Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

December 2016

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 27 november – Eerste zondag van de Advent - Andreasviering
  Naar aanleiding van de naamdag van onze parochie is er deze zondag
  om 10.45 uur een feestelijke eucharistieviering voor heel de parochie in
  de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Medewerking verlenen het pastoraal
  team en een parochieel samengesteld koor.

  Na de viering zullen we het glas heffen op onze parochie en op elkaar,
  want de parochie kan enkel functioneren dankzij de inzet van velen,
  waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Donderdag 1 december
Coensdike – 10.30 uur  woord- en communieviering (Emmy de Rooy).
  Rachel Welvaert-van den Bossche; pastoor Prudent van Leeuwe, zijn 
  overleden ouders en broer. Collecte: voor de eigen parochie.

  Dit is de laatste viering waarin Emmy vanuit de liturgiegroep voorgaat.
  We danken Emmy voor de vele jaren waarin zij zich heeft ingezet voor
  onze parochie en geloofsgemeenschap, we zullen haar zeker missen.

Zondag 4 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 10.00 uur  woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge). André Calus.   Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor
  de eigen kerk, 2de voor de Adventsaktie.

Zaterdag 10 december – Derde zondag van de Advent
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Frans Cuelenaere. Collecte: voor de eigen parochie.
Zondag 11 december – Derde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de eigen parochie.

Woensdag 14 december
Rozenoord – 14.00 uur oecumenische kerstviering (Ignace D’hert o.p. en  
  ds. Irma Nietveld).

Donderdag 15 december
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Rachel Welvaert-van den Bossche; Nelly Willems-van Vooren; Joseph
  Caron. Collecte: voor de eigen parochie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
  JOHANNES AUGUSTINUS BOOMERT, echtgenoot van Petronella
  Liebrechts. Hij werd geboren op 2 september 1942 te Vlaardingen en is  
  overleden op 8 november 2016 te Brugge (B). De afscheidsviering vond
  plaats op maandag 14 november 2016 in de heilige Johannes de
  Doperkerk te Sluis. Daarna volgde de crematie in de Blauwe Toren te
  Brugge (B). Dat hij ruste in vrede!

ANDREASDAG
Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Het pastoraal team zal voorgaan in de viering met medewerking van lectoren en zangers uit heel onze parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal. Iedereen van harte welkom. Aansluitend is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd. In verband met de catering dient u zich hiervoor aan te melden bij het pastoraal centrum. Voor de gegevens zie de colofon aan de voorzijde.

SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum zal op woensdag 30 november en donderdag 1 en vrijdag 2 december sloten zijn. Voor dringende zaken kunt u het mobiele nummer bereiken: 06 – 20 40 36 10.

KERSTPAKETTENACTIE
De gezamenlijke kerken in samenwerking met veel van onze scholen organiseren dit jaar net als voorgaande jaren een kerstpakkettenactie. Ook dit jaar gaan de pakketten naar de minima in onze regio. Deze mensen kunnen een extraatje met de kerst goed gebruiken.
Het is de bedoeling dat we allemaal samen + 280 kerstpakketten vullen. Daarvoor liggen achter in de kerken lege dozen met daarbij een boodschappenbriefje.

Aan u wordt gevraagd om een lege doos met boodschappenbriefje mee naar huis te nemen en de doos te vullen. Hierbij vragen wij u er op te letten dat de artikelen die u in de doos stopt niet over de datum zijn. De gevulde doos kunt u tot en met 11 december achter in de kerk plaatsen of afgeven in het pastoraal centrum in Oostburg.
Namens de mensen die straks een pakket zullen ontvangen al vast hartelijk dank.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De parochiekerncommissie komt dinsdag 15 november bijeen in de sacristie. Onderwerpen of vragen voor de vergadering kunt u doorgeven via de contactpersonen in de colofon.

KOSTERS GEVRAAGD
We zijn voor de kerk in Aardenburg dringend op zoek naar kosters. Door gezondheidsredenen van Jo Kanters en Niek Rootsaert is de kostersgroep al dan niet tijdelijk onderbezet. Graag mannen/vrouwen die één keer per maand de zondagmorgen koster willen zijn. Men kan contact opnemen met Marc Moens of George Dhondt. Wie helpt ons?

OECUMENISCHE ADVENTSVESPER
Naar jaarlijkse traditie wordt in de weken voor Kerstmis een oecumenische Adventsvesper gehouden in de Doopsgezinde kerk te Aardenburg. De vesper gaat uit van de Interkerkelijke Contact Commissie Aardenburg. Dit jaar is de vesper op woensdag 14 december om 19.30 uur. Voorgangers zijn pastor Frans van Geyt en ds. Marijn Vermet. De Cantorij van de Protestante gemeente Aardenburg zal het muzikaal gedeelte begeleiden.

VOOR UW AGENDA
Woensdag 14 december is er om 19.30 uur een oecumenische Adventsvesper in de Doopsgezinde kerk.
Zaterdag 17 december om 19.30 uur kerstconcert van het Jongerenkoor Aardenburg in de heilige Maria  
  Hemelvaartkerk te Aardenburg. Thema van het concert is: ‘Kerstmis vier je samen’.
Donderdag 22 december om 10.00 uur herdertjesviering in samenwerking met de Sint Jozefschool. De viering is in de gemeenschapsruimte van de school en na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het dorpshuis onder het genot van een kopje koffie of thee.
Zaterdag 24 december om 20.00 uur de kerstavondviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van het Jongerenkoor.
Zondag 25 december om 09.15 uur is de viering op Eerste Kerstdag in Aardenburg (pastoor Wiertz en met medewerking van het Sint Ceciliakoor) en om 10.45 uur in Sluis (pastor Ignace D’hert o.p. en met medewerking van het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor).
Woensdag 28 december is er in Aardenburg een ‘lichtwandeling’. De wandeling start om 17.00 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk met het lezen van het kerstverhaal. Daarna gaan we via de Brouwerijstraat, Wandeldreef naar de Doopgezinde kerk en naar de Sint Baafskerk. In beide kerken wordt ook het kerstverhaal gelezen. De wandeling wordt besloten op de Markt. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lopen.
Zondag 1 januari is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.

Zaterdag 10 december – Derde zondag van de Advent
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Frans Cuelenaere. Collecte: voor de eigen parochie.
Zondag 11 december – Derde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de eigen parochie.

Woensdag 14 december
Rozenoord – 14.00 uur oecumenische kerstviering van de gezamenlijke  
  kerken in Sluis (Ignace D’hert o.p. en ds. Irma Nietveld).
Aardenburg – 19.00 uur oecumenisch Adventsvesper (Frans van Geyt en
  ds. Marijn Vermet) in de Doopsgezinde kerk. De vesper gaat uit van de
  Interkerkelijke Contact Commissie Aardenburg.
  Koor: Cantorij van de Protestante gemeente Aardenburg.

Vrijdag 15 december
Coensdike – 14.00 uur oecumenische kerstviering door de gezamenlijke  
  Aardenburgse kerken.

Zondag 18 december – Vierde zondag van de Advent
  Dit weekend zijn er geen vieringen in de kerken van Aardenburg of Sluis.
  Om 10.45 uur is er een viering in de heilige Eligiuskerk in Oostburg.

Donderdag 22 december
Eede – 10.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt) in de
  gemeenschapsruimte van de Sint Jozefschool. Deze herdertjesviering is
  voor iedereen toegankelijk. Medewerking verlenen de leerlingen en team
  van de Sint Jozefschool en organist Benny Lampo.
  Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een
  kopje koffie of thee in het Dorpshuis.
Aardenburg – 13.15 uur is er een kerstviering van basisschool Op Dreef
  in onze kerk.

Zaterdag 24 december – Kerstavond
Coensdike – 19.00 uur   woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Rachel Welvaert-van den Bossche; Nelly Willems-van Vooren; Joseph
  Caron; pastoor Prudent van Leeuwe, zijn overleden ouders en broer; 
  Robert de Bruijckere; Edemon Verpraet en Celine Dinnewet; familie De
  Ruijsscher-Dierick, overleden broers en zussen.
  Collecte: voor de eigen parochie.
Aardenburg – 20.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Overleden familie Bonte-Missiaen; Frans en Ceciel Hermans-de
  Bruijckere; Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie
  Arnold Vercraeye-van Rie; Paula van der Heyden-Adriaenssens; Aimé
  Moens en Lidwina Sutin; Cor, Roos en Ria Hogervorst; Hilair Dierikx en
  Maria van Rieen overleden familie; Arsène van Vooren en Marie van de
  Vijver en zoon George; overleden familie Haegeman-de Coussemaeker;
  overleden familie Dhondt-van de Vijver; overleden familie Heijens-van
  de Voorde. Koor: Jongerenkoor Aardenburg.  Collecte: 1ste voor de
  parochie en de 2de voor het onderhoud van onze kerk.

Zondag 25 december – Eerste Kerstdag
Aardenburg – 09.15 uur  eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Christiane van Parijs-Van Hoecke; overleden familie Wijffels-Blondeel; Marie-Jose Klijntunte-van der Vorst; overleden familie Van Rie-Van Waterschoot en Van Hecke; William de Cock en overleden familie; Aimé Ginneberge en overleden familie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor het onderhoud van onze kerk.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Pastoor Marijn Janssen, Alexander Wemaer, overleden ouders Wemaer-Herrebout; Renee Plasschaert, overleden familie de Meijer-Buijck; Stelle de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Johan le Clercq; overleden ouders Medard Guesquière-Verleije; overleden ouders Johannes Aers- Heetseonne; overleden ouders van Pamelen-Geernaert; Johannes Augustinus Doomert; Ivonne Agnes Marie Albregts; Theophiel Loete en Adriana Kopmels; Theo Buijck; Robert van de Neste; overleden ouders van Damme-Nollen; overleden ouders Mulders-Huybregts.
  Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collectes: 1ste voor de parochie en de 2de voor het onderhoud van onze kerk.

OPBOUW KERSTSTAL AARDENBURG
In het weekend van 10 en 11 december wordt de grote kerstgroep in de kerk te Aardenburg wederom opgebouwd. Met ditmaal veel engelen op bezoek. Want kerstmis vier je SAMEN.
Een bezoek meer dan waard aan de wellicht sfeervol opgebouwde kerststal. Ook de kerstverlichting zal dan buiten opgehangen worden, met uiteraard ook een engel.

KERSTCONCERT JONGERENKOOR AARDENBURG
Zaterdag 17 december is om 19.30 uur het kerstconcert van het Jongerenkoor in de kerk te Aardenburg. Het thema dit jaar is: ‘Kerstmis vier je SAMEN’. U bent van harte welkom.
Een voorproefje op dit concert is zondag 11 december te horen in woonzorgcentrum Coensdike. Aanvang om 14.30 uur.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De parochiekerncommissie komt dinsdag 20 december bijeen in de sacristie. Onderwerpen of vragen voor de vergadering kunt u doorgeven via de contactpersonen in de colofon.

HET IS BIJNA KERST
We zijn halverwege de Advent. De voorbereidingstijd voor Kerstmis. Ook binnen onze geloofsgemeenschappen wordt het voor diverse werkgroepen weer een drukte. De bloemengroep, koperpoetsgroep, de kerststal bouwers, werkgroepen die de vieringen voorbereiden, koren die extra repteren, enz. We wensen hen allen veel succes, veel voldoening in hun werk, en danken hen nu reeds voor de enorme inzet en wensen hen, alle vrijwilligers en u allen een Zalig Kerstfeest.

COMMUNIE ONTVANGEN
Wanneer er mensen zijn die door ziekte of hun gezondheid niet meer in staat zijn wekelijks een viering in één van onze kerken of woonzorgcentra bij te wonen, maar wel graag de H. Communie willen ontvangen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Marc Moens (0117-493125 of 06-51996052). De H. Communie zal dan op zondagmorgen na de viering thuis uitgereikt worden. Met Kerstmis zal dat gebeuren na de viering op Eerste Kerstdag, zondag 25 december.

BRANDWEEROEFENING
Vrijdagavond 2 december was er een oefening van de brandweerploeg van Sluis in de heilige Johannes de Doperkerk. De oefening ging door in het portaal en de toren. Tijdens de oefening constateerde de brandweer dat de brandkraan in de Oude Kerkstraat niet goed toegankelijk was. Waar een oefening allemaal niet goed is. We moeten er niet aan denken dat het echt zou branden en de brandkraan niet bruikbaar is.

ONTMOETING NA DE KERSTVIERING IN AARDENBURG
Na de vieringen op Kerstavond en Eerste Kerstdag is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van glühwein en chocolademelk.