image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

NIEUWSBRIEF 21 2 augustusVan de bestuurstafel

Deze week hebben we toch te maken met warm zomerweer, zeker op het moment dat deze tekst aan het computerscherm wordt toevertrouwd. De afgelopen dagen zijn in vijf geloofsgemeenschappen, waarbij iedereen van harte welkom was, de voorbereidende geloofsgesprekken gehouden in het kader van de Pinksterestafette.

Afgelopen dinsdag kwam het Pinkstervuur vanuit parochie De Bron (Hoogerheide- Woensdrecht) aan in Zeeuws-Vlaanderen en wel in de buurparochie Maria Sterre der Zee in Hulst. Donderdag is het daar opgehaald door een groepje sportivelingen onderleiding van kapelaan van Velthoven en is het vuur op de fiets overgebracht naar de Emmaüskerk in Terneuzen. Zondagmiddag komt het vuur dan rond 16.00 uur aan in onze parochie. Vicaris- generaal Lindeijer neemt het Pinkstervuur mee vanuit de Elisabethparochie.


Tijdens de tocht van geloofsgesprekken kwam ik volgende heel toepasselijk tekst tegen ‘Ik ga op reis en neem mee’:

“Even nadenken hoor: een tandenborstel, tandpasta, korte broeken, lange broeken, T- shirts, zaklamp, fototoestel, woordenboek (voor de vreemde taal!), zonnebrandcrème, handdoek, gel, deo, telefoon, oplader….

Is dat alles? Weet je zeker dat je niks bent vergeten? Deur op slot, in de auto, en karren maar! Op naar vakantie. Heerlijk even weg, uitwaaien, en lekker bijkomen voor komend seizoen. Misschien ga je naar een nieuwe klas, of zelfs een hele nieuwe school. Wie weet wat je allemaal maar weer te wachten staat. Maar, wacht eens even: heb je wel alles mee? Volgens mij ontbreekt in het lijstje het belangrijkste: de Bijbel!

‘Heb je die echt nodig dan?’ denk je misschien. Gaat God dan met me mee naar Zuid- Frankrijk, Zweden of Italië? Ja, echt wel! God belooft dat Hij altijd met je mee gaat, waar je ook maar bent. Lees maar eens in Ps. 95: ‘De Heer is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.’ (NBV ps. 95, 3-5).

God heeft alles gemaakt. Waar je ook bent, Hij is er ook.

Misschien had je juist wel gehoopt even zonder God te zijn. ‘Nu effe niet hoor, even ontspannen!’ Maar weet je: pas als je samen met Hem op vakantie gaat, kan je echt relaxen.

Want Hij belooft voor je te zorgen, met je mee te gaan en je te zegenen. Hij wil juist graag dat je ontspant en geniet van al het goede dat Hij heeft gemaakt. De zon, waarvan je zo bruin bent? De gezelligheid die je hebt

met mensen om je heen?

Die bergen waar je doorheen wandelt? Dat is Gods werk! Geniet dus met de Schepper!

Daarom is het goed als de Bijbel ook staat op het lijstje van de spullen die mee gaan op vakantie. En niet alleen de Bijbel, maar God zelf. Vakantie is niet een tijd zonder God. Maar juist met God! Maak tijd vrij om met Hem te bidden, te genieten van wat Hij geeft en te lezen uit de Bijbel. Samen met God mag je op pad! Je mag Gods zegen meenemen, ook op vakantie!

Ik hoop dat voor jou, voor mij, de vakantie een tijd is waarin je God beter leert kennen. Door het hele jaar heen heb je vaak maar weinig tijd. Maar in de vakantie, dan heb je vaak alle tijd.

Gebruik die tijd dan goed!

Ik ga op reis en ik neem mee… Wat zeg je ervan? Neem je die Bijbel mee? Ik kan het je aanraden! Ga samen met God op reis, en je hebt de beste vakantie die je maar kan hebben. Er is iemand die met je meegaat. Je bent niet alleen. Zie welke dingen Hij heeft gemaakt voor jou, en geniet! Ik weet wat ik in mijn koffer meeneem: Zijn Woord, de Bijbel. En jij?”


Bij de zondag......


image

Deel wat je hebt

‘Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken

haalde men nog twaalf volle korven op’. Matteüs 14, 20

Inleiding

Bij Jezus is overvloed

omdat Hij deelt van Gods liefde. Kunnen wij die overvloed ervaren en durven we er zelf van delen?


Om ontferming

Wij beseffen dat wij anderen tekort doen

als wij krampachtig alles voor onszelf houden. Delen wij voldoende van ons bezit,

onze tijd en onze aandacht met anderen? Vragen wij God om ontferming.

Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:

Jesaja 55, 1-3

Romeinen 8, 35.37-39

Matteüs 14, 13-21


Woorden ter overweging

Jezus vraagt steeds en zo ook vandaag van zijn leerlingen om ‘n houding van gevende liefde te praktiseren. Als ze bezorgd tegen Jezus zeggen dat Hij de mensen maar beter naar de dorpen kan sturen om eten te kopen, spreekt Hij de prachtige woorden: ‘Geven jullie hun maar te eten’. Daarmee spreekt Hij ze aan op talenten waar ze zelf geen rekening mee houden. We kunnen meer dan we denken. Er zitten meer talenten in ons dan we voor mogelijk houden. ‘Geven jullie hun maar te eten’, het wordt tot ieder van ons gezegd. Misschien lijkt het maar weinig wat je hebt, wat je kunt, maar het is vaak meer dan je zelf denkt. Voor ieder van ons persoonlijk, voor ons samen als kerk: durven wij vertrouwen op de talenten en mogelijkheden die we in ons hebben. God zal ze voltooien.

Als Jezus vervolgens de broden en de vissen neemt, slaat Hij zijn ogen op naar de hemel. Daar zit het geheim, in de verbondenheid met God, in weten van de goede, liefhebbende Vader die het ons al heeft gegeven. Wij durven

het alleen niet. Iemand moet het ons zeggen: doen jullie het maar! Zit daar uiteindelijk ook niet de oplossing van de honger in onze wereld: dat wij mensen vertrouwen op onze mogelijkheden. We hebben nog een lange weg te gaan. Tegenstellingen, macht en hebzucht verhinderen dat de gaven van mensen daar komen waar ze moeten komen. De maaltijd aan het meer wordt daarmee geen onzinverhaal, maar juist een aansporing en een hoop dat we het ooit beleven mogen. ‘Geven jullie hun maar te eten’.

Uiteindelijk gaat het deze zondag om de overvloed van Gods liefde die wij ontvangen, die we als een kracht in ons hebben. Paulus vertelt ons in zijn brief dat we daarom ten diepste nergens bang voor hoeven te zijn. Dat wil niet zeggen dat ons niets kan overkomen! Helaas wel. Kijk maar naar Jezus zelf. Maar de verbondenheid van God blijft. Niets kan ons scheiden van de liefde van God.

Pastoor Wiertz


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 18de zondag van jaar A. Deze zondag is het thema: ‘Samen delen’. Hierbij de korte inhoud van de mini- viering.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.


Het bijbelverhaal komt deze week weer van de site: ‘Graag samen’ van Kerknet.be. Klik hier om naar deze site te gaan.


image


Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.


Het Woord van Bemoediging voor de 18de zondag door het jaar met als thema ‘God zal er in voorzien’, is opgenomen in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken te Kapellebrug en gepresenteerd door kapelaan van Velthoven.


Klik hier om het Woord te beluisteren.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 1 en 2 augustus vieren we de liturgie van de 18de zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen op zondag:

in de heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven);

in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur woord- en communieviering (Liturgiegroep);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Dirk Demaeght);

in de heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

In het weekend van 8 en 9 augustus vieren we de liturgie van de 19de zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen op zondag:

in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Giedoo De Reu);

in de Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (liturgiegroep).


Pinksterestafette

We hebben de afgelopen week op vijf locaties binnen onze parochie gesprekken gehad over hoe zien we de invulling van ons geloof in onze parochie, hoe zien we de parochie naar de toekomst en wat kunnen we vanuit de missionaire kerk opzetten in onze parochie.

Vanuit de verschillende groepen zijn telkens mensen gevraagd om zondagmiddag naar de heilige Eligiuskerk te komen voor het tweede deel.

15.00 uur gesprek met de afgevaardigden met koffie en iets lekkers

16.00 uur gesprek met pater Marc Lindeijer

17.30 uur vesper waarbij iedereen van harte welkom is.

Dinsdag 4 augustus brengen we het Pinkstervuur dan naar de Mariaparochie. We verzamelen dan om 10.00 uur in de Eligiuszaal in Oostburg waar we gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken en vertrekken dan om

10.30 uur te voet naar Breskens. Met het fietsvoetveer gaan we naar Vlissingen waar we het Pinkstervuur om 13.00 uur overhandigen aan pater Thaddy de Deckere. We gaan daarna naar de pastorie in Vlissingen waar we onze geloofsbrief overhandigen.

Van harte nodigen we ook parochianen uit om mee te lopen om het vuur naar de Mariaparochie te brengen. Opgeven kan tot

maandag 3 augustus om 12.00 uur bij Monique op het parochiecentrum (0117 – 453374 of andreas-wzvl@kpnmail.nl).


Tot slot De menigte in het evangelie vertrok na de maaltijd verzadigd naar huis.

Gaan ook wij voort op de weg van ons leven vanuit het goede gevoel dat wij geraakt zijn door het Woord van Jezus Christus.

Hij leert ons in een wereld vol hebben en houden om te breken en te delen.


Een woord extra...

Heer onze God,

wij bidden U voor allen

voor wie brood geen dagelijks voedsel is; voor wie honger lijden;

voor wie leven in overvloed en brood weggooien.

Dat de wereld zo mag worden dat het brood eerlijk is verdeeld

en wij allen uitzien naar het Brood des Levens.


(Renilde van Wieringen en Walther Burgering: Bajes Brevier)


Extra gedachte

Gelezen in BNDeStem

De kinderen moesten een tekening maken. Het kleinkind van de briefschrijver tekende nooit graag. Het kind leverde de tekening in bij de juffrouw. Onder aan het blad schreef ze: ‘Tekening van de onzichtbare vlinder’. Stralend kwam ze thuis: ‘Zo heb ik het gedaan’, zei ze, ‘en de juffrouw vind het helemaal goed’. 

 

Start