Nieuwsbrief 78 - 2021  
 
Inleiding                           

De afgelopen week hebben we kunnen genieten van mooi zomerweer. De schoolkinderen hadden nog een mooie laatste vakantieweek. Langs verschillende wegen zie je de spandoeken al hangen: 'de scholen zijn weer begonnen'. We moeten weer meer aandacht hebben voor de kinderen die op de fiets naar school gaan. Na een dodelijke ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was een paar weken geleden in Antwerpen, staat de aandacht voor de zwakke weggebruiker bij iedereen weer vers in het geheugen. De spandoeken geven ook weer even een stille hint, opletten en zorgen voor elkaar. Doet u daar ook aan mee! 

Voor ieder een fijne weekend!
 

 Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
De lezingen van vandaag gaan over blinden die gaan zien,
lammen die weer opstaan en doven die weer gaan horen.
Opwekkende woorden,
zowel in de letterlijke betekenis als in figuurlijke zin.
Genezen worden, open gaan is van wezenlijk belang
om te kunnen communiceren met anderen,
om erbij te horen en ten volle te kunnen meedoen.Om vergeving
Om alle keren dat wij zelf doof en blind zijn,
voor onze naasten en voor God,
bidden wij om vergeving en ontferming:
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Jesaja 35, 4-7a
Tweede lezing: Jakobus 2, 1-5
Evangelie: Marcus 7, 31-37


Woorden ter overweging
De rode draad die alle lezingen van deze zondag met elkaar verbindt, is de gerichtheid van Gods heil op mensen die tekortkomen. Dit is de kern van het visioen van Jesaja, de centrale thematiek van psalm 146, de belangrijkste inhoud van de lezing uit de Jakobusbrief en ook dat wat Jezus’ handelen op de voorgrond plaatst. De horizon van Gods heerschappij houdt in al deze teksten heel concrete verlossing uit benarde situaties in. Aandacht hiervoor zou een al te spiritualiserende opvatting over wat ‘heil’ of ‘verlossing’ inhoudt kunnen tegengaan en de vraag centraal stellen wat de rol van mensen die zich met Gods visioen van verlossing verbinden – in de kerk bijvoorbeeld – zou zijn in relatie tot mensen in de marge in de 21ste eeuw.
 
Vieringen in onze parochie

Het aantal vieringen in onze parochie is nog beperkt. De eucharistie vieren we dit weekend in Aardenburg en in Cadzand. Omdat het komend weekend het vijfde weekend van augustus is, zijn er verder in de parochie geen vieringen.
Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: reserveren, handen ontsmetten, anderhalve meter afstand in acht nemen, geen samenzang.
 
Zondag 5 september
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
- heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- n communieviering (Frans van Geyt).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur eucharistieviering 
  (Philippe Hallein).
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Zondag 12 september
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur  woord- en communieviering
  (liturgiegroep).
- heilige Petrus Apostelkerk te Schoondijke om 09.15 uur  woord- en communieviering
  (liturgiegroep).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur  eucharistieviering
  (Roger De Kimpe).
- Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur  woord- en communieviering (liturgiegroep).

Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden. Het aanmelden kan vanaf nu alleen per mail: vicevoorzitter.andreas@gmail.com. Telefonisch reserveren is momenteel niet mogelijk!
 
Vieren met het gezin thuis

Het is 23ste zondag door het jaar. Iedere week wordt er door mij een mini-viering gemaakt, zolang het niet voor iedereen mogelijk is om een viering bij te wonen in een van onze kerken in de parochie en het thema van deze zondag is: ‘Effata! Ga open!’.

De kinderen op de basisschool beginnen maandag weer, maar er zijn in die week nog geen godsdienstlessen, die beginnen pas de weer erna. Tot die tijd zult u het moeten doen met de foto’s van de werkjes van de afgelopen periode, die u vindt op de fotopagina ‘foto’s werkjes’.

In onze parochie zijn er deze week op meerdere plekken vieringen. Op de website, facebook en in de Nieuwsbrief van de parochie vindt u waar er deze week een viering is. Met deze mini-viering kunt u samen thuis vieren met enkele leuke opdrachten, als u niet in de gelegenheid bent om naar een viering in één van onze kerken te gaan.
 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Open Monumentendag 2021

Op Open Monumentendag, een jaarlijks terugkerend evenement in het tweede weekend van september, opent ook de parochie heilige Andreas van verschillende kerken de deuren. U bent van harte welkom in de volgende kerken op zaterdag 11 en/of zondag 12 september. Het thema dit jaar is "Mijn monument is jouw monument".

U bent welkom in volgende kerken:
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg
  zaterdag 11 september tussen 10.00 en 17.00 uur
  zondag 12 september tussen 13.30 en 17.00 uur
- heilige Barbarakerk te Breskens
  zaterdag 11 september tussen 13.30 en 16.30 uur
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand
  zaterdag 11 september tussen 11.00 en 16.00 uur
- heilige Eligiuskerk te Oostburg
  zaterdag 11 september tussen 11.00 en 16.00 uur.
Kijk hier verder naar de monumenten in de gemeente Sluis
Gelezen in het kerkblad van PG De Brug 

Emin Tagirov is momenteel weer al enkele maanden in Azerbeidzjan gearriveerd. Na er meerdere weken te hebben doorgebracht, heeft hij nu een identiteitsbewijs. Na meer dan twintig jaar ongedocumenteerd te zijn geweest, gaat hij weer door het leven als staatsburger. Laten we hopen en bidden, dat hij een nieuw bestaan kan opbouwen.
 
Zorg voor de schepping

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de zogenaamde ‘Periode van de Schepping’ gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.
 
Ga naar de website van het platform 'Laudato Si'
Download de brochure met suggesties

Ophaling kleding
'de Helpende Hand'


Op woensdag 22 september wordt er weer kleding, speelgoed en etenswaren opgehaald door 'De Helpende Hand' uit Diksmuide bij de kerken van Aardenburg en Oostburg.

Inleveren van de spullen:
- In Aardenburg kunt u de spullen maandag 20 en dinsdag 21 september brengen naar de
  garage op het kerkplein.
- in Oostburg kunt u tot en met dinsdag 21 september uw spullen inleveren aan de kerk
  of neerzetten in de Mariakapel.

Kleding graag in plastic zakken doen, elektrische toestellen ontdoen van plakkers en speelgoed en etens-waren apart verpakken a.u.b. De kleding wordt verdeeld onder kansarmen en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel. De opbrengst komt ten goede aan sociale doelen.
Tot slot

Zie jij ook hoe mensen
in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd is en onbekend?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waarvan je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?

Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere.
 
 
Facebook
 
Website
startpagina