Kijk hier voor de volledige tekst

 

De Matthäus Passion als speelveld, een  Berlijnse visie op Bach’s passiespel

 

Frans van Geyt begeleidt ons weer in de Goede Week met de Matthäus passie  – deze keer laten we ons inspireren door de gecombineerde visie van dirigent Simon Rattle en regisseur Peter Sellars. De uitvoering door de Berliner Philharmoniker wordt in hun handen tot een dubbelspel. Want er is niet enkel de muziek en zang, maar ook de beweging en het spel op de scene. De uitvoerders zijn tegelijk musici én spelers. In houding, gebaar, samenspel en gezichtsuitdrukking geven zij mede vorm aan wat de muziek verklankt. Koor en solisten spélen hun rol in een speelveld, en daarom hebben ze de partituur uit het hoofd geleerd. De passie is zo niet enkel te horen, maar ook te zien; ze wordt niet enkel verklankt, maar ook verbeeld op toneel. Speelveld in een tweevoudige betekenis: muziek én toneel. Een drama van liefde en verraad, van hoop en wanhoop, van rouw en spijt, van mededogen en hoop. Rauw én ontroerend.

Ook in ander opzicht is het een ‘dubbelspel’, want het is boeiend om te zien hoe de Matthäus Passion in de visies van Rattle en Sellars een eigen expressie krijgt die de toeschouwer en hoorder de emotie en de pijn van het stuk tot op de huid laat voelen. Het is alsof je zelf deel wordt van het tafereel dat zich voor je ogen afspeelt, het stuk opent zich en je kunt er midden in gaan staan, waardoor je de Matthäus Passion op een nieuwe en verrassende manier ziet én hoort. Dit dankzij de inspirerende wisselwerking tussen dirigent en regisseur, tussen orkest, koor en zangers. Een unieke uitvoering en interpretatie van Bach bij de Osterfestspiele in Salzburg in maart 2010. 

We bekijken een gedeelte uit een interview met Peter Sellars en delen van de uitvoering om zo in de Goede Week de passie van Bach op nieuwe manier te ervaren!

U bent van harte welkom op dinsdag 16 april om 19.30u in de Eligiuszaal van het pastoraal centrum te Oostburg. Voor de organisatie is het handig als u zich van te voren even aanmeldt!

 

 

 

 

Chrismaviering in Teteringen
Tekstvak:  Beste parochianen,
Evenals de voorgaande jaren nodigt bisschop Liesen ook dit jaar ons uit om de Chrismamis op

17 april te Teteringen om 19.00 uur bij te wonen. Het is een diocesane viering, waarbij de bisschop een grote deelname van de parochies verwacht.
In de zogenoemde Chrismamis worden de heilige oliën voor de doop en de ziekenzalving gezegend en het heilig Chrisma gewijd. De Bisschop is de celebrant van de Chrismamis.

Na afloop van de viering (± 20.15 uur) bestaat er gelegenheid elkaar te ontmoeten in “De Dorpsherberg”, Willem Alexanderplein 4, Teteringen, 076-5713202. “De Dorpsherberg” ligt aan het plein naast de kerk.
Ook vanuit onze parochie kunt u deze chrismaviering bijwonen. Evenals vorig jaar rijdt er een bus met verschillende opstapplaatsen in onze parochie.  
 U kunt zich hiervoor opgeven. Dit jaar vragen wij een eigen bijdrage van 10 euro. U kunt onder vermelding van Chrismaviering 2019 uw 10 euro overmaken naar  NL 83 RABO 0323 482 988  t.n.v. Parochie Heilige Andreas.
Graag opgeven vóór 8 april a.s.

 

____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Tieners, jongeren en jonge gezinnen


Zoals u waarschijnlijk weet heb ik naast mijn benoeming als kapelaan van de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen ook een benoeming (één dag per week) voor het pastoraat van jonge gezinnen, tieners en jongeren in ons bisdom. Graag neem ik u mee in de activiteiten welke hiervoor in het eerste kwartaal worden georganiseerd.
Jongeren en de uitdagingen in het geloof
Op 26 januari zijn we samengekomen om met de jongeren in Panama (WereldJongerendagen) te waken en te bidden. Na de eucharistieviering heb ik een lezing verzorgd over het thema van de WJD en hebben we gekeken naar de livebeelden uit Panama, het WJD lied gezongen en een korte wake gehouden.
Op 9 februari was er een jongerenbijeenkomst in Breda met als thema ‘jongeren en de uitdagingen in het geloof’. De jongeren werden uitgenodigd en uitgedaagd om met elkaar te spreken over het geloof, de kansen, moeilijkheden, mogelijkheden – uitdagingen in deze tijd in onze samenleving. Wist u dat er zich bijna 100 jongeren zijn gekomen? En dat de meeste jongeren van buitenlandse afkomst zijn? Het laat zien dat wij een wereldkerk zijn en dat de jongeren van ons bisdom niet langer alleen meer Nederlandse wortels hebben, maar dat de jongeren grenzen overstijgen en vanuit het buitenland in Nederland een nieuwe toekomst bouwen, ook voor onze kerk.
Life-Teen
Op 10 februari zijn we in Breda met Life-Teen gestart. Life-Teen is een beweging binnen de RK-Kerk, met als missie: ‘tieners dichter bij Christus brengen’. Zelf heb ik Life-Teen leren kennen op het Europees Tiener Zomerkamp in Helvoirt, waar we jaarlijks met 120 tieners op kamp gaan. Dit jaar is het Life-Teen zomerkamp van 5 tot en met 10 augustus (http://www.lifeteen.nl/nl/summercamp_nl.html). Ook in Zeeuws-Vlaanderen willen we op termijn een Life-Teen groep opzetten, maar de voorbereiding vraagt eerst gebed; want niet wat ik wil, maar ‘Uw wil geschiede’.
Maar er zijn natuurlijk ook tienerprojecten in onze eigen parochies, zoals bijvoorbeeld het tienerfestival 22 februari in Koewacht; Tieners onderweg met als thema ‘Bij wie is je hart? ‘ Wellicht zijn er nog meer tiener- en jongeren activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen, laat het me weten - graag doe ik met jullie mee!
Jonge gezinnen
In maart zijn er verschillende bijeenkomst voor jonge gezinnen. Zo organiseren wij op 17 maart in de Paulusabdij te Oosterhout een dag voor het hele gezin. Ook is er een speciaal programma voor tieners en jongeren. Op zaterdag 6 juli willen we een gezinsdag organiseren in Cadzand en zo halen we de activiteiten ook naar Zeeuws-Vlaanderen.
Voor de bruidsparen en jongehuwden organiseren we op 24 maart een speciale dag in Roosendaal. Hiervoor hebben we alle bruidsparen en de jonggehuwden in Zeeuws-Vlaanderen en heel ons bisdom van de afgelopen vijf jaren uitgenodigd.
Biddende Moeders
Tot slot wil ik alle moeders uitnodigen. Ik weet ook van mijn eigen moeder dat ze voor mijn broer en zijn gezin en voor mij bidt. Ik denk dat ouders altijd zullen bidden voor hun kinderen. Maar het kan zomaar zijn dat na het bidden, de zorgen nog steeds blijven en dan kunt u zich afvragen wat we kunnen doen? Feitelijk geven we vaak met de éne hand het probleem aan God en nemen we het met de andere hand weer terug. Tijdens de gebedsbijeenkomsten van Biddende Moeders worden de namen van de kinderen, die op een papiertje geschreven staan, symbolisch in een mandje aan de voet van het kruis gelegd. We vertrouwen onze kinderen en problemen aan Hem toe... en laten ze ook bij Hem. Op donderdag 14 maart komt Wies Mom hier mee over vertellen in het parochiecentrum van Terneuzen. De middag begint om 13uur (inloop 12:45uur) en duurt tot 15:30uur. U bent van harte welkom, graag ontvang ik uw aanmelding per email – dan weten we hoeveel moeders we mogen verwachten (kapelaanvanvelthoven@gmail.com).
Save the date

  • zondag 14 april – Palmzondag. Dan komen alle tieners en jongeren van ons bisdom samen in Breda en spreken samen met bisschop Liesen over het nieuwe thema van de WereldJongerendagen.
  • Zaterdag 11 mei – Theater in de Kerk. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar komen in Bergen op Zoom samen om in één dag een complete theaterproductie te realiseren ‘Daniël e de leeuw’. Heb jij nog theatertalenten??
  • Maandag 10 juni – 2de Pinksterdag Laaiend Vuur
  • Zaterdag 29 juni – Geloofsfeest voor kinderen (8-12jaar)
  • Zaterdag 6 juli – gezinsdag Cadzand
  • 5-10 augustus – Life-Teen Zomerkamp in Helvoirt
  • 20-22 september – Misdienaars & Acolietenweekend Oudenbosch of Hoeven
  • 12-19 oktober – bisdombedevaart Italië (speciale actie voor jongeren!)

Zijn er nog vragen, dan hoor ik het graag!
Een hartelijke groet,
Kapelaan Jochem van Velthoven (kapelaanvanvelthoven@gmail.com)

 

Beste mensen


        en weer zijn we een jaar verder. En weer richten wij ons, zoals in zovele parochies ook, zoals zelfs in andere Kerken, op het financiële aspect van kerk-zijn. Want, zo is het nu eenmaal: een goede financiële ondergrond  is onontbeerlijk.
        Is dat waar het om gaat in de Kerk? Natuurlijk niet. Kunnen we zonder? Beslist niet. Waar het om gaat en waar we ons voor inzetten; ik maak hiervoor gebruik van een nieuwe indeling waarvan ik onlangs hoorde. 

Sacramentele dienstwerk

Alles rondom het sacramentele dienstwerk: van doop tot bediening. Op allerlei momenten hebben gelovige mensen behoefte aan de sacramentele aanwezigheid van Christus. Vanuit de parochie maken wij dat mogelijk. In voorbereiding en uitvoering. 

Bezoekwerk
Een tweede peiler is het bezoekwerk in haar grote verscheidenheid. Op allerlei momenten en ook zo maar, ongericht. Als u daar behoefte aan heeft, als u contact wil met ‘iemand van de kerk’, moet u dat kunnen laten weten. En dan zal er iemand zijn. 

Vernieuwend pastoraat
Het derde aandachtspunt van de parochie in deze tijd is alles wat we samenvatten als ‘vernieuwend pastoraat’. Daaronder vallen diaconie en caritas; alle aandacht voor de samenleving. Alle aandacht voor de mens in nood, voor de mensen aan de rand van de samenleving.
Daaronder valt alle kerkopbouw. Hoe bouwen wij een parochie die sterk is en de tegemoet kan. Hoe gaan we om met onze kerkgebouwen. Hoe richten we onze parochie in. Hoe verbreden en vergroten wij de betrokkenheid. Welke onverwachte en verrassende initiatieven zien we en durven we te initiëren. Hoe werken we samen met de andere Kerken. Met hen die niet kerkelijk gebonden zijn.

Kortom, veel mogelijkheden, veel uitdagingen. We hebben volop werk. Werk dat het pastorale team vanaf 1 januari 2019 in directe verbondenheid met de collega’s uit de twee andere parochies in Zeeuws Vlaanderen onderneemt.
Kortom, u ziet het. Er is veel te doen. Er is veel enthousiasme. Zoals eerder gezegd: het financiële fundament is daarvoor onontbeerlijk. Mogen wij ook nu op u rekenen? Voor eenzelfde bedrag als verleden jaar? Of mag het misschien een iets verhoogde bijdrage zijn.
Dank voor uw vertrouwen. Voor uw bijdrage. Dank voor uw aandacht.

pastoor Wiel Wiertz

 

                                                                                                                               


 

Elke 2e woensdag van de maand

Data 2019:             9 januari, 13 februari,
                              13 maart, 10 april,
                                8 mei, 12 juni, 10 juli 
Inloop en zingen:  vanaf 16.15 uur
Aanvang viering:  16.30 uur
Plaats:                   JOTA, Raadhuisplein 4, Oostburg

Iedereen is hartelijk welkom!

 

 

 

 

Kapelaan van Velthoven
Per 15 oktober 2018 heeft bisschop Liesen mij benoemd als kapelaan voor de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen. Ik ben de bisschop dankbaar dat hij mij heeft gevraagd om als kapelaan dicht bij de mensen te zijn en samen met hen de geloofsgemeenschappen van de katholieke kerk in Zeeuws-Vlaanderen te versterken.
Ik ben geboren en getogen in Dorst, een Brabants dorpje onder de rook van Oosterhout en Breda. Na de kleuterschool bij de zusters Franciscanessen en de basisschool Sint Marcoen, beide in Dorst, heb ik mijn middelbare school gevolgd in Breda – Onze Lieve Vrouwe college (OLV). Hierna ben ik gaan studeren aan de business universiteit Nyenrode en gaan werken bij het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Ik ben afgestudeerd en heb gewerkt als register accountant.
De muziek heeft mij altijd in de kerk gehouden. Vanaf mijn achtste jaar speel ik namelijk al orgel en ik zat vanaf mijn vijftiende achter het orgel van de huidige Antoniuskathedraal. Daarnaast heb ik ook verschillende kerkkoren gedirigeerd. Tot op heden ben ik nog lid van fanfare Sint Joris in Dorst, waar ik al meer dan 30 jaar slagwerker ben.
In 2004 heb ik de eerste informatie aangevraagd voor de priesteropleiding Bovendonk, maar het duurde nog tot 2008 voordat ik een eerste gesprek had met bisschop van de Hende en later met vicaris Wiel Wiertz. In 2009 ben ik met de priesteropleiding begonnen, het voelde voor mij als thuiskomen.
Na zes jaren van studie en vorming ben ik op 10 mei 2015 tot diaken gewijd en op 7 november 2015 tot priester. Het is voor mij een grote vreugde dat God mij heeft geroepen voor het priesterschap en dat ik nu als Zijn instrument mag werken in Zijn wijngaard. Ik ben nog steeds, ‘in de naam van de Heer gelukkig’!
In de afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alpen-Gilze. Hier was ik als kapelaan verantwoordelijke voor de bediening van de sacramenten en de voorbereidingen hierop (catechese). Daarnaast heb vele huisbezoeken mogen brengen en heb ik mij ingezet voor tiener- jongeren- en gezinspastoraat, diaconale projecten en voor Syrische christelijke vluchtelingen. Met de vluchtelingen hebben we een orkest opgericht genaamd Suryana (Ons Syrië).
Ik hoop begin oktober te verhuizen naar Zeeuws Vlaanderen en kom te wonen in Terneuzen. Samen met mijn ouders heb ik Terneuzen al een paar keer bezocht, alsmede het museum ‘Land van Axel’.
Ik zie uit naar de samenwerking met mijn collega’s in het pastorale team en hoop u snel te ontmoeten. Laten we elkaar vandaag en de dagen die komen gaan dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Groet,
Kapelaan Jochem van Velthoven

 

 

 

 

 

Brief aan het volk van God

In de afgelopen dagen werd een rapport openbaar gemaakt waarin de ervaringen werden beschreven van overlevenden, allemaal slachtoffers van seksueel misbruik, machts- en gewetensmisbruik door priesters in een periode van ongeveer 70 jaar.
Hoewel we kunnen zeggen dat de meeste van deze gevallen tot het verleden behoren, hebben we toch de pijn van veel van de slachtoffers leren kennen.
We beseffen dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons dwingen deze gruweldaden te veroordelen en met vereende krachten deze cultuur van de dood te ontwortelen.

Deze wonden verdwijnen nooit.

De hartverscheurende pijn van deze slachtoffers, die het uitschreeuwen tot in de hemel, werd lang genegeerd, stil gehouden of het zwijgen opgelegd. Maar de schreeuw was krachtiger dan alle maatregelen die haar tot zwijgen wilden brengen en dan beslissingen die een oplossing moesten bieden, maar het in feite nog erger maakten door in medeplichtigheid te vallen. De Heer toonde die roep en liet ons opnieuw zien aan welke kant Hij staat. Maria’s lied is geen vergissing en blijft door de eeuwen heen zacht echoën. Want de Heer herinnert zich de belofte aan onze voorouders: Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. (Lucas 1, 51-53)

Beschaamd beseffen we dat onze levenswijze onze woorden heeft ontkend en blijft ontkennen.

Met schaamte en berouw erkennen we als een kerkelijke gemeenschap dat we niet waren waar we moesten zijn, dat we niet tijdig hebben gehandeld en ons niet bewust waren van de omvang en de ernst van de schade die aan zoveel levens werd toegebracht. We toonden geen zorg voor de kleinen; we lieten ze in de steek.
Ik maak me de woorden van toenmalig kardinaal Ratzinger eigen, wanneer hij zich tijdens de kruisweg voor Goede Vrijdag in 2005 identificeerde met de kreet van pijn van zoveel slachtoffers en riep: Hoeveel vuiligheid is er in de Kerk, en zelfs onder hen die als priesters volledig aan Christus zouden moeten toebehoren! Hoeveel trots, hoeveel zelfvoldaanheid! Het verraad van Christus door zijn leerlingen, hun onwaardige ontvangst van zijn Lichaam en zijn Bloed is stellig het grootste leed dat de Verlosser te verduren heeft; het doorboort zijn hart.
We kunnen enkel tot Hem roepen vanuit de diepte van ons hart: Kyrie eleison - Heer, red ons! (Matteüs 8,25))(negende statie).

Nee zeggen tegen misbruik, is ook nadrukkelijk nee zeggen tegen alle vormen van klerikalisme.

Het is essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn om met verdriet en schaamte de wreedheden te erkennen en te veroordelen, begaan door godgewijde personen, geestelijken, en mensen belast met de missie om te zorgen voor de meest kwetsbaren. Laten we vergeving vragen voor onze eigen zonden en de zonden van anderen. Een besef van zonde helpt ons om de fouten, misdaden en wonden uit het verleden te erkennen en maakt ons in het heden meer open en toegewijd op weg naar hernieuwde bekering.

Moge de heilige Geest ons de genade van bekering schenken en de innerlijke zalving, die nodig is om onze wroeging te uiten en onze vaste wil om deze misdaden van mishandeling moedig te bestrijden.

Vaticaanstad, 20 augustus 2018
Franciscus

Hierboven is een gedeelte van de brief van de paus weergegeven. De volledige brief kunt u lezen op de website. Mocht u over dit onderwerp willen lezen: ‘Je ogen verraden je’, een autobiografisch weergave door Steven van der Hoeven.

Wiel Wiertz, pastoor

 

 

 

 

 

Feestelijke diakenwijding met drie bisschoppen
Sacha Steijaert tot transeunt diaken gewijd.                

De foto's van de wijding van Sacha Steijaert. klik hier

 

Bekijk hier het Andreas kartern uit het Rondje West

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------