Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

pastoor: Wiel Wiertz,
eindverantwoordelijk priester tel: 06 42 50 64 24 e-mail: wwiertz@live.nl

kapelaan: Jochem van Velthoven.

Frans van Geyt,
pastoraal werker en teamleider tel: 0117-493891 e-mail: fransvangeyt@live.nl

Ignace D'hert.
parochievicaris tel; 00-32 92 18 71 67 email:ignace.dhert@telenet.be


De leden van het pastoraal team kunt u normaliter bereiken via het Pastoraal Centrum, St. Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Het pastoraal centrum is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u – 12.00u via telefoonnummer: 0117-453374 of per e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Voor pastorale noodgevallen en het melden van een uitvaart is er een telefoonwacht. Dit mobiele nummer, 06-20403610, is dagelijks tussen 8.30u en 19.00u bereikbaar, ook in het weekend. De telefoonwacht wordt beheerd door de leden van het pastorale team en enkele vrijwilligers. De werkzaamheden op het secretariaat van het pastoraal centrum worden verzorgd door Monique Hogervorst, haar taken bestaan o.a. uit administratieve werkzaamheden voor het pastorale team en voor het bestuur van de parochie.

Het bestuur van de Andreas parochie bestaat uit de volgende persoensen

pastoor Wiel Wiertz,
voorzitter tel: 06 42 50 64 24 mail: wwierzt@live.nl
Dhr. A.P. Langeraert,
secretaris 't Schuttebocht 21, 4501 AA Oostburg tel: 0117-451666 e-mail: secrandreaspar@zeelandnet.nl

Dhr. M.S.A. van Damme,
penningmeester Jac. Catsstraat 5, 4521 AG Biervliet tel: 0115-481251 e-mail: msavdamme@zeelandnet.nl

Zoals u ziet is het bestuur nog niet voltallig. Het bestuur is voltallig als het bestaat uit zeven personen. Men is op dit moment druk doende om de vacante plaatsen in te vullen.

Sinds een poosje is bij de parochiebestuursvergaderingen een vertegenwoordiging vanuit de vier pkc’s aanwezig om het contact met de geloofsgemeenschappen zo efficiënt mogelijk te houden. Deze vertegenwoordiging bestaat uit de volgende personen: dhr. A. Soulimans, Hoofdplaat; dhr. R. van Quekelberge, Eede; dhr. A. van Gessel, Oostburg en mw. R. Doens, Schoondijke.

Parochiekerncommissies

Bij de start van de nieuwe parochie zijn er vier parochiekerncommissies opgericht. In deze pkc's zijn alle geloofsgemeenschappen uit de regio vertegenwoordigd. Een pkc organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan: - het plaatselijk organiseren en mede verzorgen van alle liturgische bijeenkomsten - het openstellen van het (kerk)gebouw voor activiteiten, ontvangst van personen en ordelijk gebruik van het kerkgebouw, - het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk)-gebouwen, - het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld e.d.).