image

Parochie heilige Andreas Nieuwsbrief 20               26 juli

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Het laatste weekend van juli staat voor de deur. Afgelopen week is Monique weer begonnen na haar vakantie van 3 weken, fris en fruitig is ze weer van start gegaan op weg naar Kerstmis. Uw eindredacteur begint na het weekend aan zijn vakantie van 3 weken, waarvan al een weekje ingevuld is met de activiteiten rond de Pinksterestafette, daarover in deze Nieuwsbrief meer.


Dit weekend sluiten nog twee geloofsgemeen- schappen aan bij het vieren van de liturgie volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Het zijn de geloofsgemeen- schappen Biervliet (zaterdagavond) en Schoondijke (zondagmorgen) telkens met pastoor Wiertz als voorganger. Daarmee zijn er weer in alle geloofsgemeenschappen, met uitzondering van Hoofdplaat en Sluis, weekendvieringen volgens het liturgierooster.


Als we zo naar de media kijken, horen we toch verontrustende berichten over de stijging van het aantal besmettingen. Veel mensen beginnen weer de gewone gang van zaken te volgen van voor half maart, maar dat is nog niet zonder gevaren. Daarom is het ook noodzakelijk dat we ons tijdens de vieringen houden aan de richtlijnen uit het protocol en die door het parochiebestuur met de verschillende geloofsgemeenschappen zijn besproken waarna voor elke kerk een

gebruiksplan is opgesteld: ventilatie, looproutes, handen ontsmetten, registratie, anderhalve meter afstand, niet zingen, geen hand geven bij de vredewens, pincet, hoestscherm, handen ontsmetten, collecte bij het buitengaan…….

We zullen er nog een lange tijd aan vast zitten. Volgens het protocol mag er door een kleine groep gezongen worden in de vieringen, zangers in zigzag formatie op anderhalve meter. In onze parochies hebben we afgesproken om eind augustus te bekijken hoe we daar invulling aan gaan geven. Dus zangers en zangeressen graag nog even geduld voor u weer van u kunt laten horen met enige stemverheffing.


Geniet voorlopig maar van een koorvakantie, maar we zien u allen heel graag op zondagmorgen (of op zaterdagavond) tijdens de vieringen.


Bij de zondag......

Inleiding

Drie zondagen lang luisteren we in de kerk naar parabels uit het evangelie. Het zijn kleine verhaaltjes, die Jezus aan zijn toehoorders vertelt en die ontleend zijn aan het dagelijks leven. De afgelopen twee weken waren dat verhalen uit het boerenbestaan over zaaien, groeien, oogsten en onkruid. Vandaag horen we twee kleine parabels over het vinden van iets kostbaars. Twee sprookjesachtige vertellingen om ons aan het denken te zetten over de vraag: waar verlang ik ten diepste naar?

Om ontferming

Kijken we in ons hart om er te zien, waar we eigenzinnige wegen gingen; waar we niet leefden naar de ander en naar de wereld om ons heen

met een opmerkzaam hart en een opmerkzame geest. Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:

1 Koningen 3, 5.7-12

Romeinen 8, 28-30

Matteüs 13, 44-52


image


Woorden ter overweging

We spreken vaak zo gemakkelijk over het Rijk van God dat een rijk van vrede en liefde is. En dat is het ook, want God is liefde en als Hij een koninkrijk heeft dan moet dat een rijk zijn waar enkel maar liefde, vriendschap en vrede is. Maar waar Jezus in het evangelie van vandaag naar vraagt, gaat dieper. Hij vraagt de menigte te kiezen voor het Rijk Gods. Dat betekent niet dat ze kunnen overgaan tot de orde van de dag en ‘het vervolgens wel een keertje zullen zien’.

Nee, kiezen voor het koninkrijk van God betekent keuzes maken, die vaak, met name voor buitenstaanders, onbegrijpelijk zijn. Kleur bekennen, niet met alle winden meewaaien en vooral: luisteren naar Gods stem. God is immers Degene die ons met zijn Geest wil leiden. God is

degene die ons tot leven geroepen heeft, en wel tot zinvol leven.

Misschien dat wij in ons dagelijkse gebed kunnen vragen om de gaven van wijsheid, inzicht en liefde, zodat wij steeds beter in staat zijn om Gods droom waar te maken in dienstbaarheid aan God en de naasten. Als wij ons met hart en ziel hieraan kunnen wijden, kunnen wij met een gerust hart God het antwoord geven dat wij Hem begrepen hebben.

Pastoor Wiertz


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 17de zondag van jaar

A. Hierbij de korte inhoud van de mini-viering van zondag 26 juli met als thema: ‘Het koninkrijk van de Hemel’.


De miniviering bestaat uit:


Wat je verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering: het spel: Waar is de parel?; de knutselopdracht: ‘Een goede vis’ en de opdracht: Een schatkist vol verhalen.

\\ntserver4\DATA\Users\ronaldq\Downloads\schat_in_de_akker.jpg

Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.


Het Woord van Bemoediging voor de 17de zondag door het jaar met als thema ‘Leerling maken’, is opgenomen in de kerk van Zuiddorpe en gepresenteerd door pastor Marjan


Klik hier om het Woord te beluisteren.image


Vieren in de geloofsgemeenschappen

We vieren dit weekend de liturgie van de 17de zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

PKN-kerk te Biervliet op zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz);

in de Sint Baafskerk te Aardenburg is er om

10.00 uur een culturele dienst (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en pastor Frans van Geyt);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Roger De Kimpe);

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Niek van Waterschoot).

In het weekend van 1 en 2 augustus vieren we de liturgie van de 18de zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

in de heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven);

in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur woord- en communieviering (Liturgiegroep);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Dirk Demaeght);

in de heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).


Pinksterestafette

Zoals we de afgelopen weken al hebben aangegeven komt het Pinkstervuur zondag 2 augustus in onze parochie aan. Pater Marc Lindeijer, de nieuwe vicaris-generaal, brengt het vuur van uit Terneuzen mee naar Oostburg. In de week daarvoor willen we gesprekken organiseren in verschillende geloofsgemeenschappen:

woensdag 29 juli

10.00 - 12.00 uur koffiekelder Breskens

14.00 - 16.00 uur Mauritskerk IJzendijke

donderdag 30 juli

19.00 - 21.00 uur Strandkerk Cadzand

vrijdag 31 juli

10.00 - 12.00 uur sacristie/kerk Schoondijke

14.00 – 16.00 uur sacristie/kerk Aardenburg We willen de bijeenkomsten dan telkens beginnen met het geloofsgesprek dat zondag 19 juli uitgezonden wordt door KRO-NCRV met Jochem.

Aan iedereen die bij de gesprekken aanwezig willen zijn, vragen we om een Bijbeltekst, een lied, een gedicht…. dus een passende tekst die

uiting geeft aan je geloof mee te nemen. We gaan dan in gesprek met elkaar. Hoe zien we de invulling van ons geloof in onze parochie, hoe zien we de parochie naar de toekomst

en wat kunnen we vanuit de missionaire kerk opzetten in onze parochie.

Vanuit de verschillende groepen vragen we telkens twee mensen die zondag 2 augustus naar de Eligiuszaal in Oostburg willen komen.

15.00 uur gesprek met de afgevaardigden met koffie en iets lekkers

16.00 uur gesprek met pater Marc Lindeijer

17.30 uur vesper waarbij iedereen van harte welkom is.

Dinsdag 4 augustus brengen we het Pinkstervuur dan naar de Mariaparochie. We verzamelen dan om 10.00 uur in de Eligiuszaal in Oostburg waar we gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken en vertrekken dan om 10.30 uur te voet naar Breskens. Met het fietsvoetveer gaan we naar Vlissingen waar we het Pinkstervuur om 13.00 uur overhandigen aan pater Thaddy de Deckere. We gaan daarna naar de pastorie in Vlissingen waar we onze geloofsbrief overhandigen.

Van harte nodigen we ook parochianen uit om mee te lopen om het vuur naar de Mariaparochie te brengen. Opgeven kan tot maandag 3 augustus om 12.00 uur bij Monique op het parochiecentrum (0117 – 453374 of

andreas-wzvl@kpnmail.nl).


Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden het leven, werken en beleven van ons, mensen, hardvochtig beheerst. Het overlijden van duizenden mensen, de ernstig besmette zieken met langdurige gevolgen; de geïsoleerde mensen achter glas; het verdriet; de angst voor besmetting; het op afstand moeten leven; de zorg om besmetting tegen te gaan….. Voeg daarbij de corona-effecten van ontslag, werkeloosheid, faillissementen, spanningen en onzekerheid voor de toekomst.

Een gevolg was ook dat alle acties, evenementen, bijeenkomsten en activiteiten stil kwamen te liggen. Er viel niets meer te beleven.

Ook de activiteiten van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad gingen in lockdown.

Half augustus vieren we als Parochiekern Zuid van de parochie Heilige Andreas, onze patroon dag ter ere van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. En daarbij willen we, als alles meezit, toch proberen de stilstand te doorbreken. Op zaterdag 15 augustus gebeurt dat met een openluchtmis op het kerkplein. We vieren dan om 19.00 uur de eucharistie in openlucht. Het Pastoor Willy Martensplein wordt weer compleet ingericht als openluchtkerk. In de feestelijke viering gaat pater Tonny Verbraeken voor. Er kan helaas geen koor optreden, maar er zal wel solozang en orgelspel zijn. En ieder die dit feest wil meemaken, van Eede, Aardenburg of elders heten we van harte welkom op deze unieke

“samenviering”. Op het eind van de viering is er

ook een processie langs het Mariabeeld met het aansteken van de kaarsjes. Het thema van de viering is WEES GEGROET……!!

De volgende dag, zondag 16 augustus wordt de KAPELLETJES FIETSTOCHT 2020 verreden,

onder het thema “Wat kapellen vertellen”. Een bijzondere editie….. Dit jaar vindt de fietstocht plaats rondom Aardenburg en staat uiteraard in het teken van Maria.

Er zijn natuurlijk beperkingen: we rijden niet in een groep met een gids (zoals andere jaren het geval was), maar wel individueel of, op eigen verantwoording, in een kleine “familiegroep”. Op basis van een papieren routebeschrijving kunt u dan de route afleggen.

De routebeschrijving kan afgehaald worden op zondag 16 augustus tussen 11.30 en 13.30 uur op het kerkplein. Deelnemen kost € 5,00 per persoon. (Kinderen onder 15 jaar mogen gratis meerijden). In een volgende Nieuwsbrief meer over de activiteiten.


Tot slot

God, wij bidden U, leg de Geest van Jezus in ons hart om daadwerkelijk te leven naar

en te werken aan uw Rijk op aarde.

 

Start