image


Nieuwsbrief vicariaten Middelburg en Breda

september 2020 jaargang 9, nr.9


imageDe digitale nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda is een maandelijkse uitgave die wordt verstuurd aan parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden.

U kunt zich aan-/afmelden via e-mailadres: vic.breda@bisdombreda.nl of vic.middelburg@bisdombreda.nl Kopij kunt u aanleveren tot eind september 2020

Redactie en lay-out: vicaris P. Verbeek, E. Bornhijm, L. Sweere en M. Beneken Kolmer

Een nieuwe start

Ik herinner me mijn eerste ‘Startzondag’ in Halsteren nog heel goed. Eerst de oecumenische viering, waaraan de rooms-katholieke parochie en de protestantse gemeente met heel velen deelnamen, gevolgd door een uitstap per fiets vooral, naar ‘De Heide’ in Bergen op Zoom. Daar had men allerlei spelen georganiseerd en een picknick. En het was er heel gezellig. Het was écht een feestelijke gezamenlijke start van een nieuw werkjaar. Dat was 1990. Dertig jaar geleden.

Onlangs nam ik in Oosterhout deel aan het afscheid van pastor Harry de Valk. Na afloop toonde men een presentatie van allerlei momenten uit zijn jarenlange pastoraat. Het waren voor mij allemaal herkenbare beelden van steeds weer volle kerken, enthousiaste mensen die in allerlei groepen deelnemen aan wat de parochie viert en organiseert. Zo was het ‘leven’ van de parochie. Velen herinneren zich dat nog goed.

Onlangs kwam ik in mijn boekenkast een boekje tegen van Toon Hermans (Kent u hem nog? Wat heb ik vaak hartelijk om zijn grappen moeten lachen.) met de titel ‘Alles is heimwee’. Een boekje uit 1981. Terugkijken met een knipoog en met een zeker verlangen is van alle tijden. Vroeger....

Wanneer ik met mijn broer en zussen wel eens over vroeger spreek, is het al gauw mijn moeder die zegt: “Praat toch liever over nu. Nu leven wij. Nu moeten wij het doen. En dan kan iedereen meepraten. Want wat weten de kinderen nou van vroeger.”

Zo komen we in het hier en nu. En opnieuw staat een nieuw kerkelijk werkjaar voor de deur. Heel anders dan ooit eerder. Dat sowieso. We worden uitgedaagd creatief te zijn. Regels te respecteren waaraan we nooit gedacht zouden hebben. En we weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Sommige mensen zijn bang. Eenzaam. Verward. Maar ook hoopvol. Eens....

In dit nieuwe normaal zet ons bisdom het perspectief neer van de missionaire Kerk. We hebben het niet bedacht, we hebben zeker niet het alleenrecht, maar steeds nadrukkelijker wordt er op bisdom niveau en in parochies nagedacht over nieuwe goede kansen om het geloof in Jezus Christus van harte dragend te laten zijn voor levens van mensen.

September 2020. De maand van ‘Startzondag’. Een nieuw werkjaar begint. Wat gaat het ons brengen? Vol verwachting gaan we samen op weg. En ook nu -zoals in alle tijden- in Gods hand.


Vicaris W. Wiertz, mede namens vicaris-generaal mgr. H. Lommers en vicaris P. Verbeek


image

Bisschop Liesen tien jaar bisschop

Op 18 september 2010 is Mgr. Liesen bisschop gewijd; sinds 26 november 2011 is hij bisschop van Bisdom Breda. Bij gelegenheid van zijn 10-jarig wijdingsjubileum als bisschop publiceerde BN DeStem op 22 augustus jongstleden een uitgebreid interview met bisschop Liesen. U kunt het volledige interview teruglezen via bndestem/interview-bisschop-liesen


image

Bijbelcursus met bisschop Liesen te volgen via YouTube

image

De Bijbelcursus die het Sint Franciscuscentrum houdt vanaf 7 september 2020 in de Michaelkerk in Breda, is te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda.

Bisschop Liesen leidt de deelnemers rond in de wereld van het Marcusevangelie. Na elke cursusavond krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen in te sturen. Deze vragen worden meegenomen in de opvolgende avonden. De avonden werden eerder gegeven op Opleidingscentrum Bovendonk. In verband met corona zijn deze tijdelijk verplaatst naar de Michaelkerk in Breda waar meer mensen in een grotere ruimte aanwezig kunnen zijn. Aan het einde van iedere cursusavond bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen, de kerkelijke dagsluiting.

Waarom Marcus?

Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1).

Video

Tijdens de cursusavonden is er een videocamera aanwezig om de inleidingen van de bisschop op te nemen. Deze opnamen worden na de cursusavond gepubliceerd op het YouTubekanaal.

Meer informatie en aanmelding

Een unieke kans om door het prachtige polderlandschap te rijden of te fietsen en de speciaal op deze dagen opengestelde monumenten te bezoeken!

Entree is gratis. Voor meer informatie: info@bernardusdagen.nl of www.bernardusdagen.nl


image

Landelijke katholieke jongerendag op 31 oktober

image

Eindelijk! Na maanden lang brainstormen kan de organisatie met trots zeggen dat de eerste editie van de landelijke katholieke jongerendag op 31 oktober 2020 in Den Bosch gehouden zal worden. Youth Pilgrimage Nederland (YPNED) is een samenwerking van jongeren uit Nederlandse bisdommen die een landelijke jongerendag organiseren waar geloof en ontmoeting centraal zullen staan. In Nederland kennen wij meer dan 600 bedevaartsplaatsen met ieder plaats zijn eigen betekenis en historie. Elk jaar zullen we in een ander bisdom een bedevaartsplaats bezoeken en aan de hand van verschillende workshops er achter komen wat deze plaats zo speciaal maakt, voor de komend 600 jaar hebben we dus genoeg plaats waar wij naar toe kunnen gaan. Voor de eerste editie van YPNED in Den Bosch staat er een fantastische programma klaar! Aangezien pelgrimeren centraal staat in YPNED zullen we de dag beginnen met gezamenlijk lopen naar de Sint Jan Kathedraal om daar samen de Heilige Mis te vieren. Na de verzorgde lunch zullen wij een start maken aan de door jullie uitgekozen

workshop en daarna zullen we samen komen om de dag af te sluiten met een maaltijd en een borrel. Benieuwd wat de workshops zijn? Houd de website en social media in de gaten! Sinds maart 2020 kunnen wij het eigenlijk niet meer ontlopen. Het coronavirus maakt deel uit

van ons dagelijks leven. Met de versoepelingen en maatregelen die nu van toepassing zijn wordt er door de organisatie gewerkt aan een veilige corona-proof editie van YPNED.


image

Online Alphacursus voor parochies in Bisdom Breda

Het Sint Franciscuscentrum helpt parochies bij het op weg gaan naar een missionaire parochie. Daarom organiseert het in nauwe samenwerking met Alpha Nederland een volledige online Alphacursus vanaf 10 september tot en met 10 december van 19.45 – 21. 30 uur voor parochies van Bisdom Breda. Samen met Alpha Nederland helpt het Sint Franciscucentrum u, als parochies, om de gehele Alphacursus online zelf voor uw eigen parochianen en deelnemers te geven. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest voor een parochie om de Alphacursus online te organiseren.

Voor meer informatie zie sfc-online-alphacursus-voor-parochies-in-bisdom-breda


image

Personalia

In memoriam pater Savio Nederstigt

Jan Nederstigt werd geboren in Haarlem. Van jongs af aan wilde hij priester worden. Hij ging naar het seminarie van Haarlem. Toch koos hij voor de kapucijnen. Hij trad in 1953 in en kreeg de kloosternaam Savio. In 1960 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding heeft hij 28 jaar als missionaris gewerkt in Indonesië. In 1993 keerde hij voorgoed terug naar Nederland. In Velp was hij actief in de Oriëntatiebeweging

en kreeg hij een bijzondere belangstelling voor de charismatische vernieuwing. Hij gaf talloze retraites, vaak in Helvoirt. Dat deed hij vanuit Velp, vanuit Nijmegen waar hij twee jaar gardiaan was, en vanaf 2000 vanuit Breda. Hij werd een bekend biechtvader en hij ging graag naar allerlei plaatsen om Eucharistie te vieren. Als teken van zijn veelkleurige verbondenheid zongen drie Filipijnse vrouwen een afscheidslied tijdens zijn begrafenis: hij ging vaak naar Breda voor een Engelse mis voor de Filipijnse gemeenschap. Al deze activiteiten bleef hij doen toen hij van Breda naar Den Bosch verhuisde. Ook daar was de biechtstoel hem heilig, tot het einde. In 2019 kwam hij naar Tilburg toen zijn gezondheid achteruit ging. Op 1 augustus 2020 stierf hij in alle rust. Pater Savio was een volhardende, nieuwsgierige, slimme, dankbare en eenvoudige kapucijn. Zijn inspiratiebronnen waren zijn familie, de kapucijnenbroederschap en de katholieke kerk. Hij heeft zich, waar hij ook was, met hart en ziel ingezet voor het eenvoudige volk van God in Nederland en Indonesië. Moge hij rusten in vrede.


De volgende nieuwsbrief verschijnt begin oktober 2020 


 


 

Start pagina