De leden van de parochiekerncommissie zijn bereikbaar via de voorzitter of secretaris:

R. van Quekelberge, voorzitter.
Noordstraat 129, 2-01, 9990 Maldegem
Telnr. 06-41228371

Mw. H. van Deursen secretaris,
hélène42@kpnmail.nl
Leden:

Mw. P, van de Vijver- van Deursen, Sluis
Mw. E. van Damme - Mulders, Sluis
Dhr. B. Gijs. Eede
Dhr. H. Geernaert, Aardenburg