Beste gezinnen,

 

Gister is de veertigdagentijd begonnen. 

Paus Franciscus heeft gezegd: “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

 

Om ook de kinderen uit te nodigen om zo met ons op weg te gaan, hebben we speciaal voor hen een mooi veertigdagenboekje gemaakt: Op weg naar Pasen. Het staat in twee delen op internet. Hier vindt u deel 1 en hier deel 2. Het is op A4 gemaakt, maar de bedoeling is om het op A5 te printen. Mocht het niet lukken om het zelf te printen, dan kunt u een exemplaar bij ons aanvragen. Stuur een mail naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl. Dan sturen we het gratis toe. 

 

Vorig jaar heeft Monseigneur Liesen een boekje voor de eerste communicanten gemaakt over de Goede Week en Pasen: Jezus wacht op jullie. Ook daar kunt u per post een exemplaar van krijgen.

 

Een aanvullende manier voor de kinderen om elkaar te ontmoeten, is via Facebook Live. Kapelaan Jochem of Pastoor Lars vertellen het Evangelieverhaal en bidden met de kinderen. Dat is iedere woensdag- en zondagavond om 19.00 uur via: www.facebook.com/gezinspastoraat. Ook dit is een manier om de kinderen mee te nemen in de teksten die de Kerk leest in deze vastentijd. Op de bijzondere dagen (zoals Witte Donderdag en Goede Vrijdag) zullen er extra ‘uitzendingen’ zijn. 

 

Als jullie als ouders nog inspiratie zoeken voor deze veertigdagentijd, zijn dit een paar aanraders:

         of 

Met hartelijke groet, 

 Ook namens Kapelaan Jochem,

 Brechje Loenen


Brechje Loenen - Gezinspastoraat
Bisdom Breda / Sint Franciscuscentrum
E bloenen@bisdombreda.nl
I www.gezinengeloof.nl

Start