Ten geleide......

De grote 'mysterie-zondagen': Pinksteren, Drie-eenheid en Sacramentsdag liggen achter ons. We starten de tijd door het jaar op de Dertiende zondag met de lezingen uit het evangelie volgens Lucas. En we beginnen op een goed moment in het openbaar leven van Jezus, want - volgens Lucas - Jezus neemt resoluut de weg naar Jeruzalem. Hij weet niet precies wat Hem te wachten staat, dat is ook bij ons heel vaak het geval als we op pad gaan, maar Hij voelt wel aan dat het serieus is. Hij is vastberaden? Zijn we ook zo vastberaden met Hem? Laat het in ons groeien, groeien in ons geloof, groeien in het samen op weg gaan, groeien als missionaire en synodale kerk!

En vergeten we het nu ook niet: laten we letten en zorgen voor elkaar! 
Voor iedereen een goed weekend.
 

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
In de wereld anno 2022 is er zó veel afleiding
dat veel mensen lijden onder keuze-stress,
bang iets leuks of belangrijks te missen.
We doen van alles een beetje
maar vaak niets echt goed.
Zelden durven we echt te gaan voor één ding.
In de viering van vandaag staan we stil
bij de vastberadenheid van een gelovige
om de juiste Weg te blijven volgen.
Mogen wij hierdoor geïnspireerd worden
om de juiste keuzes te maken
en meer rust te in ons leven te brengen.


Om onferming: 
Als we ons af laten brengen van de juiste Weg
doen we God, onze naasten en onszelf tekort.
We mogen ons echter altijd weer omkeren naar Hem.
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: 1 Koningen 19,16b.19-21 
Antwoordpsalm: Psalm 16
Tweede lezing: Galaten 5,1.13-18
Evangelie: Lucas 9,51-62


Woorden ter overweging
In een reeks van opdrachten wordt de mens uitgedaagd een heldere keuze te maken. Dat lezen we bij Elia en Elisa. Dat doet de psalm op zijn eigen manier. Dat is ook wat Paulus zijn lezers voorhoudt: kies voor de Geest. Ga zonder omzien de weg die men mag gaan. Kies voor het leven, en tegen de dood. Kies voor de liefde tot de naaste, en tegen de haat tegen de ander. Jezus volgen op zijn weg is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt om een besluit en vooral om vastberadenheid. Vastberaden gaat Jezus zijn weg. Dat vraagt Hij ook van zijn leerlingen. Vastberaden de weg gaan is niet vanzelfsprekend. Dat is ook de consequenties zien van de keuzen die men maakt, en die voluit aanvaarden.
 
Vieringen in onze parochie

Dertiende zondag door het jaar
Zaterdag 25 juni
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 11.00 uur viering van de Eerste
  Communie (Wiel Wiertz en Marjan Dieleman).
- PKN-kerk te Biervliet om 19.00 uur  eucharistieviering (Rodrigo Rojas Romero).

Zondag 26 juli
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur  eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).
- heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur  woord- en communieviering
  (Frans van Geyt).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur  eucharistieviering
  (Dirk Demaeght).
- Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Donderdag 30 juni
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 17.00 uur eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).

Veertiende zondag door het jaar
Zaterdag 2 juli
- Dorpshuis te Hoofdplaat om 17.00 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Zondag 3 juli
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 09.15 uur  eucharistieviering
  (Rodrigo Rojaas Romero).
- heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur  woord- en communieviering 
  (Frans van Geyt).
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur  woord- en
  communieviering (liturgiegroep).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur  eucharistieviering
  (Philippe Hallein).

Iedereen is van harte welkom in onze vieringen. 
 
Vieren met het gezin

De mini-viering van deze zondag, de Dertiende zondag door jaar heeft als thema: ‘Zet je deur open!’.

In onze parochie zijn er dit weekend meerdere vieringen. Op de website, facebook en in de Nieuwsbrief van de parochie vindt u meer informatie over de vieringen.

De kinderen op de basisschool in Sluis hebben gewerkt aan een van de opdrachten van de mini-viering van zondag 19 juni. De kinderen, die ik les geef in Breskens, waren deze week op schoolreis. Wilt u weten en kijken wat ze hebben gedaan, ga dan op de kinderpagina naar de pagina: KVO-les.

Hoe de mini-viering van zondag 26 juni met als thema ‘Zet je deur open!’ er precies uit ziet kunt u bekijken door onderstaande.   


 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Dag van de cantor
 
"Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen
en liederen, ingegeven door de Geest!" (Kol. 3, 16).


Na de beperkingen door corona wil het koorkringbestuur weer starten met activiteiten voor iedereen die betrokken is bij liturgie en (koor)muziek. Het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, de Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie, organiseren in Zeeuws-Vlaanderen een 'Dag van de cantor' om de praktijk van de cantor een nieuwe impuls te geven.


Wanneer en waar
De Dag van de cantor gaat door op zaterdag 16 juli 2022 in de Emmaüskerk , Alberdingk Thijmstraat 2 te Terneuzen.

Dagindeling:
09.30 uur  ontvangst en ontmoeting met koffie/thee
10.00 uur  aan de slag als cantor/ klein koor - deel 1
12.00 uur  lunch
12.45 uur  aan de slag als cantor/ klein koor - deel 2
13.45-14.00 uur  afsluiting
 
Ga voor meer informatie naar de website van het Sint Franciscuscentrum
Livestreaming

Sinds enkele weken hebben we in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg een installatie voor streaming van de vieringen. In de laatste weken van mei en begin juni hebben we getest met de installatie. De vieringen van die zondagen zijn live-uitgezonden, maar niet opgeslagen. De eerste viering die u kunt terug kijken is de bedevaartviering van woensdag 8 juni jl. Vanaf zondag 19 juni worden de reguliere en bijzondere vieringen live-uitgezonden. De mogelijkheid bestaat ook dat een uitvaartviering, in overleg met de familie, live te bekijken is.

De uitzendingen zijn volledig in orde met de richtlijnen vanuit de AVG voor het streamen van vieringen in de Rooms-Katholieke kerk. Informatie daarover kunt u lezen via de onderstaande link.

Tijdens de viering komen alleen de voorganger, lector, assistenten, zangers en zangeressen in beeld. Deelnemers aan de viering wordt zo weinig mogelijk met het gezicht in beeld gebracht. Tijdens de communie-uitreiking wordt een gekozen beeld uit de kerk of het koor in beeld gebracht.

De uitzendingen kunt u live bekijken of op een later tijdstip terugkijken op de website van kerkdienstgemist.nl. Dit kan via de onderstaande link.
 
Voor informatie over de AVG en livestreaming kunt u hier klikken
Ga naar de pagina bij kerkdienstgemist voor onze kerk
Kijk hier voor meer informatie en opgave
Uit het rapport over de synodale kerk

De komende weken zullen we passages uit het rapport publiceren om u deelgenoot te maken van wat er leeft in ons bisdom. U kunt het rapport ook volledig lezen via onderstaande link.

Heilige Geest
Citaat uit de gesprekken:
“Trefwoorden, waartoe de H. Geest ons oproept/toe brengt: verbondenheid, rust, onderscheiding van geesten, innerlijk gevoel dat het goed komt, respect naar elkaar, aandacht, goede communicatie, open staan voor de H. Geest, openstaan voor anderen, vertrouwen hebben, positief blijven, naar je innerlijke geweten luisteren, vreugde uitstralen door je geloof in God.” “Ook al voelen we ons soms met de rug tegen de muur staan, soms komt er -met hulp van de Heilige Geest- ineens een gaatje in en
zien we weer licht.”

Onderscheiding:
Het synodaal proces is een uitnodiging om te luisteren hoe Gods Geest resoneert in wat de ander zegt. Dit vraagt om het diepe besef dat een gelovige de tempel van Gods Geest is en om het onderhouden van een geestelijk leven.

Open te staan voor het spreken van Gods Geest en kunnen ontvangen wat van God komt, betekent ingebed zijn in een gemeenschap van gelovigen en deelnemen aan het getuigenis van het geloof. Zowel degene die spreekt als degene die luistert heeft de openheid nodig voor de Heilige Geest in en door de ander. Als gelovigen mogen we persoonlijk de aanwezigheid van de Heilige Geest ontdekken in onze gaven, en dat zijn niet altijd onze natuurlijke talenten. Vanuit die gaven kunnen we een bijdrage leveren aan de gemeenschap.
 
Klik hier om naar het diocesaan rapport over de synodale kerk te gaan
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL 15 INGB 0004 388 224
ten name van parochie heilige Andreas. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Tot slot
 

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik ‘iemand’ worden?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God,
diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag
of mijn onwennigheid schuilt de hunker naar een warme thuis,
naar open armen,
naar iemand die van me houdt.
En als ik dat geluk dan al mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd
en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelfs een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.


 
 
Facebook
 
Website
Deze e-mail is verstuurd aan theo@hanenbergh.be.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
t
 
 
 
 
 

 
 
.