image

Parochie heilige Andreas Nieuwsbrief 16 - 28 juni 2020

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel

De vierde en laatste zondag van juni. We vieren voor de vierde keer de eucharistie in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen volgens de richtlijnen in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Het is even wennen: handen twee keer ontsmetten tijdens de viering, verplichte looproutes, anderhalve meter afstand houden, ter communie gaan achter een hoestscherm en de communie ontvangen met een pincet. En voor veel mensen is het Tijden komen terug horen we vaak. In de middeleeuwen ten tijde van de pest had de kerk ook bijzondere maatregelen om mee te helpen om de verspreiding van de pest te beperken. En nu, anno 2020, is het niet veel anders. We moeten proberen de verspreiding van Corona in te perken. De kerk wordt door velen met een vergrootglas bekeken, dus moeten we zorgen dat we meewerken aan de opgelegde regels.


Het parochiebestuur is in gesprek met de verschillende geloofsgemeenschappen om de regels uit het protocol van mei in praktijk te brengen. Komende anderhalve week brengen we nog een bezoek aan Schoondijke, Breskens en Biervliet. Belangrijk onderwerp is in elke kerk, hoeveel mensen mogen we toelaten vanaf 1 juli. Er mogen maximum 100 gelovigen samen komen, maar de afstand van 1,50 meter moet gerespecteerd worden. Dat betekent ook dat een middenpad minimaal 3,00 meter moet zijn, en

dat is natuurlijk al een beperkende regel. Zo kunnen er in Aardenburg 60 mensen samen komen, in de Mauritskerk in IJzendijke 22, als we ook de banken gebruiken tegen de zuidgevel, die mensen zitten dan achter de voorgangers, mogen we 26 mensen toelaten. In Oostburg bekijken we dat op zaterdag 27 juni. Met de Commissie Toeristenkerk Cadzand hebben we afgesproken dat de mensen daar in de buitenlucht komen te zitten.


Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten. De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen.


Omdat het vieren in meerdere kerken en de verplichte reservering een belasting geeft op inzet van Monique op het parochiecentrum, heeft het parochiebestuur in overleg met de parochiebesturen van de Elisabethparochie en de parochie heilige Maria Sterre der Zee besloten om niet meer te werken met reserveringen in West en Oost.

Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam, telefoonnummer gevraagd en of u corona- gerelateerde gezondheidsklachten hebt. Heeft u geen klachten en is het maximum aantal nog niet behaalt mag u binnen. Heeft u klachten en is het maximum aantal bezoekers bereikt wordt u de toegang ontzegt. Jezus zegt in de Bijbel dat er in het huis van zijn vader ruimte is voor velen en dat is ook zo. Maar gezien de opgelegde maatregelen is de ruimte in het aardse huis wel beperkt. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.


Bij de zondag

Inleiding

Er zijn veel manieren waarop wij eer kunnen geven aan God. Door een leven proberen te leiden naar het voorbeeld van hoe Jezus het ons heeft voorgedaan.

Door trouw te zijn aan God:


Wat je verder kan doen n.a.v. de mini-viering: Spelletje: Wat neem ik niet mee?, de praat- en tekenopdracht: Wat zal me overkomen en de speurtocht: Samenwerken in Coronatijd.


Op school heb ik met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de opdracht gedaan: Wat zal me overkomen? Zij vonden het een erg leuke opdracht en er waren leuke tekeningen bij naar aanleiding van wat was opgeschreven.

Klik hier voor de miniviering.

image


Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Deze week zijn we te gast in de heilige Martinuskerk in Kloosterzande en neemt Katrien Van de Wiele ons mee op de weg van Gods belofte.


Klik hier om het Woord te beluisteren.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In de verschillende Nieuwsbrieven hebt u er al over kunnen lezen en in deze Nieuwsbrief is de stap al gezet met de communicatie naar het opstarten van de vieringen in de geloofsgemeenschappen in onze parochie.

De geloofsgemeenschappen Hoofdplaat, door de beperkingen met de 1,50 meter afstand in het dorpshuis, en Sluis, gebrek aan vrijwilligers en de veranderingen met het gebouw van eind dit jaar, hebben besloten niet mee te gaan in het opstarten van liturgische vieringen. De vrijwilligers in Sluis hebben aangegeven wel nog medewerking te verlenen aan uitvaarten de komende periode totdat we de kerk overdragen aan de projectontwikkelaar.

De overige geloofsgemeenschappen gaan mee op de weg in het ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Per geloofsgemeenschap geven wij u de al bekende info en afspraken.

Geloofsgemeenschap Aardenburg

Er zijn vieringen op de gebruikelijke zondagen: zondag 5 juli om 10.00 uur (liturgiegroep), zondag 12 juli om 09.15 uur (Frans van Geyt), zondag 19 juli om 09.15 uur (liturgiegroep), zondag 26 juli om 10.00 uur culturele dienst in

de Sint Baafskerk vanuit de gezamenlijke kerken.

Er mogen 60 mensen naar de vieringen komen.


De kermisdienst in Sint Kruis op zondag 12 juli kan niet doorgaan in verband met de huidige maatregelen.

Geloofsgemeenschap Biervliet

Het overleg met de vrijwilligers gaat door op dinsdag 7 juli. Er is één viering op de vierde zaterdag van de maand.

image

zaterdag 25 juli om 19.00 uur (Wiel Wiertz) Het aantal mensen dat naar de vieringen mag komen is nog niet bekend.


Geloofsgemeenschap Breskens

Het overleg met de vrijwilligers gaat door op donderdag 2 juli. Er is in juli één viering: zondag 19 juli om 09.15 uur (Frans van Geyt). Het aantal mensen dat naar de vieringen mag komen is nog niet bekend.


Toeristenkerk Cadzand

Er is elke zondag een eucharistieviering. Voorgangers zijn priesters uit het bisdom Brugge. Aanvang van de viering is telkens 10.00 uur. Het altaar staat binnen en de mensen nemen buiten plaats. Omdat de vieringen in open lucht zijn mogen er tot 250 mensen aanwezig zijn.


Geloofsgemeenschap IJzendijke

De vieringen zijn de tweede en vierde zondag van de maand in de Mauritskerk.

zondag 12 juli om 10.45 uur (liturgiegroep), zondag 26 juli om 10.45 uur (Niek van

Waterschoot).

Er mogen 22 mensen naar de vieringen komen.


Geloofsgemeenschap Oostburg

Het gesprek met de vrijwilligers en PKC heeft afgelopen week plaatsgevonden. Afgesproken is om in juli en augustus het eerste en derde weekend te vieren.

zondag 5 juli om 10.45 uur (Jochem van Velthoven),

zondag 19 juli om 10.45 uur (Frans van Geyt). Het aantal mensen dat naar de vieringen mag komen is nog niet bekend.


Geloofsgemeenschap Schoondijke

Het overleg met de vrijwilligers gaat door op woensdag 1 juli. In juli en augustus is er telkens één viering op de vierde zondag:

zondag 26 juli om 09.15 uur (Wiel Wiertz). Het aantal mensen dat naar de vieringen mag komen is nog niet bekend.

Nieuwsbrief en de toekomst

Gedurende het ‘Corona-tijdperk’ is er iedere week een Nieuwsbrief verschenen die over de hele parochie is verspreid. Hiertoe is in maart besloten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met dezelfde informatie en op het zelfde tijdstip. Want de verschillende infobladen van de parochiekernen verschijnen met een verschillende periode. PKZ Zuid om de twee weken, PKC Oostburg-Groede iedere maand en PKC Noord om de zes weken.

Met het opstarten van de vieringen zullen de PKC’s hun eigen bladen ook weer verzorgen. De parochiële Nieuwsbrief zal de komende weken nog verschijnen om iedereen op de hoogte te houden van de maatregelen en de aanvangstijden van de vieringen.


De vieringen onze koren

Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp.

Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voor- waarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Dus zangers en zangeressen nog even geduld blijven oefenen.


Tot slot

Gods Woord, onuitgesproken,

is altijd een Woord dat gedaan wil worden.

God zegent ons

om ons hart te openen en om gastvrij te zijn.


Nieuwsbrief 16 - 28 juni 2020

Start

 

href="../index.html">Start


 

 

 

 

Start

/