Nieuwsbrief 90 - 2021  
 
Inleiding                           

Een nieuw kerkelijk jaar neemt zijn aanvang. De Eerste zondag van de Advent, de tijd van verwachten op de komende, Jezus Christus . Hoopvol zien we uit naar Zijn komt met Kerstmis. Maar wat we de komende weken, tot het zover is dat we Zijn geborte vieren, nog mogen en kunnen doen horen we vrijdagavond in de vervroegde persconferentie. Zoals ik twee weken geleden al aangaf is een deel van de maatregelen weer al uitgelekt: vanaf zondag komt er een avondlockdown tussen 17.00 en 5.00 uur en dat voor een periode van drie weken. om te beginnen. Mondkapjes in scholen, niet-kritieke operaties mogen afgebeld worden........

Er komt veel op ons af. Laten we toch allemaal ons aan de basisregels houden. Samen moeten we er aan werken om de corona-pandemie in te perken. U helpt toch ook mee!
En vergeten we het niet: laten we zorgen voor en letten op elkaar. Voor ieder een fijn weekend!
 

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
Vorige week zondag was het
de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Over drie weken is het de kortste dag,
en over vijf weken
zitten we al weer in het nieuwe jaar.
Dat maakt december toch wel
tot een merkwaardige maand.
Want waar houdt het oude nu precies op
en waar begint het nieuwe?
Dat die grens niet precies te trekken is,
wordt duidelijk uit de woorden van de profeet Jesaja:
Ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, zie je het niet.
Het gaat geleidelijk, en als we heel goed kijken, dan zien we het gebeuren.
We zien het eerst in een enkele kaars.Om vergeving
Alles wat ons hart bezwaart en gesloten houdt,
alles wat onze blik verduistert, en wat ons verhindert het naderende Licht te zien,
mogen wij voorleggen aan God.
Laten wij bidden om vergeving en ontferming.
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Jeremia 33, 14-16
Tweede lezing: Tessalonicenzen 3, 12-4, 2
Evangelie: Lucas 21, 25-28.34-36


Woorden ter overweging
Leef uit het verbond, leef uit de beloften en zie de tekenen. Leren lezen van de tekenen is niet eenvoudig. Hoe vaak zijn mensen niet gefocust op de eigen omgeving en de persoonlijke levenssfeer? Paulus daagt zijn lezers uit hun leven op Jezus af te stemmen: leef uit het verbond en leef van de beloften. Jeremia houdt ons een toekomst voor waarin God datgene schenkt wat goed is voor elke mens; een toekomst waarin de gerechtigheid zal zegevieren. Die wegen van God leren kennen is je toevertrouwen. Dat kan door gebed en dat kan door te blijven waken. De tekenen zijn door Jezus aan zijn leerlingen aangereikt. Van zijn leerlingen verwacht Hij dat ze standvastig blijven door gebed, waken en liefde voor elkaar en voor alle mensen. De eerste zondag van de Advent is mooie nieuwe start van een dergelijke levensstijl.

 
Vieringen in onze parochie

Het aantal vieringen in onze parochie is nog beperkt. Er zijn die weekend alleen woord- en communievieringen.
Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: handen ontsmetten, 1,50 meter afstand in acht nemen, mondkapje dragen en het gezond verstand gebruiken.

Zondag 28 november
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur eucharistieviering
  (Wiel Wiertz en Frans van Geyt)
  We vieren vandaag de naamdag van onze parochie, de heilige Andreas (30 november).
  Dit is vandaag de enige viering in de parochie.

Zaterdag 4 december
- dorpshuis te Hoofdplaat om 17.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).

Zondag 5 december
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering
  (Frans van Geyt).
- heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering
  (Frans van Geyt).
 
Vieren met het gezin thuis

Het is de Eerste zondag van de advent in het Jaar C. Met de mini-viering van deze week sluit ik aan bij het adventsproject wat ik met de kinderen op school doe. U kunt thuis meedoen met dit project, als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk in Aardenburg te gaan, daar vieren we de naamdag van onze parochie.
Het project sluit tevens goed aan bij de Adventsactie van de bisschoppen: ‘Een gezonde start voor moeder en kind’.
Het thema van de mini-viering deze week is: ‘Ik zorg voor jou’
 
De kinderen op de basisschool hebben deze week gewerkt aan het thema van de mini-viering van afgelopen zondag. Welke opdrachten en enkele foto’s vindt u op de fotopagina ‘foto’s werkjes’. 

In onze parochie zijn er deze week op meerdere plekken vieringen. Op de website, facebook en de Nieuwsbrief van de parochie vindt u waar er deze week een viering is. Met deze mini-viering kunt u samen thuis vieren met enkele leuke opdrachten, als u niet in de gelegenheid bent om naar een van deze vieringen te gaan.
 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Andreasdag 2021

Jaarlijks vieren we op de zondag het dichtst bij 30 november de naamdag van onze parochie. De heilige Andreas heeft zijn feestdag op 30 november op de liturgische kalender. Ook dit jaar zal het door de huidige corona maatregelen in een aangepaste vorm zijn.
 
Er is op deze zondag één centrale viering in onze parochie en wel om 10.00 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg met als voorgangers pastoor Wiel Wiertz en pastor Frans van Geyt.
Er is verder geen na-programma. Er zal dus geen gelegenheid zijn tot nadere ontmoeting onder het genot van.........helaas !
 
De viering zal opgeluisterd worden door het Caeciliakoor uit Aardenburg onder leiding van Leo Ducheine en Kees van Garderen is de vervangend organist. Het koor zal dit jaar niet uitgebreid worden tot projectkoor. De ontwikkelingen rondom corona zijn daar helaas oorzaak van. Het lijkt ons niet verstandig om met meer zangers/zangeressen een groot koor te vormen en daarvoor ook nog extra te repeteren.
 
Er is aan lectoren uit onze parochie gevraagd om hun bijdrage te leveren in de viering, zoals het lezen van lezingen of voorbeden e.d. Het zou mooi zijn dat we vanuit alle PKC’s/ geloofsgemeenschappen een afgevaardigde hebben, waardoor de viering echt gedragen wordt vanuit de totale parochie.
 
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de eigen parochie en de tweede collecte is ten voordele van de Bisschoppelijke Adventsactie.
 
Adventsactie 2021: 'Een gezonde start voor moeder en kind'
De heilige Andreas

Andreas is de oudere broer van Petrus. Hij is ook visser. In zijn vrije tijd gaat hij dikwijls naar Johannes de Doper luisteren. Hij vindt het heel mooi wat Johannes vertelt. Andreas is dan ook een leerling van Johannes. Dan op een dag leert Andreas een andere Meester kennen, het is Jezus. Andreas gaat de hele dag met Jezus mee. Heel blij komt hij ’s avonds thuis. “Petrus, we hebben de Messias gevonden”. Petrus – weet dadelijk wat dat betekent.

Ook Petrus wacht op de beloofde Verlosser van het volk. Zou Hij dan eindelijk gekomen zijn? Vol verwachting gaat Petrus met Andreas mee. Daarna gaan de broers weer gewoon aan het werk. Ze moeten toch zorgen dat er vis gevangen wordt.
 
Lees verder over de heilige Andreas
Inzamelen potten pastasaus

De Caritassen van onze r.k. kerken en een aantal diaconieën van de Protestantse kerken brengen jaarlijks een vrij groot bedrag bijeen, waarvan elke week een versproduct wordt gekocht voor de "klanten"van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Momenteel zijn er wekelijks bijna 600 pakketten nodig. Het gaat dan om appels, peren, aardappelen, uien, sla, eieren en dergelijke.
Enige tijd geleden heeft men via de kerken een inzameling gedaan voor lang houdbare melk en dat werd een groot succes: zo'n 1200 pakken melk konden bij de Voedselbank afgeleverd worden.
Nu wil men hetzelfde doen, maar dan voor potten met pastasaus.

U kunt ze weer afleveren in de kerken, bijvoorbeeld vóór een viering, of bij de u bekende personen, daar waar de kerk niet open is. Graag vóór vrijdag 10 december aanstaande. Wij zorgen dat het op de juiste plaats wordt afgeleverd. We hopen weer op een goede opbrengst. 

Parochiële Caritasinstelling
parochie heilige Andreas
 
Kerstkaarten van onze parochies

Het is nog wat vroeg, Sinterklaas moet nog komen, maar over vier weken is het Kerstmis. We zitten in een tijd dat we aan dierbaren dichtbij of ver weg een kaartje sturen, omdat we aan hen denken en hen willen laten delen in goede wensen voor 2022.

De drie Zeeuws-Vlaamse parochies hebben vorig jaar een reeks kerstkaarten gemaakt die u kunt kopen. De kaarten worden aangeboden in sets van 5 verschillende voor € 3,00 of 1 set van 10 voor € 5,00.

U kunt de kaarten bestellen door een mail te sturen naar Marc op het parochiecentrum, andreas-wzvl@kpnmail.nl of bellen naar 0117-453374, dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur. Dan wordt de kaartverkoop mondeling geregeld. U kunt het verschuldigde bedrag overschrijven naar IBAN NL 83 RABO 0323 482 988.
 
Lessons and Carols in Philippine

In weerwil van alle onzekerheden die de coronapandemie nog steeds teweegbrengt, hoopt de Elisabeth-parochie dit jaar weer een ‘Ceremony of Lessons and Carols’ te kunnen houden. Deze Dienst van Bijbellezingen en Kerstliederen wordt voor het eerst in samenwerking met de Protestantse Gemeenten Sluiskil, Sas van Gent, Philippine en Hoek georganiseerd en zal zijn op:
zondag 12 december om 15:00 uur in de RK Kerk te Philippine.

Traditiegetrouw verleent het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor onder leiding van Pascal Lestaeghe zijn medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Erwin Neve.
De toegang is vrij. Houd alstublieft rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen. Bij de ingang zal naar de QR-code worden gevraagd.
Tijdens de Dienst wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Ook dit jaar is er na afloop verkoop van kaarsen en andere artikelen ten bate van Amnesty International.
 
Tot slot

Er zullen tekenen zijn
van een wereld die ineenstort:
de almacht van de winst,
de onmacht van de liefde.
Terreur en angst zullen er heersen,
en het zal zijn alsof elk samenleven
onmogelijk is geworden.
 
Als je dat ziet gebeuren,
blijf dan recht
en zie de tekenen van hoop:
van God die komt
in mensen die Hem doen gebeuren.
 
Wees wakker en waakzaam
om dat te zien:
het aanbreken van een nieuwe wereld
gegrondvest op niets dan liefde,
op "Ik zal er zijn voor u".
 
Wees waakzaam
en bid dat het kwaad
geen macht over je krijgt,
en dat je zo leeft
dat je God in de ogen kan zien.
 
 
Facebook
 
 
Website

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.

 

 
 

 


                                                      

 

 


<