Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 26 januari nummer 2

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 19 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Hélène van Deursen). Gerard Maenhout; Julien Dhondt
en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van
Jeanine Dhondt. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 13.00 uur doopviering van Lauren Noteboom, dochter van
Stijn Noteboom en Marieke de Cocq uit Sint Kruis. Doopheer is Frans
van Geyt. Proficiat aan de ouders en welkom aan Lauren in onze parochie.

Zondag 26 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Johan de Bruijckere en Marie-Louise de Bruickere-van Overloop en
overleden familie; Robert van Geertruij en Marie-Thérese van Geertruij-
van Overloop. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers) in de
sacristie. Maria Naessen weduwe van Gerard Coppens; Rosanna Baas
weduwe van Robertus de Clerck; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-
Pierre; Marie Louise Verschoote weduwe van Tjeerd Kloosterman.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 2 februari – Maria Lichtmis
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Jeanine de Baere ). Annie van Overloop-de Sutter en overleden families.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 6 februari
Coensdike - 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Arnold Veraert; Herman Pielaet en dochter Annelies.
Collecte voor de parochie.
Zondag 9 februari – Vijfde zondag door het jaar
Oostburg – 10.45 uur eucharistieviering (pastoraal team) bij het afscheid
van Ignace D’hert o.p. als pastor in onze parochie.
Dit is een parochiële viering, er zijn verder dit weekend geen vieringen in
de andere geloofsgemeenschappen.
Koor: projectkoor onder leiding van Ineke Postma.


ALS GOD RENOVEERT
Het kopje boven dit artikel is de titel van het boek, waar je dezer dagen velen in ons eigen bisdom en overal in Nederlandse en Vlaamse parochies over hoort spreken. Ook bij ons is dat het geval. Ook onze drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen hebben volop aandacht voor dit boek.
Het boek is geschreven door de Canadese priester James Mallon, die vol verbazing bemerkte dat misschien wel de allermeesten in zijn parochie alles wel goed vonden zoals het ging. Mensen vonden het wel gemakkelijk en gezellig. Lekker onder ons en niet echt open naar nieuwe mensen, die de neus binnen de deur van de kerk staken. Hij beschrijft hoe mensen liever de parochieruimten gebruiken om zelf te kaarten; liever dan de ruimten beschikbaar te stellen voor catechesegroepen waarnaar James Mallon verlangde en die hij wilde opstarten. Mallon bemerkte dat gelovigen nauwelijks weet hadden van de inhoud van het geloof en wat nog erger was: er was ook geen behoefte om iets van het geloof te weten. Dat zeiden ze ijskoud. Alles moest vooral zijn gang gaan en men kwam en deed mee wanneer men wilde. In hoeverre de gelovigen een relatie aangingen met Jezus Christus, dat was een intense vraag waarop het antwoord, kijkend naar de allermeesten, niet erg positief uitpakte. En deelnemen aan de eucharistie vonden velen echt geen vanzelfsprekendheid voor zichzelf als gelovige. Zo kon het niet blijven en Mallon zocht naar een andere aanpak.
Dat ook wij een andere weg moeten gaan in onze parochies, daarover zijn de allerallermeesten het eens. In Nederland. Ook in ons bisdom. Ook in onze parochies.
Daarover gaan we op 24 en 25 maart 2020 met James Mallon en elkaar aan de praat. We proberen er met velen vanuit onze Zeeuws-Vlaamse parochies bij te zijn. We krijgen daar dan geen kant en klare oplossing voorgelegd, maar we worden vooral ‘opgewarmd’ om open te staan voor een nieuwe start van kerk zijn. Misschien bent u nu helemaal niet actief betrokken in de kerk of de parochie, maar leest u dit en voelt u zich geraakt. Weet dat u hartelijk welkom bent om mee te gaan naar Oudenbosch op 24
en 25 maart 2020, uitgenodigd om mee te praten, uitgenodigd om daarna volop met velen samen aan de slag te gaan in de parochie waar u woont of de parochie waarop u zich betrokken voelt.
Het is een geweldige uitdaging, die op ons wacht. Een uitdaging die ons verbindt. We hebben een boel te doen. Maar we doen het samen. Hier en overal. Dat is wat ons eendrachtig sterk zal maken. Samen sterk voor een nieuwe toekomst voor onze kerk. Omdat wat voor zo velen al zolang zo belangrijk is ook in de toekomst voor velen belangrijk zal blijven.
Denk er eens goed over na. Praat erover met elkaar. Hopelijk tot spoedig ziens! En hopelijk tot 24 en 25 maart 2020, in de auto op weg naar Oudenbosch!
pastoor Wiel Wiertz
COME HOME, GO ROME!
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.
Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele
indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.
In het kort:
* Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
* Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
* Prijs: € 439,00 (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
* Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
* Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715
* Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim
* De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbisschoppen mgr. Woorts
(Aartsbisdom Utrecht) en mgr. Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op tocht.
* In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.
* Wil je meer weten, dan kun je mij ook een mailtje sturen kapelaanvanvelthoven@gmail.com
Ik zou het super vinden als we ook met enkele Zeeuws-Vlaamse jongeren Rome kunnen
gaan ontdekken!
Kapelaan Jochem van Velthoven