Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 2 augustus 2020 nummer 7

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Na 20 weken ontvangt u weer het mededelingenblad van parochiekern Zuid. Het vorige nummer is van zondag 15 maart met informatie over de vieringen van dat weekend. Bij de verzending van dat nummer wisten we toen nog niet dat 5 dagen later alles anders zou zijn. Vanaf dat weekend waren er geen vieringen meer. De herdenkingsviering bij de 75ste verjaardag van de terugkeer van koningin Wilhelmina ging door in de Sint Baafskerk, zonder aanwezigen, alleen de drie voorgangers namens de gezamenlijke kerken en de technische man voor de live uitzending. Ondertussen, ondanks dat er weer meer coronaslachtoffers zijn, vieren we weer volgens het liturgierooster in Aardenburg. Daarom hebben we de uitgave van het mededelingenblad ook weer opgepakt.
Hopelijk tot ieders tevredenheid. De parochiële Nieuwsbrief blijft voorlopig ook nog verschijnen.


Zondag 2 augustus
– Achttiende zondag door het jaar Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Veronique van Rie). Gerard Maenhout; Johan de Jaeger; Laura van de Wijnckel, weduwe van Edumondus de Buck; Charles van Dierendonck; Marie Loete.
Collecte: voor de parochie bij de uitgang van de kerk.
Zondag 9 augustus – Negentiende zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele). Marie Verschoote, weduwe van Tjeerd Kloosterman; Maria
Maessen, weduwe van Gerard Coppens; Alice Buysse, weduwe van Marcel Dierickx.
Collecte: voor de parochie bij de uitgang van de kerk.
Zaterdag 15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming Patrones van de geloofsgemeenschappen Aardenburg en Eede Aardenburg – 19.00 uur eucharistieviering (Tonny Verbraeken sma.).
Pastoor Willy Martens; kapelaan Joseph de Kerf; pater Frans Kil; Aimé en Lidwina Moens-Sutin; Achiel Moens en Emelie de Baerdemaeker; Elisabeth Willemsen, weduwe van Alfred Wieme;
Arnold Vercaeye; Klazina van den Dries, weduwe van Bertrand van Maele.
Feest en fietsen met Maria
Het coronavirus heeft de afgelopen maanden het leven, werken en beleven van ons, mensen, hardvochtig beheerst. Het overlijden van duizenden mensen, de ernstig besmette zieken met langdurige gevolgen; de geïsoleerde mensen achter glas; het verdriet; de angst voor besmetting; het op afstand moeten leven; de zorg om besmetting tegen te gaan.....
Voeg daarbij de corona-effecten van ontslag, werkeloosheid, faillissementen, spanningen en onzekerheid voor de toekomst.
Een gevolg was ook dat alle acties, evenementen, bijeenkomsten en activiteiten stil kwamen te liggen. Er viel niets meer te beleven.

Ook de activiteiten van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad gingen in lockdown. Half augustus vieren we als Parochiekern Zuid van de Parochie Heilige Andreas, onze patroondag ter ere van de Heilige Maria Hemelvaart. En daarbij willen we, als alles meezit, toch proberen de stilstand te doorbreken. Hoewel met inachtneming van de geldende regels en afspraken.
Op zaterdag 15 augustus gebeurt dat met een openluchtmis op het
kerkplein. We vieren dan om 19.00 uur de eucharistie in openlucht. Het Pastoor Willy Martensplein wordt weer compleet ingericht als openluchtkerk. Een bijzondere plek, want in 1604 werd het katholieken verboden om te kerken. Pas tweehonderd jaar later, in 1804, mocht een loods op hetzelfde plein ingericht worden voor de eredienst. In 1850 startte men achter die loods met de bouw van de huidige kerk. Zo kwam er ruimte voor het kerkplein dat in 2013 zijn huidige naam kreeg.
In de feestelijke dienst gaat pater Tonny Verbraeken voor. Er kan helaas geen koor meewerken, maar er zal wel solozang en orgelspel zijn. En ieder die dit feest wil meemaken, van Eede, Aardenburg of elders heten we van harte welkom op deze unieke “samenviering”. Op het eind van de dienst is er ook een processie langs het Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes. Het thema van de dienst is WEES GEGROET......!!
De volgende dag, zondag 16 augustus wordt de KAPELLETJES FIETSTOCHT 2020 verreden, onder het thema “Wat kapellen vertellen”. Een bijzondere editie.....
Dit jaar vindt de fietstocht plaats rondom Aardenburg -niet op Belgisch grondgebied- en staat uiteraard in het teken van Maria. Er zijn natuurlijk beperkingen: we rijden niet in een groep met een gids (zoals andere jaren het geval was), maar wel individueel of, op eigen verantwoording, in een kleine “familiegroep”. Op basis van een papieren routebeschrijving kunt u dan de route afleggen.
De routebeschrijving kan afgehaald worden op zondag 16 augustus tussen 11.30 en 13.30 uur op het kerkplein. Deelnemen kost € 5,00 per persoon. (Kinderen onder 15 jaar mogen gratis meerijden).
De te rijden afstand is ongeveer 32 kilometer.
Wat u zoal tegenkomt op deze tocht: de route voert bij voorbeeld langs plekken waar O.L.Vrouw van Aardenburg staat afgebeeld. Verder leiden we u langs plaatsen die van belang waren bij de
middeleeuwse bedevaarten (bijzondere locaties: waar vroeger de grote Mariakerk stond en ook naar het verdronken dorp Hannekenswerve met de bijzonder Sint Nicolaaskerk, waar processies naar toegingen vanuit Aardenburg). Op verschillende locaties wordt uitleg gegeven middels foto’s en teksten. Óf een verteller geeft uitleg en vertelt een toepasselijk verhaal. “Al met al wordt het toch wel een bijzondere tocht, met veel historische wetenswaardigheden”, aldus mede-organisator Leo Ducheine.
Op het kerkplein komt een kraam voor drankjes en een koopjeskraam met pelgrimsinsignes, boekjes, leitjes en kaarsen.
Elke deelnemer krijgt een consumptiebon om te verzilveren bij Horecagelegenheden op de Kaai. Het is dit jaar de 9e fietstocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech te volbrengen.
Van harte welkom.
Vanzelfsprekend blijft de organisatie altijd onder voorbehoud, bij nieuwe ontwikkelingen rondom de coronaregels.
Info over de activiteiten:
Leo Ducheine en/of Marc Moens
0117-492415 of 06-51996052
p.a. Weststraat 80
4527 BV Aardenburg
marcmoens@zeelandnet.nl