image

Parochie heilige Andreas Nieuwsbrief 13 5 juni

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl



Van de bestuurstafel

Via de Nieuwsbrief, website en facebook bent u op de hoogte gebracht van de opstart van de liturgische vieringen in onze parochie.

Aanstaande zondag, het feest van de heilige Drie-eenheid, starten we met de eerste viering na 8 maart jl. We starten heel voorzichtig om de maatregelen waaraan we moeten voldoen goed 'in de vingers te krijgen'. Volgens de berichtgeving van vrijdag 29 mei jl. mogen er naast het 'personeel' 30 mensen aanwezig zijn tijdens de viering. Regels over de afstand en hygiëne moeten nageleefd worden. En dat zal voor elke kerk even puzzelen worden. Daarom starten we voorzichtig in één kerk. Om de aanvangstijden in de drie parochies op elkaar af te stemmen hebben we in onze parochie gekozen voor de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. De komende zondagen in juni is er telkens om 09.15 uur een eucharistieviering.


Omdat we niet meer dan 30 mensen mogen toelaten is het verplicht om te reserveren. Dat kan via het parochiecentrum in Oostburg en alleen telefonisch: 0117 - 453374, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur.


Met de ervaringen die we opdoen in Aardenburg, die we delen met de Emmaüskerk in Terneuzen en de heilige Willibrordusbasiliek

in Hulst starten we dan vanaf 1 juli de vieringen op in onze andere kerken. Dat zal stap voor stap gebeuren. We konden vele weken niet samen vieren in onze kerken, maar onze diepe verbondenheid met elkaar zocht en vond vele andere wegen.


We hopen u de komende weken in Aardenburg of daarna in uw eigen geloofsgemeenschap weer te kunnen ontmoeten.


Bij de zondag

Inleiding

Bij het Pinksterfeest hebben we gevierd dat de heilige Geest is neergedaald op de leerlingen van Jezus en hen voortaan richting en kracht zal geven. Daarmee hebben de volgelingen van Jezus geleidelijk aan alle elementen van het mysterie van God kunnen ervaren: God de Vader die altijd aanwezig is, Jezus Christus die met hen heeft geleefd en tenslotte de heilige Geest die nu gekomen is als Helper. Daarom wordt op deze eerste zondag na Pinksteren de Drie-eenheid van God gevierd.

In het kruisteken, in de geloofsbelijdenis en het eucharistisch gebed spreken we keer op keer over Vader, Zoon en heilige Geest. En op de eerste zondag na Pinksteren staan we er in de liturgie bewust bij stil.

Om ontferming

Om ontferming bidden wij Soms lijkt Gods liefde ver weg is onze eigen liefde ver weg.

Keren we een moment in onszelf om stil te staan bij de momenten

dat we in liefde tekort zijn geschoten. Heer ontferm U

Christus ontferm U Heer ontferm U

mensenwereld te voelen was. Dat was zeer goed zichtbaar geweest in het optreden van Jezus van Nazareth, werkelijk God-met-ons. De woorden uit het evangelie van Johannes roepen op tot geloof in de zending van Jezus. Uit dat geloof van de apostelen en de eerste christenen is in de eerste eeuwen de leer van de Drie-eenheid gegroeid. Maar de drie-ene- God blijft voor ons toch een moeilijk te bevatten mysterie.

Pastoor Wiel Wiertz


Lezingen:

Exodus 34, 4b-6.8-9

2 Korintiërs 13, 11-13

Johannes 3, 16-18



image


Woorden ter overweging

De leer van de Drie-eenheid was aan de schrijvers van de Bijbelboeken totaal onbekend. De leer is pas geformuleerd in de vierde eeuw na veel discussies. De eerste volgelingen van Jezus hadden het rotsvaste geloof dat God altijd aanwezig was als schepper en behoeder van de wereld. Ze zagen met eigen ogen Gods aanwezigheid in de woorden en het optreden van Jezus zelf. Ze voelden Gods kracht in de hulp van de heilige Geest. Dat bracht hen tot het besef dat God niet alleen hoog en ver boven de wereld aanwezig was, almachtig en onbereikbaar, maar dat zijn aanwezigheid ook in de gewone


Kinderpagina op onze website

Wij zijn aangekomen bij de zondag van de Drie-eenheid. Ondanks dat we weer naar de kerk mogen, maar dat dit nog zeer beperkt is en er nog veel extra maatregelen nodig zijn om te kunnen vieren, blijf ik doorgaan met het maken van een mini-viering voor thuis met kinderen.


Vorige week met Pinksteren ging het thema van de mini-viering over: ‘De Helper en Trooster’. Deze zondag van de Drie-eenheid is het thema: ‘God is Vader, Zoon en Heilige

Geest’.


Hierbij de korte inhoud van de mini-viering van zondag 7 juni met als thema: ‘God is Vader, Zoon en Heilige Geest’.


De miniviering bestaat uit:

Wat je verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering: een knutselopdracht over de Drie-eenheid, een tekenopdracht over Eeuwig en een kleurplaat van de Drie-eenheid.


De link voor de mini-viering naar de website van onze parochie.

Ik wens jullie fijne zondag en veel plezier met de min-viering en de opdrachten. Volgende week vertel ik jullie over de mini-viering van zondag 14 juni rondom het thema: ‘Brood’ naar aanleiding van Sacramentsdag.


image


Woorden van bemoediging

Deze week worden de Woorden van bemoediging uitgesproken door Ralf Grossert. Klik hier voor zijn bijdrage.


Steun voor Sibusiso gaat niet verloren.

Voor het eerst met drie parochies.

We gingen als drie parochies in de vastentijd 2020 enthousiast van start in Zeeuws- Vlaanderen om campagne te voeren voor Sibusiso in Tanzania. De lat werd hoog gelegd:

€50.000 zouden we willen inzamelen. Iedereen was goed voorbereid, iedereen stond in de startblokken, enkele activiteiten werden al uitgevoerd. En toen daalde ook het coronavirus meedogenloos op de Vastenactie neer. Prachtige evenementen moesten worden afgeblazen: het orgelconcert in Terneuzen, de boekenbeurs in de basiliek in Hulst, de hobbybeurs in Oostburg en nog een heleboel andere activiteiten. De tweedehandskleding- winkel in Sas van Gent moest vervroegd noodgedwongen de deur sluiten. De gewenste

opbrengst bleef ver uit het zicht: 20-25% maximaal van de € 50.000,00 is

de bijgestelde verwachting. Ver onder norm van 75% die Vastenactie hanteert om eventueel uit hun eigen kas wat bij te leggen voor ons Sibusiso project. Ook al kan er tot 1 oktober 2020 nog via de bank gegeven worden aan de Vastenactie, het verlies kan niet

meer worden goedgemaakt.


Vastenactie draait om mensen.

Meer dan ooit werd dit jaar duidelijk dat Vastenactie staat of valt bij de inbreng van mensen: vrijwilligers en gulle gevers. De activiteiten in Zeeuws- Vlaanderen worden voorbereid en uitgevoerd door honderden vrijwilligers. En veel activiteiten brengen mensen bij elkaar. Ze eten samen, ze luisteren samen naar muziek, ze genieten van het bezoek aan de hobby- en boekenbeurs. Maar menselijk contact was door de maatregelen van de overheid niet mogelijk. En dat menselijk contact is nodig om deze activiteiten goed voor te bereiden en uit te voeren.

Vrijwilligers mochten geen risico op

besmetting lopen.

En ook alle bezoekers aan de evenementen wilden we niet in gevaar brengen. Niemand zit te wachten op een ontmoetingsmaaltijd waar je anderhalve meter uit elkaar moet zitten

en met kunst- en vliegwerk de maaltijd serveert. Niemand zat te wachten op een orgelconcert waar maar twintig mensen naar mochten luisteren. Op de basisscholen konden we niet terecht om hen ook bij de Vastenactie te betrekken. We hebben dus samen besloten om bijna alle Vastenactie- activiteiten te stoppen.


Sibusiso niet de klos van het coronavirus! Hoewel we dit jaar maar op beperkte schaal actie hebben kunnen voeren, zal Sibusiso van ons uit geen financiële schade ondervinden. Alle bijdragen die vanuit Zeeuws- Vlaanderen zijn gegeven blijven bestemd voor Sibusiso. Ze hebben de keuze om dat dit jaar al te

besteden, maar ze mogen deze bijdragen ook bewaren voor volgend jaar. In 2021 komt het dan bovenop de €50.000 die we in 2020 ook al wilden verwerven. Ook heeft Sibusiso al een voorschot ontvangen van maar liefst

€ 16.750,00. Dit bedrag kunnen ze besteden in 2020 of in 2021.


Maar het beste nieuws is toch dat de Landelijke Vastenactie het jaar 2020 niet meetelt, als een jaar waarin we een eigen project steunden. Normaal mag je van de Landelijke Vastenactie drie jaar een eigen project steunen, maar nu mogen we ook in 2021, 2022 en 2023 Sibusiso blijven helpen. Dat is buitengewoon goed nieuws voor de mensen in Tanzania, die zo gebaat zijn met de hulp van Sibusiso.


image


Open deur dag Le Baptiste

De realisatie van appartementen in een gedeelte van de heilige Johannes de Doperkerk in Sluis heeft de naam gekregen: Le Baptiste.

In het grootste deel van de kerk komen schitterende en sfeervolle appartementen en een inpandige garage.

Het gedeelte met de toren, tot aan de eerste pilaren in de kerk blijft eigendom van de parochie en daar gaan we een kapel in realiseren.


De realisatie is weer een stapje dichterbij gekomen. Voor de ontwikkeling van het project staat Living First uit Tilburg garant. Dit in samenwerking met ZwinRegio Vastgoedmakelaars uit Sluis, architectenburo Frans van Roy uit Berkel Enschot en Leenhouts’ Aannemings –Bedrijf B.V. uit Oostburg.


image


Er wordt een open deur dag gehouden op zaterdag 13 juni a.s., en dit binnen de actuele regelgeving rondom Corona. Het is daarom noodzakelijk om van tevoren een bericht te sturen naar de makelaar. ZwinRegio staat in voor de organisatie van de open deurdag en de bezoektijden waarop u langs kunt komen.

Voor opgave en informatie: baptiste@zwinregio.com. Voor meer informatie kunt u ook een bezoekje brengen aan de website over het project – klik hier -.


Tot slot

Wat betekent de drie-ene God voor jou?

God de Vader is de God die leven geeft, ver weg; de God die luistert naar onze vragen.


God de Zoon is de God die liefde is, dichtbij, die vraagt dat wij luisteren naar Hem.


En de heilige Geest, is de God die licht is in de duisternis van ons bestaan,

die kracht, hulp en troost is en in ons woont. De heilige Geest is God,

zoals Hij bezig is in ons

en in onze geloofsgemeenschap.


Welke voorstelling we van God ook hebben, God blijft bewogen om ons.

En dit is tevens Gods opdracht aan ons: bewogen zijn om het geluk van de ander.


Van: René Hornikx

Uit: Laat uw Woord ontkiemen in ons hart. Jaar B.

 

Start

/