Ten geleide......    Nieuwsbrief 96 - 2022 
 
Deze week als 'ten geleide......' een tekst van vicaris-generaal, pater Marc Lindeijer SJ., die hij geschreven heeft, namens de vicarissen, in de Nieuwsbrief van de vicariaten.

Met gevouwen handen het nieuwe jaar in
Het is 1 januari, half negen ’s morgens, wanneer ik dit schrijf. M’n nachtrust werd wat verstoord rond middernacht door geknal buiten, maar nu kijk ik uit het raam naar een zachte dageraad boven een stille stad. Een nieuw jaar is begonnen, 2022, en hoe zal het worden? In de krant van gisteren vooral veel terugblikken, meestal van de sombere variant: corona, klimaat, regering, verruwing van de maatschappij, en ga zo maar door. Zijn er dan geen goede dingen gebeurd? Wat was er nieuw in het vorige nieuwe jaar? Tussen al de terugblikken ook lijstjes en overzichten. Wat mij het meeste trof, was de top tien van emoji’s, die symbooltjes die je kunt gebruiken bij WhatsApp om je gevoelens uit te drukken. Wat was er nieuw in het vorige nieuwe jaar? Voor mij was dat WhatsApp, na een lang en zeker niet ongelukkig leven zonder mobiele telefoon en sociale media. Tegenwoordig spenderen jongeren drie uur per dag op sociale media en ouderen ook al bijna anderhalf uur. Dat haal ik nog niet; het blijft toch een middel tot een doel – communicatie – en voor m’n ontspanning lees ik liever of kijk ik uit het raam. Maar goed, die emoji’s dus. In de top tien waren wat verschuivingen, maar tot mijn grote verrassing stond er één emoji in, nog steeds op de zesde plaats, waarvan ik nooit had gedacht dat die zo populair zou zijn: de gevouwen handen (blank of donker). In de groepsapp van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk wordt die natuurlijk veel gebruikt, maar dus ook daarbuiten. ‘Ik bid voor je’, zeg ik ermee, maar je kunt er ook vrede mee wensen en dank betuigen. Dat zo’n positief symbool, zo’n gelovig symbool zelfs, zo vaak gebruikt wordt, is voor mij het eerste goede nieuws van het nieuwe jaar.    Marc Lindeijer SJ vicaris-generaal
 
Lees hier de Nieuwsbrief van de vicariaten

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
Vandaag mogen we opnieuw de figuur
van Johannes de Doper ontmoeten.
In de advent riep hij ons op tot bekering
en ons voor te bereiden op het Kerstfeest.
Nu staat hij midden in de Jordaan
om mensen te dopen.
En op het moment dat ook Jezus
door hem wordt gedoopt,
breekt plots de hemel open
en klinkt er een stem die zegt:
“Jij bent mijn Zoon,
  van wie Ik hou en in wie Ik vreugde vind’.
Laten wij vandaag ook die hemel laten opengaan
en God laten zeggen:
“Jullie zijn mijn kinderen van wie Ik hou
  en in wie Ik vreugde schep.”


Om vergeving
God wil dat wij de liefde die we van Hem krijgen
ervaren en koesteren en doorgeven aan anderen.
Dat werd heel concreet in zijn Zoon,
die zich lieten dopen, zoals ook wij dat hebben gedaan.
Vaak lukt het ons niet zijn liefde te ervaren, koesteren en door te geven;
dan zijn wij te veel met onszelf en andere zaken bezig
en wenden wij ons als het ware van Hem af.
Maar God blijft proberen ons zijn liefde te geven
en nodigt ons uit aan Hem te erkennen wanneer het ons niet lukte.
Daarom bidden wij…
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Jesaja 40, 1-5.9-11
Tweede lezing: Titus 2, 11-14; 3, 4-7
Evangelie: Lucas 3, 15-16.21-22


Woorden ter overweging
De vraag naar of de kwestie van de rechtvaardiging van je redding (waarom zou je eigenlijk verlost of gered moeten worden?), krijgt in onze lezingen een centrale plaats. De redding kan niet lang meer op zich laten wachten (Jesaja). Deze is mogelijk te bespoedigen door de goede, heilige Geest die de schepping draagt (Psalm).
Een tweede versnelling kan worden ingezet door de doop en door een zuiver moreel leven.
Jezus speelt hier een eigen rol. Wij dienen zelf te overpeinzen of hij de ‘lijdende dienstknecht’ is of een ‘messias-koning’. Hoe ieders overdenking ook uitvalt, de genade zal er niet minder om zijn.
.
 
Vieringen in onze parochie

Het aantal vieringen in onze parochie is beperkt. Tijdens de lockdown vieren we alleen op zondag om 09.15 uur in Aardenburg.

Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: aanmelden voor de viering, handen ontsmetten, 1,50 meter afstand in acht nemen, mondkapje dragen en het gezond verstand gebruiken.

Zondag 9 januari
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).

Zondag 16 januari
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering
  (Wiel Wiertz).

Om fysiek mee te vieren is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden bij Marc op het parochiecentrum.
Dit kan komende week alleen per mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Door de aanpassing van de maatregelen mogen er maar 50 mensen toegelaten worden.
 
Vieren met het gezin thuis.

Het is zondag de Doop van de Heer. Het thema van de mini-viering deze week is: ‘Meedoen met God’.

De kinderen op de basisschool mogen vanaf maandag weer naar school. Ook mijn lessen gaan dan weer allemaal starten. Wat we hebben gedaan zal ik volgende week vertellen. Op de fotopagina vindt u nu nog de werkjes van de opdracht met de ster, u vindt de foto’s door te klikken op ‘foto’s werkjes’.

In onze parochie zijn er de komende tijd minder vieringen. Op de website en facebook van de parochie vindt u waar er deze week een viering is. Met deze mini-viering kunt u samen thuis vieren met enkele leuke opdrachten, als u niet in de gelegenheid bent om naar deze viering te gaan.
 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Sluiting parochiecentrum

Het parochiecentrum van onze parochie is in de week van maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari gesloten.
Reservering voor de eucharistieviering van zondag 16 januari kan alleen per mail!
Voor noodgevallen is het mobiele nummer 06 - 20403610 van de uitvaartwacht bereikbaar tussen 08.30 en 19.00 uur.
 
De kapelaan stelt zich voor:

Beste parochianen!

Er is mij gevraagd een korte presentatie te schrijven, zodat de gelovigen van de parochie wat informatie over mij krijgen.

Ik ben kapelaan Rodrigo Rojas. Ik ben Argentijn en ik ben al 20 jaar priester. Ik heb in Argentinië en in Rome gestudeerd.
Ik ben nu meer dan twee jaar in Nederland. Ik kwam hier op verzoek van bisschop Jan Liesen om christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten te helpen en nu werk ik ook met de lokale gelovigen.
Naast kapelaan hier en het werken met Arabischtalige christenen, werk ik als auditor en consulent bij de kerkelijke rechtbank.

Gedurende deze jaren heb ik de kerk gediend in verschillende landen van de wereld, zoals Italië en Canada, maar het grootste deel van mijn bediening was bij de Arabisch sprekende christenen van Egypte, Jordanië, Palestina, Syrië en ook Tunesië. Op deze plaatsen heb ik verschillende functies vervuld en heb ik met veel mensen van alle omstandigheden en leeftijden gewerkt. Het is een rijke culturele en menselijke ervaring geweest, maar vooral een ervaring van de verlossende aanwezigheid van Jezus Christus op al deze plaatsen.

Met deze korte en onvolledige verwijzingen wil ik mijzelf voorstellen, maar ook een dialoog met u aangaan om ons te leren kennen en te groeien in de kennis en vriendschap van Jezus Christus die ons vrienden heeft genoemd (Joh 15,15) en ons tot zijn broeders heeft gemaakt (Heb 2,10-18) en ons verenigt in dezelfde Kerk die zijn lichaam is (Ef 5,29-30).
Tot ziens!

 
Woord van Bemoediging

Dit is de video voor de maand januari 2022 met als thema 'Twintig-tweeëntwintig - een gezegend Nieuwjaar!'. Het 'woord' is opgenomen in het Parochiecentrum van de Elisabeth-parochie in Terneuzen en gepresenteerd door pastoor Wiel Wiertz.

Dit is een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse r.k.-parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie, parochie H. Andreas, het pastorale team en de stichting Kerkbelang Koewacht.
De parochie op social-media - facebook

Al vele jaren is onze parochie actief op facebook. Wekelijks worden er artikelen toegevoegd: vieringen in de parochie, vieren met het gezin thuis, Bij de zondag, Woord van Bemoediging, wekelijks een mooie tekst tot slot, nieuws over en voor onze parochie, de parochies in Zeeuws-Vlaanderen, het bisdom......... We hadden vele vrienden op dit medium. 

Op 1 januari 2022 was onze pagina opeens niet meer bereikbaar en zichtbaar op het worldwideweb. En dan blijkt maar eens hoe slecht de communicatie van facebook is en hoe moeilijk je met de organisatie kan overleggen. Daarom is besloten om een nieuwe pagina aan te maken. Dat is in de loop van de week gebeurt. De pagina wordt weer langzaamaan gevuld. De artikelen uit de Nieuwsbrief van vorige week zijn geplaatst, de kennismaking met kapelaan Rodrigo, vieren met het gezin thuis. Stap voor stap zal de berichtgeving weer aangevuld worden. 

Van de vrienden zijn we er vele kwijt. Wie waren onze vrienden, wie bezocht geregeld onze pagina. We weten het niet. Momenteel hebben we 84 vrienden, maar dat waren er veel meer. Mocht u 'vriend' willen worden op  facebook, klik dan op onderstaande link. Alvast bedankt!
 
Klik hier om naar onze facebookpagina te gaan
Collecte in januari

Aan het begin van het nieuwe jaar houden we de maandelijkse Caritascollecte voor vluchtelingenhulp. De wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend Kind. Van ons wordt gevraagd ook zo’n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn van hulp door anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen voor vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen.

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn de viering waarin er gecollecteerd wordt voor de Caritascollecte kunt u een bijdrage overmaken op het IBAN-nummer van onze PCI:
NL52 RBRB 0791 221 113.  Hartelijk dank!
Benoemingen in onze parochie

Op voordracht van het bestuur van onze Parochiële Caritasinstelling (PCI) heeft bisschop Liesen mevrouw Rianne Picavet-Cappon, met ingang van heden, benoemd tot lid van de PCI.

Rianne is al op vele fronten in onze parochie actief geweest en we wensen haar, en de overige bestuursleden en adviseur Niek van Waterschoot, een goede samenwerking toe om de diaconale taak van onze parochie invulling te geven.


Verder heeft het parochiebestuur de heren Arjen Gernaert en Gomaar Nuyts, beiden uit Biervliet, met ingang van 1 januari 2022 benoemd als lid van de Parochiekerncommissie Oostburg.

We wensen Arjen en Gomaar, beiden al actief als koster in de heilige Eligiuskerk, een goede tijd en vruchtbaar werk toe en de leden van de PKC een goede samenwerking.
 

Tot slot

Verzonken in gebed na zijn doop
heeft Jezus zijn roeping verstaan.
De Geest van God maakte met Hem een nieuw begin.
Voortaan lag zijn Schaduw over zijn leven.
Als geen ander kreeg Hij de opdracht
om Gods schepping tot voltooiing te brengen.
Hij werd zo ondergedompeld in het mensenbestaan,
dat hij Gods welbeminde Zoon kon worden.
Zijn leven en zijn werken
stonden in het teken van zijn doop.
Alles wat Hij zei en deed
waren er de consequenties van.
Gedoopt zijn was voor Hem, levenslang,
in alles de wil van God te doen.

Ook wij zijn gedoopt tot Gods zoon en dochter.
De Geest van God kan zichtbaar worden
in onze daden van liefde en goedheid.
Hij wordt hoorbaar in onze woorden.
Ons is een leven lang toegemeten
om gehoor te geven aan onze roeping.
Gedoopt zijn is blijven geloven
in onszelf en in Hem die ons heeft gezalfd
tot volop mens-van-God zijn.

Jezus ontdekte biddend zijn roeping.
In verbondenheid met God, zijn Vader,
zag Hij zijn levensrichting.
Biddend mogen ook wij ontdekken,
dat God achter ons staat,
als we leven in de Geest van Jezus.


 
 
Facebook
 
 
 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.

 

 
 
                               
 


 

 
.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


                                                      

 

 


<