Nieuwsbrief 2020 - 02 Pastorale brief


image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Het is nog maar een paar dagen geleden dat u de eerste Nieuwsbrief van ons hebt ontvangen. Maar afgelopen vrijdagmiddag heeft het pastoraal team overleg gehad. Belangrijkste punt was ‘hoe gaan we om met de richtlijnen van overheid en bisschoppen in onze parochies’.


Namens het pastoraal team heeft kapelaan van Velthoven een pastorale brief geschreven. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de brief.


Pastorale brief

Beste parochianen en allen die deze brief lezen,

Na de vele steunbetuigingen van landelijke en lokale overheden, onze koning, onze bisschoppen en nog vele anderen, willen ook wij als pastoraal team van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen ons medeleven uiten en steun betuigen nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. In het bijzonder denken wij aan al die mensen die leven in sociale onthouding en sociaal isolement.


Het is onwerkelijk dat onze kerken gesloten zijn voor de zondagse en doordeweekse vieringen. Met het besluit dat er bij de

vieringen in de Goede Week en Pasen geen publieke deelname mogelijk is, voelen we allemaal de pijn van de afstand, de pijn van het niet samen kunnen komen om ons geloof te vieren en het leven met elkaar te delen. Juist nu we elkaar zo graag nabij willen zijn.


Het geloof geeft ons hoop en toont ons ook de liefde van de vele spontane activiteiten van mensen om ons heen. In geloof blijven we met elkaar verbonden, maar wij begrijpen heel goed

- en ervaren dat ook zelf - het gemis van de geloofsgemeenschap.


Het is goed te weten dat de kerken die gewoonlijk al open waren ook nu open zijn voor een kaarsje, voor gebed of voor stille aanwezigheid.


Graag willen we u laten weten dat wij met u verbonden zijn en dat u op ons kunt blijven rekenen. Als u iemand van het pastorale team wilt spreken dan horen wij het graag, wij zijn er voor u. U kunt ons bereiken op onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen.

Schroomt u niet om te bellen of te mailen, voor uzelf of voor anderen.


Verder in deze nieuwsbrief treft u voor onze parochies de praktische uitwerking aan (inclusief Palmzondag, Goede Week en Pasen) van de maatregelen uitgevaardigd door het ministerie in samenwerking met het RIVM en de Nederlandse bisschoppen.


Nieuwsbrief 02 - 23 maart 2020

image

Wij voelen allemaal de pijn van deze maatregelen. In het bijzonder denken we

ook aan de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, omdat al deze voorbereidingen en vieringen in dit werk- en schooljaar niet doorgaan. Dit is zeer ingrijpend en raakt alle gelovigen.


Graag kijken we ook naar alles wat we nog wel kunnen doen. Laat ons niet vergeten te kijken naar de andere noden in onze wereld waar de Vastenaktie aandacht voor vraagt. Onze aandacht blijft immers gericht op de naastenliefde, dichtbij, maar zeker ook verder weg. U kunt uw bijdragen voor het Zeeuws- Vlaamse Vastenactieproject – Voor de kinderen van Sibusiso in Arusha, Tanzania – overmaken op IBANummer:

NL52 RBRB 0791 2211 13

ten name van PCI en met vermelding van “SIBUSISO”.


Wij vragen u om deze brief zo breed mogelijk te verspreiden en daarbij speciaal te denken aan die mensen die niet de mogelijkheden hebben van e-mail en internet. U helpt hen enorm door een printje van deze brief bij hen te (laten) bezorgen.


In tijden van nood leert men bidden, wordt weleens gezegd. Weet u allen gedragen door onze en vele andere gebeden. Wij leven mee en bidden voor hen die het virus hebben opgelopen, om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij God geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, bij de verschillende overheidsinstanties en voor vele anderen met een vitaal beroep, dat zij extra kracht en bemoediging – Gods nabijheid en zegen – mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.


Wij vragen om met ons mee te bidden, hiervoor treft u aan het einde van deze

nieuwsbrief het gebed aan dat ons is aangereikt door de Nederlandse bisschoppen.

Laten we de bemoedigende woorden van Jezus in herinnering brengen: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20) en ons toevertrouwen aan de moederlijke zorg en bescherming van Maria.


Wij wensen u en de uwen vrede en alle goeds. Pastoraal team Zeeuws-Vlaanderen


Contactgegevens pastoraal team

Wiel Wiertz, pastoor wwiertz@live.nl 06-42506424

Katrien van de Wiele kvdwiele@zeelandnet.nl 06-41322776

Ralf Grossert ralf.grossert@zeelandnet.nl 06-13705137

Frans van Geijt fransvangeyt@live.nl 0117-493891

Marjan Dieleman marjandieleman@eparochie.nl 0115-694958 Niek van Waterschoot niekvanwaterschoot@eparochie.nl

0115-491990

Jochem van Velthoven kapelaanvanvelthoven@gmail.com 0115-692627


Websites van de parochies

voor de meest actuele informatie

H. Maria Sterre der Zee parochie

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/ Elisabethparochie

https://www.eparochie.nl/home/ Andreasparochie

http://www.andreas-wzvl.nl/


Nieuwsbrief 02 - 23 maart 2020

image

Gebed om bescherming en genezing

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,

wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,

dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg

en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.


image


Palmzondag, Goede Week en Pasen

Met Omroep Hulst zijn wij overeengekomen dat alle vieringen van Palmzondag tot en met de Paaswake worden uitgezonden vanuit de basiliek in Hulst. Het pastoraal team zal voorgaan in deze vieringen, zonder de aanwezigheid van parochianen.

Waar kan ik Omroep Hulst bekijken? Digitaal is Omroep Hulst TV in Zeeuws- Vlaanderen te ontvangen op kanaal 112 bij Delta. Onder uitzending gemist zijn de uitzendingen via de website te bekijken. http://www.omroephulst.tv/uitzending/

Ook is Omroep Hulst TV te zien op Youtube Onderstaand treft u de data en tijden.

Uitzendingen Omroep Hulst

5 april zondag 11:30uur Palmzondag 6 april maandag 19:00uur Boeteviering

9 april donderdag 19:00uur Witte Donderdag 10 april vrijdag 19:00uur Goede Vrijdag 11 april zaterdag 20:30uur Paaswake


Aan de vertegenwoordigers van de parochiekernen is gevraagd om de palmtakjes en paaskaarsen te verzamelen zodat ze naar de basiliek gebracht kunnen worden.

Misintenties voor Palmzondag, Witte Donderdag en Pasen kunnen aangeleverd worden vóór vrijdag 27 maart, op het volgende e-mailadres: info@hmsdz.nl.


Op vrijdag 3 worden de gezegende palmtakjes verdeeld, zodat ze in het weekend van Palmzondag in de verschillende kerken beschikbaar zijn. Wij vragen u dan ook om de kerken op zaterdag 4 april en zondag 5 april te openen, waar dat gebruikelijk is en op de gebruikelijke tijd.


Uitzendingen landelijke televisie – NPO 2 12 april zondag 11:00uur Paasmorgen

12 april zondag 12:00uur Urbi et Orbi

Uitzendingen Radio Maria

Ook wijzen wij u op de website van Radio Maria www.radiomaria.nl. Via de website kunt u live meebidden (getijdengebed en rozenkrans) en de eucharistievieringen volgen.


 


Nieuwsbrief 02 - 23 maart 2020

image

Uitwerkingen sacramenten en vieringen Voor alle sacramenten volgen we de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de Nederlandse bisschoppen uitgevaardigd op 28 februari 2020 en de aanvullende richtlijnen van 13 maart 2020.


Doop

De viering van het sacrament van het Doopsel kan plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen en maatregelen. Concreet betekent dit een sobere viering in besloten en zeer kleine kring (rekening houdend met het dan geldende maximaal aantal aanwezigen).


Heilig Vormsel

In samenspraak met het bisdom Breda zijn alle voorbereidingen en vieringen van het Heilig Vormsel uitgesteld. Als er meer zicht is op de bestrijding van het Coronavirus zullen nieuwe data worden gepland. Wij hopen dat de vieringen in het 4de kwartaal 2020 alsnog kunnen doorgaan. Hierbij kan ook gedacht worden aan gezamenlijke vieringen voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen.


Eerste Heilige Communie

In samenspraak met het bisdom Breda zijn alle voorbereidingen en vieringen van de Eerste Heilige Communie uitgesteld. Als er meer zicht is op de bestrijding van het Coronavirus zullen nieuwe data worden gepland. Wij hopen dat de vieringen in het 4de kwartaal 2020 alsnog kunnen doorgaan. Hierbij kan ook gedacht worden aan gezamenlijke vieringen voor de drie parochies van Zeeuws- Vlaanderen.


Huwelijk

De Huwelijksviering kan plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen en maatregelen. Concreet betekent dit een sobere viering in besloten en zeer kleine kring (rekening houdend met het dan geldende maximaal aantal aanwezigen).

Ziekenzalving

De ziekenzalving kan plaatsvinden met de toestemming van de verzorgingstehuizen en inachtneming van de richtlijnen en maatregelen. U kunt hiervoor contact opnemen met pastoor Wiertz of kapelaan van Velthoven.


Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart is mogelijk met inachtneming van de richtlijnen en de maatregelen. Concreet betekent dit een sobere viering (van Woord en Gebed) in besloten en zeer kleine kring (rekening houdend met het dan geldende maximaal aantal aanwezigen).

Ook is het mogelijk dat er een Requiemmis wordt opgedragen of een herdenkingsviering wordt gehouden, als er geen gevaar meer is op besmetting met het coronavirus.


Biecht

Het sacrament van de biecht kan plaatsvinden met inachtneming van de

richtlijnen en maatregelen. U kunt hiervoor contact opnemen met pastoor Wiertz of kapelaan van Velthoven.


Misintenties

Misintenties voor Palmpasen, Witte Donderdag en Pasen dienen aangeleverd worden te worden vóór vrijdag 27 maart, op het volgende e-mailadres: info@hmsdz.nl.


Als u door de week of in het weekend een Heilige Mis wilt laten opdragen voor uw intentie kunt u deze doorgeven aan Kapelaan Jochem van Velthoven (kapelaanvanvelthoven@gmail.com).

Hij celebreert dagelijks de Heilige Mis (in privé) voor uw aangegeven intenties.

 

 

 

>