Parochiële Caritas Instelling Parochie H. Andreas Oostburg

De Caritasinstellingen in het bisdom Breda wordt volledig georganiseerd en bemand door meer dan 600 actieve vrijwilligers.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door PCI Andreas, kunt u contact opnemen met een van de pastores.
Of direct met de PCI via e-mail pci.andreas.obg@gmail.com of door middel van een brief aan de Parochiële Caritas Instelling.

Adresgegevens Caritas:
PCI Andreas
Prinses Beatrixstraat 5
4507 AH Schoondijke

Bestuurssamenstelling
Voorzitter            Trees Cammaert-van Waes
Penningmeester        Gerard Ultee
Bestuurslid           Tineke van Tilburg
Adviseur            Frans van Geyt (pastoraal werker)
Notulist           Monique Hogervorst

BANKREKENING NUMMER ten name van PCI Andreas   NL52 RBRB 0791 2211

 

Caritas collectes 2018

Parochiële Caritas Instelling
van Parochie H. Andreas
West-Zeeuws-Vlaanderen

Behelst de kernen Aardenburg, Biervliet, Breskens,
Eede, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke,
Oostburg, Schoondijke en Sluis

 

Januari                        Vluchtelingenhulp
In deze viering aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte voor vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt gevraagd ook zo’n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn voor hulp van anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen, voor vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen.

Februari          MEMISA
Deze maand houden we onze Caritascollecte voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het doel van MEMISA is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Vanuit de Caritas proberen we met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.

Maart             Vastenactie
De parochiële Caritas instelling (PCI) kiest een gezamenlijk doel voor alle parochiekernen in West-Zeeuws-Vlaanderen. In een later stadium wordt via de vertegenwoordigers in de diverse parochiekernen een bijeenkomst gehouden over het doel en het verloop van de actie.

April                  Regionaal Noodfonds
Met het feest van Pasen in het vooruitzicht of zojuist achter de rug krijgt de opstanding uit het lijden grote aandacht. Huiselijke omstandigheden en/of persoonlijk leed kunnen ertoe leiden dat mensen afhankelijk zijn geworden van een extra financieel steuntje in West-Zeeuws-Vlaanderen. Caritas van de parochie H. Andreas wil die helpende hand bieden, mits U hen daartoe in staat stelt. Daarom houden we in deze viering de Caritascollecte voor hulp aan mensen in onze directe omgeving.

Mei                   Mensen in Nood
In de meimaand staat de persoon van Maria heel centraal. Haar dienstbaarheid is zo kenmerkend dat deze aan ons ten voorbeeld wordt gehouden. Als Kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. De Caritas wil die zorg dragen, mits wij hen daarmee financieel helpen door middel van deze collecte.

Juni                   Diaconale Ondersteuning
De Caritascollecte is in dit weekend bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap en ook ten dienste van de Caritasbesturen. De leiding van ons bisdom beveelt deze collecte ten zeerste aan.
Juli                     Stichting JOTA in Oostburg
In deze viering houden we de maandelijkse Caritascollecte voor een project in onze directe omgeving: Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de voedselbank in West-Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving.

Augustus             Actueel doel
In deze viering houden we de maandelijkse Caritascollecte bedoeld ter ondersteuning van een actueel doel. Op deze wijze willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving of verder weg. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer na de vakantieperiode: “Een goed begin is het halve werk”. Dat deze mensen het mogen merken, dat zij niet alleen worden gelaten.

September          Pax Christi
In deze viering houden we de maandelijkse Caritascollecte voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en proberen te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.

Oktober               Kerstpakketten
Deze Caritascollecte willen wij houden voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie in onze regio, in samenwerking met de andere kerken. Deze jaarlijkse actie is tot op heden altijd een groot succes gebleken, mede door uw vrijgevigheid en het vullen van de dozen in de adventstijd.

November           Adventsactie
In deze maand houden we de maandelijkse Caritascollecte voor de Adventsactie. Op deze wijze willen we een teken geven dat we ook onze zorg willen delen met onze medemensen en de mensen die zich hiervoor inzetten. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer deze maand: “Vol verwachting klopt ons hart”. Dat mensen daarin niet worden teleurgesteld – mede dank zij ons.

December           Diaconale werkgroepen
In de kerstviering houden we de Caritascollecte voor de diaconale werkgroepen in de diverse parochiekernen. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar en zetten zich in op allerlei gebied, zoals huisbezoek bij ouderen en zieken. Dit dankbare werk maakt Caritas mede mogelijk.