Ten geleide......

Overal hoor je signalen dat mensen het moe worden. Waarom mag het ene wel en het andere niet. Waarom mag je met velen in de supermarkt rond lopen, terwijl je niet op restaurant mag of naar het theater. Waarom, waarom...........
Soms zijn er gewoon dingen die moeilijk uit te leggen zijn. Soms zijn er gewoon dingen waarvan we niet snappen waarom het zo moet. We hebben allemaal wel van die dingen. Die vraag horen we ook in onze parochie, in het bisdom, in de R.-K.-kerk.

We hebben binnen de parochies van Zeeuws-Vlaanderen een consistent beleid. Het kan zijn dat niet iedereen dit ‘draagt’, maar we vieren in elke parochie in de parochiekerk. Sinds het begin van de corona pandemie is dat in de parochie heilige Andreas de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg, vanwege tijdstip en andere omstandigheden. 
We begrijpen alle irritatie en tegelijkertijd ook weer niet. Alweer twee jaar zijn we op allerlei manieren bezig om het werk in en voor de parochie doorgang te laten vinden. Het is moeilijk om voor iedereen goed te doen. Maar via de beschikbare mediakanalen in onze parochie, website, facebook, de Nieuwsbrief en de verschillende maandberichten in de PKC's communiceren we dat me u allen.

Wanneer u mensen kent die de Nieuwsbrief niet ontvangen en daardoor niet op de hoogte zijn van de maatregelen, afspraken, enz. geeft u het aan ons door, dan kunnen we onze verzendlijst vergroten. .

Vergeten we het niet: laten we letten en zorgen voor elkaar!
Voor iedereen een fijn weekend.
 

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
Vandaag verheugen wij ons
om het Woord van de Heer:
de Bijbel die wij mogen lezen
over God en de mensen;
en wij verheugen ons
om het mens geworden Woord:
Jezus, die heeft voorgeleefd
hoe we het Woord, de Wet van God,
een plek kunnen geven in ons leven.
.


Om vergeving
We worden, elke dag weer, gevraagd om te leven naar het Woord.
Soms schieten wij echter tekort in liefde om dat waar te maken.
Bidden we God daarom om ontferming:
Heer, ontferm U over ons.We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10
Tweede lezing: 1 Korintiërs 12, 12-14.27
Evangelie: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21


Woorden ter overweging
De lezingen van vandaag gaan over het ‘horen’ van de Bijbel. Hoe horen wij tradities uit het verleden? Hebben zij nog geldigheid? Hoe ging Jezus met de Schriften om? Of geldt hier: het feit dát Jezus ermee omging is een voorbeeld van het zoeken naar inspiratie uit de Schrift door haar te ‘horen’ als een betrouwbare leer?


 
Vieringen in onze parochie

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn.

Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn.


Het aantal vieringen in onze parochie is beperkt. Tijdens de lockdown vieren we alleen op zondag om 09.15 uur in Aardenburg.

Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: aanmelden voor de viering, handen ontsmetten, 1,50 meter afstand in acht nemen, mondkapje dragen en het gezond verstand gebruiken.

Zondag 23 januari
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).

Zondag 30 januari
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering
  (Wiel Wiertz)

Om fysiek mee te vieren is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden bij Marc op het parochiecentrum.
Dit kan per mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl of telefonisch: 0117 - 453374.

Door de aanpassing van de maatregelen mogen er maar 50 mensen toegelaten worden.
 
Vieren met het gezin thuis.

Het is Derde zondag door het Jaar C. Het thema van de mini-viering deze week is: ‘Jezus in de synagoge’.
 
Wat de kinderen deze week op school hebben gedaan vindt u op onze website, ga naar de pagina ‘foto’s werkjes’. U vindt daar een korte uitleg over wat we hebben gedaan en enkele foto’s van hun werkjes.    
 
In onze parochie is er door de coronamaatregelen maar één viering. Op de website van de parochie, facebook en in de Nieuwsbrief vindt u waar er deze week een viering is. Met de mini-viering kunt u samen thuis vieren met enkele leuke opdrachten, als u niet in de gelegenheid bent om naar de viering te gaan.
 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
aanwezigheid kapelaan Rodrigo 

De kapelaan wil wekelijks op een vast tijdstip in onze parochie aanwezig zijn. In overleg wordt dat elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
U kunt hem dan ontmoeten/ spreken op het parochiecentrum.
Wilt u met hem een afspraak maken dan kan dat:
per mail: kapelaan22@gmail.com   of telefonisch: 06 - 38781876.

 
Zondag van het Woord van God

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Die zondag is de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die zondag op 23 januari 2022, maar de paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te nemen.

Wie Jezus Christus wil leren kennen, moet de (gehele) Schrift lezen; dat houdt de heilige Hieronymus ons voor in zijn commentaar op de profeet Jesaja. Om de Schrift beter te begrijpen en om door het Woord gegrepen te worden is het goed –en zelfs nodig– je er dagelijks in te verdiepen.

De profeet Jesaja verwoordt het zo: “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk. Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven.” (Jesaja 55,1-3)’
 
Een verhaaltje dat ons doet nadenken......

Nadat Wilhelmus de Monte op 12-jarige leeftijd zijn beide ouders verloor, ging hij te voet op pelgrimage naar Compostella. Het was een eenzame en langdurige tocht, die hem deed groeien tot kluizenaar. Zo in eenzaamheid levend passeerde hem op een dag een blinde. Deze man voelde welke kans hij hier kreeg. Hij begon te bidden en te smeken dat Wilhelmus, de kluizenaar, een goed woordje voor hem zou doen bij God, opdat hij weer zou kunnen zien. Wilhelmus luisterde en zag en hij leerde de blinde man dat wij het lijden soms moeten ondergaan en aanvaarden. Hij zag de blinde man begrijpen en de kluizenaar gaf de blinde man zijn zegen -en zie- de blinde bleek op slag genezen. Hij kon weer zien.
pastoor Wiel Wiertz
 
SchuldHulpMaatje Sluis zoekt............


Vorig jaar rond de zomer hebben diverse kerken in de gemeente Sluis steun verklaard om SchuldHulpMaatje in Sluis van de grond te krijgen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in Sluis kleurt de kaart rood. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen om de problemen op te lossen.

Na de oproep maar maatje te worden, hebben zich een aantal vrijwilligers zich opgegeven. Met deze groep gaat de werkgroep komend voorjaar van start.
 
Coördinator gezocht
De werkgroep is nog steeds op zoek naar een coördinator die het werk van SchuldHulpMaatje in de uitvoering wil coördineren. Zo zorgt de coördinator onder andere voor de intake van vrijwilligers en hulpvragers en de koppeling van vrijwilligers aan de juiste SchuldHulpMaatjes. De coördinator heeft een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie en krijgt diverse trainingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ultee van SchuldHulpMaatje Sluis.

* Gerard Ultee - bestuurslid Samen voor Zeeuws-Vlaanderen en vertegenwoordiger van
      de werkgroep voor SchuldHulpMaatje Sluis - telefoon 06 - 31326154
      of stuur een mail.
Kijk hier voor meer informatie over SchuldHulpMaatje
Leerling zijn van de Heer

In opmaat naar de conferentie van de Missionaire parochie houdt het Sint Franciscuscentrum op vrijdagmiddag 11 februari in de H. Antoniuskathedraal van Breda een bijeenkomst met bisschop Liesen. De bisschop zal ingaan op het thema ‘Leerling zijn van de Heer’. De conferentie zelf vindt plaats op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022.

“Een onmiskenbaar kenmerk van de leerling van Jezus is vreugdevolle dankbaarheid en het verlangen om anderen in die vreugde te laten delen,” schrijft bisschop Liesen in zijn visietekst ‘God zal erin voorzien. Een visie voor het bisdom Breda in de komende jaren’. Leerlingen van Christus zijn saamhorig en kunnen samenwerken in die mate dat zij bij de ene Heer blijven als ranken aan de wijnstok (Joh. 15,1), aldus bisschop Liesen. Ieder is op grond van zijn of haar doopsel medeverantwoordelijk voor de opbouw van de Kerk.

Deze medeverantwoordelijkheid staat ook centraal in het synodaal proces dat paus Franciscus gestart is in voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023 over de synodale Kerk. Samen luisteren we naar de stem van de Geest en onderzoeken wat Hij ons zegt over onze taken in Kerk en wereld. Bisschop Liesen verbindt in zijn lezing het leerling-zijn van Christus met de belangrijkste thema’s van het synodaal proces: Gemeenschap, deelname en zending. Zo geeft hij ons een opmaat naar de conferentie “de Missionaire Parochie – Als God renoveert.”

De bijeenkomst vindt plaats met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding
Hulp aan Suriname 

Beste parochianen,

Het is al weer enige tijd gelede, dat wij u iets hebben verteld over onze actie ‘Hulp aan Suriname’. Redenen hiervoor waren, dat mijn vrouw plotseling voor familieomstandigheden naar Suriname moest en daarna was er de drukke decembermaand.

Voordat mijn vrouw naar Suriname moest hebben we toch nog enkele dozen kunnen wegsturen en datzelfde konden we nog net voor de kerst, toen mijn vrouw nog niet zo lang terug was uit Suriname.

Toen mijn vrouw in Suriname was, heeft ze, ondanks de familieomstandigheden, met een familielid enkele medische spullen en kleding naar mensen kunnen brengen, die er heel erg blij mee waren. Zeker met de medische spullen was men heel erg blij.
Helaas hebben we geen nieuwe foto’s voor u. Dat laatste is soms erg lastig, omdat mensen in het binnenland geen of soms een oude telefoon hebben en niet iedereen zomaar op de foto wil.

De dozen die wij net voor kerst nog hebben kunnen versturen, waren vooral gevuld met kinderkleding, die wij via een van de eigenaren hadden gekregen van Strandpaviljoen Breskens aan Zee met een mooi bedrag om deze dozen te kunnen versturen. Deze dozen zijn onlangs in Suriname gearriveerd en de kleding wordt nu door familie en kennissen verder verdeeld.

De komende maanden willen wij iedere maand weer enkele dozen sturen richting Suriname en dat kunnen wij doen, omdat wij nog steeds van mensen allerlei spullen krijgen (kleding, medische spullen en schoenen) en soms zit daarbij een kleine financiële bijdrage.

Wij hopen u zo weer even op de hoogte te hebben gebracht van hoe onze actie verloopt. Mocht u nog spullen hebben (medische, kleding en/of speelgoed, knuffels, ect.) dan zijn deze nog steeds welkom. Neem dan even telefonisch contact met ons op via telefoonnummer: 06-13556244. In ieder geval danken wij u, voor alle spullen en financiële ondersteuning, die we tot nu toe hebben mogen ontvangen.

Groeten,
Jacintha en Rini Heijwegen
 

Tot slot

De Bijbel is een moeilijk boek,
uit een andere tijd en cultuur.
Soms is het onbegrijpelijk.
Met de beste wil van de wereld:
je kunt er niets mee doen.
Het lijkt een boek voor geleerden
en voor vrome zielen.
Bij ons staat het vaak ongeopend
en onder het stof op de boekenplank.
 
En toch vraagt het om geopend te worden.
Het kan namelijk veel vertellen:
over onze gevoelens, over onze bestemming.
Het zegt ons iets over onze levensrichting.
Het zingt onze opstandigheid uit,
maar ook onze dankbaarheid en ons verlangen.
Het is een uitdagend boek.
Je kunt het niet vrijblijvend lezen.
Het vraagt steeds om een antwoord.
Er staan Woorden in die in alle tijden
en in alle omstandigheden waar moeten worden.
De Bijbel is een boek
dat oproept
tot bevrijding en tot anderen bevrijden.
Het vertelt ons hoe God met mensen omgaat
en hoe mensen elkaar het leven moeten gunnen.
Het wil licht en toekomst aanreiken,
maar dan wel licht en toekomst
die we zelf nog moeten waarmaken.
 
De Bijbel is een moeilijk boek.
Niet alleen om te lezen,
maar vooral om het tot ons te laten spreken.
Het vraagt dat wij de Woorden en verhalen
door ons heen laten gaan en ons eigen maken.
En dan het moeilijkste nog:
ze willen gerealiseerd worden,
vandaag en morgen,
door ieder van ons.
Razend moeilijk, maar wel de moeite waard!


 
 
Facebook
 
 
Website

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.
 .Terug naar startpagina