Maandberichten PKC Oostburg--Groede oktober 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

 

MAANDBERICHTEN OKTOBER 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 1 oktober 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
Zondag 8 oktober 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
Zondag 15 oktober 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor de overleden ouders Vermeire – van Heelsbergen.
Zondag 22 oktober 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorgangers Dhr. N. Peterse
Lector dhr. A. de Wit
Koor Parochiekoor
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
Zondag 29 oktober 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 5 november 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. N. Peterse
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de overleden leden van Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Oostburg.
• Voor Denise Verrostte – Hautekiet en zoon Chris.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 8 oktober 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: Rianne Picavet.
Zondag 22 oktober 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Rozenkransgebed
In de maand oktober wordt er iedere (werk)dag van maandag t/m vrijdag in de Mariakapel de rozenkrans gebeden vanaf 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom!
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 18 oktober is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@ zeelandnet.nl).
Op dinsdag 17 oktober is er een gezamenlijke bijeenkomst van het parochiebestuur met de vier PKC’s en het Caritasbestuur.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 1 oktober is bestemd voor de jaar-lijkse Kerstpakkettenactie in onze regio. Deze actie, die nog steeds noodzakelijk is en in een grote behoefte voorziet, is tot nog toe altijd een groot succes geweest, mede door de vrijgevigheid van de parochianen en leden van andere kerkgenootschappen.
Festival van Zeeuws-Vlaanderen
Op zondag 8 oktober 2017 vindt in onze kerk in het kader van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen een concert plaats door hetAmsterdam Sinfonietta Strijkorkest. Een befaamd orkest, dat vaste gast is in het Concertgebouw. Aanvang: 15.30 uur. Kaarten ad € 25,- zijn verkrijgbaar via www.festival-zvl.nl of vanaf 1 uur voor aanvang aan de kerk.
Zeeuws-Vlaams Kamerkoor
Op zondag 29 oktober 2017 zal het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor in onze kerk haar traditioneel Najaarsconcert verzorgen. Aanvang: 16.00 uur. Hoofdwerk is het Requiem van de Engelse componist John Rutter (Londen, 1945). Daarnaast zullen enkele werken van Henry Purcell (1659-1695) worden uitgevoerd. Veertig stemmen van eigen bodem en een instrumentaal ensemble onder leiding van Marcel van Westen bezorgen u een aangename zondagmiddag. Kaarten via www.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl voor € 16,- en voor aanvang aan de kerk voor € 17,50. inclusief de receptie na afloop.
Vormingsaanbod 2017 - 2018
Het boekje met het gezamenlijk vormingsaanbod voor het werkjaar 2017 – 2018 van het Samenwerkingsverband van pastores en dominees in West Zeeuws-Vlaanderen is uit en is voor u beschikbaar op de gebruikelijke plaats bij de Maandberichten.
Ziekenzalving
Op woensdag 15 november a.s. vindt in De Stelle de ziekenzalving plaats.
Collecte Tentdienst.
De collecte tijdens de tentdienst op 27 augustus had de mooie opbrengst van € 303,94. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de interkerkelijke Stichting Kerk en Vluchteling, die de kerkelijke en niet-kerkelijke samenleving in Zeeuws Vlaanderen betrekt bij de problematiek van vluchteling en vreemdeling.
Op 21 september j.l. is in WZC Stelle de Qwiek Melody in gebruik genomen, een interactieve muziekvloer die mensen tot beweging stimuleert. Dit apparaat kon worden aangeschaft mede dankzij de collecte in de tentdienst van 2016.
Allerzielenviering
Zondag 5 november is de jaarlijkse herdenking van alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar.