Parochie Heilige Andreas St

image

Parochie Heilige Andreas

St. Eligiusplein 17

4501 CS Oostburg

0117-453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl Oostburg, 16 maart 2020 Beste parochianen,

De afgelopen week is het Coronavirus (COVID-19) toch heel dicht bij gekomen. Binnen de

grenzen van onze parochie zijn enkele mensen besmet met het virus. We leven met deze mensen en hun familie mee en hopen natuurlijk dat zij zullen herstellen.


Afgelopen donderdag en zondag heeft de overheid en het RIVM verscherpte maatregelen afgekondigd. De bisschoppen hebben daarna ook de eerder getroffen maatregelen aangescherpt. Onderaan deze brief publiceren wij nog de maatregelen die door de bisschoppen zijn genomen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen.


Alle publieke vieringen op zaterdagavond, zondagmorgen en door de week gaan niet door, momenteel tot de door de overheid aangegeven datum van 6 april 2020. Het is toegestaan dat huwelijks- en uitvaartvieringen doorgaan, maar dan in besloten kring. Een en ander volgens de op dat moment geldende richtlijnen. Alle overige sacramentele vieringen worden zo mogelijk uitgesteld. Neem daarvoor gerust contact op met de pastoor.


Aansluitend bij de maatregelen worden alle activiteiten van werkgroepen in onze parochie geannuleerd. Wat niet noodzakelijk moet gedaan worden, gaan we niet doen. We denken daarbij aan: schoonmaak van onze gebouwen, klusploegen, gespreksgroepen, vergaderingen parochiekerncommissie, repetities koren…… Bepaalde zaken kunnen via de mail of telefonisch geregeld worden. Dat betekent dus dat de cursus van pastor D’hert en de actiemiddag voor de Vastenactie niet doorgaan. Het bisdom heeft vanmorgen ook besloten dat de Chrismaviering van woensdag 8 april wordt geannuleerd.


De maatregel om de liturgische vieringen te annuleren, zijn vrij drastisch. Er zijn verschillende manieren om toch op zondag de eucharistie te beleven.

We zetten ze voor u op een rijtje:

NPO2 zondag 10.00 uur eucharistieviering Radio 1 (VRT) zondag 10.00 uur eucharistieviering

Radio Maria elke weekdag 09.00 en 19.00 uur eucharistieviering Radio Maria zaterdag 09.30 uur eucharistieviering

Radio Maria zondag 10.00 uur eucharistieviering

Via het You Tube-kanaal van het bisdom Rotterdam is de eucharistieviering te volgen met Mgr. van den Hende uit de huiskapel: https://www.youtube.com/channel/UC1BP3pXij-9J- ZqFhO3PB3g

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is de eucharistieviering via de sociale media te volgen, Kijk hiervoor op de website van Kerknet: https://www.kerknet.be/kerknet- redactie/video/herbekijk-eucharistie-van-zondag-15-maart-sociale-media

We begrijpen de bezorgdheid van iedereen, het is een onzekere tijd en we weten niet hoelang dit gaat duren. Wanneer er nieuwe informatie en maatregelen komen zullen we u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de parochie heilige Andreas,


Ronald van Quekelberge vicevoorzitter

Brief van de Nederlandse Bisschoppen

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.


De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze

‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.


Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.


De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:


Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.


Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om het gebed op volgende pagina te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.