Nieuwsbrief 2020 - 15

image

Parochie heilige Andreas nieuwsbrief 15 juni 20

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Komende zondag vieren we voor de derde keer de eucharistie in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De eerste zondag voor het eerst weer na 2,5 maand samen vieren en de tweede zondag weer met de mogelijkheid om de heilige Communie te ontvangen. Dit dan met verplichte looproutes, handen ontsmetten, hoestscherm…… maar het is allemaal goed verlopen. Dat geeft een opluchting bij pastoraal team en parochiebestuur dat de maatregelen die we zelf hebben moeten uitwerken in het Gebruiksplan op voorhand toch goed bekeken en besproken zijn.

Het parochiebestuur is zo ook begonnen met gesprekken met de vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen. Aan hen is gevraagd of zij het zien zitten om met de nieuwe en strengere regels mee te werken aan de vieringen. Vanuit de geloofsgemeenschappen Hoofdplaat en Sluis is aangegeven dat niet te zien zitten en met de gegeven motivering staat het bestuur ook achter die beslissing. Na IJzendijke, waar de grand tour is gestart, komen Oostburg, Cadzand, Schoondijke, Breskens en Biervliet nog aan de beurt. Elk gebouw is uniek en moet afzonderlijk bekeken en besproken worden. Het is positief om zo

als bestuur in gesprek te gaan met de vrijwilligers ter plaatse. We hopen wel dat iedereen begrijpt dat wij de regels niet hebben verzonnen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat wat in het protocol staat daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

Vanaf 1 juli mogen we vieren met 100 aanwezigen. Echter is die 100 het maximum aantal gelovigen dat we mogen binnen laten. De afstand van 1,50 meter is namelijk bepalend voor het aantal mensen dat we mogen toelaten. Zo zijn we afgelopen week in de Mauritskerk in IJzendijke aan het puzzelen geweest en we kwamen aan 22 plaatsen. Als die binnen zijn gaat de deur van de herberg dicht, hoe jammer dat ook is. In de andere kerken moeten we het aantal toe te laten gelovigen nog bekijken. Maar dat komt de komende weken.

We blijven voorlopig met het reserveren van plaatsen werken. Vanaf 1 juli proberen we als gezamenlijke parochies in Zeeuws-Vlaanderen daar een website voor te bouwen. Ook daarvoor zijn de voorbereidingen al gestart.

Naast de opstartende vieringen is het bestuur ook druk bezig met de kerken van Sluis, Eede en IJzendijke. In Sluis was er vorige week zaterdag een open deur dag die heel goed verlopen is voor de projectontwikkelaar en makelaar. De start is gezet. Het bisdom legt de laatste hand aan de bidbooks zodat de kerken van Eede en IJzendijke straks in de verkoop

kunnen. Een zorg daarnaast heeft het parochiebestuur bij de inkomsten van dit jaar. Daarover heeft u in de vorige Nieuwsbrief meer kunnen lezen. We hopen dat velen onze oproep willen opvolgen. Alvast hartelijk dank.

Bij de zondag

Inleiding

Veel mensen zijn bang, veel mensen voelen zich niet veilig. Er gebeuren zoveel gekke dingen tegenwoordig en ‘wie kun je nog vertrouwen...?’

‘Wees niet bang!’, zegt het evangelie. Dat spreekt ons aan, als dat zou kunnen! Maar is het niet te gemakkelijk gezegd? Zijn het geen loze woorden, zonder basis, zonder betekenis? ‘Wees niet bang’- het zijn woorden die ons wijzen naar de uiteindelijke zekerheid die wij mogen koesteren als de grond van ons bestaan. Want voor onze Vader in de hemel is ieder van ons van onschatbare waarde, Hij ziet ons en kent ons, beter dan wij onszelf kennen.

Om ontferming

Tot God bidden wij, om een open hart, om open oren,

om liefdevolle ontferming....

Heer, ontferm U over mij....


Lezingen:

Jeremia, 20, 10-13

Romeinen 5, 12-15

Matteüs 10, 26-33


Woorden ter overweging

Wanneer Jezus in het evangelie van vandaag zegt ‘weest niet bang’ bedoelt Hij het als een geruststelling bij zijn beschrijving van de taak van de apostelen. Aan de ene kant waarschuwt Hij zijn leerlingen voor alle mogelijke vormen van tegenwerking en vervolging, zelfs tot de marteldood toe, dus wat dat betreft verzwijgt Jezus niets.


image


Maar anderzijds zegt Hij toch: Weest niet bang. Hoe bedoelt Hij dat? Hij geeft zelf het antwoord, indirect. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Hiermee richt Jezus onze aandacht op de betekenis van de ziel.


Als we de ziel van de mens ontkennen, ontkennen we de eigenheid en uniciteit van iedere mens, precies ook de zetel van je vrije wil, je geweten, je vermogen om lief te hebben. En het is de ziel die door haar verlangens ook verwijst naar haar oorsprong: en dat is de God die leven geeft.


De menselijke waardigheid is niet gefundeerd op kenmerken als lichamelijke verschijning, gezondheid, huidskleur en geslacht, want juist op dit vlak is er veel onderscheid en helaas ook discriminatie.


De rechten van de mens, de menselijke waardigheid; dat alles wat zo van belang is, kan dus niet gebaseerd zijn op uiterlijkheid, maar juist op de innerlijke waardigheid, die haar basis vindt in de ziel.


We kunnen de ziel niet meten en niet proefondervindelijk onderzoeken, maar anderzijds is haar aanwezigheid onomstotelijk: wanneer iemand net overleden is, is zijn of haar lichaam nog hetzelfde, maar het is precies

de afwezigheid van de ziel die alles anders maakt. Maar waar is de ziel dan, als zij het lichaam verlaten heeft?


Jezus antwoordt: ‘Weest niet bevreesd: Jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij belijdt bij de mensen, zal Ik belijden die bij mijn Vader die in de hemel is’. Onze ziel is van nature op God gericht. Het doel van ons leven is onze ziel voor te bereiden op de ontmoeting met God, door het goede te doen, het ware te zoeken, en het schone lief te hebben.

Op de weg naar het doel van ons leven begeleidt Jezus ons met zijn voorbeeld, zijn inspiratie en hulp. Als we Hem centraal stellen in ons leven, kan vanzelf veel angst wegvallen. Als we beseffen, dat heel veel van die zaken waar we ons normaal zorgen om maken, uiteindelijk, in het licht van de eeuwigheid, betrekkelijk zijn, kan dat heel wat zorgen en angst wegnemen. Zelfs als het gaat om de zorg om de mensen van wie we houden, is het goed te beseffen dat zij en wij uiteindelijk in Gods hand zijn. Jezus zegt vandaag tegen ons, tegen u, tegen jou: ook u, ook jij kunt vrede vinden, als je Jezus laat wonen in het centrum van je ziel. Je zou niet de eerste zijn. velen gingen

jou voor. Velen vonden in Hem dat vervullende geluk. Die bron die nimmer opdroogt.....

Pastoor Wiel Wiertz

Godsdienstlessen weer begonnen

Rini Heijwegen is vorige week weer mogen starten met het geven van Godsdienstlessen op de OBS in Breskens en Sluis. Voor de kinderen en hemzelf was het erg fijn om weer te mogen starten met deze lessen.

Vorige week hebben ze gesproken naar aanleiding van de miniviering van Sacramentsdag en deze week hebben vooruit gekeken naar de mini-viering van deze week met het thema ‘Wees niet bang!’.

De kinderen op school hebben uit de mini- viering een opdracht gemaakt op school en wel de tekenopdracht ‘Schilder je vrij’.

Ze hebben hier met heel veel plezier aan gewerkt en dat is te zien in de resultaten van de tekeningen, die ze hebben gemaakt.


Klik hier om naar de tekeningen opdracht ‘Teken je vrij’ te gaan. Ik hoop u zo weer regelmatig iets te laten zien waar ik met de

kinderen op school over praat tijdens de lessen en dat u zo ziet dat deze opdrachten terug te vinden zijn in de mini-vieringen van de zondag.image


Woorden van bemoediging

Deze week worden de Woorden van bemoediging uitgesproken door kapelaan Jochem van Velthoven. De opname is gemaakt in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Klik hier voor zijn bijdrage.


Passie voor Kerkgebouwen

Op het Youtube kanaal van RTV Scheldemond en de website van Zeelandnet kunt u naar het praatprogramma ‘Scheldemondig’ kijken. In de uitzending van deze week is pastoor Wiertz te gast. Samen met presentator Jan Rubbens gaat de pastoor in op het onderwerp ‘Passie voor kerkgebouwen’.

Familiedag in onze strandkerk

Het Sint Franciscuscentrum houdt op 11 juli een gezinsdag in de strandkerk in Cadzand- Bad. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. De gezinsdag zal in het teken staan van communicatie. De sprekers zijn Dennis en Sascha Peters en zij zullen hun ervaringen delen en met de deelnemers ingaan op mogelijke valkuilen én oplossingen voor betere communicatie.


Dennis Peters werkt als communicatie- verantwoordelijke bij de internationale kerkelijke hulporganisatie Kerk in Nood. Voor het echtpaar is communicatie een manier om elkaar te begrijpen. Ze staan stil bij de valkuilen binnen een relatie en vragen zich af welke rol God in een relatie speelt. Ook laten zij zien hoe zij kracht putten uit het katholieke geloof.


De gezinsdag biedt een afwisselend programma. Naast de inleidingen is er ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. Er is een eucharistieviering met kapelaan Jochem van Velthoven en wordt er samen geluncht.

Tijdens de inleiding is er een programma voor de kinderen. In de middag kunnen de gezinnen er nog een dagje strand en duinen aan vastplakken. De strandkerk ligt op een steenworp afstand van de zee en het strand.


image


Vanwege de coronamaatregelen wordt de dag in de open lucht gehouden. Dit houdt onder meer in dat iedereen eigen lunch meeneemt en voor de kinderen eigen pakjes drinken.

Gezinnen blijven bij elkaar zitten en houden 1,5 meter afstand van andere gezinnen.


Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden. Indien de dag wegens slechte weersomstandigheden niet kan doorgaan bericht het Sint Franciscuscentrum de deelnemers hierover persoonlijk. Bij goed weer vindt de dag plaats in Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-Bad.

Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk, klik hier en u wordt door verbonden met de website van het Sint Franciscuscentrum.

Tot slot

‘Wees niet bang’ - met die woorden gaan wij de komende week tegemoet. Moge het ons gegeven zijn dat wij vrijuit spreken over de hoop die in ons leeft. Mogen wij vrijuit spreken over de wijsheid die Jezus ons meegeeft op de weg van ons leven.


Als ‘toegift’ deze week een passage uit de brief van Thomas More (+1535) aan zijn dochter Margareta.

Ik weet heel goed, Margareta, dat ik een zondige mens ben. Daarom ben ik me ervan bewust dat ik het verdien dat God mij in de steek laat. Toch rest mij niets anders dan op zijn barmhartige goedheid te vertrouwen. Zijn genade heeft mij tot nu toe kracht gegeven en mij in mijn hart doen aanvaarden dat ik mijn goederen, mijn landerijen en zelfs mijn leven zou verliezen, liever dan tegen mijn geweten te handelen. Ik wil wel degelijk op God vertrouwen, Margareta, ook al voel ik mij zwak. (...) Daarom, mijn lieve dochter, maak je niet ongerust om alles wat in deze wereld ooit met mij zal gebeuren. Er kan niets gebeuren tenzij dat wat God wil. En ik ben er vast van overtuigd dat dit, wat het ook moge zijn, ook al lijkt het nog zo erg, in feite het beste zal zijn.

href="../index.html">Start


 

 

 

 

Start

/