19.00 uur, is de overleden bisschop opgebaard in de kathedraal en zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen. Aansluitend begint het kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop.
Mogen ze rusten in vrede.

AFSLUITING VAN DE ‘LANGE WEECKE VAN SINXEN’   ***  GAAT U MEE?  ***
Zondag 11 juni gaan we op bijzondere bedevaart vanuit Aardenburg naar Brugge. We besteden dan speciale aandacht aan Guido Gezelle, schrijver/dichter uit Brugge, die onder andere de legende van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot op papier zette.
We vertrekken om 13.15 uur met de auto vanuit Aardenburg. Met de fiets is ook mogelijk, deze groep zal om 12.45 uur vertrekken. We rijden langs oude pelgrimswegen naar Brugge.
Het verdere programma:
14.00 uur verzamelen bij de Kruispoort in Brugge
14.00 uur wandeling door Brugge, onder andere langs het geboortehuis van Guido Gezelle
15.00 uur bezoek aan het Engels klooster waar Guido Gezelle is gestorven (het klooster is normaal niet toegankelijk, tijdens deze wandeling is het bij uitzondering te bezoeken)
15.30 uur gebedsmoment in de Sint Annakerk (hier werd Guido Gezelle gedoopt en deed hij zijn
                Eerste Communie)
16.00 uur rondleiding in de Sint Annakerk
16.45 uur ontvangst met een hapje en drankje in het parochieel centrum.
Iedereen kan deelnemen aan deze bedevaart. De deelnamekosten bedragen € 5,00 per persoon (betalen bij aanmelding). Graag uw opgave bij Leo Ducheine (0117 - 492415 of leoducheine@gmail.com) of bij Marc Moens (0117 - 493125 of marcmoens@zeelandnet.nl).

OPBRENGST BIJZONDERE COLLECTES
Caritas – regionaal noodsfonds op zondag 2 april € 54,80; Vastenaktie zondag 9 april € 269,65 en zondag 16 april € 187,55; Caritas – Mensen in Nood € 51,60
Iedereen hartelijk dank voor uw bedrage.

Zaterdag 10 juni – Feest van de heilige Drie-eenheid
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Yvonne Agnes Marie Albregts; Johannes Augustinus Boomert; René
  Plasschaert; Annie Marteijn-de Meijer.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 11 juni – Feest van heilige Drie-eenheid
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Frans Jonckheere; Alina Breijaert; Guust Tas; Rita de Vliegher
  echtgenote van Benny Gijs.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Dinsdag 13 juni
Aardenburg – 14.15 uur gebedsmoment in de kerk naar aanleiding van
  de verschijning van Maria in Fátima.

Zondag 18 juni – Sacramentsdag
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van  
  Quekelberge en Veronique van Rie).
  Gerard de Buijne; Christianne van Parijs; Corry Remijn en Frans
  Maenhout; voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

  Na de viering zal er uitleg gegeven worden over de geplande
  herinrichting van de liturgische ruimte. Er zal met een groot scherm
  een toelichting worden gegeven van de voorgenomen plannen, de
  planning en de uitvoering. U bent daarbij allen van harte welkom.

Zaterdag 24 juni – Twaalfde zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers).
  Richard Gevaert en zoon Han; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-
  Pierre; Urena de Baets-Steckelinck. Collecte: voor de parochie.
 
Zondag 25 juni – Twaalfde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Eugene Rammelaere en Lydie Standaert; Louisa de Smet.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 11.30 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge)
  bij gelegenheid van de 100ste verjaardag van mevrouw Ultee-Termont.

Zondag 2 juli – Dertiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhondt
  en Jeanine de Baere). Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Frans de
  Backere; Bertrand Bauwens en Alma Steckelinck; Roger van Maele.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte: voor de parochie en 2de
  collecte: voor de stichting Jota in Oostburg. De stichting zorgt onder
  andere voor de voedselbank in West-Zeeuws-Vlaanderen.

AFSLUITING VAN DE ‘LANGE WEECKE VAN SINXEN’
Zondag 11 juni gaan we op bijzondere bedevaart vanuit Aardenburg naar Brugge. We besteden dan speciale aandacht aan Guido Gezelle, schrijver/dichter uit Brugge, die onder andere de legende van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot op papier zette.
We rijden langs oude pelgrimswegen naar Brugge. Om 13.15 uur vertrekken we met de auto vanuit
Aardenburg. (verzamelen Pastoor Willy Martens-plein), de sportievelingen vertrekken om 12.45 uur op de fiets. We verzamelen om 14.00 uur bij de Kruispoort in Brugge en starten de wandeling door Brugge, onder andere langs het geboortehuis van Guido Gezelle. Om 15.00 uur brengen we een bezoek aan het Engels klooster waar Guido Gezelle is gestorven. Het klooster is normaal niet toegankelijk (alleen bij hoge uitzondering te bezoeken). Van daaruit gaan we naar de Sint Annakerk waar er om 15.30 uur een gebedsmoment is. In deze kerk werd Guido Gezelle gedoopt en deed hij zijn Eerste Communie. Na het gebedsmoment is er een rondleiding door de kerk. Het bezoek aan Brugge wordt om 16.45 uur afgesloten met ontvangst in het parochieel centrum met een hapje en drankje.

Iedereen kan deelnemen aan deze bedevaart. De deelnamekosten bedragen € 5,00 per persoon
(betalen bij aanmelding). Graag uw opgave bij Leo Ducheine of Marc Moens. (leoduc@zeelandnet.nl of marcmoens@zeelandnet.nl). Hebt u geen vervoer, geef het even door dan wordt daar voor gezorgd.

GEBEDSMOMENT ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA
Dinsdag 13 juni om 14.15 uur is het tweede gebedsmoment naar aanleiding dat Maria 100 jaar geleden in Fátima is verschenen. Dit gebeurde aan drie herderskinderen op 13 mei, 13 juni, 13 augustus (en door de ontvoering van de drie kinderen is Maria later nog een keer verschenen op 19 augustus), 13 september en 13 oktober. Als gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse parochies – in verbondenheid met de wereldkerk – zullen we op de verschijningsdata speciaal aandacht schenken aan het jubileumjaar door samen te komen en te bidden.
Het gebedsmoment gaat door in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg.

GEBEDSMOMENTEN SACRAMENTSDAG
Op donderdag 15 juni houden we als Andreasparochie, in verbondenheid met veel Zeeuwse parochies, een gebedsestafette. We zullen rond het Heilig Sacrament samenkomen om te bidden, te zingen en voor stille aanbidding. In onze parochie is het gebedsmoment in de heilige Eligiuskerk te Oostburg tussen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

ROMMELMARKT IN AARDENBURG
De werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad zal ook deze keer met een kraam staan voor het pastoor Martensplein. De werkgroep zal boeken en spullen verkopen ten behoeve van haar activiteiten. Helpers zijn van harte welkom om eens een paar uurtjes het kraam te bemannen. Informatie bij Marc Moens en/of Leo Ducheine.

SACRAMENTSPROCESSIE KWADENDAMME
Voor de achtste keer trekt op zondag 18 juni de Sacramentsprocessie door Kwadendamme. Een feest van bezinning en beleving in ons vicariaat. Het thema: ‘Hij zag dat het goed was…’ doet direct denken aan het Scheppingsverhaal. Onder supervisie van de Bergse choreograaf Marijn Oerlemans zal gedurende de processie een moderne versie van het Scheppingsverhaal worden uitgebeeld. Daardoor wint de enige en unieke Zeeuwse processie nog meer aan kracht. Uiteraard ook weer vaandels, vlaggen, klederdracht, relieken ter ere van het Heilig Sacrament dat onder het baldakijn wordt meegedragen. Jong en oud zijn vertegenwoordigd.

We vieren om 13.30 uur de eucharistie in ’t Hof van Vreeland aan de Stelsedijk 4. Omstreeks 15.00 uur vertrekt de Sacramentsprocessie van de boerderij naar de Bonifatiuskerk in Kwadendamme waar rond 16.00 uur het Lof is. Daarna is er een gezellig samenzijn op het pleintje naast de kerk. Iedereen is van harte welkom.

STADSWANDELINGEN IN JULI EN AUGUSTUS
De dinsdagen in juli en augustus worden er weer geleide stadswandelingen georganiseerd door Aardenburg. Vertrek is telkomen vanaf de muziekkiosk op de Markt om 10.30 uur. Ontdek samen met de gids de oudste stad van Aardenburg met haar rijke Romeinse en middeleeuwse verleden. Wandel mee langs de historische bezienswaardigheden waaronder monumentale panden met mooie geveldecoraties, de Sint Baafskerk en een bezoek aan onze heilige Maria Hemelvaartkerk.