Nieuwsbrief 53 - 2021  
 
Inleiding                           

Het is dit weekend precies een jaar geleden dat onze kerken op slot gingen. Een gedacht was toen dat het voor een paar weken zou zijn, met Pasen zal het weer wel beter zijn. Maar met ups en downs met maatregelen en aantal besmettingen zijn we door de tunnel aangekomen waar we nu zijn. Leven met beperkingen, ondanks dat de vaccinaties vlot gaan. 

Samen zijn we op weg naar Pasen. In de volgende Nieuwsbrief meer over de vieringen van de Goede Week en Pasen in onze parochie, waarbij u van harte welkom bent, als u maar reserveert via het parochiecentrum.

Vergeten we het niet:  Laten we letten op én zorgen voor elkaar!

 

 Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding
Vandaag, op de helft van de Veertigdagentijd,
bezinnen we ons op licht en duisternis:
tastend in het duister zoeken wij God,
die voor ons het Licht naar de wereld zond,
Licht dat voor onze voeten mag schijnen
als wij op onze weg moeten kiezen
tussen het kwade en het goede.


Om ontferming
Niet altijd benutten wij
het Licht dat ons gegeven is,
niet altijd stralen we Gods liefde uit
en doen het goede.
Soms is het donker in ons.
Keren wij een moment in onszelf
om deze momenten als het ware aan te kijken
zodat wij ons gezuiverd kunnen keren
naar het licht.   Heer, ontferm U over ons.
  
We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: 2 Kronieken 36, 14-16.19-23           
Tweede lezing: Efeziërs 2, 4-10
Evangelie: Johannes 3, 14-21

 
Woorden ter overweging
De toekomst staat centraal in alle lezingen van deze zondag; hetzij in de onverwachte verlossing in de oudtestamentische lezing, het verlangen naar Jeruzalem als symbool van toekomst in de psalm, de vernieuwing van hemel en aarde in de eerste lezing, of de verlossende verheerlijking van de Zoon in het Evangelie. Op deze manier wijzen alle lezingen enerzijde naar een toekomst die beter is dan de status quo waarin we nu leven en geven ze ruimte voor een verlangen daarnaar. Anderzijds benadrukken ze ook alle dat dit verlangen uiteindelijk alleen door God zelf beantwoord kan én zal worden. In deze spanning leven is de kern van onze christen zijn!
Woord van Bemoediging

Het Woord van Bemoediging voor de Vierde zondag van de Veertigdagentijd, met als thema ‘Op weg naar de ander/Ander’ is opgenomen in de Emmaüskerk in Terneuzen en wordt gepresenteerd door kapelaan Jochem van Velthoven. 

Het Woord van Bemoediging is een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies (parochie heilige Maria Sterre der Zee, Elisabethparochie en de parochie heilige Andreas) en de Stichting Kerkbelang Koewacht. 
Vieringen in onze parochie

Vanaf zondag 3 januari hebben we het aantal vieringen in onze parochie afgeschaald. Net zoals in juni, bij de opstart van de vieringen, is er één viering per parochie op zondag en dat tot eind van deze maand: Aardenburg om 09.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur. Op deze manier kunnen pastoor Wiertz en kapelaan van Velthoven de drie vieringen op zondagmorgen celebreren.
Houdt u rekening met alle maatregelen die van kracht zijn: reserveren, handen ontsmetten, mondkapje dragen, anderhalve meter afstand in acht nemen, geen samenzang.

Zondag 7 maart - Derde zondag van de Veertigdagentijd
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

Vrijdag 12 maart - viering voor de slachtoffers van het corona-virus in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 19.00 uur (Wiel Wiertz).

Zondag 14 maart - Vierde zondag van de Veertigdagentijd
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

Zondag 21 maart - Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

Zondag 28 maart - Palmzondag
heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).

Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden bij Monique op het parochiecentrum. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 
Intenties voor de vieringen kunt u doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
 
Vieren met het gezin thuis

We vieren deze zondag de Vierde zondag van de Veertigdagentijd. In onze parochie is er deze week alleen een viering in Aardenburg. Met deze mini-viering kunt u heel fijn samen thuis vieren met enkele leuke opdrachten.

Hieronder de korte inhoud van de mini-viering met als thema: ‘Licht om te groeien'.
De mini-viering bestaat uit:
- Hoe kun je samen de mini-viering openen.
- Het projectlied: ’Ik ben de wijnstok’.
- Het bijbelverhaal bij de evangelielezing van deze week: 'Jezus praat met Nikodemus' (naar Johannes 3, 14-21).
- Hoe u kunt napraten over het Bijbelverhaal.
- Het lied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’.
- Hoe je samen de mini-viering kunt afsluiten met het Onze Vader.

Wat kan je nog meer doen n.a.v. de mini-viering:
Opdracht: Groeispelletje.
Knutselen: Wat zit er achter het donker. 
Kleurplaat: Veertigdagenkalender.
Knutselen - Vastenactie.

Op de basisscholen in Sluis en Breskens is Rini deze week met de kinderen eveneens gestart en neemt hij hen mee in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen met het project ‘Ik ben de Wijnstok’. Zij hebben deze week gewerkt aan het thema van week 2: ‘Je geloof voeden’. Op de Kinderpagina kunt u door te klikken op ‘Veertigdagentijd’ lezen wat zij hebben gedaan. 
 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan

Sluiting parochiecentrum

Tijdens de Goede Week en Pasen is het secretariaat van het parochiecentrum gesloten van Goede Vrijdag, 2 april, tot en met Tweede Paasdag, 5 april.
Voor zeer dringende zaken is die dagen het mobiele nummer beschikbaar: 06-20403610.
 
STEUNT U DE VASTENACTIE in deze coronatijd? 

                              Elke gift telt!

Caritas parochie H. Andreas
NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI Oostburg
projectnummer 401387
 
Chrismaviering

Het is in ons bisdom al vele jaren gebruikelijk dat de Chrismamis op woensdagavond in de Goede Week in telkens een andere kerk wordt gevierd. Ook vanuit onze parochie zijn daar jaarlijks toch een twintigtal parochianen bij aanwezig. In 2020 zou de viering in Hulst zijn, maar corona stak daar een stokje voor. Hulst was dit jaar opnieuw kandidaat, maar weer loopt het anders. Woensdag 31 maart a.s. wordt de Chrismamis gevierd in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

In overleg met het bisdombestuur heeft de bisschop besloten om de vicarissen en de pastoors van de parochies voor de Chrismamis uit te nodigen. Dit onder meer vanwege het feit dat de priesters tijdens de Chrismamis hun wijdingsbelofte hernieuwen. De aanwezigheid van priesters is dan op zijn plaats. Verder vertegenwoordigt de pastoor de parochie en zo is op deze wijze heel het bisdom toch aanwezig.
 
Alle andere gelovigen kunnen de Chrismamis via een livestream volgen. U kunt daarvoor naar de website van het bisdom gaan, klik hier.  Vervolgens klikt u op de link die naar de livestream verwijst en heeft u contact met de kathedraal. De livestream zal ongeveer een kwartier voor het begin van de viering actief zijn.
 
In de Chrismamis worden de oliën voor de catechumenen en de zieken gezegend en wordt het chrisma gewijd. De pastoors zullen na de viering de oliën voor hun parochie direct meenemen.
'Met het hart van een vader'

Vrijdag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en voedstervader van Christus Jezus. Op 8 december 2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij die gelegenheid werd ook de apostolische brief Patris corde gepubliceerd, Met het hart van een vader, die nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar is.

De brief opent met de woorden: ‘Met het hart van een vader: zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën “de zoon van Jozef” wordt genoemd.’ De paus deelt in deze tekst vervolgens een aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tijdens de pandemie.
 
Lees hier verder
Beeld van onze kerken

De afgelopen weken is de timmerman van de gemeente Sluis druk bezig geweest met het aanpassen van het achterste gedeelte van de gesloten kerk van IJzendijke dat dienst gaat doen als stembureau van IJzendijke tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap IJzendijke heb daarvoor eind januari alles kerkbanken losgemaakt en die allemaal verzet naar het voorste deel van de kerk. De gemeente maakt voor de verkiezingen ook gebruik van de Eligiuszaal in Oostburg, daardoor, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven, kunnen er geen vieringen plaatsen vinden in de kerk vanaf maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart.

Was de gemeentelijk timmerman in IJzendijke aan de slag, waren er in Eede baldadige jeugd (?) aan de slag. Er werd daar verschillende ramen van de sacrisitie stuk gegooid. Door de gebroken ramen werd takken en stenen naar binnen gegooid. Via facebook zijn verschillende foto's  gedeeld, maar de dader(s) heeft/ hebben zich niet gemeld.
Het parochiebestuur heeft bij de politie aangifte gedaan tegen onbekenden.
Het is heel droevig dat een plaats waar vele jaren lief en leed is gedeeld vernield wordt. De ramen zijn nu dicht gemaakt met houten platen wat eigenlijk bijzonder treurig is. Laten we respect en eerbied hebben voor spullen van anderen!
 
Kleding inzameling

Op woensdag 17 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochie.

Wat u kunt missen aan nog goede kleding en dergelijke kunt u op maandag 15 en dinsdag 16 maart bezorgen op twee locaties in onze parochie:
- Aardenburg:  in de garage bij de kerk en in
- Oostburg: in de Mariakapel.

Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
Tot slot
 
Hier ben Ik.
Zie me staan,
noem mijn naam,
beroer mijn bestaan,
ook al ben Ik arm
en leef Ik ver van jou.

Hier ben Ik
en Ik ben er voor jou.
Op Mij kan je rekenen.
Zo is mijn naam,
een naam om te doen,
zegt de Heer.

En ik weet: Hij is te doen.
Zijn naam is een vraag
die blijft klinken tot ik zeg:
hier ben ik.

40 dagen die ongekende Andere,
de Heer en ik samen
voor een andere wereld,
voor meer en beter leven.
 
 
Facebook
 
Website
 

 
 
Facebook
 
Website

 


Terug naar start 


                                                      

 

 


<