Nieuwsbrief 2020 - 06


image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel

We zijn in de Paastijd beland, de periode tussen Pasen en Pinksteren, vijftig dagen waarin de leerlingen zich eenzaam voelden en terugtrokken leefden zonder zich te bekommeren met de mensen buiten. Nu in deze coronatijd beleven wij eigenlijk het zelfde. De oproep van de overheid die ons vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven, als we dan op pad gaan alleen of met z’n tweeën. Zolang we maar rekening houden met de sociale onthouding. Houd gepaste afstand, de 1,50 meter. Maar er is toch nog veel mogelijk.


‘Tussen Pasen en Pinksteren’ is de titel van de nieuwe pastorale brief, die als bijlage bij deze Nieuwsbrief is verzonden. Het pastorale team wil genomen initiatieven geruime tijd laten voortduren. ‘In de weekenden stellen we op de zaterdagavond ofwel op de zondagmorgen onze kerken open gedurende de tijd dat de kerk gewoonlijk (volgens het liturgierooster) open is. Binnen het pastoraal hebben we afgesproken dat de pastores afwisselend in één van de kerk aanwezig zijn.’ Dit initiatief is besproken met de gemeente Sluis en past binnen de genomen maatregelen van overheid en RIVM, zoals er niet mee dan 30 personen bij elkaar zijn en we de afstand van de 1,50 meter in acht houden.

Zoals we al eerder hebben aangegeven liggen in de kerken van Aardenburg, Oostburg (Mariakapel) en Sluis de liturgieboekjes voor de liturgie van de komende zondag. Dat is dit weekend de Tweede zondag van Pasen. U kunt het liturgieboekje ‘Zondag vieren’ van Berne Media (Abdij van Heeswijk) ook downloaden door op deze link te klikken. Op onze website staan de links om de boekjes te downloaden voor de komende weken.

 

Voor veel vragen kunt u contact opnemen met Monique op het parochiecentrum in Oostburg, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur, telefoon 0117 – 453374.

Binnenkort zijn er weer enkele feestdagen, Koningsdag, maandag 27 april, en Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei. Op beide dagen is het parochiecentrum gesloten. Voor dringende zaken kunt u het mobiele nummer 06-20403610.


Bij de zondag

Vrede zij u

Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?

Zalig die niet gezien

en toch geloofd hebben. Johannes 20, 29

Inleidende woorden

Op de zondag van Beloken Pasen wordt de paasweek afgesloten. Het oud-Nederlandse woord ‘beluiken’ betekent ‘afsluiten’. Dit zou verwijzen naar de gebeurtenissen die worden

beschreven in de evangelielezing van vandaag. Omdat de leerlingen bang waren vanwege de dood van Jezus van Nazaret, hielden zij deuren en ramen gesloten.


Paus Johannes Paulus II heeft in 2000 deze zondag tot zondag van de goddelijke barmhartigheid gekozen. Deze dag wordt gevierd dat God iedereen die berouw heeft, zal vergeven. Dit geldt als goddelijke barmhartigheid.


We lezen het Evangelie: Johannes 20, 19-31


image


Woorden ter overweging

Op de tweede zondag na Pasen wordt in de lezingen op verschillende manieren zichtbaar hoe het Paasmysterie doorwerkt in het leven van alledag. Wat het betekent dat de dood niet het laatste woord heeft, dat wij gemaakt zijn voor het Licht, dat wij opgewekt worden om voluit te leven, bevrijd uit alles wat ons klein houdt en terneerdrukt. Dat gaat niet zomaar: de leerlingen van Jezus zitten angstig en

opgesloten in zichzelf bij elkaar. De gelovigen tot wie de eerste Petrusbrief is gericht, hebben concreet gezien een zwaar en moeizaam leven. Toch is dat niet het hele verhaal, zoals het kruis niet het laatste woord heeft in het leven van Jezus. Onvoorstelbaar, niet te bevatten is die opstanding. We kunnen er met ons verstand en ons hart niet bij. Dat geldt voor ons en dat gold ook voor de leerlingen toen, zoals Tomas. Hij is als het ware onze tweelingbroer. Toch zijn er steeds opnieuw mensen die zich laten raken. Die zich laten opwekken, zich richten naar het leven. Die ondanks alles kieren morgenlicht zien. God raakt ons aan met zijn Ruach, Adem, Geestdrift, levenskracht. God breekt onze angst en kleinheid open, zodat wij ons richten kunnen naar de Zon, het levenslicht. De eerste gelovigen in het boek Handelingen zoeken naar manieren om die ervaring ook concreet handen en voeten te geven in hun dagelijkse leven, want niets is meer zoals het was.


En om verder bij stil te staan.

We mogen blij zijn met de apostel Tomas. Hij gaat ons erin voor dat geloof en twijfel de vervelende gewoonte hebben hand in hand te gaan in ons hart, in ons verstand. Als dat bij jou ook het geval is, maak je dan niet te veel zorgen. Je bevindt je in goed gezelschap: geloof en ongeloof, vertrouwen en pessimisme, ze gaan hand in hand. Wij willen graag zekerheid in een onzekere wereld. God geeft ons de kans om Hem te ontmoeten. Wil je Hem ontmoeten, wil jij jouw geloof de kans geven te groeien, doe dan zoals de apostelen en houdt vier wezenlijke dingen voor ogen:

  1. Blijf trouw aan de leer van de apostelen, van

    de kerk, en leef ernaar;

  2. Blijf trouw aan de kerkgemeenschap (de apostelen vormden de eerste kerkgemeenschap en het is daar dat Tomas zijn geloof hervond);

  3. Blijf trouw aan ‘het breken van het brood’, aan het vieren van de eucharistie; het is daar dat Jezus zich laat ontmoeten en ons wil sterken door zijn aanwezigheid;

     

  4. Blijf trouw aan het gebed; bidt, alle dagen. Zonder deze vier zal de kerk verdampen, zal het geloof verdampen en op den duur verdwijnen. Zonder deze vier beginselen had Jezus net zo goed in zijn graf kunnen blijven. Pastoor Wiel Wiertz


Financiën in deze tijd

In de vele communicatie over maatregelen en initiatieven in deze coranatijd, vorig week een mail van Leo Blom, econoom van het Bisdom Breda. In de bijlage een mooie tekst die aansluit bij de zorgen die ook wij als parochiebestuur hebben, en dan natuurlijk met name onze penningmeester, over de inkomsten voor 2020. Hierbij de tekst:


‘Beste, zoals belooft.

Ik las in de nieuwsbrief 14 bij Collecte en intenties dat de collectes tijdens de Paasvieringen deze keer via overschrijvingen plaatsvinden. We kunnen natuurlijk even niets anders, maar ik denk toch dat zoiets voor de meeste parochianen (nog lang) niet zo vanzelfsprekend is. Het is natuurlijk vervelend om in deze voor iedereen zo moeilijke tijd over geld te beginnen.( ik neem aan dat we als parochie niet bij een of ander ministerie zullen kunnen aankloppen.) Te vrezen valt dus dat we in zo’n belangrijk weekend een stevige financiële veer zullen laten.

Als jij daarover bij de vieringen iets zou zeggen: ‘n idee? Mensen als u en ik gebruiken deze

“ophoktijd” om regelmatig een stevige wandeling te maken. Dat doen we sowieso regelmatig, maar deze keren is dat toch bijzonder. Meestal stoppen we zo halverwege bij een of andere uitspanning voor

een kop koffie of een cappuccino. Nu is er nergens iets open. Jammer van de koffie maar we sparen zo wet elke keer pak hem beet 5 euro uit. Dat is per week 15 euro.

We zijn al 3 weken bezig en spaarden zo dus al 45 euro. Als wij, en met ons wellicht nog meer parochianen die net als wij nog steeds dankbaar van een goede gezondheid mogen genieten, zo van alle weken binnen blijven die 15 euro eens zouden overmaken, dan komt er eind april of tussentijds een mooi bedrag binnen.

Misschien kun je deze boodschap gebruiken. Voor mij

part zegje gewoon dat je van je parochianen zulke ideeën krijgt en nog andere verwacht.

ik heb er aan gedacht deze boodschap in de nieuwsbrief te zetten, maar zoals gezegd vind ik dat wat ongepast.

Een heleboel mensen hebben heel wat anders aan hun hoofd. Ook bij ons is het nog steeds spannend.

Een mondelinge boodschap komt heet anders over dan een geschreven verhaal. Zeker als dat van jou komt, vandaar.

Groet van ”


De tekst sprak me zeer aan en die wilde ik daarom met u delen. Misschien zet het u aan toe ideeën. Enkele weken geleden zijn de brieven met acceptgiro’s voor de jaarlijkse Aktie Kerkbalans rond gebracht. Die aktie is een belangrijke bron van inkomsten voor onze parochie. Mocht u uw jaarlijkse bijdrage nog niet overgeschreven hebben, is het met de hier bovenstaande tekst misschien een gelegenheid om dat binnenkort te doen. We zijn er u heel dankbaar voor.


Één avond catechese

Door alle maatregelen rond het Coronavirus is het nu niet mogelijk samen te komen om eucharistie te vieren. Op veel plaatsen worden online alternatieven aangeboden, bijvoorbeeld door een eucharistieviering te livestreamen.

Voor veel mensen is dit een mooie oplossing om toch betrokken te blijven op hun geloofsgemeenschap en op het mysterie van het sacrament van de eucharistie, terwijl anderen het maar niets vinden en zoeken naar andere alternatieven, WhatApp-gebedsgroepen bijvoorbeeld. In deze online-sessie op vrijdag 24 april a.s. gaat br. Michael-Dominique Magielse o.p. in op de voor- en nadelen van online liturgie en over de (online) mogelijkheden om in deze coronacrisis tot een ontmoeting met Christus te komen.


Meer informatie en aanmelden:

#

http://jongkatholiek.nl/agenda/eenmalige- online-catechese-sessie/

 

 

Korte bio:

Michael-Dominique Magielse o.p. is dominicaan en als theoloog gespecialiseerd in de relatie religie en media (MA) en in de liturgiewetenschappen (STL). Hij werkt hij aan de School of Catholic Theologie (TST) van Tilburg University aan een promotieonderzoek naar digitale vormen van liturgie. Hij woont in een dominicanenklooster in de binnenstad van Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met digitale vorming van prediking, onder meer via internet en sociale media. Samen met zijn

medebroeders maakt hij de podcast ‘Predikers on-air’, met overwegingen op het evangelie van de dag. Michael-Dominique diaken en bereidt zich voor op de priesterwijding later dit jaar.image


Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid Sinds het jaar 2000 wordt in de Rooms- Katholieke Kerk de eerste zondag na Pasen ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd.


In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen) uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf op zaterdag 2 april 2005, op de vooravond van deze feestdag.

Het besluit om de Tweede Zondag van Pasen uit te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus II een vereerder was en die de Poolse paus in 1993 zaligverklaarde en in 2000 heiligverklaarde.


Een tekst

De kerk van Christus

tekst van Fr. Roger Schütz, Taizé


Zo gaat de kerk van Christus haar weg door de eeuwen heen. Ze is levend in de mate waarin ze bezield wordt door de liefde van haar gelovigen. Ze is sterk wanneer haar leden zich dag aan dag wapenen met het oneindige geduld van het geloof. Ze is eindig wanneer haar getrouwen, verre van haar te oordelen met de bitterheid van de zelfgenoegzaamheid, bereid zijn haar zó lief te hebben dat zij hun leven geven om te proberen haar vandaag en iedere dag te vernieuwen.


Tot slot

Voor en na Pasen is een wereld van verschil. De opstanding van de Heer reikt ons de sleutel om onze gebroken, gesloten harten te helen en te openen voor Gods’ barmhartigheid in woord en sacrament.

Vrede en verzoening mogen dan ons paasdeel zijn. Als gelovige Tomassen mogen wij verder: bemoedigd en geïnspireerd onder de hoede en zegen van Hem die ons tot zijn getuigen maakt. Jezus is waarlijk opgestaan en teruggekomen om deze werkelijkheid voorgoed bij ons ingang te doen vinden. Elke dag opnieuw.

Gaan wij ook in deze moeilijke tijden in zijn vreugde en vrede als nieuwe mensen voort op de weg van het leven.

Dat licht, het licht van de Verrezen Heer, wensen wij u ook van harte toe.

Nieuwsbrief 06 - 17 april 2020