Maandberichten PKC Oostburg--Groede November 2016

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

MAANDBERICHTEN JULI 2016
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 3 juli 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Veertiende zondag door het jaar
Voorganger Pastor F. van Geyt
Koor parochiekoor
Lector Mw. M.Ysebaert
1e collecte voor de Caritas
2e collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 10 juli 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Vijftiende zondag door het jaar
Voorganger Pastor A. de Krijger
Koor parochiekoor
Lector
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden paro-chianen.
Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman-Overmeire.
Voor George Termont en echtgenote Marie de Wilde.
Zondag 17 juli 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Zestiende zondag door het jaar
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor parochiekoor
Lector Mw. M.Ysebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 24 juli 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Zeventiende zondag door het jaar
Voorganger Mw. A. Klaaijsen

Koor parochiekoor
Lector Mr. H.Remijn-de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 31 juli 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Achttiende zondag door het jaar
Voorganger Pastor W. Wiertz
Koor parochiekoor
Lector dhr. A. de Wit
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 7 augustus 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Negentiende zondag door het jaar
Voorganger Pastor A. de Krijger
Koor geen koor / muziek per CD
Lector Mw M. Ysebaert
1e collecte voor de Caritas
2e collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 3 juli 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: N. Peterse
Zondag 17 juli 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ria en Jeanine.
Zondag 31 juli 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger : nog niet bekend.
Viering in BURGHT, recreatiezaal
Wegens de vakantieperiode in juli geen dienst in Burght.
DIVERSE MEDEDELINGEN

Pastor van dienst: Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel nummer: 06 - 20 40 36 10 ( Bereikbaar: 08.30 – 19.00 uur)
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskern: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. ( € 10,50 per intentie) . tel 0117-452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. 0117-453374. Elke dag 09.00 -12.00 uur. E: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke twee maanden in het Andreaskatern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: een groot aantal mensen maakt gebruik van de service om elke maand de maandberichten digitaal te ontvangen. Aanmelden via lijst in
de gang van het Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl
Facebook :adres van de parochie is: Parochie Heilige Andreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl . klik op parochiekernen voor lokaal nieuws.
Vrijdag 15 juli 11.15 uur
Speciale schoolviering “aan het einde van een schooljaar” voor alle kinderen van de Sint Bavoschool – een feestelijke bijeenkomst om het schooljaar af te sluiten en vooruit te kijken naar een heerlijke en verdiende vakantietijd. Met medewerking van leerkrachten en kinderen. Voorganger. N.Peterse
Woensdag 20 juli. 15.00 uur in de Basiliek van Hulst ; Feestelijke viering ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Wiel Wiertz. Hij schrijft:
“Wonderlijk hoe snel de jaren gingen. Op woensdag 20 juli mag dankbaar worden gevierd dat ik precies 25 jaar geleden de priesterwijding mocht ontvangen. Binnen het bisdom van Breda mag ik sindsdien op heel wat plekken in parochies, dekenaat, vicariaat, de priester-en diakenopleiding en het bisdom, in verschillende functies dienstbaar zijn. Heel velen hebben ondertussen – met de hulp van Gods genade – mijn leven ‘rijk’ gemaakt.
Met mijn moeder, mijn familie, met allen die ik al een leven lang ken, langer ken of nog maar relatief kort, wil ik graag en van harte, naar ieders mogelijkheid, deze dag feestelijk vieren.
Ik nodig u uit voor de viering van de eucharistie om 15.00 uur in de basiliek van Hulst Aansluitend is er volop gelegenheid voor ontmoeting in en rond de pastorie van Hulst, op loopafstand, waarbij ook de inwendige mens ruimschoots aandacht krijgt..” Ik hoop van harte dat u in de gelegenheid bent deze dag met mij re vieren en tot een feest te maken. Weet dat u zeer welkom bent.”
nb. De zang wordt mede verzorgd door het dameskoor van de H.Eligiuskerk.

OPEN KERK 2016.
In de maanden juli en augustus is er elke woensdag OPEN KERK . Van 11.00 uur tot ca. 16.00 uur zijn toeristen, passanten, vakantiegangers – allen welkom om de H. Eligiuskerk te bezoeken voor een moment bezinning en rust. EN HEEL SPECIAAL: dank zij bemiddeling door Ton Bakker is er een groot aantal beelden van pastoor-beeldhouwer Omer Gielliet opgesteld ( tot 13 augustus, dan gaat een deel naar een tentoonstelling in het Belgisch Meetkerke !). OPEN KERK zelf duurt t/m Open Monumenten-dag. ( 10 september)
Dringende oproep naar mensen die bereid zijn te helpen bij inrichting en openstelling.Contact:N. Peterse 0117-440218 nmppeterse@zeelandnet.nl
Ook in de Kerkpleinkerk van de Protestante gemeente “De Brug” is men welkom elke woensdag van 10.30 uur tot 16.00 uur – er is een gastheer/gastvrouw aanwezig die desgewenst een rondleiding verzorgt, er is regelmatig orgelmuziek te beluisteren en men kan een kaarsje aansteken bij het gebed van de dag. In de vitrinekast is een mini-tentoonstelling te zien over de Molenbergkerk, de andere PKN kerk, die op termijn wordt gesloten.
ZANGERS GEVRAAGD. Wie zingt er mee…
Op zondag 21 augustus is er weer een oecumenische Tentdienst tijdens het Eenhoornfestival. We zijn druk bezig met plannen maken. Het wordt een dienst vol beweging en muziek. Beweging dankzij medewerking van Balletschool Anita Bekers! Met een speciaal kinderprogramma.Voor de muziek komt er een projectkoor dat speciaal voor deze dienst wordt samengesteld o.l.v Marleen Scheele en Willy Kamphuis
Zing je graag en vind je het leuk om mee te doen dan zijn we op zoek naar jou. Muzikaal geschoold of niet, koorlid of niet, man of vrouw, jong of oud, iedereen kan meedoen.
Heb je belangstelling geef je dan op bij:
Nico Peterse, tel. 440218, nmppeterse@zeelandnet.nl
Margriet Lorier, tel. 451139, lorierboon@zeelandnet.nl
Het is de bedoeling in juli /augustus een paar keer bij elkaar te komen om te oefenen.
DE EERSTE KOORBIJEENKOMST IS OP ZATERDAG
23 JULI OM 10.30 UUR IN DE ELIGIUSZAAL.
Je kunt je ook alvast aanmelden voor een spetterend Kinderprogramma op 21 augustus in de tentdienst via:
Marleen Scheele: 0117- 451825 schl@zeelandnet.nl