Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 26 mei 2019 nummer 11

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.
Zondag 26 mei – Zesde zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Vandaag doen Robbe, Luuk, Merhaba, Devon, Carlijn, Magali,
Esmeralda, Esben, Damiyan, Fee, Thomas, Branco, Lucas en Maud hun
Eerste heilige Communie.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers)
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 28 mei
Aardenburg 19.00 uur Rozenkrans bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Donderdag 30 mei – Hemelvaart van de Heer
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 12.30 uur doopviering van Levi Verleye, zoon van Jan en
Ellen Verleye-Mornout uit Eede. Doopheer is Frans van Geyt.

Zondag 2 juni – Zevende zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
Veronique van Rie). Palmyra va Acker-van Wijsbergen; Gerard
Maenhout; Rita Gijs-de Vlieger.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 6 juni
Coensdike – 10.30 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Uit dankbaarheid; Herman Pielaet en dochter Annelies.
Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van 2 mei
heeft € 35,55 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Zaterdag 8 juni – Hoogfeest van Pinksteren
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Magda Verpraet echtgenote van Herman van Landschoot; Peter
Doolaege echtgenoot van Annelies Loete; pastoor Marijn Janssen.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.

Zondag 9 juni – Hoogfeest van Pinksteren

Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering in de Sint Baafskerk (ds.
Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en Frans van Geyt).
Annie van Overloop-de Sutter, Jozef van Bellegem en overleden
families. Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
Woensdag 12 juni
Aardenburg – 10.00 uur bedevaartsviering (Wiel Wiertz) met Mariahulde.
Thema van de viering is: ‘een woord dat goed doet”.
Aimé en Lidwina Moens-Sutin; pastoor Willy Martens.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder
het genot van een kopje koffie of thee met een Zeeuwse bolus.
SLUITING PAROCHIESECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, gesloten. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar. 06-20403610.

PAASKAARS
De paaskaarsen van 2017 en 2018 uit de kerk van Aardenburg hebben nog geen bestemming. Er wordt meestal een vrijwillige bijdrage verstrekt. Wie is er geïnteresseerd ? Men kan zich aanmelden voor 20 mei a.s. bij Marc Moens. Bij meerdere kandidaten wordt er geloot.

OPBRENGST COLLECTES
De collecte die gehouden is tijdens de viering op Witte Donderdag in Eede heeft € 76,52 opgebracht voor de Vastenactie.
De collectes voor Caritas hebben op 7 april (Regionaal Noodfonds) € 39,14 en 28 april (Mensen in Nood) € 68,55 opgebracht. De collecte voor de parochie heeft op Palmzondag € 146,85 en op Paaszondag € 187,31 opgebracht. Aan alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

BEDEVAARTSVIERING
Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 hier in ere hersteld. De woensdag na Pinksteren, 12 juni, is de jaarlijkse bedevaartsviering met als thema: “een woord dat goed doet”.
Dagprogramma:
o 10.00 uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie
langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz. Met medewerking van het Gemengd koor Sint Cecilia onder leiding van dirigente Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
o 11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
o 11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk
o 12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants. Kostprijs € 20,00
(dit bedrag is exclusief consumpties).
o 14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 consumptie)
Keuze uit:
- boeiende stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek aan St.Baafskerk
en Doopsgezinde kerk.
- bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve
- bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard
o met tot slot een drankje
o ca. 17.00 uur einde
Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden, en wel voor 1 juni a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding.
Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, p.a. Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl. Men kan zich aanmelden via het pastoraal centrum in Oostburg, tel. 0117—453374. Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2019.

HEMELVAART
aan mijn ogen
onttrokken
aan mijn oren
voorbij
vangt mijn oog
de liefde
van Uw Aanwezigheid
hoort mijn oor
woorden van leven
adem ik
Uw schepping in