image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Na de dagen van met weersomstandigheden die ons de deden denken aan de herfst, hebben we de afgelopen dagen weer mooi weer gehad.

Voor begin volgende week geven ze weer hoge temperaturen af, rond de 30 graden, wat veel van het goed zo voor half september. Maar zo als alles rond ons heen, gaat ook het weer zijn eigen weg en moeten we het nemen zoals het komt.


De makelaar van de projectontwikkelaar voor de realisatie van de 17 appartementen in onze kerk in Sluis heeft twee keer een open dag/ verkoopdag gehouden in de kerk. Vorige week waren er op 9 appartementen een optie genomen, dat is dus de helft. Graag willen ze er nog 2 verkopen, dus zaterdag 19 of 26 september komt er nog een open dag. Als alles goed loopt zou de vergunning begin december binnen kunnen zijn en dan willen ze eigenlijk direct starten met de bouwwerkzaamheden.

Enkele vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap zijn al druk bezig geweest met het leeg maken van kasten en het verzamelen en inpakken van spullen van de inventaris die geen herbestemming krijgen in onze parochie. Dat gaat later naar het depot van het bisdom in Bergen op Zoom. Voor het verrichte werk van de groep vrijwilligers alvast heel veel dank.

We houden er goede moed in dat het vergunningentraject voor het einde van het jaar afgerond is en dat we nog voor de jaarwisseling de kerk kunnen overdragen aan de project- ontwikkelaar. Dat zou dan een jaar na de verkoopt van de kerk in Biervliet zijn.


Bij de zondag......

Inleiding

Een van de moeilijkste dingen is wel: elkaar van harte kunnen vergeven. Er is zoveel gebeurd, de stellingen zijn ingenomen, en dan? Als er een wil is om er uit te komen, is dit een prachtige basis. Vaak loont het de moeite om met kleine pasjes te gaan. Wie in het klein durft te vergeven, zal ook de grote stappen kunnen maken. Als we maar het geluk van de ander durven te zien en ons daartoe durven bekeren.


Om ontferming

Zeven maal zeventig maal vergeeft God ons, is wat wij vandaag lezen.

God blijft ons vergeven en helen.

Zelf hebben we soms moeite om te helen en te vergeven:

het vergeven van anderen, het vergeven van onszelf. Heer, ontferm U over ons.

We lezen deze zondag:

Sirach 27, 30-28, 7

Romeinen 14, 7-9

Matteüs 18, 21-35


image


Woorden ter overweging

Wat een last valt er van je af, als je te horen krijgt dat je schuld kwijtgescholden wordt, dat je een nieuw begin mag maken: een schone lei. Dat is precies wat we voelen als we het sacrament van boete en verzoening hebben ontvangen. Hoe heerlijk is het dat te mogen ervaren! Hoe geweldig is het als we dat aan een ander kunnen schenken, als iemand naar ons toe komt en vraagt om vergeving.

In de praktijk ligt het vaak wel wat complexer. Iemand die iets fout gedaan heeft, zal zich daar misschien wel voor schamen. Het zal niet gemakkelijk zijn uit eigen beweging te vragen om vergeving. Soms kan het goed zijn, mocht jou iets misdaan zijn, om de hand te reiken aan degene die het je misdaan heeft. Dat kan heel bevrijdend werken. Voor beiden.

Pastoor Wiertz


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 24ste zondag van jaar A. Het thema van de viering deze zondag is: ‘Zeventig maal zeven keer’.

Hierbij staat vergeven centraal. Een deel van deze miniviering heeft meester Rini afgelopen week al voor besproken tijdens de godsdienstlessen, die hij geeft in Breskens en Sluis op de basisscholen aldaar. Hier heeft u in een eerder bericht al iets kunnen lezen op onze facebookpagina.


De miniviering deze zondag bestaat uit:


Wat je verder kan doen n.a.v. de miniviering: opdracht: het goede zien en knutselen: de strijdbijl begraven.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.


image

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor de 24ste zondag door het jaar heeft als thema ‘Wees barmhartig’ en is opgenomen in de Emmaüskerk in Terneuzen en wordt gepresenteerd door Marian Dieleman.

Klik hier om het Woord te beluisteren.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 12 en 13 september vieren we de liturgie van de vierentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

PKN-kerk te Biervliet op zaterdag om 19.00 uur oecumenische viering (Frans van Geyt en ds. Steketee);

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);

heilige Petrus Apostel-kerk te Schoondijke om

09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

de Kogge te Sluis om 10.00 uur oecumenische viering om 10.00 uur (Marjan Dieleman en ds. Irma Nietveld);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Dirk De maeght);

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

Heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).

In het weekend van 19 en 20 september vieren we de liturgie van de vijfentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);


heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Roger De Kimpe );

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).


Bijbelcursus met bisschop Liesen


image


De video-opname van de eerste avond van de Bijbelcursus die bisschop Liesen geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Tijdens de avond gaat bisschop Liesen onder meer in op de historiciteit van de evangelies en geeft hij een aantal aanwijzingen om het evangelie van Jezus Christus volgens de evangelist Marcus nog beter te kunnen begrijpen.


Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen insturen.

Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het

contactformulier worden gebruikt dat tijdens de duur van de cursus actief is.

De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 12 oktober 2020. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Sint Franciscus-centrum.


Mediavieringen vanuit ons bisdom

De KRO komt voor het derde jaar op rij naar de Basiliek van Hulst voor de rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering. Op zondag 13 september wordt de viering om 10 uur rechtstreeks uitgezonden op NPO2.

Wekelijks stemmen zo’n 100.000 kijkers af op deze uitzendingen. Voorganger is Wiel Wiertz, pastoor van Zeeuws-Vlaanderen. Voorafgaand aan de viering wordt om 9.45 uur het geloofsgesprek met hem uitgezonden, met presentator Leo Feijen. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door een 4-koppig koor, organist Marcel Mangnus en fluitiste Sabine de Groote.


De eucharistieviering op 27 september komt live vanuit de Grot van de verschijningen in Lourdes. Dit gebeurt in samenwerking met de bedevaartorganisaties Huis voor de Pelgrim in Maastricht en VNB in Tilburg. Het is voor het eerst dat een eucharistieviering vanuit deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Hij is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor bedevaarten en pelgrimages. Mgr. Woorts wordt tijdens de viering geassisteerd door enkele priesters en diakens die verbonden zijn aan de samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties. De muziek in de viering wordt verzorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroepkoor, die ook vrijwilligster is bij het Huis voor de Pelgrim. Zij

wordt begeleid door Jean-Paul Lécot, de hoofdorganist van het heiligdom in Lourdes.image


Bidden voor verzoening

De wereld is begonnen als paradijs, maar wat is daarvan over?

Honger, oorlog, vervuiling alom.

Het is tijd te bidden voor verzoening.

De wereld was ooit een plek voor iedereen, maar wat is daarvan over?

Armoe, honger, uitsluiting alom.

Het is tijd te bidden voor verzoening.

Maak de wereld weer tot een echt paradijs

-met liefde is dat te doen- waarin ieder altijd plaats heeft.

Bidden wij eensgezind ter verzoening.

Dan wordt de wereld weer zoals God bedoelt, met liefde van mens tot mens

en tot God en tot onszelf.

Dan is het gebed tot verzoening verhoord.

Hans-Peter Bartels ofm


Tot slot

De wijsheid van God vertelt ons: ‘Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden,

wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.’

Mogen wij mensen zijn die in staat zijn te vergeven.

Start pagina