Beste mensen,
We staan aan de vooravond (of we staan aan het begin) van een nieuw burgerlijk jaar, heel gemakkelijk wordt het, 2020 of te wel twintig twintig. Het nieuwe kerkelijke jaar zijn we op 1 december begonnen, tegelijk met de Andreasviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, op de Eerste zondag van de Advent.
Veel mensen staan bij de overgang naar een nieuw jaar altijd even stil bij er wat het afgelopen jaar is gebeurd. Even terug kijken is altijd goed. Het is waar, alles wat achter je ligt is voorbij en je moet kijken naar wat voor je ligt, de toekomst. Maar die toekomst maak je met de kennis die je hebt opgebouwd in het verleden, dus ook in het afgelopen jaar.
In onze parochie heilige Andreas zijn er het afgelopen jaar wat veranderingen geweest. Enkele momenten die we toch nog eens onder ieders aandacht willen brengen. Met ingang van 1 juni hebben we afscheid genomen van Guus Langeraert en Marnix van Damme, respectievelijk secretaris en penningmeester van het parochiebestuur. Hun taken worden door nieuwe bestuursleden (Veronique van Rie – secretaris, Jacques Danielse – penningmeester en ondergetekende) verder gezet, alles in het belang van de ene parochie in West-Zeeuws-Vlaanderen. Begin december hebben we als parochie afscheid van hen genomen en hebben zij beiden van bisschop Liesen de Diocesane onderscheiding voor bijzondere verdiensten ontvangen. We zijn hen heel dankbaar voor het vele en moeilijke werk dat zij hebben verricht voor onze parochie en haar voorgangers.

Zondag 18 augustus hebben we als parochie aandacht besteed aan het 50-jarig priester jubileum van pastor D’hert o.p.. De eigenlijke dag was vrijdag 19 juli, maar Ignace had pas in augustus tijd om er aandacht aan te besteden. Met een parochiële viering in de parochiekerk in Oostburg, waar veel mensen uit en van buiten de parochie aanwezig waren, hebben we Ignace gevierd als ‘gouden priester’ en daarna onder het genot van een glaasje wijn getoost op hem.
Begin november is Ignace 75 jaar geworden, en dat is de leeftijd dat een priester gaat genieten van zijn rust, dat wil zeggen niet meer verbonden is aan een parochie. Met instemming van de bisschop heeft Ignace vieringen verzorgd tot en met Kerstmis. Zondag 9 februari 2020 is er om 10.45 uur een parochiële viering waarin we afscheid nemen van Ignace als pastor van onze parochie. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd, dus noteer de datum al in uw agenda. Ignace zal zich echter niet moeten vervelen. Hij is nog verbonden aan de Dominicusgemeenschap in Gent en heeft de coördinatie van de Dominicanenkerk in Knokke. Daar zal hij zelf minstens één weekend in de maand voorgaan.

Vanaf het begin van 2019 is er één pastoraal team voor de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Na het aftasten van ieders talenten, begint het team zich verder te profileren in ‘ons landje apart’. Vanaf begin januari wordt de roostering van uitvaarten en vieringen in het weekend ingevuld door het voltallige team. Zo zullen we dus kennis maken met de andere leden van het team, naast pastoor Wiertz, kapelaan van Velthoven en teamleider Frans van Geyt.
Een vast punt tijdens de bestuursvergaderingen zijn de gebouwen. Begin december zijn de plannen gepresenteerd voor de bouw van 17 appartementen in de Sint Jan de Doperkerk in Sluis. In het gedeelte aan de Oude Kerkstraat komt een kapel die eigendom blijft van de parochie. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden, het maken van de eerste schetsen en tekeningen, voor de inrichting van dat gedeelte.

Maandag 16 december is de koopakte getekend bij de notaris, daarmee is het een feit dat de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Biervliet verkocht is. De nieuwe eigenaar gaat er een hotellerie in beginnen en we wensen hem daarmee heel veel succes. De voormalige begraafplaats achter de kerk blijft eigendom van de parochie en een actieve onderhoudsploeg zorgt dat het er netjes blijft. De zorg gaat nu uit naar de herbestemming van de kerken van Eede en IJzendijke.
Ongemerkt gebeurt er toch heel veel in onze parochie. Heel veel wordt gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers en daar zijn we hen heeeeel dankbaar voor. Want zonder de inzet van de vele vrijwilligers is de werking van onze parochie niet realiseerbaar. Het afgelopen jaar hebben we in de verschillende geloofsgemeenschappen afscheid genomen van verschillende vrijwilligers die na vele jaren een stapje terug doen. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie in de geloofsgemeenschappen en parochie hebben gedaan.
We hopen dat het in 2020 voor ieder van u en onze parochie goed zal gaan en dat we altijd op ieders steun en medewerking mogen en kunnen rekenen. We wensen iedereen alle goeds toe en een zalig nieuwjaar voor u en iedereen om u heen.
Namens het parochiebestuur en pastoraal team,
Ronald van Quekelberge vicevoorzitter

 

Weer aan de slag in 2020.

In het vorige Regioblad mocht ik u melden dat ik vanaf 1 januari 2020 weer volledig aan de slag ga voor de drie parochies. In 2019 heb ik langdurig problemen gehad met mijn gezondheid. Daardoor heb ik veel dingen, die me dierbaar zijn in het pastoraat, moeten missen. Ik denk daarbij aan de activiteiten tijdens de vastenactie, maar ook aan het nabij zijn van mensen bij het verlies van een dierbare. Ik hoop dat dit jaar me wat meer zegen zal brengen. Het zal de eerste maanden van 2020 nog veel energie vergen om terug op het oude niveau te komen. Ik zal zelf de balans moeten bewaken, opdat ik niet opnieuw langdurig aan de zijlijn komt te staan. Dat is niet in het belang van de parochie, niet in het belang van het team en ook niet in mijn eigen belang.
2020 wordt dus een spannend jaar voor mij, omdat ik daarnaast met een heel nieuw takenpakket mijn pastorale arbeid mag verrichten in de drie parochies. Kortgezegd: ik heb veel minder liturgische taken en veel meer taken op het diaconale vlak. Ik zal dus op een andere manier zichtbaar zijn in de drie parochies.
Dat is zowel voor u als voor mij even wennen. Maar laten we met inzet van ieders talenten en mogelijkheden in 2020 onze parochies laten groeien op een manier die God zou doen glimlachen.

Pastor Niek van Waterschoot

 
 

Kijken in de toekomst :

Begin augustus heb ik mogen kijken in de toekomst van de kerk. Of eigenlijk beter gezegd; het heden, want wat ik zag en heb beleefd is de realiteit van vandaag.
Voor het derde jaar heb ik deelgenomen aan het Life-Teen Zomerkamp. Life-Teen is een tienerbeweging en programma met als doel tieners dichter bij Jezus te brengen. Met 100 tieners, 35 twintigers als begeleiding en enkele 40-plussers waren wij te gast in het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Van maandag tot en met zaterdag hebben we een geweldig programma met de tieners gehad, met als thema ‘Relentless Father – Onvermoeibare Vader’. Een programma van ontmoeten –samen leren, vieren, leven, delen – en ontspannen. Het was heel mooi om te zien hoe de tieners en jongeren vanuit de verschillende landen elkaar wisten te inspireren en hoe God deze week aan het werk was. Vanuit ons bisdom waren er 12 tieners aanwezig, waaronder ook één tieners uit Zeeuws-Vlaanderen!
Deze week hebben de tieners mij opnieuw de hoopvolle realiteit van onze kerk laten zien: een kerk die springlevend is, vol van geloof, hoop en liefde!
Wilt u met mij nagenieten van dit kamp kijk dan op onze website (lifeteen.nl/nl/blog_nl.html) voor een fotoverslag en de dagelijkse verslagen of facebook: Life Teen Nederland
Christus Vivit!
Kapelaan Jochem van Velthoven