Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 15 september 2019 nummer 19

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 15 september – Vierentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Hélène van Deursen).
Denise Lampo-Dezutter; Anna de Zwart.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 22 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
André en Agnes van Deursen-de Sutter; Oscar de Milliano; overleden
familie van Rie, van Waterschoot en van Hecke; uit dankbaarheid.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Stella de Meijer – D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Bernadet Stokkerman
echtgenoot van Henk Baas. Collecte: voor de parochie.

Zondag 29 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering ( Frans van Geyt).
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de
parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ARNOLDUS VERAART, echtgenoot van Suzanna Leendertse. Hij werd geboren op 25 november 1932 te Schoondijke en is overleden op dinsdag 27 augustus 2019 te Oostburg. Zijn afscheidsviering vond plaats op zaterdag 31 augustus 2019 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna crematorium te Brugge (B).
en voor ROSANNA BAAS weduwe van Robertus De Clerck. Zij werd geboren op 8 november 1926 te Sluis en is er overleden op woensdag 4 september 2019. Haar afscheidsviering vond plaats op dinsdag 10 september 2019 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis waarna ze werd begraven op de begraafplaats aan de Hoogstraat.
Dat zij mogen rusten in vrede.
SLUITING PAROCHIESECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum te Oostburg is gesloten op
vrijdag 13 en maandag 16 september a.s. Voor zeer dringende zaken kunt u die dagen het mobiele nummer bellen: 06-20403610.
MONUMENTEN IN DE KIJKER.
In het tweede weekend van september worden in Nederland (en België) de Monumentendagen gehouden. In Aardenburg is het een goede traditie om daar aan mee te doen. Zo zetten bijvoorbeeld de drie Aardenburgse kerken op die dagen hun deuren extra open om te laten zien hoe bijzonder ze zijn als bouwwerk en als ontmoetingsplaats in hun historie en hun verhaal.
In de jongste van de drie kerken - de rooms-katholieke - worden op zaterdag 14 september rondleidingen gegeven om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Tussendoor staan enkele verrassende muzikale intermezzo’s gepland van Veronique van Rie (mezzosopraan) begeleid door organist Ad van de Wege en Vicky de Windt op blokfluit. Op zaterdag om 11.30, 13.30 en 15.30 uur en op zondag om 13.30 en 15.30 uur.
Het trio is ook te beluisteren in de Sint Baafskerk, op zaterdag om 11.00, 14.00 en 16.00 uur en op zondag om 14.00 en 16.00 uur.
Op zondag15 september zijn er ‘s middags om 13.00 en 15.00 uur rondleidingen in de kerk.
Als extra-attracties zijn er voor nieuwsgierigen en durvers: de torenbeklimmingen. Ze geven een kijk op bijzondere bouwkenmerken met als beloning een prachtig uitzicht over stad en land.
VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De PKC-Zuid komt dinsdag 17 september weer bijeen. Wanneer u vragen of aandachtspunten hebt kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap. Contactadressen staan in de colofon op de voorzijde.
KLEDING INZAMELING
Op woensdag 18 september aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op 16 en 17 september bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
PAROCHIE UITSTAP 2019
We willen dit jaar weer een dag op stap maken met onze parochianen. Deze keer gaan we naar Antwerpen en wel op woensdag 25 september a.s. De firma Reisgenoegens zal voor het vervoer zorgen met een bus voor 50 personen. Als u mee wilt, is het zaak u tijdig aan te melden want 50 personen is dus het maximaal aantal dat meekan in de bus!
De bedoeling is om 8.30 uur te vertrekken aan de Markt in Aardenburg en zo via verschillende opstapplaatsen richting Antwerpen te rijden waar we na een kop koffie - die door de parochie wordt aangeboden - een bezoek zullen brengen aan het museum Plantin Moretus: drukkerij én woonhuis van deze familie. Na de lunch, die u zelf kunt invullen met broodjes van thuis of in een zaak in de stad en waar we anderhalf uur de tijd voor nemen, willen we een bezoek brengen aan de St. Pauluskerk. Deze kerk is in de 16e eeuw gebouwd als Dominicaner kloosterkerk en de moeite waard voor een bezoek.
De hoogte van de eigen bijdrage voor deze dag is 15 euro p.p. Parochianen die mee willen, ontvangen een brief met alle benodigde informatie zoals de opstapplaatsen en –tijden en het overmaken van de eigen bijdrage. Aanmelden kan via Monique op het pastoraal centrum te Oostburg: telefoon: 0117-453374 of
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
VRIJWILLGERSOVERLEG
Het vrijwilligersoverleg gaat door op dinsdag 1 oktober in het Dorpshuis te Aardenburg. Aanvang van het overleg is 19.30 uur. Iedere vrijwilliger en parochiaan uit Aardenburg, Eede en Sluis zijn van harte welkom bij het overleg. Het is namelijk heel belangrijk voor de goede werking in onze parochiekern en parochie dat er een goed contact en overleg is met iedereen die betrokken en actief is. Kapelaan van Velthoven komt zich presenteren en uitleg geven over zijn werkzaamheden in de Zeeuws-Vlaamse parochies en voor het bisdom Breda.
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS!
De bloemengroep Aardenburg is op zoek naar mensen die graag aan bloemschikken doen. Er is versterking nodig van de groep. Twee tot driemaal per maand wordt er volgens een maandrooster de bloemenstukken in de kerk verzorgd. Meer info en aanmelden kan men bij Marie-Louise Galle
0117-491957.
De liturgiegroep Aardenburg is tevens op zoek naar mensen. En wel naar lectoren die tijdens de dienst op zondagmorgen willen lezen en de voorganger assisteren. Aanmelden kan men zich bij Jeanine de Baere 0117-491754.
Maar ook voor andere werkgroepen zijn nieuwe leden altijd welkom, de koren, schoonmaak en koperpoetsploegen, onderhoud begraafplaats………