image

Parochie heilige Andreas       Nieuwsbrief 19     19 juli 2020

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

We gaan langzaam naar het einde van de maand juli. De schoolvakanties zijn in zuid begonnen en nog een week en de bouwwereld legt de riem er voor een drietal weken af. Voor de meeste ‘vakantie in eigen land’. Na alle maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen, waarin veel mensen belemmeringen hebben ondervonden in het dagelijkse leven, en waar we in de kerk tijdens de vieringen nog steeds mee te maken hebben, is het goed om het eens een paar weken rustiger aan te doen. Natuurlijk met inachtneming van de regels. Anderhalve meter afstand houden zullen we toch langzamerhand gewoon moeten worden.


Vorige week vrijdag hebben de bisschoppen het aangepaste protocol gepubliceerd. Daarin voornamelijk voor de toediening van de sacramenten enige versoepeling. Tijdens de vieringen zijn er geen aanpassingen.


Vanaf het hoogfeest van Pinksteren tot en met het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming trekt het Pinkstervuur door het bisdom Breda. Met dat vuur gaat ook de nieuwe vicaris- generaal, pater Marc Lindeijer, op tocht door het bisdom om zo kennis te maken met de parochies. Zondag 2 augustus brengt hij een bezoek aan onze parochie in het kader van het geloofsgesprek. Meer daarover kunt u verder in deze Nieuwsbrief lezen.

Verder ook aandacht voor beelden van wijlen pastoor Gielliet. Van tussen de beelden in de Barbarakerk horen we het Woord van bemoediging door Frans van Geyt en ook Biervliet heeft weer een kunstwerk van hun oud dorpsgenoot na enkele jaren van omzwervingen.


Bij de zondag......


image


Inleiding

Als we in de kerk komen, speelt de afgelopen week nog vaak na in ons hoofd en ons hart. Beelden van het journaal of gebeurtenissen in ons persoonlijk leven staan ons nog goed bij. We vragen of God zijn licht over dit alles laat schijnen. Dat Hij het goede en het waardevolle wil zegenen en de moeite, de pijn en het verdriet

wil verlichten en verzachten. We horen in het evangelie dat goed en kwaad naast elkaar bestaan. Jezus spreekt over de akker waar de tarwe en het onkruid samen groeien.


Om ontferming

Goede God, U doorgrondt onze harten en U kent ons door en door.

U weet dat het ons niet altijd lukt om het goede te doen.

En toch behandelt U ons met zachtheid.

U nodigt ons uit

waarin wij tekort geschoten zijn aan U voor te leggen.

Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:

Wijsheid 12, 13.16-19

Romeinen 8, 26-27

Matteüs 13, 24-30


Bezinning

De knechten van de landbouwer in het evangelieverhaal willen niets liever dan aan de slag gaan en het onkruid tussen de tarwe verwijderen. Maar de boer wijst hen op het grote gevaar dat ze dan met het onkruid ook de goede aren vernielen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Bovendien is het de vraag of wij, mensen, in staat zijn het goede onmiddellijk van het kwade te onderscheiden.

Elke verstandige opvoeder en leraar weet dat je een kind een zekere mate van vrijheid moet gunnen om zich te ontwikkelen. Wat eerst overkomt als ongehoorzaamheid en eigenzinnigheid kan later blijken een teken te zijn van een bijzondere aanleg. En sommige kinderen die eerst traag en ongemotiveerd lijken te zijn, blinken later uit alsof ze eindelijk ontwaakt zijn. Laten we als mensen die verlangen naar Gods koninkrijk, het Rijk van gerechtigheid en vrede, niet ongeduldig worden. Laten we niet verlangen naar een volmaakte wereld voordat God zelf daar de tijd rijp voor acht. Hij wil dat niets en

niemand verloren gaan van het goede dat Hij gezaaid heeft.


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 16e zondag van het jaar A. Vorige week ging het over ‘Zaai je mee?’. Deze zondag is het thema: ‘Zorg voor het goede’.

Hierbij de korte inhoud van de mini-viering van zondag 19 juli:

Wat je verder kan doen n.a.v. de mini-viering: de teken- en knutselopdracht: Tuintje, de Nieuwe Wereld van God en het spelletje “Keuzes maken”.

Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.image


Deze week is er gekozen voor een Bijbelverhaal van de site Kinderwoorddienst.nl, omdat het bijbelverhaal van Kerknet.be ‘Graag Samen’ niet paste bij het thema. Wil je toch kijken op deze site wat het verhaal aldaar is, dan kunt u dit doen door te klikken op deze link.

image

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.


Het Woord van Bemoediging voor de 16de zondag door het jaar met als thema ‘met of zonder gezicht’ is opgenomen in de heilige Barbarakerk te Breskens en gepresenteerd door pastor Frans van Geyt.


Klik hier om het Woord te beluisteren.


Geloofsgesprek KRO-NCRV

Iedere zondag kunt u van 09.45 tot 10.00 uur bij KRO-NCRV kijken naar het Geloofsgesprek op NPO2. Aanstaande zondag is kapelaan Jochem van Velthoven te gast bij Leo Fijen.


image

‘Als de anderhalve meter de standaard wordt, moet de kerk daarop in spelen met nieuwe vormen van pastoraat en met eigentijdse initiatieven voor het gezinspastoraat.’

Bent u niet in de gelegenheid om het Geloofsgesprek rechtstreeks te volgen kunt u het later terug kijken via Uitzending gemist of via de internetsite van KRO-NCRV.

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om

09.15 uur woord- en communieviering (Liturgiegroep);

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).


In het weekend van 25 en 26 juli vieren we de liturgie van de 17 de zondag door het jaar. De vieringen zijn dan:

PKN-kerk te Biervliet op zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz);

in de Sint Baafskerk te Aardenburg is er om

10.00 uur een culturele dienst (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en pastor Frans van Geyt);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Roger De Kimpe);

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Niek van Waterschoot).


Kruisweg terug in Biervliet

Sinds maandag 6 juli is de gebeeldhouwde kruisweg van Omer Gielliet terug in Biervliet, na omzwervingen langs tijdelijke opslagplaatsen.

In overleg met Nico Gielliet hebben we naar een mooie oplossing gezocht. Constructiebedrijf van Vugt uit Breskens heeft de kruisweg op een stevige verrijdbare stelling geplaatst. In overleg met de kerkenraad van de PKN-gemeente Biervliet-Hoofdplaat-IJzendijke heeft hij een plaatsje gekregen in de PKN-kerk in Biervliet.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

We vieren dit weekend de liturgie van de 16de zondag door het jaar A. In onze parochie zijn de volgende vieringen op zondag 19 juli:


 

sacristie/kerk Schoondijke

sacristie/kerk Aardenburg

10.00 - 12.00 uur

14.00 – 16.00 uur

 


Pinksterestafette

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de kathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

De bedoeling is dat alle parochies kunnen meedoen, met de vrijheid om de estafette en de wissels op hun eigen manier te organiseren, steeds rekening houdend met de overheids- maatregelen in verband met de coronacrisis.

In elke parochie zijn activiteiten rond:

Het Pinkstervuur komt zondag 2 augustus in onze parochie aan. Pater Marc Lindeijer, de nieuwe vicaris-generaal, brengt het vuur van uit Terneuzen mee naar Oostburg. In de week daarvoor willen we gesprekken organiseren in verschillende geloofsgemeenschappen: woensdag 29 juli

10.00 - 12.00 uur koffiekelder Breskens

14.00 - 16.00 uur Mauritskerk IJzendijke

donderdag 30 juli

19.00 - 21.00 uur Strandkerk Cadzand vrijdag 31 juli

We willen de bijeenkomsten dan telkens beginnen met het geloofsgesprek dat zondag 19 juli uitgezonden wordt door KRO-NCRV met Jochem.


Aan iedereen die bij de gesprekken aanwezig willen zijn, vragen we om een Bijbeltekst, een lied, een gedicht…. dus een passende tekst die uiting geeft aan je geloof mee te nemen. We gaan dan in gesprek met elkaar. Hoe zien we de invulling van ons geloof in onze parochie, hoe zien we de parochie naar de toekomst en wat kunnen we vanuit de missionaire kerk opzetten in onze parochie.


Vanuit de verschillende groepen vragen we telkens twee mensen die zondagmiddag 2 augustus naar de Eligiuszaal in Oostburg willen komen.

15.00 uur gesprek met de afgevaardigden met koffie en iets lekkers

16.00 uur gesprek met pater Mark Lindeijer We sluiten dan de middag af met de vesper waarbij iedereen van harte welkom is.


Dinsdag 4 augustus brengen we het Pinkstervuur dan vanaf de heilige Eligiuskerk in Oostburg via het fietsvoetveer naar Vlissingen waar pater Thaddy de Deckere van de Mariaparochie Walcheren het in ontvangst zal nemen. Ook de overhandigen we dan de geloofsbrief van onze parochie.


Tot slot

De Heer is machtig en beslist over het leven. Maar Hij bestuurt ons

met zachtheid.


De Heer wil dat wij tot vriend van de mensen worden.

Dat wij werken met zijn zachtheid.


(Naar broeder Hans-Peter Bartels ofm)

Start