image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Langzaam schuiven we verder in de weken van het jaar 2020. We zijn ondertussen al half augustus, 5 maanden na de strengere maatregelen als gevolg van de pandemie door het Covid-19 virus. De liturgievieringen zijn langzaam, waar het mogelijk is, terug opgestart, wel met beperkingen en maatregelen. Het kerkelijk leven op anderhalve meter. Het nieuwe normaal? Prediker zegt het ons: ‘Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd’ (Prediker 3, 1). En dan somt hij alles op wat er onder de hemel is, tijd om te planten, om te oogsten, om te huilen, om te lachen, om lief te hebben, om te haten, voor oorlog en voor vrede ‘Alles wat Hij doet

is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef

van duur ingegeven, maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen’ (Prediker 3, 11-12).

De tijd die we nu doormaken is onze tijd, is een tijd van nadenken, van gezond verstand gebruiken. Laten we dat samen doen, laten we doordacht op weg gaan op de tocht door ons leven, in deze tijd, in onze tijd. Maar laten we goed nadenken bij alles wat we doen, veiligheid en gezondheid moeten bij ieder van ons op de eerste plaats komen. En mochten we er aan

twijfelen, God de Heer gaat met ons mee. Tijdens de geloofsgesprekken eind juli hebben we dat mogen ervaren. God-met-ons of zoals Hij zich aan Mozes bekend maakte ‘Ik zal er (altijd) zijn voor u’. Zo mogen we samen op weg gaan, verder in een tijdperk van anderhalve meter, denkend en zorgend voor elkaar, om kijken naar elkaar en elkaar helpen.


Bij de zondag......

Zaterdag 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, patrones van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en IJzendijke in onze parochie en patrones van het bisdom Breda.


MARIA

Een leven in openheid een leven in overgave werd een leven

waarin Gods Liefde

ten volle Mens kon worden.
In haar leven

raakten hemel en aarde elkaar.

In ons leven

raken hemel en aarde elkaar.

Het was en is Gods droom: haar en ons

in zijn hemel van liefde opnemen vandaag

altijd opnieuw

en eens voorgoed...

Op zondag vieren we de liturgie van de twintigste zondag door het jaar.


Grenzeloos geloof Daarop zei Jezus haar:

‘Vrouw, ge hebt een groot geloof!

uw verlangen wordt ingewilligd.’

En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Mattheüs 18, 28


Inleiding

Jezus is begonnen als gezondene naar zijn eigen Joodse volk. Echter: in de ontmoeting met mensen is Hij gebracht tot een veel dieper inzicht van Gods bedoelingen met onze wereld. Jezus heeft ontdekt dat zijn Blijde Boodschap ook over de grenzen van het Joodse volk voor ‘alle volkeren’ bestemd is. Gelukkig dat Hij kon aansluiten bij sommige profeten uit het Oude Testament waar deze intuïtie reeds aanwezig was. Wij zijn eraan gewend dat het christendom overal op de wereld is doorgedrongen. Maar deze universele oriëntatie gaat verder, niet alleen geografisch. De Blijde Boodschap is ook bedoeld om alle facetten van het menselijke bestaan te doordesemen.


Om ontferming Algoede Vader,

U wil ons vreugde laten ervaren, wie wij ook zijn,

vanwaar wij ook komen zolang wij U willen dienen. Dat lukt ons niet altijd, dan sluiten wij ons hart

voor anderen, voor U, voor onszelf.

Maar U kent geen berouw dat U ons geroepen hebt

en U geeft ons telkens een nieuwe kans opnieuw te beginnen

door waarin wij tekort geschoten zijn aan U voor te leggen.

Heer, ontferm U.

We lezen deze zondag:

Jesaja 56, 1.6-7

Romeinen 11,13-15.29-32

Mattheüs 15, 21-28image


Woorden ter overweging

De Kananese vrouw in het evangelie roept luid om medelijden. Ze verkeert in grote angst om haar kind en het kwaad dat haar levensgroot bedreigt. Ze roept naar Jezus, want Hij draagt de naam ‘God redt’. Maar er komt geen antwoord, het blijft stil op haar angstig roepen. Het is alleen door een vast vertrouwen, door een groot geloof, dat zij volhardt in haar pogingen en haar keel schor schreeuwt om hulp. Pas na lang roepen komt er uiteindelijk antwoord, maar het is afwijzend. Haar verzoek kan niet worden ingewilligd, de redding van God is alleen bestemd voor de kinderen van God, voor zijn uitverkorenen, zijn volk. Maar dan blijkt de vrouw in nood uiterst creatief: als zij dan geen kind van de hemelse Vader kan zijn dat recht heeft op levengevend brood, dan neemt ze er ook wel genoegen mee een heidense hond te zijn die bij de kinderen om kruimels en korstjes komt schooien. Is het brutaal om Jezus tegen te spreken? Misschien wel, maar het heeft effect. Jezus weet nu wat Hij weten wil: dat deze vrouw een geloof heeft dat bergen verzet, een geloof dat de wereld kan veranderen, een geloof dat van dood nog leven

weet te maken. Ze volgt Hem niet alleen op de voet om iets van Hem gedaan te krijgen, ze volgt Hem ook als volgeling, als iemand die alles van Jezus verwacht. Voor haar is niets wanhopig, hoe uitzichtloos haar lijden ook lijkt. Ze gelooft met een innerlijke overtuiging dat Jezus zijn naam, God-redt, ook voor haar waar zal maken. Of zoals Paulus het zegt: God heeft door Christus allen ingesloten in zijn ontferming, zijn barmhartigheid.

Pastoor Wiertz


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 20ste zondag van jaar A. Het thema van de viering deze zondag is: ‘Met andere ogen zien’.image


De miniviering bestaat uit:

Wat je verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering: de opdrachten: Met andere ogen kijken en Uitbeelden met Playmobil. - Daarnaast extra deze week: Informatie en kleurplaten over het feest ‘Maria Ten

Hemelopneming’.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor dit weekend sluit aan bij het hoogfeest van Maria Tenhemel- opneming met als thema ‘Zij – voor alle sterke vrouwen’, is opgenomen in de kerk van de heiligen Petrus en Paulus in Boschkapelle (Vogelwaarde) en gepresenteerd door pastor Katrien Van de Wiele.


Klik hier om het Woord te beluisteren.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 15 en 16 augustus vieren we de liturgie van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en de twintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:


op het kerkplein voor de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg op zaterdag 15 augustus om 19.00 uur eucharistieviering (openluchtmis) (pater Tonny Verbraeken);

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering (Ralf Grossert);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur

eucharistieviering (pater Tonny Verbraeken).


In het weekend van 22 en 23 augustus vieren we de liturgie van de Eenentwintigste zondag door het jaar:

op zaterdag in de PKN-kerk te Biervliet om

19.00 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele);

heilige Maria Hemelvaart te Aardenburg om

09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Giedoo De Reu);

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele).


Fietsen met Maria in en om Aardenburg Zondag 16 augustus wordt de fietstocht ‘wat kapellen vertellen’ verreden rondom Aardenburg en staat uiteraard in het teken van Maria. Er zijn natuurlijk beperkingen: we rijden niet in een groep en zonder gids, maar wel individueel of, op eigen verantwoording, in een kleine “familiegroep”. Op basis van een papieren routebeschrijving kunt u dan de route afleggen. De routebeschrijving kan afgehaald worden op zondag 16 augustus tussen 11.30 en

13.30 uur op het kerkplein. Deelname is € 5,00 per persoon. (Kinderen onder 15 jaar mogen gratis meerijden). De te rijden afstand is ongeveer 32 kilometer.

Wat u zoal tegenkomt op deze tocht: de route voert langs plekken waar O.L. Vrouw van Aardenburg staat afgebeeld, verder leiden we u langs plaatsen die van belang waren bij de middeleeuwse bedevaarten (bijzondere locaties: waar vroeger de grote Mariakerk stond en ook naar het verdronken dorp Hannekenswerve met de bijzonder Sint Nicolaaskerk, waar processies naar toegingen vanuit Aardenburg). Op verschillende locaties wordt uitleg gegeven middels foto’s en teksten. Óf een verteller geeft uitleg en vertelt een toepasselijk verhaal. Al met

al wordt het toch wel een bijzondere tocht, met veel historische wetenswaardigheden.


Op het kerkplein komt een kraam voor drankjes en een koopjeskraam met pelgrims- insignes, boekjes, leitjes en kaarsen. Elke deelnemer krijgt een consumptiebon om te verzilveren bij horecagelegenheden op de Kaai. Het is dit jaar de 9e fietstocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech te volbrengen. Van harte welkom.


Nieuwsbrief vervangt BISDOM MAGAZINE Abonnees van het Bisdom Magazine ontvingen deze week het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van het Bisdom Breda. Deze nieuwsbrief vervangt dit jaar het Bisdom Magazine. De nieuwsbrief wordt ook in digitale vorm verspreid. Hierin zijn een aantal

onderdelen aanklikbaar, zodat er direct een video kan worden afgespeeld of online verder kan worden gelezen.

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in het Bisdom Breda kan op verschillende manieren. Naast deze nieuwsbrief, die vijfmaal per jaar verschijnt, kunnen belangstellenden zich abonneren op een wekelijks overzicht per e-mail van alle nieuwsberichten die op de website van het bisdom verschijnen en de vicariaatsnieuwsbrief die maandelijks uitkomt.

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief.


Tot slot Vergezeld van Gods Geest mogen wij nu in vrede

onze weg doorheen het leven vervolgen en weer andere mensen ontmoeten

over alle grenzen heen, en in hen, onze broeders en zusters, kinderen van God ontdekken.


 

 

Start