Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

April 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 2 april – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
  Veronique van Rie).  Omer van Quekelberge, echtgenoot van Jeanine
  Dhondt; Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor het
  regionaal noodfonds van Caritas.

Donderdag 4 april
Coensdike – 10.30 uur  woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Robert Verschoore en Margriet Jolivet; overleden familie (dB); Eduard
  Strijdonk echtgenoot van Greet Dierick. Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 8 april – Palmzondag
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering met palmwijding (Ignace D’hert o.p.).
  Overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine Tas; overleden ouders
  Martien en Jo Leenhouwers. Collecte: voor de parochie.

Zondag 9 april – Palmzondag en presentatieviering communicanten
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Frans en Ceciel Hermans-de Bruijckere.  Koor: Jongerenkoor Aardenburg.   
  Collecte: 1ste collecte voor de parochie en de 2de collecte ten bate van de
  Vastenactie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met
  koffie/thee achter in de kerk.

Donderdag 13 april – Witte Donderdag
Eede – 10.00 uur  eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.) in de
  gemeenschapsruimte van de Sint Jozefschool. Met medewerking van de
  schoolkinderen en Benny Lampo. Na de viering is er gelegenheid tot
  ontmoeting in het ‘Hof van Eede’.  Collecte: ten bate van de Vastenactie.
Rozenoord – 14.00 uur oecumenische viering (Ignace D’hert o.p.).
Oostburg – 19.00 uur parochiële eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.) in
  de heilige Eligiuskerk. Met medewerking van de verschillende
  geloofsgemeenschappen uit onze parochie.

Vrijdag 14 april – Goede Vrijdag
Aardenburg – 19.00 uur  viering van de Kruisweg (Jeanine de Baere en  
  Veronique van Rie). Aan het einde van de viering is er gelegenheid tot de
  verering van het Kruis. Koor: Sint Ceciliakoor.
Oostburg – 19.00 uur  viering van de liturgie van Goede Vrijdag (Ignace
  D’hert o.p.).

Zaterdag 15 april – Stille Zaterdag
Oostburg – 20.30 uur is de parochiële Paaswake (Ignace D’hert o.p.) in de
  heilige Eligiuskerk met medewerking vanuit de verschillende
  geloofsgemeenschappen. Tijdens de viering worden de Paaskaarsen voor
  de verschillende kerken, kapellen en vierplekken gezegend.

Zondag 16 april – Paaszondag
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie Bonte-Missiaen;
  Paula van der Heyden-Adrianssens; Achiel Moens en Emelie de
  Baerdemaeker; pastoor Willy Martens; Rosette van den Dorpe-Dezutter;

William de Cock en overleden familie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte voor
onze parochie en de 2de ten bate van  de Vastenactie.  Na de viering is er gelegenheid tot
ontmoeting met koffie/thee achter in de kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Pastoor Marijn Janssen; Yvonne Agnes Marie Albregts; Johannes Augustinus Marie Boomert;
Frans Cuelenaere; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; René Plasschaert. 
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de
ten bate van de Vastenactie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
CHRITIANA FERNANDA NATHALIE CROMHEECKE, weduwe van Arnold Rammelaere.
Zij werd geboren te Maldegem (B) op 24 december 1936 en is overleden te Hulst op 17 maart 2017.
Haar uitvaartviering was op donderdag 23 maart 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk
te Aardenburg waarna crematie in ‘de Blauwe Toren’ te Brugge..
Moge zij rusten in vrede.

PRESENTATIEVIERING
Dit jaar doen 24 kinderen uit onze parochiekern hun Eerste Communie op zondag 14 mei in
de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Voorafgaand is zondag 9 april de
presentatieviering in Aardenburg. Volgende kinderen doen hun Eerste Communie:
uit Aardenburg: Gwendolyn Buijck, Isa Corthals, Quinn de Croock, Celine Heijens,
Mika van der Maden, Sanne Paridaen, Sven Pielaat, Esmée Rabout, Tijl Rammelaere,
Lena Tupalska, Jasper Westerweele en Filimon Yemanu;
uit Eede: Justin De Corte, Mart van Hal, Timothy van Hal, Emma Van Loo, Mitchel Verdonck,
Roel Vermeire en Kylian Wille; uit Sluis: Jochem Martens, Djim Minnaert,
Maxime Polderman, Loïc Polderman en Ilya Timmerman.

CHRISMAVIERING
Jaarlijks worden aan de vooravond van Witte Donderdag de heilige Oliën gewijd door de
bisschop in de Chrismaviering. Dit jaar voor de 28ste keer als een diocesane viering en wel
op woensdag 12 april a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint Bavo te Rijsbergen.
Er wordt vanuit onze parochie voor vervoer gezorgd. Na de viering is er in het
ontmoetingscentrum naast de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie of thee.

Opgave kan tot uiterlijk 5 april bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum
(zie gegevens in de colofon). Een deel van de kosten worden betaald door de parochie,
maar aan elke deelnemer wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. Dit bedrag kan overgemaakt
worden op NL23 RABO 0168 428 113 ten name van Parochie H. Andreas onder
vermelding van Chrismaviering 2017.

BACH IN DE GOEDE WEEK
In de ontroerende en inspirerende documentaire “Erbarme dich” laat Ramón Gieling zien
hoe de muziek van Johann Sebastiaan Bach en met name de Matteüs Passion mensen raakt
en ontroert maar ook helpt en heelt. Muziek is een manier om met diepgaande emoties om
te gaan. Verschillende mensen komen in deze documentaire aan het woord. Zeer de moeite
waard en passend als bezinning en voorbereiding in de Goede Week op weg naar het
feest van Pasen.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om woensdag 12 april om 19.30 uur samen de
documentaire te bekijken in de Eligiuszaal te Oostburg, St. Eligiusplein 17. Na het kijken
volgt er nog een kort nagesprek. Aanmelden kan telefonisch via 0117-453374 of
per email: andreas-wzvl@kpnmail.nl. Inleiding door Frans van Geyt.

VOOR UW AGENDA
Woensdag 5 april, na het oecumenisch avondgebed, vindt de laatste cursusavond plaats
onder leiding van Ignace D’hert. Thema is ‘Welke toekomst is er voor een priesterarme kerk’.
De cursus gaat door in de Eligiuszaal te Oostburg van 19.45 tot 21.30 uur. Iedereen van harte
welkom.
Zondag 14 mei wordt er in Hulst een bedevaartenmarkt georganiseerd. De Basiliek wordt
opengesteld voor de vele bedevaartsoorden die er in ons bisdom zijn. De dag start met een
eucharistieviering om 11.00 uur met aansluitend koffie. Om 12.30 uur opent de markt,
iedereen is van harte welkom.                        

Zaterdag 15 april – Stille Zaterdag

Coensdike – 19.00 uur Paaswake (Walter Dierick).

  Overleden familie (de Br); overleden familie de Ruijsscher-Dierick.

  Collecte: voor de eigen parochie. De collecte tijdens de viering van donderdag 6 april

heeft € 39,10 opgebracht, waarvoor hartelijk dank.

Oostburg – 20.30 uur is de parochiële Paaswake (Ignace D’hert o.p.) in de heilige

Eligiuskerk met medewerking vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen.

Tijdens de viering worden de Paaskaarsen voor de verschillende kerken, kapellen en

vierplekken gezegend.

 

Zondag 16 april – Paaszondag

Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).

  Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie Bonte-Missiaen;

  Paula van der Heyden-Adrianssens; Achiel Moens en Emelie de

  Baerdemaeker; pastoor Willy Martens; Rosette van den Dorpe-Dezutter;

  William de Cock en overleden familie; Aimé Ginneberge en overleden

  familie; Annie en Gerard de Bruijckere-Buijsse.

  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte voor onze parochie en de

  2de ten bate van de Vastenactie.  Na de viering is er gelegenheid tot

  ontmoeting met koffie/thee achter in de kerk.

Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).

  Pastoor Marijn Janssen; Yvonne Agnes Marie Albregts; Johannes

  Augustinus Marie Boomert; Frans Cuelenaere; Stella de Meijer-D’Hooge

  en zoon Jean-Pierre; René Plasschaert. 

  Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor.

  Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de ten bate van de Vastenactie.

 

Zaterdag 22 april – Tweede zondag van Pasen

Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).

  Richard Gevaert en zoon Han. Collecte: voor de parochie.

 

Zondag 23 april – Tweede zondag van Pasen

Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

  André en Lea Calus-Robesin.

  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

 

Zondag 30 april – Derde zondag van Pasen

Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

  Uit dankbaarheid.

  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Aardenburg – 12.30 uur  doopviering van Ilya Willy Rosine Timmerman,

  zoon van Dominique Timmerman en Carolien van Landschoot.

  Doopheer is Frans van Geyt.

 

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR

WILLY EDUARDUS DE BACKERE, echtgenoot van Hanny de Hon.

Hij werd geboren te Oostburg op 17 februari 1955 en is overleden te Aardenburg op 5 april

2017. Zijn uitvaartviering was op dinsdag 11 april 2017 in crematorium ‘de Blauwe Toren

’ te Brugge.

Moge hij rusten in vrede.

 

STILTEWANDELING DOOR AARDENBURG

Op paasmaandag 17 april 2017 organiseert Golfslag een stiltewandeling door en rond

Aardenburg met als thema ‘Nieuw leven, waar je het niet verwacht’. Het is een activiteit

voor vroege vogels, want de start is om 7 uur. Marian Taalman begeleidt de wandeling, die

wordt afgesloten met een ontbijt.

 

Er wordt gestart met een kopje koffie of thee om 6.45 uur in ‘Het Lam’, Weststraat 37 in

Aardenburg. Even later neemt Marian iedereen mee op pad. Ze geeft een aantal keer een

aanzet met een tekst of een bedenking om een poosje in stilte te wandelen. Af en toe is er

een kort moment om van gedachten te wisselen en dan gaat de tocht in stilte verder.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Vergeet je wandelschoenen niet, want af en toe

worden de gebaande paden verlaten. Om af te sluiten is er een eenvoudig ontbijt voorzien

in ‘Het Lam’. Het einde is voorzien omstreeks 10 uur. De deelnameprijs bedraagt € 5,00.

Iedereen is van harte welkom.

 

BEELD VAN DE BARMHARTIGHEID

Zondag 23 april, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, zal Mgr. Liesen om

15.00 uur voorgaan in een gebedsviering in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst.

Aansluitend aan de viering zal hij het kunstwerk van het heilig Jaar van Barmhartigheid

inzegenen in de tuin van de basiliek. Met dit kunstwerk wil het bisdom Breda een blijvende

herinnering bewaren aan dit buitengewoon heilig Jaar. Het beeld van de Barmhartige

Samaritaan is ontworpen en vervaardigd door de kunstenaar Jan Tolboom uit Leusden.

Kleinere exemplaren van dit beeld zijn vervaardigd door zijn dochter Ellen Tolboom.

De beeldjes zijn te koop voor € 60,00 en voorzien van een certificaat van echtheid.

U bent voor zowel de gebedsviering, waaraan het Parochiekoor van Oostburg meewerkt,

alsook voor de inzegening van het beeld hartelijk uitgenodigd. Na de inzegening is

gelegenheid tot ontmoeting. 

 

NATIONALE DODENHERDENKING

Donderdag 4 mei, de Nationale Dodenherdenking is er om 19.00 uur een herdenkings

bijeenkomst in de St. Baafskerk, met aansluitende een Stille Tocht naar de graven van de

7 geallieerde soldaten op de Algemene Begraafplaats. Daar wordt The Last Post gespeeld,

gevolgd om 20.00 uur met twee minuten stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus en worden er

bloemen gelegd op de graven.
Medewerking wordt verleend door de gezamenlijke Aardenburgse kerken en de

Aardenburgse fanfare.

 

OP BEDEVAART NAAR BEAURAING.

We leven in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. We vinden maar moeilijk de tijd,

rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en

bezinning. Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.

Voor de 69ste gaan we dit jaar vanuit het bisdom Breda weer op bedevaart naar Beauraing.

Vicaris Paul Verbeek, sinds 1996 voorzitter van het Comitė Pro Maria, gaat jaarlijks mee.

Samen met een collega-priester gaat hij voor in de Nederlandse vieringen. Daarnaast is er

uiteraard ruimte voor een pastoraal gesprek voor wie daar behoefte aan heeft.

 

Beauraing is een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria 83 jaar geleden 33 maal is

verschenen aan vijf kinderen. Maria gaf de kinderen een boodschap: ‘Bouw een kapel en

laat de mensen hier ter bedevaart komen’. Daarom wordt iedereen uitgenodigd om mee op

pelgrimage te gaan. Het thema dit jaar is: ”DE DOOR MARIA GEKOZEN TUIN”.

 

De verzorgde bedevaart  gaat door op 10, 11 en 12 juni 2017 en wordt begeleid door een

arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging.

De kosten bedragen tussen de € 234,00 en € 263,00 per persoon, afhankelijk van de

voorzieningen. Opgave voor de verzorgde bedevaart voor 1 mei a.s.  De dagbedevaart is op

zondag 11 juni 2017. Dit jaar verzorgen het West-Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor en het

Basiliekkoor uit Hulst de gezangen tijdens de eucharistieviering en het lof met ziekenzegen.

Aanmelden voor de dagbedevaart kan tot 15 mei. De kosten bedragen € 30,00 per persoon,

voor kinderen tot en met 11 jaar € 15,00 per kind.

 

Verdere informatie kunt U inwinnen bij:

Marleen de Graaf                              Schoondijke              0117 – 401448

Monique Leyman                             Schoondijke              0117 - 401617

U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl