De leden van de parochiekerncommissie zijn bereikbaar via de voorzitter of secretaris:

R. van Quekelberge, voorzitter.
Aalterbaan 196 9990 Maldegem.
Telnr. 06-41228371

secretaris, vacant
Leden:

Mw. P, van de Vijver- van Deursen, Sluis
Mw. M. van Deursen-Dhondt uit Sluis
Mw. E. van Damme - Mulders, Sluis
Dhr. B. Gijs. Eede
Dhr. H. Geernaert, Aardenburg