Extra Nieuwsbrief

Vandaag opnieuw een extra Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van kapelaan Jochem van Velthoven en de bekendmaking dat er een nieuwe medewerking is op het parochiecentrum.

Een Nieuwsbrief met 'tot zien' en een 'van harte welkom'.
Maar voor beiden: veel succes voor de toekomst!
 
Afscheid kapelaan van Velthoven                        

Afgelopen voorjaar hebben we bekend gemaakt dat bisschop Liesen een beroep heeft gedaan op kapelaan van Velthoven om een nieuwe benoeming te aanvaarden. De bisschop heeft Jochem om met ingang van 20 oktober pastoor te worden van de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Jochem heeft de vraag van de bisschop in beraad genomen. In gehoorzaamheid aan de bisschop heeft Jochem hier 'ja' opgezegd. 

Jochem van Velthoven is in oktober 2018 kapelaan geworden van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Hij is in Terneuzen gaan wonen en hij heeft met groot enthousiasme een impuls gegeven aan het geloofsleven in onze parochies. Wij hebben hem leren kennen als een talentrijke en diepgelovige priester.

We hadden graag gezien dat hij nog langer in onze omgeving was blijven wonen en werken, maar we begrijpen dat de bisschop een beroep op hem heeft gedaan. Er zijn veel parochies in het bisdom, die een groot tekort aan pastorale beroepskrachten hebben en er is ook grote behoefte aan priesters, die als pastoor leiding kunnen geven aan de missionaire parochie.

Twee weken geleden hebben wij u laten weten dat de bisschop kapelaan Rodrigo Rojas Romero uit de H. Catharinaparochie in Oosterhout heeft gevraagd om kapelaan te worden in onze parochies. Kapelaan Rodrigo gaat de ontstane vacature in het pastoraal team invullen. Zijn benoeming gaat in vanaf 1 januari 2022.

Maar voor het zover is willen we afscheid nemen van Jochem. Het was de bedoeling om het afscheid te organiseren wanneer Jochem op zondag 17 oktober de laatste keer voorgaat in Aardenburg. Maar omdat hij na de viering direct naar Terneuzen moet voor de eucharistieviering van 11.00 uur is er weinig tijd om afscheid te nemen. In het overleg met het pastoraal team is afgesproken om het afscheid in onze parochie aanstaande zondag, 10 oktober, te houden. Pastor Niek van Waterschoot zal dan in Terneuzen voorgaan, waarvoor hartelijk dank, zodat Jochem langer in Aardenburg kan blijven.

Van harte nodigen wij u allen uit om aanstaande zondag aanwezig te zijn in de viering om 09.15 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Na afloop van de viering drinken we een kopje koffie of thee en kunt u persoonlijk afscheid nemen van Jochem.

Reserveren of aanmelden voor de viering is niet nodig.
 
Nieuwe medewerker parochiecentrum

Eind juni hebben jullie allemaal vernomen dat Monique afscheid ging nemen als secretarieel medewerkster/ teamassistente. De procedure voor de vervanging van Monique is toen opgestart en we hadden de hoop dat we begin september een vervang(st)er zouden kunnen benoemen. 
Maar door allerlei omstandigheden heeft het meer tijd gekost dan we gehoopt hadden. 
Maar het arbeidscontract is getekend en de machtiging van het bisdom is ook ontvangen.

De opvolger van Monique op het parochiecentrum wordt  de heer Marc Moens uit Aardenburg. Door velen van u wel gekend en bekend. Vanaf woensdag 6 oktober gaat hij voor onze parochie aan de slag. 
Er komt wel een wijziging in de openingstijden van het parochiecentrum.
Het parochiecentrum is vanaf heden vier dagen geopend in de middag. 
Van dinsdag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Marc is een betrokken parochiaan die kerkelijk op vele fronten actief is. Gezien zijn betrokkenheid en kennis van de parochie heeft het parochiebestuur een goede opvolger voor Monique kunnen benoemen. 
We hopen op een goede samenwerking met de parochianen,
PKC's/CTC, Parochiële Caritasinstelling, pastoraal team en het parochiebestuur. 

We hopen ook van harte dat u begrip zult hebben de komende periode waarin Marc zijn weg verder zal moeten vinden in de organisatiestructuur van onze parochie 
en het werk dat hij zal verrichten. 
We wensen Marc veel succes met zijn nieuwe job.
 
 
Facebook
 
 
 
.
 
 

 


                                                      

 

 


<