imageParochie heilige Andreas 24                   30 augustus nieuwsbrief 25

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

Afgelopen dinsdag was er weer vicevoorzitters- overleg van de drie parochies in Zeeuws- Vlaanderen. Vanaf het begin van de corona- crisis is er op geregelde tijden een bestuurlijk- overleg om de maatregelen die we moeten treffen te bespreken en die daarna Zeeuws- Vlaanderen breed te evalueren. We zitten op een schiereiland, van uit Nederland gezien dan, en met één pastoraal team is het daarom ook goed dat we samen optrekken. De afstanden zijn hier niet zo groot en het is dan ook onverklaarbaar voor onze parochianen dat de maatregelen een paar kilometer verder anders worden uitgevoerd.


Afgelopen dinsdag is in het overleg ook gesproken over de zang in de vieringen. In het artikel ‘Dag van de cantor’ in deze Nieuwsbrief leest u dat zang en muziek heel belangrijk zijn maar dat die door de huidige maatregelen beperkt zijn. En we weten niet hoelang die maatregelen nog van kracht blijven. Maar zoals het er nu naar uit ziet zullen we Kerstmis nog met de huidige maatregelen vieren.


Het zingen door een volledig koor is niet mogelijk, een groep uit het koor, een 4 tot 6 zangers en zangeressen is mogelijk, het aantal is afhankelijk van de kerk en de plaats waar de

zanggroep komt te staan. Dit gaat het parochiebestuur binnenkort bespreken met de koren en de uitvoering ervan zal per kerkgebouw en koor verschillen. Later meer hier over na het korenoverleg. Ondanks dat er gezongen wordt in de viering mag samenzang nog steeds niet!


Bij de zondag......

Inleiding

Niets menselijks is de Bijbel vreemd. Niets menselijks is ook Petrus vreemd. Na de openbare belijdenis waarin Petrus Jezus de Messias noemt, vertrouwt Jezus hem de Kerk toe en noemt Hem de steenrots waarop Hij zijn Kerk wil bouwen. Maar als Petrus Jezus terechtwijst en daarvoor wordt afgestraft, belandt hij met beide benen op de grond.

Petrus wordt van steenrots en fundament tot struikelblok. Hij moet leren dat Gods wegen niet gaan over de paden die wij zelf in gedachten hebben. En daarmee is Petrus een gelovige om als voorbeeld te nemen. Hoofd van de Kerk, en toch net als wij.


Om ontferming

Als wij onze ogen sluiten

voor het onrecht om ons heen, als wij niet durven spreken tegen geweld en verkrachting,

tegen bedrog en uitbuiting...

Als wij Gods Woord

van liefde niet durven spreken,

bidden wij om nabijheid en ontferming... Heer, ontferm U over ons...


We lezen deze zondag:

Jeremia, 20, 7-9

Romeinen 12, 1-2

Mattheüs 16, 21-27image


Woorden ter overweging

Lastig blijft het. God heeft het paradijs voor ogen als Hij de wereld schept en de mensen om de wereld te behoeden en te beheren. En God ziet dat alles goed is. Dan gaat het mis en al gauw is de mens ver verwijderd van het paradijs, de poort is gesloten en hoe zal die ooit weer open gaan?

Gods Zoon zelf, Jezus Christus, is gekomen om ons die weg te wijzen. De weg van de onvoorwaardelijke liefde. Feit blijft dat ook voor wie in Jezus gelooft, wie zich aan Hem onvoorwaardelijk toevertrouwt, het leven niet verkrijgbaar is zonder kruis. Zoals ook het leven van Jezus zelf niet zonder het kruis geleefd kon worden, ja zelfs eindigde op het kruis.

In het leven van Jezus en in de traditie van de Kerk zien we en leren we het kruis dat op ons pad komt te dragen. We moeten het lijden niet opzoeken, niet verheerlijken of aanbidden.

Maar we moeten, hoe moeilijk dat ook is en hoe te gemakkelijk dat misschien soms ook gezegd wordt, in onszelf beslissen niet bij de pakken neer te blijven zitten, we moeten het loodzware kruis optillen en stap voor stap op weg gaan. Met vallen en met opstaan. Soms met hulp van anderen, zeer helpend kan dat zijn en troostend, maar soms ook helemaal alleen, zonder die hulp.

Mijn kruis dragen in vertrouwen en geloof. Je kruis is geen straf van God, maar het is een uitdaging op je pad, een uitdaging die je met Gods hulp en genade wil aangaan. Moge het ons gegeven zijn op momenten dat het kruis ons op de schouders gelegd wordt het kruis te dragen. Pastoor Wiertz


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 22ste zondag van jaar A. Het thema van de viering deze zondag is: ‘Gaat alles naar wens?’.


De miniviering deze zondag bestaat uit:

Wat je verder kan doen n.a.v. de miniviering: Spelletje: Armpje drukken; Knutselen: Welk kruis draag jij? en Emoticons: Blij, verdriet of boos.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.

Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor de 22ste zondag door het jaar heeft als thema ‘Wat ik doe, ’t doet er toe’ en is opgenomen Kirke in Westdorpe en wordt gepresenteerd door pastoor Wiel Wiertz.

Klik hier om het Woord te beluisteren.


Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 30 augustus vieren we de liturgie van de tweeëntwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

heilige Maria Hemelvaart te Aardenburg om

09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein).


In het weekend van 5 en 6 september vieren we de liturgie van de drieëntwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven);


heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Dirk De maeght);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).

In gesprek met bisschop Liesen

Bisschop Liesen is dit jaar 10 jaar bisschop, waarvan 8 jaar in het bisdom van Breda.

BNDeStem had een interview met onze bisschop. Het eerste deel van het interview kunt u hieronder onder lezen en via de link onder het artikel kunt u het hele interview lezen op de website van BNDeStem.


image

Foto Ramon Mangold – bisdom Breda


Sinds 2010 is Jan Liesen bisschop, waarvan ruim acht jaar van het bisdom Breda. Voelt hij zich inmiddels ook thuis in Breda? Waarom zien we hem zo weinig in de media? En wat betekent corona voor de kerk? De bisschop spreekt.

We nemen plaats in het bisschoppelijk paleis, in wat eens de woonkamer was van monseigneur Ernst. Jan Liesen serveert zelf de koffie.


Voelt u zich inmiddels Bredanaar?

,,Het heeft me een paar jaar gekost. Ik was constant onderweg omdat ik het hele bisdom moest leren kennen, tot aan Cadzand. En ik woon in een deel van de stad dat op horeca toegespitst is, waar veel mensen van buiten op afkomen, maar waar niet zo veel mensen wonen. Het duurt dan even voordat je met hen in contact komt. Gaandeweg herken je elkaar op straat, spreek je elkaar aan. Mettertijd is Breda thuis geworden. Ik voel me hier op mijn gemak, loop even om de hoek de supermarkt binnen.”


Lees hier verder

Afscheid ds. Vermet

Ds. Marijn Vermet van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg gaat per 1 oktober 2020 aan de slag als predikant van de Doopsgezinde Paleiskerk in Den Haag. Marijn was sinds 2011 werkzaam als (parttime) predikant hier in Aardenburg.


Op zondag 20 september is zijn laatste kerkdienst in de Doopsgezinde kerk in de Weststraat hier in Aardenburg. Daarna is er vanaf 14.00 uur een afscheidsreceptie in tijdblokken van ieder een half uur. Aanmelding hiervoor is verplicht.


Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Leiden, zijn geboorteplaats, kwam Marijn in 2007 naar Zeeland, waar hij voor 7 uur per week geestelijk verzorger werd in De Stelle in Oostburg. Dat combineerde hij met een baan als kerkelijk opbouwwerker bij de Protestantse Gemeente in Oostkapelle voor de leeftijdsgroep 25-45 jaar. In 2009 ging hij dit werk doen bij de Doopsgezinde Gemeente in Aardenburg. Hij verruilde zijn werk als geestelijk verzorger in Oostburg voor werk bij ZorgSaam. Daar moest hij later weg in verband met bezuinigingen, maar kon vervolgens terecht bij SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening) in Terneuzen.


image


Dag van de cantor

Liturgie vraagt om zang en muziek. Nu de koren vanwege de coronacrisis beperkt zijn in hun mogelijkheden, wordt de plaats van de

cantor, de voorzanger, volop herontdekt. Die plaats is er van oudsher geweest als een volwaardige liturgische functie. Sommige gezangen komen bij voorkeur toe aan de cantor: de verzen van de antwoordpsalm en het vers vóór het Evangelie. Daarnaast heeft de cantor de taak om in stem en gebaar de vierende gemeenschap te activeren in de deelname aan de liturgie. Dat is van belang als straks iedereen weer mag meezingen. Er is immers niet altijd meer een koor beschikbaar, want ook los van de coronamaatregelen neemt het aantal koren af.


Het bisdom Breda organiseert daarom de Dag van de cantor om de praktijk van de cantor een nieuwe impuls te geven, zaterdag 3 oktober van

10.00 tot 14.00 uur in de Lambertuskerk, Markt 62 te Etten-Leur.

De dag is bedoeld voor zangers die al als cantor functioneren of die dat willen gaan doen. De dag staat ook open voor voorgangers. Zij oefenen hun taak immers van oudsher voor een deel ook zingend uit. Ook koorleiders die meer willen weten over de basis van de liturgische zang en die graag een cantorgroep willen beginnen in hun parochie, zijn van harte welkom.


De koren ontvangen begin september meer informatie in de Nieuwsbrief van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie is ook te vinden op de website van het Sint Franciscuscentrum.


Tot slot

‘Wie zijn leven verliest om Mijnentwil

zal het vinden.’ Deze woorden sporen ons aan de weg van Christus te gaan,

tot het uiterste.


 

Start pagina