Parochiële Caritas Instelling Parochie H. Andreas Oostburg

De Caritasinstellingen in het bisdom Breda wordt volledig georganiseerd en bemand door meer dan 600 actieve vrijwilligers.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door PCI Andreas, kunt u contact opnemen met een van de pastores.
Of direct met de PCI via e-mail pci.andreas.obg@gmail.com of door middel van een brief aan de Parochiële Caritas Instelling.

Adresgegevens Caritas:
PCI Andreas
Prinses Beatrixstraat 5
4507 AH Schoondijke

Bestuurssamenstelling
Voorzitter              Trees Cammaert-van Waes
Penningmeester           Gerard Ultee
Bestuurslid             Tineke van Tilburg
Adviseur               Frans van Geyt (pastoraal werker)
Notulist              Monique Hogervorst

BANKREKENING NUMMER ten name van

PCI Andreas   NL52 RBRB 0791 2211 13

 

Caritas collectes 2019

Parochiële Caritas Instelling van Parochie H. Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen

Behelst de kernen Aardenburg, Biervliet, Breskens,
Eede, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke,
Oostburg, Schoondijke en Sluis

 

Januari                   Vluchtelingenhulp
In deze viering aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte voor vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt gevraagd ook zo’n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn van hulp door anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen voor vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen.

Februari                  MEMISA
Deze maand houden we onze Caritascollecte voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het doel van MEMISA is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Vanuit de Caritas proberen we met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.

Maart                   Vastenactie
De parochiële Caritas instelling (PCI) kiest een gezamenlijk doel voor alle parochiekernen in West Zeeuws-Vlaanderen. Voor het derde en tevens laatste jaar is er gekozen voor SAKO. Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh om in dat land scholen te bouwen en het geven van onderwijs aan kinderen, om iedereen de kans te geven om te leren lezen en schrijven. De Stichting wordt gedragen door mensen uit onze eigen regio.

April                   Mensen in Nood
Als Kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. De Caritas wil die zorg dragen, mits wij hen daarmee financieel helpen door middel van deze collecte.

Mei                   Stichting JOTA in Oostburg
In deze viering houden we de maandelijkse Caritascollecte voor een project in onze directe omgeving: Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de voedselbank in West Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen
in de directe omgeving.
             
Juni                   Diaconale Ondersteuning
De Caritascollecte is deze maand bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in
onze gemeenschap en ook ten dienste van de Caritasbesturen.
De leiding van ons bisdom beveelt deze collecte ten zeerste aan.

Juli                    SAKO
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor SAKO: Stichting steun Aan Kinderen Overzee. Dit is een organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit) die gerund wordt door vrijwilligers. Wij werken samen met lokale partner- organisaties in Bangladesh en Indonesië om kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door het onderwijs en de gezondheidzorg aan kinderen en hun ouders te verbeteren.
Augustus                  Actueel doel
In deze maand houden we de Caritascollecte bedoeld ter ondersteuning van een actueel doel. Op deze wijze willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving of verder weg. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer na de vakantieperiode: “Een goed begin is het halve werk”. Dat deze mensen het mogen merken, dat zij niet alleen worden gelaten.

September                 Pax Christi
In deze maand houden we de Caritascollecte voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en proberen te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.

Oktober                Missio
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pauselijke Missie­werken)  aandacht voor de katholieke gelovigen in arme landen. Aan het begin van de maand is er speciaal voor kinderen een Wereldmissiedag: www.
missiokids.nl. Volwassenen kunnen op de website van Missio uitgebreide informatie vinden: www.missio.nl.

November              Kerstpakketten
Deze Caritascollecte willen wij houden voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie in onze regio, in samenwerking met de andere kerken. Deze jaarlijkse actie is tot op heden altijd een groot succes gebleken, mede door uw vrijgevigheid en het vullen van de dozen in de adventstijd.

December               Adventsactie
In deze maand houden we de maandelijkse Caritascollecte voor de Adventsactie. Op deze wijze willen we een teken geven dat we ook onze zorg willen delen met onze medemensen en de mensen die zich hiervoor inzetten. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer deze maand: “Vol verwachting klopt ons hart”. Dat mensen daarin niet worden teleurgesteld – mede dankzij ons.