Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 15 maart nummer 6

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme 462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór
maandag 12.00 uur of
via Marc Moens
(Aardenburg 06 - 51996052)
of Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-
intentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com/parochie.
heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen
08.30 - 19.00 uur.

Zondag 15 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering (ds. Marijn Vermet, Arjo
Arendse en Ronald van Quekelberge) naar aanleiding van de herdenking
van de 75ste verjaardag van de grensoverschrijding door H.M. Koningin
Wilhelmina. Klazien van Maele-van den Dries; Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt; overleden ouders Blondeel-de Bruijckere; overleden
ouders van Damme-Van Vooren.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collectes: 1ste voor de parochie en de 2de ten voordele van het Koningin Wilhelmina Fonds.
Na de viering is iedereen van harte welkom voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee in de voormalige kerk van Eede waar ook de tentoonstelling en andere activiteiten bewondert kunnen worden.
Zondag 22 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Gerard Maenhout; Johan de Jaeger; Angele de Bruyckere-Cuelenaere;
Lizet Wieme-Willemsen; Sjef de Rijcke en Oda Heijens.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean Pierre; Marie Louise Verschoote weduwe van Tjeerd Kloosterman. Collecte: voor de parochie.
Zondag 29 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Er zijn in onze parochiekern geen vieringen. Er zijn in onze parochie eucharistieviering in Breskens (09.15 uur) en Oostburg (10.45 uur).
Voorganger is kapelaan Jochem van Velthoven.
Donderdag 2 april
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van donderdag
5 maart heeft € 26,25 opgebracht. Hartelijk dank.
Zondag 5 april – Palmzondag
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering. Thema: ‘in de
voetsporen van de ezel en de haan’. Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Achiel Moens en Emelie de Baerdemaeker.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
RENE LEONARD DHONDT, weduwnaar van Louise Musson. Hij werd geboren op 22 augustus 1918 te Eede en is overleden op zondag 1 maart 2020 te Eeklo. Zijn afscheidsviering vond plaats op vrijdag 6 maart 2020 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg gevolgd door de begrafenis op “de Verrijzenishof” te Eede. Dat hij mag rusten in vrede.

SLUITING PAROCHIESECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten van maandag 6 tot en met maandag 13 april a.s. Voor dringende zaken kunt u die dagen de uitvaarttelefoon bellen: 06-20403610.

VRIJWILLIGERSOVERLEG PKC-ZUID
Dinsdag 17 maart 2020 wordt het vrijwilligersoverleg van PKC-Zuid gehouden om 19.30 uur in het “Hof van Eede”. Naast de vaste agendapunten komt mevrouw Hammer uitleg geven over het vastenactieproject Sibusiso. Iedereen van harte welkom!

CHRISMAVIERING 8 APRIL 2020 TE HULST
De Chrismaviering vindt dit jaar plaats op woensdag 8 april a.s. om 19.00 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Na afloop van de viering bestaat er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘Onder de toren’, Korte Nieuwstraat, Hulst. Dit is op loopafstand van de basiliek.
Er zal vanuit de parochie voor vervoer worden gezorgd. Wij vragen u om uiterlijk 1 april opgave te doen bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum. Een deel van de kosten zal door de Parochie H. Andreas worden gedragen, maar om de rekening sluitend te krijgen wordt er van elke deelnemer een bijdrage van € 10,- gevraagd. Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL23 RABO 0168 428 113 t.n.v. Parochie H. Andreas o.v.v. Chrismaviering 2020.
Deelnemers ontvangen tijdig informatie over de praktische zaken voor deze dag.
Het secretariaat van het Pastoraal Centrum is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00u en 12.00u: tel. 0117-453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

VASTENACTIE HEILIGE ANDREASPAROCHIE
De opbrengst van de vastenactie gaat dit jaar naar SIBUSISO, een project voor kinderen met een beperking in Tanzania. In het kader van de vastenactie wordt er op zaterdag 21 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg een handwerk en hobbymarkt gehouden. Er zullen die dag zo’n 15 standhouders hun creaties tentoonstellen en ook verkopen. Tevens zijn er die middag diverse muzikale optredens, is er een taartenbuffet met koffie en thee en is er een grote verloting waarbij hele mooie prijzen zijn te winnen. Ook is er een presentatie over het vastenactieproject.
Kortom, het beloofd weer een hele gezellige middag te worden en we hopen u er te ontmoeten.
Op zaterdag 4 april organiseert de Caritas in JOTA te Oostburg een ontmoetingsmaaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur en we vragen een bijdrage van € 10,00 per persoon. Opgeven bij het pastoraalcentrum in Oostburg via mailadres: andreas-wzvl@kpnmail.nl met vermelding van "ontmoetingsmaaltijd Jota" en uw naam of telefonisch 0117 - 453374. De plaatsen zijn beperkt, dus hier geld ook wie het eerst komt, wie….. Bij opgave graag het bedrag overmaken op NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI, opgeven kan tot uiterlijk 1 april.

OPBRENGST COLLECTES
Vorige maand werden er twee extra collectes gehouden. De opbrengst hiervan in de heilige Maria Hemelvaartkerk bedragen: Memisa (2 februari) € 78,30 en tijdens de Carnavalsdienst (20 februari – onderhoud kerk) € 379,24. Hartelijk dank.

PAROCHIE MET EEN MISSIE
Onlangs was ik met collega’s vanuit het hele bisdom in gesprek over de ontwikkelingen in onze parochies. Zeker naar aanleiding van de inhoud van het boek ‘Als God renoveert’ Het is echt iets dat leeft in parochies, bij collega’s en bij onze bisschop. Het kan niet de bedoeling zijn om één op één in onze parochies te gaan doen wat Fr. James Mallon beschrijft, maar het is wel de bedoeling, dat wij
overal op onze maat en in ons tempo veranderingen teweeg brengen, die ons meer en meer maken tot een missionaire kerk.
“Pas nog maakte ik iets mee”, zei een van mijn collega’s. “Wij zijn al begonnen met een Alfagroep in de parochie. En aan een van de leden vroeg ik na een aantal weken of ze er iets voor zou voelen enkele taken op zich te nemen.” Toen het zover was en parochianen dit ook zagen, kwam er iemand naar mij toe die zei: “Pastoor, dat is iemand van buiten. Wat komen die hier doen?”
Dat is nou precies de houding, die we achter ons moeten laten. We moeten gastvrijheid uitstralen en betonen naar iedere mens. We konden niet meer dan van harte beamen wat de collega zei. “We weten allemaal, dat er nog steeds te vaak zo gedacht, gesproken en door betrokken parochianen wordt gehandeld.” Hopelijk dat de beweging naar de missionaire parochie daarin langzaam maar zeker veranderingen brengt. Weet dat je welkom bent! pastoor Wiel Wiertz