Ten geleide......

Bij het opmaken van deze 'ten geleide......' schrijven we vrijdag 13 mei. Vrijdag de dertiende. Voor veel mensen is het een slechte combinatie 13 en vrijdag. Voor uw eindredacteur is de dag, tot het schrijven van deze tekst, goed verlopen. Een zonnige dag, goede contacten met collega's en werk en goede  gesprekken voor de herinrichting van de kapel in Sluis en de bidbooks voor de kerken van Eede en IJzendijke. Na de mindere dagen van vorige week zag het er deze week zonniger uit. Vertrouwen hebben in mensen kan net zo snel veranderen als het weer. Het is voor veel mensen goed dat het zonnig weer is, maar in de tuin en bij de landbouwers op het land is het heel hard nodig dat er regen komt. Hopenlijk zijn het dan rustige regenbuien en geen hoosbuien. Maar we zullen het moeten nemen zoals het komt!

En vergeten we het nu ook niet: laten we letten en zorgen voor elkaar! 
Voor iedereen een goed weekend.
 

Bij de zondag......  
                                                                         
Inleiding:
Voor het laatst aan tafel met zijn vrienden
gaf Jezus hun een nieuw gebod:
“Hou van elkaar
 zoals Ik van jullie heb gehouden.”
Dat gebod, Gods wens,
wordt vandaag aan ons toevertrouwd,
aan ons persoonlijk
en aan ons als gemeenschap.
We mogen ons ervoor openstellen,
samen erop ingaan:
‘van elkaar houden
 zoals Hij van ons gehouden heeft’.


Om vergeving: 
Blijkbaar heeft Jezus hoge verwachtingen van ons.
Zelf leggen wij gemakshalve onze lat wat lager, te laag vaak.
Vragen we daarom om ontferming.
Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag:                           
Eerste lezing: Handelingen 14, 21-27
Tweede lezing: Openbaring 21, 1-5a
Evangelie: Johannes 13, 31-33a.34-35


Woorden ter overweging
De evangelielezing geeft aan dat liefhebben de opdracht van de leerlingen is. In de eerste lezing horen we hoe leerlingen op weg daar met succes aan begonnen zijn. En de tweede lezing laat visionair zien waar dat uiteindelijk op zal uitlopen. Liefde trekt in Jou haar heerlijk spoor.
 
Vieringen in onze parochie

Zondag 15 mei
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).
- heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur  woord- en communieviering.
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur eucharistieviering
  (Philippe Hallein).
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 11.00 uur  woord- en communieviering.

Dinsdag 17 mei
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 19.30 uur gebedsmoment bij het   
  beeld van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot.

Donderdag 19 mei
- heilige Eligiuskerk te Oostburg om 17.00 uur eucharistieviering
  (Rodrigo Rojas Romero).

Zaterdag 21 mei
- PKN-kerk te Biervliet om 19.00 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Zondag 22 mei
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur  woord- en
  communieviering (liturgiegroep).
- heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur woord- en communieviering
  (Frans van Geyt).
- heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand om 10.00 uur eucharistieviering
  (Guidoo De Reu).
- Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).

Dinsdag 24 mei
- heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 19.30 uur gebedsmoment bij het   
  beeld van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot.

Iedereen is van harte welkom in onze vieringen. 
 
Vieren met het gezin

Het is de vijfde zondag van Pasen, het thema van de mini-viering is: ‘Houd van elkaar!’.

In onze parochie zijn er deze week meerdere vieringen, doordat er weer meer mag en kan. Op de website, facebook en in de Nieuwsbrief van de parochie vindt u meer informatie over de vieringen van deze week.

De kinderen op de basisschool hebben gewerkt aan een van de opdrachten van de mini-viering van zondag 8 mei. Wilt u weten en kijken wat ze hebben gedaan, ga dan naar de pagina: KVO-les.

 
Klik hier om naar de kinderpagina op onze website te gaan
Sluiting parochiecentrum

Het secretariaat van onze parochie is tot en met dinsdag 17 mei gesloten. Marc geniet dan van een voorjaarsvakantie.
Voor dringende zaken kunt u dan contact opnemen met de uitvaarttelefoon:
06 - 20403610.
 
Inboedel kerk IJzendijke

Na de eucharistieviering op zondag 30 januari 2017 is de kerk van IJzendijke gesloten en kerkt de geloofsgemeenschap IJzendijke in de Mauritskerk. De afgelopen maanden is er actief contact geweest tussen de parochie, het bisdom en de gemeente Sluis over mogelijkheden voor herbestemming. De uitkomst daarvan wordt momenteel verwerkt in een nieuw bidbook. Als het bidbook gereed is wordt dit 'in de markt' gezet. We hopen dat er toch enkele gegadigden  zullen zijn die een bod willen uitbrengen op het gebouw, zodat het uiteindelijk een geschikte herbestemming krijgt.

Het gebouw staat ondertussen 64 maanden 'leeg'. De liturgie spullen, die we niet mogen verkopen, hebben ondertussen een nieuwe bestemming gekregen. Dit in de Mauritskerk waar de geloofsgemeenschap twee keer in de maand samenkomt om te vieren, in andere kerken in onze parochie of in het depot van het bisdom in Bergen op Zoom. 

Daarnaast zijn er nog de spullen die we wel kunnen en mogen verkopen: banken, stoelen, tafels, kasten........... Zoals in onze andere gesloten kerken willen we ook in IJzendijke een verkoop organiseren. De verkoop gaat door op

                                           zaterdag 28 mei 2022
                   van 09.00 tot 12.00 uur voor parochianen uit IJzendijke
                     van 13.00 tot 16.00 uur voor overige belangstellenden.


Het is tevens ook nog een moment om de kerk nog eens van binnen te bekijken. U bent van harte welkom!
 
Woord van Bemoediging

Dit is de video voor de maand mei 2022 met als thema: "Bidden in oorlogstijd". Het 'Woord' is opgenomen op de begraafplaats en in de kerk van Koewacht en gepresenteerd door pastor Katrien Van de Wiele.

Woord van Bemoeding is een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, H. Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht. Vanaf juli 2021 wordt er elke maand een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de pastores.
 
Eerbied in Gods huis

In onze parochie zijn verschillende kerken geopend. De Mariakapel van de heilige Eligiuskerk in Oostburg, de tijdelijke Mariakapel in Sluis en de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. In het toeristenseizoen is ook de heilige Barbarakerk in Breskens geopend.

De kerk stelt haar deuren open voor iedereen die behoefte heeft aan een gebed bij Maria of Onze Lieve Heer of om een kaarsje te ontsteken bij Maria of een andere heilige. Dienstbaar zijn aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Maar we mogen er dan wel van uitgaan dat er eerbied is in Zijn huis hier op aarde.

In onze kerken liggen intentieboeken waar iedereen iets kan inschrijven, een kort gebed, een gebedsintentie, een dankwoord omdat de kerk open is of goed onderhouden. Maar afgelopen week constateerden vrijwilligers in Aardenburg dat er toch een behoorlijk akelige tekst over de intenties was geschreven. Ondanks de harde woorden willen wij u als lezer, betrokken parochiaan, het beeld dat onze vrijwilligers zagen niet onthouden. 

Dit is natuurlijk niet iets wat we in onze intentie boeken verwachten. Hier is een grens van goed fatsoen en van eerbied voor medemensen overschreden. Wie de dader is weten we niet en hij of zij zal zich wellicht niet melden. 
 

Zondag 15 mei wordt pater Titus Brandsma, samen met nog tien andere zaligen, door paus Franciscus heilig verklaard. KRO-NCRV doet op t.v. en online live verslag vanuit Rome en vanuit Friesland.
De plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad begint om 10.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 2.

 

De presentatie is in handen van Wilfred Kemp. De uitzending wordt door KRO-NCRV ook doorgezet naar Omrop Fryslân en Omroep Brabant. Eerder die ochtend, van 09.30 tot 10.00 uur, presenteert Leo Fijen vanuit Bolsward (vlakbij Titus’ geboorteplaats Ugoklooster) een gespreksprogramma over de betekenis van deze heiligverklaring en de actuele betekenis van het leven en het geloofsgetuigenis van Titus Brandsma.
 

Lees meer over de heilige verklaring bij KRO-NCRV
Wie was Titus Brandsma?
 

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma heilig verklaard. Maar wie was deze priester, karmeliet, journalist en verzetsheld eigenlijk? En waarom wordt hij heilig verklaard?
 

Anno Sjoerd Brandsma werd in 1881 geboren in het Friese Oegeklooster. Op 17-jarige leeftijd trad hij in bij de Orde der Karmelieten en ontving hij de kloosternaam Titus. Na zijn priesterwijding in 1905 vertrok hij naar Rome om filosofie te studeren. Teruggekomen in Nederland werd hij hoogleraar filosofie aan de katholieke Universiteit van Nijmegen, waarvan hij later ook rector magnificus werd.
 

Lees hier verder en maak kennis met Titus Brandsma
De kapel in Sluis

Als alles goed verloopt, volgens de planning van de aannemer, worden de eerste appartementen in de voormalige kerk van Sluis deze maand opgelevert. Dat betekent dat ze van de aannemer en projectontwikkelaar over gaan naar de kopers. De bouwactiviteiten zullen dan verminderen.

Onze architect gaat aan de hand van het schetsontwerp en de op- en aanmerkingen van vrijwilliger de tekeningen aanpassen voor de bouwkundige herinrichting van de kapel. Daarna worden bestek en tekeningen in de markt gezet. Aan 4 aannemers zal gevraagd worden om een offerte uit te brengen aan de hand van tekeningen en bestek.

In oktober vorig jaar heeft Erfgoed Zeeland een bouwkundige inspectie uitgevoerd in ons gedeelte van het gebouw. Van de inhoud van het rapport is het parochiebestuur en het bisdom heel erg  geschrokken. Investeren in mensen is heel belangrijk, maar geen onderhoud plegen aan een gebouw is kapitaalsvernietiging. Om de realisatie van de kapel mogelijk te maken zullen we ook de glas-in-lood-ramen die rechtstreeks uitkomen in de kapel moeten aanpakken. Daarna zullen de leitjes op de dakvlakken, het metselwerk van de toren en dakgoten aangepakt worden. Deze werken konden niet tegelijkertijd met de realisatie van de appartementen uitgevoerd worden. De aannemer had namelijk beperkingen meegekregen van de gemeente over het openleggen van dakvlakken ed.

Over de gang van zaken houden wij u op de hoogte!

Tot slot

Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
het geduld en de tederheid
van ouders voor hun kinderen,
de warme zorg die mensen besteden
aan zieken en bejaarden,
het gebaar van de hand over het hart,
het vergeven en vergeten.

Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos,
wél geloven in de toekomst van onze aarde,
wél blijven zeggen en zingen
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.

Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin,
geloven in het mosterdzaadje,
de druppel op de hete plaat.
Het is: beginnen daar waar je leeft,
breken en delen met wie vandaag je naaste is.
 
 
 
Facebook
 
Website
Deze e-mail is verstuurd aan theo@hanenbergh.be.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vicevoorzitter.andreas@gmail.com toe aan uw adresboek.
 
 
 
body>