Parochiële Caritas Instelling Parochie H. Andreas Oostburg

De Caritasinstellingen in het bisdom Breda wordt volledig georganiseerd en bemand door meer dan 600 actieve vrijwilligers.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door PCI Andreas, kunt u contact opnemen met een van de pastores.
Of direct met de PCI via e-mail pci.andreas.obg@gmail.com of door middel van een brief aan de Parochiële Caritas Instelling.

Adresgegevens Caritas:
PCI  H. Andreas
Prinses Beatrixstraat 5
4507 AH Schoondijke

Bestuurssamenstelling
Voorzitter                    Trees Cammaert-van Waes
Penningmeester           Gerard Ultee
Bestuurslid                   Tineke van Tilburg
Adviseur                      Niek van Waterschoot (pastoraal werker)

 

BANKREKENING NUMMER ten name van

PCI Andreas   NL52 RBRB 0791 221 113

 

Caritas collectes 2020

Parochiële Caritas Instelling
van Parochie H. Andreas
West Zeeuws-Vlaanderen
Behelst de kernen Aardenburg, Biervliet, Breskens,
Eede, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke,
Oostburg, Schoondijke en Sluis

De landelijke vastenaktie heeft deze week (17) als voorschot €16.750 overgemaakt naar het project Sibusiso. Dat is natuurlijk al een prachtig bedrag. Het is goed om te weten dat u nog steeds via de bank een bijdrage kunt overmaken voor dit vastenaktieproject. Dat kan tenminste tot 1 september, maar wellicht is daarna ook nog het een en ander mogelijk. Het streefbedrag van €50.000 is door de coronacrisis natuurlijk uit beeld, maar met uw steun kan de Vastenaktie straks opnieuw een flink bedrag overmaken naar Sibusiso."

 

Januari             Vluchtelingenhulp
In deze viering aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte voor vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt gevraagd ook zo’n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn van hulp door anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen voor vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen.

Februari          MEMISA
Deze maand houden we onze Caritascollecte voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het doel van MEMISA is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Vanuit de Caritas proberen we met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.

Maart              Vastenactie
De parochiële Caritas instelling (PCI) kiest een gezamenlijk doel voor alle parochiekernen in West Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar gaan we van start met een
nieuw project: St. Sibusiso in Tanzania. Deze stichting wordt gerund door een echtpaar dat een tehuis en zorg geeft aan families met een gehandicapt kind. Ook geven ze voorlichting en cursussen voor meer acceptatie in dit land.
Van harte aanbevolen!

April                  Mensen in Nood
Als Kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. De Caritas wil die zorg dragen en hen financieel helpen door middel van deze collecte.

Mei                   Stichting JOTA in Oostburg
In deze viering houden we de maandelijkse Caritascollecte voor een project in onze directe omgeving: Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de voedselbank in West Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen
in de directe omgeving.
             
Juni                   St. Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
De voedselbank heeft als doel: het bestrijden van (verborgen) armoede en het voorkomen van voedselverspilling in de drie gemeentes. Daarnaast het terug-dringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen moet rondkomen. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen.

Juli                      Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Een hospice is een huis waar door vrijwilligers en thuiszorgorganisaties hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorg in hun zorg voor de stervende of vervangen de mantelzorg als er weinig mantelzorg is. Aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en veiligheid worden door de vrijwilligers in ruime mate geboden en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice.

Augustus              Actueel doel
In deze maand houden we de Caritascollecte bedoeld ter ondersteuning van een actueel doel. Op deze wijze willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving of verder weg. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer na de vakantieperiode: “Een goed begin is het halve werk”. Dat deze mensen het mogen merken, dat zij niet alleen worden gelaten.

September          Pax
In deze maand houden we de Caritascollecte voor Pax. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en proberen te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.

Oktober                Missio
Missio ondersteunt de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld   bij het verkondigen van het evangelie, het gezamenlijk vieren van de eucharistie, het geven van pastorale zorg aan armen en zieken, aan kinderen en ouderen.

November           Kerstpakketten
Deze Caritascollecte willen wij houden voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie in onze regio, in samenwerking met de andere kerken. Deze jaarlijkse actie is tot op heden altijd een groot succes gebleken, mede door uw vrijgevigheid en het vullen van de dozen in de adventstijd.

December           Adventsactie
In deze maand houden we de maandelijkse Caritascollecte voor de Advents- actie. Op deze wijze willen we een teken geven dat we ook onze zorg willen delen met onze medemensen en de mensen die zich hiervoor inzetten. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer deze maand: “Vol verwachting klopt ons hart”. Dat mensen daarin niet worden teleurgesteld dankzij u.