Gegevens van het Bisdom Breda
BISDOM BREDA

Bisschop van Breda
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444 E: secr.bisdomleiding@bisdombreda.nl

Secretaris-generaal
Drs. B.G. Hartmann
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444 E: bhartmann@bisdombreda.nl

Vicaris-generaal
vervangende taken bisschop bij diens, langdurige, afwezigheid
Mgr. Drs. H.C.M. Lommers
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444 E: hlommers@bisdombreda.nl

Dienstencentrum van het bisdom
Postadres voor alle diensten en afdelingen:
Postbus 90189, 4800 RN Breda
T: 076-5223444 E: secretariaat@bisdombreda.nl

Kantooradres voor alle diensten en afdelingen :
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T: 076-5223444, bereikbaar ma t/m vr 8.30u – 12.30u

Benoemingen
Mw. Drs. A.M.A. Waij
E: awaij@bisdombreda.nl

Dienst financiën
 mw. A.M.C. Aarts 

E: maarts@bisdombreda.nl

Afdeling bouwzaken
Ing. F.A.G.A.M. van der Linden
E: fvdlinden@bisdombreda.nl

Dienst pr en informatie
Mw. Drs. D.M. van Roosendaal
E: dvroosendaal@bisdombreda.nl

Gegevens van het Vicariaat
VICARIAAT MIDDELBURG

Vicaris
Drs. P.M.P. Verbeek
Burg. Stulemeyerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
T: 0111-720565/06-13134758 E: pverbeek@bisdombreda.nl

Stafmedewerker
Drs. E.R. Bornhijm
Deken Holtkampstraat 11, 4453 AH ’s Heerenhoek.
T: 06-50614779 E: ebornhijm@bisdombreda.nl

Kantoor vicariaat Middelburg
Burg. Stulemeyerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom
Secretariaat:  mw. Linda Sweere.
T: 0113-561764 E: vic.middelburg@bisdombreda.nl
Kantooruren: dinsdag en woensdag van 9.30u tot 14.00u.

De openingstijden van het Vicariaat is op dinsdag en donderdag van 9.30u tot 14.00u.
Telefoonnummer: 0164-245365.

Gegevens Elisabeth Parochie
TOEKOMSTIG SAMENWERKINGSVERBAND ELISABETH-PAROCHIE

Pastoraal Centrum
Baljuwlaan 19, 4541 EE Sluiskil
T: 0115-616006 E: rpcmzvl@zeelandnet.nl

Bestuur Elisabeth-parochie
Vice-voorzitter: Dhr. C. van Waes
Van der Waalstraat 21, 4532 LA Terneuzen
T: 0115-617099 E: cvwaes@zeelandnet.nl/
bestuur@eparochie.nl

Pastoraal team

Dhr. D.J.M. van Waterschoot, pastoraal werker
T: 0115-491990 E: n.waterschoot@zeelandnet.nl

Mw. M.J. Dieleman-Fopma, pastoraal werker
T: 0115-694958 E: m.dieleman@zeelandnet.nl