Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 17 maart 2019 nummer 6

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262

Eede:
Benny Gijs 491493

Sluis:
Marlies van Damme 462255

Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.


Zondag 17 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Veronique van Rie). Nelly Martens; Flilip Willems.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 24 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Elvira van Waes-de Schot; Gerarda Paridaen-Vercruijsse; Oscar de
Milliano. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Magda Verpraet,
echtgenote van Herman van Landschoot; Astra Plasschaert-van den
Hauwe. Collecte: voor de parochie.
Het is vandaag tevens ‘wiegjesdienst’. De familie van de dopelingen
worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De wiegjes
die bij de doopviering opgehangen zijn in de kerk worden aan de ouders
uitgereikt.

Zondag 31 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Er zijn vandaag geen vieringen in onze parochiekern. Om 09.15 uur is er
een eucharistieviering met het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor
in de heilige Barbarakerk in Breskens en om 10.45 uur met het
parochiekoor in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.

Donderdag 4 april
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 7 april
– Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Marc Moens).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Achiel Moens en Emelie de
Baerdemaeker; Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van
Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt; Palmyra van Acker-van
Wijnsbergen. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte: voor de
parochie en de 2de voor het Regionaal Noodfonds.

HUISPAASKAARSEN

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een mooie paaskaars voor thuis te bestellen. Zo’n kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd op een ingetogen manier in huiselijke kring te beleven. Uiteraard is de huispaaskaars een schitterend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De bestellijst ligt achter in de heilige Maria Hemelvaartkerk.

OPBRENGST COLLECTES

De afgelopen maanden zijn er enkele extra collectes gehouden in de heilige Maria Hemelvaartkerk. Hierbij de opbrengsten:
Oecumenische dienst: 1ste collecte € 118,96 en de extra collecte voor Dementievriendelijk Sluis € 158,55. De maandelijkse Caritascollecte ten voordele van Memisa op zondag 3 februari heeft € 78,76 opgebracht. De collecte tijdens de gebedsdienst met Carnaval € 431,88 en de Caritascollecte ten voordele van de Vastenactie op zondag 3 maart heeft € 43,50 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

HET MIRAKEL VAN AMSTERDAM

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19de eeuw vooral gestalte
gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het heilig Sacrament der stervenden was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. Dit jaar is de Stille Omgang in de nacht van 16 op 17 maart 2019. Wilt u deelnemen? Vanuit Zeeuws-Vlaanderen zijn de opstapplaatsen de kerk in ’s- Heerenhoek om 18.00 uur of sporthal Gageldonk in Bergen op Zoom om 18.30 uur. Om 21.30 uur is de feestelijke viering in de Obrechtkerk en na de viering zijn er koffie en broodjes achter in de kerk. Daarna is het lopen van de Stille Omgang en vervolgens gaan we weer huiswaarts. Kosten € 25,00 incl. broodjes. Opgave: pastorie in Hulst, 0114-
745000.


VRIJWILLGERSOVERLEG

Het vrijwilligersoverleg gaat door op dinsdag 26 maart in het ‘Hof van Eede’ te Eede. Aanvang van het overleg is 19.30 uur. Iedere vrijwilliger en parochiaan uit Aardenburg, Eede en Sluis zijn van harte welkom bij het overleg. Het is namelijk heel belangrijk voor de goede werking bij onze parochiekern en parochie dat er een goed contact en overleg is met iedereen die betrokken en actief is.


'24 UUR VOOR DE HEER'
Extra aandacht voor gebed en het sacrament van boete en verzoening. Dat is het doel van de actie ‘24 uur voor de Heer’. Deze actie wordt op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart wereldwijd gehouden.
Wat is ‘24 uur voor de Heer’?
Het zijn twee dagen waarin wij extra tijd willen maken voor gebed op vraag van paus Franciscus. Het is niet een soort wedstrijd. Het is een uitnodiging om te komen bidden in een of ander heiligdom. De paus wil vooral dat de nadruk ligt op aanbidding van het H. Sacrament, een praktijk, die wij sinds het Jaar van Barmhartigheid weer in ere hebben hersteld. Naast het vieren van de eucharistie om 0.00 uur komen we ook 24 uur samen in de kerk om te bidden en te zingen. Op een mooie en waardige manier zal de monstrans op het altaar staan uitgesteld. Aanbidding wil zeggen dat wij ons klein maken voor de Heer, die werkelijk aanwezig is in de eucharistie, Hem eren als onze God en Heiland, Hem loven en danken voor zijn schepping en het Heil dat Hij ons toezegt.
In Zeeuws-Vlaanderen doen we mee in de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst met de estafette van 21.00 uur tot 2.00 uur. De kerk zal van 12.00 tot 12.00 uur open zijn. Gebeden zullen worden afgewisseld met gezang. De Wal-Noten komen om 19.00 uur zingen, pater Reurs zal de
stilteviering voorgaan om 21.00 uur i.p.v. 19.00 uur, terwijl het Ritmisch Koor Emmanuel uit IJzendijke/Biervliet, in de loop van de vrijdagavond komt zingen. Het dameskoor Pro Ecclesia uit Terneuzen wordt gevraagd om zaterdagochtend om 11.00 te komen zingen.
Ook komt Omroep Zeeland een kijkje nemen. Zij maken rond 21.00 uur een reportage van de ‘24 uur van de Heer’. Dit zal later worden uitgezonden

CHRISMAMIS 2019
In de Goede Week vindt de jaarlijkse Chrismamis plaats, dit jaar in Teteringen. Vanuit onze parochie zal er weer een bus rijden om bij deze viering aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven via het Pastoraal Centrum in Oostburg. Na opgave ontvangen alle deelnemers een brief met informatie over de kosten, opstapplaatsen en tijden. Het is zeker de moeite waard om deze indrukwekkende viering mee te maken, waar vertegenwoordigers vanuit het hele bisdom Breda aanwezig zijn.