Kijken in de toekomst :

Begin augustus heb ik mogen kijken in de toekomst van de kerk. Of eigenlijk beter gezegd; het heden, want wat ik zag en heb beleefd is de realiteit van vandaag.
Voor het derde jaar heb ik deelgenomen aan het Life-Teen Zomerkamp. Life-Teen is een tienerbeweging en programma met als doel tieners dichter bij Jezus te brengen. Met 100 tieners, 35 twintigers als begeleiding en enkele 40-plussers waren wij te gast in het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Van maandag tot en met zaterdag hebben we een geweldig programma met de tieners gehad, met als thema ‘Relentless Father – Onvermoeibare Vader’. Een programma van ontmoeten –samen leren, vieren, leven, delen – en ontspannen. Het was heel mooi om te zien hoe de tieners en jongeren vanuit de verschillende landen elkaar wisten te inspireren en hoe God deze week aan het werk was. Vanuit ons bisdom waren er 12 tieners aanwezig, waaronder ook één tieners uit Zeeuws-Vlaanderen!
Deze week hebben de tieners mij opnieuw de hoopvolle realiteit van onze kerk laten zien: een kerk die springlevend is, vol van geloof, hoop en liefde!
Wilt u met mij nagenieten van dit kamp kijk dan op onze website (lifeteen.nl/nl/blog_nl.html) voor een fotoverslag en de dagelijkse verslagen of facebook: Life Teen Nederland
Christus Vivit!
Kapelaan Jochem van Velthoven

 

 

 

 

 


Aardenburg in boek over bedevaartplaatsen


‘Maria, de moeder van iedereen’.
Dit is de titel van een nieuw boek over Mariapelgrimsoorden. Een van de hoofdstukken gaat over Aardenburg als bedevaartplaats. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de bijzondere en eeuwenoude verering van O.L. Vrouw met de Inktpot.
In de reisgids neemt de schrijver, Paul Spapens, de lezer mee naar negen Mariapelgrimsplaatsen in Nederland en daarbij Moresnet en Scherpenheuvel in België en Kevelaer in Duitsland. Paul Spapens is als publicist gespecialiseerd in volksdevotie met veel boeken over dit onderwerp op zijn naam.
Het 192 pagina’s tellende boek ‘Maria, de moeder van iedereen’ kost 16,90 euro. In het boek staan tientallen mooie foto’s. Het is te bestellen bij elke boekhandel in Nederland en bij de uitgever Berne Media, www.berneboek.com.
Met het boek haakt Paul Spapens in op de groeiende belangstelling voor pelgrimsplaatsen in het algemeen en Mariapelgrimsoorden in het bijzonder. Terwijl de ontkerkelijking steeds maar doorgaat, trekken Mariapelgrimsplaatsen juist steeds meer bezoekers. Dat past in het beeld van de populariteit van Mariakapelletjes en Mariapelgrimsoorden, een onderwerp waar Paul Spapens meerdere boeken over heeft gepubliceerd. Hij schreef ook over heiligen, volksgeloof (en bijgeloof), rituelen en pelgrimeren.
Verrassend aan ‘Maria, de moeder van iedereen’ is dat de Mariapelgrimsoorden beslist niet alleen in de van oorsprong katholieke provincies Limburg en Noord-Brabant moeten worden gezocht. Zo is Heiloo in Noord-Holland het grootste Mariaoord van Nederland. Heel bijzonder is de Mariapelgrimsplaats in Warfhuizen in Groningen. Ver weg van de bewoonde wereld, midden in het vlakke land van Groningen, wordt ‘De Bedroefde Moeder van Warfhuizen’ beheerd door de enige kluizenaar van Nederland.
Met veel gevoel voor opmerkelijke details neemt Paul Spapens de lezer mee naar onder meer Klein Lourdes (het enige in zijn soort in Nederland) in het
Limburgse Tienray, de enige bedevaartplaats van Drenthe en dus ook Maria met de Inktpot in Aardenburg.
FOTOBIJSCHRIFTEN
FOTO 1
De cover van het boek ‘Maria, de moeder van iedereen’.
FOTO 2
O.L. Vrouw met de Inktpot in de H. Maria Bedevaartkerk van Aardenburg. Foto: Paul Spapens.

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Tieners, jongeren en jonge gezinnen


Save the date

  • 20-22 september – Misdienaars & Acolietenweekend Oudenbosch of Hoeven
  • 12-19 oktober – bisdombedevaart Italië (speciale actie voor jongeren!)

Zijn er nog vragen, dan hoor ik het graag!
Een hartelijke groet,
Kapelaan Jochem van Velthoven (kapelaanvanvelthoven@gmail.com)

 

Beste mensen


        en weer zijn we een jaar verder. En weer richten wij ons, zoals in zovele parochies ook, zoals zelfs in andere Kerken, op het financiële aspect van kerk-zijn. Want, zo is het nu eenmaal: een goede financiële ondergrond  is onontbeerlijk.
        Is dat waar het om gaat in de Kerk? Natuurlijk niet. Kunnen we zonder? Beslist niet. Waar het om gaat en waar we ons voor inzetten; ik maak hiervoor gebruik van een nieuwe indeling waarvan ik onlangs hoorde. 

Sacramentele dienstwerk

Alles rondom het sacramentele dienstwerk: van doop tot bediening. Op allerlei momenten hebben gelovige mensen behoefte aan de sacramentele aanwezigheid van Christus. Vanuit de parochie maken wij dat mogelijk. In voorbereiding en uitvoering. 

Bezoekwerk
Een tweede peiler is het bezoekwerk in haar grote verscheidenheid. Op allerlei momenten en ook zo maar, ongericht. Als u daar behoefte aan heeft, als u contact wil met ‘iemand van de kerk’, moet u dat kunnen laten weten. En dan zal er iemand zijn. 

Vernieuwend pastoraat
Het derde aandachtspunt van de parochie in deze tijd is alles wat we samenvatten als ‘vernieuwend pastoraat’. Daaronder vallen diaconie en caritas;
alle aandacht voor de samenleving. Alle aandacht voor de mens in nood, voor de mensen aan de rand van de samenleving.
Daaronder valt alle kerkopbouw. Hoe bouwen wij een parochie die sterk is en de tegemoet kan. Hoe gaan we om met onze kerkgebouwen. Hoe richten we onze parochie in. Hoe verbreden en vergroten wij de betrokkenheid. Welke onverwachte en verrassende initiatieven zien we en durven we te initiëren. Hoe werken we samen met de andere Kerken. Met hen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Kortom, veel mogelijkheden, veel uitdagingen. We hebben volop werk. Werk dat het pastorale team vanaf 1 januari 2019 in directe verbondenheid met de collega’s uit de twee andere parochies in Zeeuws Vlaanderen onderneemt.
Kortom, u ziet het. Er is veel te doen. Er is veel enthousiasme. Zoals eerder gezegd: het financiële fundament is daarvoor onontbeerlijk. Mogen wij ook nu op u rekenen? Voor eenzelfde bedrag als verleden jaar? Of mag het misschien een iets verhoogde bijdrage zijn.
Dank voor uw vertrouwen. Voor uw bijdrage. Dank voor uw aandacht.

pastoor Wiel Wiertz

Brief aan het volk van God

In de afgelopen dagen werd een rapport openbaar gemaakt waarin de ervaringen werden beschreven van overlevenden, allemaal slachtoffers van seksueel misbruik, machts- en gewetensmisbruik door priesters in een periode van ongeveer 70 jaar.
Hoewel we kunnen zeggen dat de meeste van deze gevallen tot het verleden behoren, hebben we toch de pijn van veel van de slachtoffers leren kennen.
We beseffen dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons dwingen deze gruweldaden te veroordelen en met vereende krachten deze cultuur van de dood te ontwortelen.

Deze wonden verdwijnen nooit.

De hartverscheurende pijn van deze slachtoffers, die het uitschreeuwen tot in de hemel, werd lang genegeerd, stil gehouden of het zwijgen opgelegd. Maar de schreeuw was krachtiger dan alle maatregelen die haar tot zwijgen wilden brengen en dan beslissingen die een oplossing moesten bieden, maar het in feite nog erger maakten door in medeplichtigheid te vallen. De Heer toonde die roep en liet ons opnieuw zien aan welke kant Hij staat. Maria’s lied is geen vergissing en blijft door de eeuwen heen zacht echoën. Want de Heer herinnert zich de belofte aan onze voorouders: Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. (Lucas 1, 51-53)

Beschaamd beseffen we dat onze levenswijze onze woorden heeft ontkend en blijft ontkennen.

Met schaamte en berouw erkennen we als een kerkelijke gemeenschap dat we niet waren waar we moesten zijn, dat we niet tijdig hebben gehandeld en ons niet bewust waren van de omvang en de ernst van de schade die aan zoveel levens werd toegebracht. We toonden geen zorg voor de kleinen; we lieten ze in de steek.
Ik maak me de woorden van toenmalig kardinaal Ratzinger eigen, wanneer hij zich tijdens de kruisweg voor Goede Vrijdag in 2005 identificeerde met de kreet van pijn van zoveel slachtoffers en riep: Hoeveel vuiligheid is er in de Kerk, en zelfs onder hen die als priesters volledig aan Christus zouden moeten toebehoren! Hoeveel trots, hoeveel zelfvoldaanheid! Het verraad van Christus door zijn leerlingen, hun onwaardige ontvangst van zijn Lichaam en zijn Bloed is stellig het grootste leed dat de Verlosser te verduren heeft; het doorboort zijn hart.
We kunnen enkel tot Hem roepen vanuit de diepte van ons hart: Kyrie eleison - Heer, red ons! (Matteüs 8,25))(negende statie).

Nee zeggen tegen misbruik, is ook nadrukkelijk nee zeggen tegen alle vormen van klerikalisme.

Het is essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn om met verdriet en schaamte de wreedheden te erkennen en te veroordelen, begaan door godgewijde personen, geestelijken, en mensen belast met de missie om te zorgen voor de meest kwetsbaren. Laten we vergeving vragen voor onze eigen zonden en de zonden van anderen. Een besef van zonde helpt ons om de fouten, misdaden en wonden uit het verleden te erkennen en maakt ons in het heden meer open en toegewijd op weg naar hernieuwde bekering.

Moge de heilige Geest ons de genade van bekering schenken en de innerlijke zalving, die nodig is om onze wroeging te uiten en onze vaste wil om deze misdaden van mishandeling moedig te bestrijden.

Vaticaanstad, 20 augustus 2018
Franciscus

Hierboven is een gedeelte van de brief van de paus weergegeven. De volledige brief kunt u lezen op de website. Mocht u over dit onderwerp willen lezen: ‘Je ogen verraden je’, een autobiografisch weergave door Steven van der Hoeven.

Wiel Wiertz, pastoor

 

 

 

 

 

Feestelijke diakenwijding met drie bisschoppen
Sacha Steijaert tot transeunt diaken gewijd.                

De foto's van de wijding van Sacha Steijaert. klik hier

 

Bekijk hier het Andreas kartern uit het Rondje West

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------