image

Parochie heilige Andreas                                     Nieuwsbrief 28           20 september

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Vorige week dinsdag was er voor de koren en zanggroepen uit onze parochie, in een veilige corona-opstelling, een overleg in de Eligiuszaal. Met de vertegenwoordigers van de koren is gesproken over de maatregelen die gelden wat de zang betreft en dan specifiek de koorzang.

Eind augustus is in het bestuurlijk overleg van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies afgesproken dat er weer live gezongen mag worden in de liturgische vieringen, echter is daar, net zoals in de rest van de Nederlandse kerkprovincie een maximum van 4 tot 6 zangers op gezet. Het advies naar de koren is ook om met kleinere groepen te repeteren, dus niet met alle zangers en zangeressen tegelijk starten. Een optie is natuurlijk dat het groepje dat tijdens een viering zingt ook samen repeteert en dat dan rouleert. Het parochiebestuur en pastoraal team hebben er alle begrip voor dat er koorleden en koren zijn die zeggen ‘voor ons nog even niet’.

We moeten respect hebben voor ieders mening

en standpunt in deze. Belangrijk is dat het weer mag en dat daarmee de vieringen weer wat afwisselender worden, woord en zang!


Zoals vorige week aangegeven komt er nog een verkoopdag voor de appartementen in de Sluise kerk. De datum daarvan is ons vrijdag

meegedeeld: zaterdag 19 september in de middag. Hebt u interesse kunt u contact opnemen met de makelaar van de project- ontwikkelaar: Zwinregio te Sluis. Momenteel zijn er 9 appartementen verkocht en met 2 erbij wil de projectontwikkelaar, na het verkrijgen van de benodigde vergunningen, zo snel mogelijk starten met de herbestemming.

Wellicht ten overvloede, maar de toren en het achterste gedeelte van de kerk tot aan de eerste pilaren blijft eigendom van de parochie en daar zullen we een kapel realiseren.


Afgelopen maandagavond was het de maandelijkse bestuursvergadering van het parochiebestuur en voor het eerst na de vergadering van februari weer voor het eerst met vertegenwoordigers van de PKC’s. We waren weer heel blij om elkaar zo te kunnen ontmoeten. In bepaalde zaken gaan de PKC’s Schoondijke en Noord samenwerken. We wensen hen veel succes toe.


Bij de zondag......

Inleiding

‘Mijn wegen zijn niet uw wegen’, horen wij vandaag als Gods woord uit het boek van de profeet Jesaja.

De gedachten van God gaan die van ons ver te boven. Wij kunnen deze woorden

Nieuwsbrief 28 - 20 september 2020

 

alleen maar bevestigen, als we met bescheidenheid moeten vaststellen dat wij naar het hoe en waarom van veel gebeurtenissen in ons leven alleen maar kunnen gissen.

Ook en misschien wel juist met de beschikking over wetenschappelijke verklaringen zijn er nog genoeg redenen om je te verwonderen, en om dankbaar en bescheiden te zijn.

Maar soms willen we alles in onze greep houden, soms kunnen we niet accepteren dat Gods wegen anders zijn dan de onze.


Om ontferming

Wanneer ons denken en doen haaks staat op het koninkrijk van vrede en rechtvaardigheid dat Jezus voor ogen stond, verknoeien wij het verbond van de Heer met zijn volk.

Hoe durven wij dan aanspraak te maken op rechtvaardige beloning.

Heer, ontferm U over ons.


We lezen deze zondag: Jesaja 55, 6-9

Filippenzen 1, 20c-24.27a

Mattheüs 20, 1-16a

Woorden ter overweging

Het is heel belangrijk om het perspectief van hoe God kijkt op het spoor te komen. Veel conflicten tussen mensen ontstaan doordat je vaak iets alleen maar vanuit je eigen perspectief bekijkt. Dat geldt niet alleen maar in families, bijvoorbeeld bij conflicten over erfenissen, maar ook in de samenleving, bijvoorbeeld bij spanningen tussen de verdeling van de welvaart. Belangenconflicten tussen ouderen en jongeren, tussen woningzoekenden en mensen die ‘meteen’ een huis krijgen toegewezen, tussen de ene beroepsgroep zich ergert aan de andere omdat daar het inkomen wel steeds stijgt, en ga zo maar door.

Onze vorige paus heeft wel eens gezegd dat het

evangelie niet geschikt is als directe handleiding voor politieke programma’s, maar het laat ons het perspectief zien van het Koninkrijk der hemelen, het perspectief van God.

Wat heeft dat perspectief ons dan voor het hier en nu te zeggen? Kijken we naar de parabel uit het evangelie. We kunnen ons gemakkelijk identificeren met de werkers van het eerste uur en ons erover ergeren dat anderen met veel minder inzet hetzelfde krijgen. Gesteld dat dat ons perspectief is. We zijn dan gemakkelijk

geneigd te oordelen over ‘mensen van het elfde uur’ als luiwammesen en profiteurs.

Maar we kunnen het ook vanuit een ander perspectief bekijken, namelijk dat die mensen van het elfde uur wanhopig de hele dag gewacht hebben op werk, terwijl de hoop vervloog dat ze die ene volle denarie, nodig om een dag van te leven, nog konden verdienen.

Dat ze die dan toch krijgen, is geen verdienste, maar genade. Vandaar dat de landeigenaar zegt: mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies, of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?

De landeigenaar rekent niet, maar kijkt naar wat die mens nodig heeft om van te leven, is barmhartig, en daarom is hij een beeld van God zelf, en van Jezus zelf aan het kruis, die de rover op het laatst van zijn leven alsnog vergeving schenkt.


Nieuwsbrief 28 - 20 september 2020

image

Toen hebben Maria en Johannes, die onderaan het kruis stonden als werkers van het eerste uur, die trouw bleven aan Jezus tot en met zijn dood, niet geprotesteerd tegen Jezus’ barmhartigheid; zij begrepen dat zijn wegen niet onze wegen zijn en dat Gods gedachten verheven zijn boven de onze.

Veel problemen tussen mensen ontstaan door jaloezie, en dat ontstaat door onderling vergelijken, en dat alles uitsluitend vanuit je

eigen perspectief. ‘Ik heb hier hard voor gewerkt, altijd mijn best gedaan, en kijk die anderen eens die. ’.

Het is veel gezonder en het geeft veel meer rust God te danken voor wat we zijn en wat we hebben, in plaats van ons steeds maar te vergelijken met anderen.

Het loont zeker de moeite om naar de dingen te kijken in het perspectief zoals God ze ziet, hoe ver zijn gedachten ook verheven zijn boven die van ons. Het perspectief van God geeft meer vrede in onze ziel en in onze samenleving dan welk ander perspectief ook.

Pastoor Wiertz

Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 25ste zondag van jaar A. Het thema van de viering deze zondag is: ‘Werken in de wijngaard’.

Hierbij staat vergeven centraal. Een deel van deze miniviering heeft meester Rini afgelopen week al voor besproken tijdens de godsdienstlessen, die hij geeft in Breskens en Sluis op de basisscholen daar

De miniviering deze zondag bestaat uit:

Wat je verder kan doen n.a.v. de miniviering: filmpjes van werkers in de wijngaard, opdracht:

de laatste zullen de eerste zijn en woordzoeker: arbeiders in de wijngaard.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.image


Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor de 25ste zondag door het jaar heeft als thema ‘Liefde kent geen tijd’ en is opgenomen in de heilige Martinuskerk in Lamswaarde en wordt gepresenteerd door Ralf Grossert.

Klik hier om het Woord te beluisteren.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 19 en 20 september vieren we de liturgie van de vijfentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);


Nieuwsbrief 28 - 20 september 2020

 

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Roger De Kimpe);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).


In het weekend van 26 en 27 september vieren we de liturgie van de zesentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

zaterdag 26 september PKN-kerk Biervliet om

19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz);

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur woord- en communieviering (Ralf Grossert);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein). Dit is de laatste viering van het seizoen in de strandkerk. We danken alle vrijwilligers en voorgangers voor hun inzet.

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Ralf Grossert);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).

Geloofsgesprek met pastoor Wiertz

Hoe kun je nabij zijn aan mensen en met hen verbonden blijven wanneer een bedevaart niet door kan gaan? Die vraag stelde presentator Leo Fijen aan pastoor Wiel Wiertz.

In het geloofsgesprek ging vicaris Wiertz verder in op de manier waarop het pastorale team van Zeeuws-Vlaanderen mensen nabij is tijdens de coronatijd. Ook ging hij in op een persoonlijke ervaring met vergeving die hij opdeed in Kevelaer.

U kunt het geloofsgesprek bekijken via NPO-gemist.

Bidden voor vrede

Wij mogen gaan op de weg van Vrede

verbonden en aangeraakt bemoedigd en geïnspireerd door het Woord van Vrede

Wij mogen gaan in het spoor van Jezus Messias:

over grenzen heen zoekend naar wat ons mensen verbindt

Wij mogen gaan op die weg van Vrede als gezegende mensen aan elkaar verbonden

om de ander tot zegen te zijn.

image

Jubileum bisschop Liesen

Bisschop Liesen van Breda vierde donderdag 17 september 2020, zijn tienjarig

bisschopsjubileum. Op 18 september 2010 werd hij in de Sint Janskathedraal in

‘s-Hertogenbosch tot bisschop gewijd. Tegelijkertijd stond de bisschop stil bij het bereiken van zijn zestigste verjaardag.


Meer hierover kunt u lezen op de website van het bisdom Breda – klik hier -.

Nieuwsbrief 28 - 20 september 2020

 

Start pagina