image

Parochie heilige Andreas                                     Nieuwsbrief 29          27 september

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

 

Van de bestuurstafel

Na mooie dagen vorig weekend en begin van deze week zijn we nu echt in de herfst aangekomen. Nat en kouder weer wat ook tot gevolg zal hebben dat mensen sneller verkouden zullen worden, met kans op de griep. Daarnaast steekt de corona ook meer de kop op, komt er een tweede golf? We moeten het afwachten, maar in de tussen tijd moeten we de basismaatregelen steeds in acht blijven houden: 1,50 meter afstand, handen ontsmetten, niezen en hoesten in de ellenboog, geen handen geven, bij ziekte gewoon thuis blijven. Let u er op!


Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel ook weer van start gegaan. Volgende week zondag is de Eerste Heilige Communie- viering in de parochiekerk in Oostburg. Voor de toediening van het Heilig Vormsel zijn er in onze parochie twee vieringen, de groep van 14 vormelingen wordt gesplitst. De data voor deze vieringen, ook weer in de parochiekerk in Oostburg, zijn vrijdag 13 november om 19.00 uur en zaterdag 14 november om 16.00 uur.


Zo komt het parochieleven weer langzaam opgang, wat voor de saamhorigheid heel belangrijk is.

Bij de zondag......

 

Inleiding

Gelukkig dat mensen ook onvoorspelbaar zijn! Wie heeft als mens niet meegemaakt van gedachten te veranderen en -na zich eerst te hebben verzet- toch in te gaan op de vraag van een ander? We kunnen hiervan zeggen: voortschrijdend inzicht, of ook wel: met de kennis van nu. Vaak wordt dit gebruikt om te camoufleren dat men toen een vergissing heeft begaan. Echter: het kan ook dat een mens zich omkeert, zich bekeert zelfs, op de schreden terugkeert. We noemen dat bekering, of liever: je opnieuw keren naar die ander die je nodigt. Zo nodigt God ook.


Om ontferming Stellen wij ons

onder de barmhartige blik van God, bidden wij om vergeving

en om de wijsheid

een nieuwe weg te kunnen gaan. Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag: Ezechiël 18,25-28

Filippenzen 2,1-11

Mattheüs 21,28-32


image


Woorden ter overweging

Waar het om gaat is de vraag: hebben wij vertrouwen in God? Vertrouwen wij in Gods rechtvaardigheid en goedheid en in zijn barmhartigheid?


Jezus laat zien dat God geen dictator is voor wie je moet beven van angst. Hij is een vader die zijn kinderen vertrouwen schenkt, hen vrij laat om te kiezen. God leert ons vertrouwen doordat Hij ons zijn vertrouwen schenkt.

Beantwoorden wij zijn vertrouwen met wantrouwen zoals de Farizeeën die het zekere voor het onzekere nemen en vluchten in zelfrechtvaardiging en superioriteitsgevoel en neer zien op anderen? Of vertrouwen we echt door te vertrouwen op Gods vergeving, voor onszelf, maar ook voor andere mensen met wie we moeite hebben vanwege hun gedrag of verleden?


Wat is Jezus Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft, anders dan Gods ultieme ‘ja’ tegen ons.


Moge ons geloof en ons leven een ‘ja’ zijn tegen God onze hemelse vader, en tegen zijn barmhartigheid voor alle mensen.

Pastoor Wiertz

Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 26ste zondag van jaar A. Het thema van de viering deze zondag is: ‘Ja Vader’.


De miniviering deze zondag bestaat uit:

Wat je verder kan doen naar aanleiding van de miniviering: Spelletje: Omgekeerd; Spelletje: Geen ja, geen nee; Variatie spelletje: Geen ja, geen nee, geen waarheid en Kleurplaat: Vader en 2 zoons.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.image


Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor de 26ste zondag door het jaar heeft als thema ‘we doen het samen’ en is opgenomen in parochiecentrum van de parochie heilige Maria

Sterre der Zee in Hulst en wordt gepresenteerd door pastoor Wiel Wiertz.

Klik hier om het Woord te beluisteren.image


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 26 en 27 september vieren we de liturgie van de zesentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

zaterdag 26 september PKN-kerk Biervliet om

19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz);

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur woord- en communieviering (Ralf Grossert);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein). Dit is de laatste viering van het seizoen in de strandkerk. We danken alle vrijwilligers en voorgangers voor hun inzet.

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Ralf Grossert);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).


In het weekend van 3 en 4 oktober vieren we de liturgie van de zevenentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven);

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).


De week van de heilige engelen

Het wordt de week van de engelen. Niet van die mollige cherubijntjes, nee échte! Dinsdag vieren we het feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël. Drie dagen later is het de beurt aan de engelbewaarders.


image


Volgens het Bijbelboek Tobit zijn er zeven engelen die in de nabijheid van God verkeren: de aartsengelen. Drie van hen worden in de bijbel met naam genoemd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Dinsdag 29 september vieren we hun feest. De namen van de andere vier zijn bekend uit bronnen buiten de Bijbel: Uriël, Berachiël, Jehudiël en Shealtiël. In het bisschopswapen van Mgr. Smeets, bisschop van Roermond, staat Raphaël afgebeeld.

Een paar dagen na de aartsengelen, vrijdag 2 okrtober, valt de gedachtenis van de heilige engelbewaarders. Herdacht wordt dat ieder mens door God een persoonlijke engel krijgt toevertrouwd, die ons beschermt en vergezelt door het leven.

Lees verder over de engelbewaarders.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 4 oktober zullen drie kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.

onderhoud naar een situatie van groei en bloei. Het boek bevat een analyse van de moeilijke situatie waarin de westerse Kerk zich bevindt, een bezinning op de identiteit van de Kerk en stelt vervolgens ook een weg voor naar de toekomst.

Het boek wordt besproken door kapelaan van Velthoven, coronaproof, in de Emmaüskerk te Terneuzen. U bent welkom op de dinsdagen 6 oktober, 3 november, 15 december en 19 januari telkens van 19.30 tot 21.30 uur.

Voor meer info en aanmelding - klik hier - .De communicanten hebben door Corona lang moeten wachten en kijken nu erg uit naar deze

Gebed als bezinning


image

Heer, maak ons tot mensen

viering - waarin zij Jezus voor het eerst gaan ontvangen in de Heilige Communie.

We zijn dankbaar dat in de maand oktober alle kinderen in Zeeuws-Vlaanderen, die zich aan het voorbereiden waren, alsnog hun Eerste Heilige Communie kunnen ontvangen. De zang tijdens de viering wordt verzorgt door Marie- José van de Heuvel uit Cadzand.

Wij verheugen ons over deze kinderen en hun families en vragen uw begrip omdat er op deze zondag beperkte plaats zal zijn voor de vaste kerkgangers. De familie van de Eerste Communicanten mogen per huisgezin samen zitten. Daardoor kunnen er meer mensen in de ruimte. Donderdagavond, 1 oktober, gaan de kinderen oefenen in de kerk en daarna we de overige stoelen plaatsen in de ruimte.

In de volgende Nieuwsbrief kunnen we u dan informeren over de nog beschikbare stoelen.


Boekbespreking Als God renoveert

In het boek vertelt father Mallon hoe hij en zijn team in hun parochie een cultuuromslag hebben gemaakt van een parochie die verkeerde in een situatie van krimp en

naar het beeld van uw zoon:

met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien, met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren,

met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken,

met een verstand dat niet alleen begrijpt,

maar ook kan verstaan, met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn,

met handen die niet alleen grijpen, maar zich ook kunnen openen, met voeten die niet alleen draven,

maar ook tegemoet kunnen komen, want zo zijn wij gezegend, en elkaar tot zegen.


Tot slot

Ons hele bestaan

bestaat uit het maken van keuzes. Dat we de juiste keuzes maken gericht op het geluk van anderen.

Dat we onze keuzes bij kunnen stellen als het welzijn van de ander er om vraagt. Moge God ons daartoe sterken.

 

Start pagina