image

Parochie heilige Andreas 24                   23 augustus

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nlVan de bestuurstafel

De temperaturen zijn intussen al wat gedaald, zodat het voor ieder van ons wellicht al een stuk behaaglijker is. Mensen die werkzaam zijn in de bouwwereld hebben ondertussen de eerste werkweek er weer op zitten en aanstaande maandag beginnen de basisscholen ook weer. Zo ook er langzaam een einde aan de vakantie en daarmee zullen ook de toeristen in onze regio in aantal minderen. In de strijd tegen het Covid-19 virus doen we het, ondanks de drukte van de toeristen, heel goed in Zeeland.

Maar dat betekent niet dat we mogen verzwakken op de opgelegde maatregelen. We moeten alert blijven en op elkaar blijven letten. Dat is en blijft ook in de toekomst heel belangrijk.

Het parochiebestuur, is ondanks de vakantieperiode toch druk bezig geweest met voornamelijk de kerken die voor herbestemming in aanmerking komen. De kerk van Sluis waar appartementen in komen en in het gedeelte aan de straatkant onze kapel, en de kerken van Eede en IJzendijke die beiden al enkele jaren gesloten zijn en die wachten op herbestemming. De adviseur bouwzaken van het bisdom legt de laatste hand aan beide bidbooks die nodig zijn om potentiële kopers alle informatie die we hebben van beide gebouwen te delen zodat ze een goed bod

kunnen uitbrengen. Daarbij hoort ook een schetsontwerp met de benodigde uitleg welke herbestemming ze aan het gebouw willen geven en welke termijn zij de realisatie daarvan zien.

Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat de koper het gebouw nog jaren leeg laat staan, zonder onderhoud, waardoor het gebouw in slechte staat komt te staan en dat dan de keuze valt op sloop. Dat is zeker niet de insteek van het parochiebestuur en het bisdom. Het gebouw, met zijn geschiedenis behouden voor de geloofsgemeenschap.

De inventaris is in beide geloofsgemeen- schappen door een samengestelde werkgroep onder leiding van onze vicevoorzitter bekeken en er een herbestemming aangegeven. De opgemaakte lijst is daarna besproken met een afvaardiging van het pastoraal team. De uiteindelijke lijst is doorgestuurd naar de diocesane commissie. Het ‘zilverwerk’ (dat zijn kelken, cibories, hostieschalen, monstransen, ampullen) en unieke stukken houden we in eigen bezit. Het is de bedoeling dat we in de parochiekerk in Oostburg een erfgoedkamer inrichten waar we dan afwisselende tentoon- stellingen kunnen houden.


Bij de zondag......

Inleiding

Jezus stelt een eenvoudige en tegelijk uitermate belangrijke vraag aan zijn leerlingen:

‘Wie ben Ik? Wat beteken Ik voor jou?’ Dat geldt voor zijn directe apostelen maar evengoed ook voor ons. Iedereen reageert op een andere manier. Met een verschillend antwoord. Alleen Simon Petrus spreekt zich persoonlijk ten volle uit: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de

levende God.’

Wie Jezus voor ons is mag op deze zondag weer meer blijken. We mogen Hem beter leren kennen zodat wij ook kunnen beamen: Hij is Gods Zoon. Heer en Verlosser van mijn leven. Tot die overgave komen is gave en opgave.


Om ontferming

Simon Petrus spreekt zijn geloofsbelijdenis uit. Maar, zeggen en doen, handelen en leven,

gaat meestal niet altijd en in één keer goed.

Als wij Jezus als Heer belijden dan mag dit ook verder gestalte en invulling krijgen in onze trouw en standvastigheid.

Bidden wij God om ontferming en vergeving. Heer, ontferm U.


We lezen deze zondag: Jesaja 22, 19-23

Romeinen 11, 33-36

Matteüs 16, 13-20image

Woorden ter overweging

Als we spreken over ‘de Kerk’, dan spreken we over het hele lichaam van Christus waarvan ook wij allen ledematen zijn en waarin wij allen onze eigen verantwoordelijkheid dragen, in eenheid en verbondenheid met onze paus en bisschoppen. De hele geschiedenis door roept de Heer mensen op zoals Eljakim en Petrus om hun plaats in te nemen in de geschiedenis van God en mensen, het leven van de Kerk. En telkens weer ontvangen mensen Gods Geest om die taak te vervullen vanuit hun verbondenheid met God. Dat geldt niet alleen voor historische sleutelfiguren, niet alleen voor paus en bisschoppen vandaag, maar voor ieder van ons. God heeft ook ons geroepen. En in het doopsel en vormsel zijn wij kinderen van God geworden en hebben wij zijn Geest ontvangen om de gaven en talenten die Hij ons geschonken heeft in te zetten voor de verkondiging van het evangelie, de dienst van de naastenliefde en de opbouw van het koninkrijk van God. We mogen de Heer in gebed vragen of Hij ons duidelijk wil maken waartoe Hij ons geroepen heeft en we mogen erop vertrouwen dat ook wij een schakel zijn in zijn plan, in het realiseren van zijn Koninkrijk. Moge het zo zijn dat wij, in verbondenheid met de gehele Kerk, voor velen in onze eigen omgeving sleutelfiguren zijn tot een leven met de Heer. Pastoor Wiertz


Vieren met kinderen thuis

Wij zijn aangekomen bij de 21ste zondag van jaar A. Het thema van de viering deze zondag is: ‘Sleutel tot de hemel’.


De miniviering deze zondag bestaat uit:

Wat je verder kan doen naar aanleiding van de mini-viering: Spelopdracht: Spelen met sleutels voor de kleintjes; Knutselen: Sleutels en Liedje: Witte zwanen, zwarte zwanen.

Bij dit liedje vind u een bijzondere uitleg en links naar twee versies van dit liedje.


Klik hier voor de link van de mini-viering naar de website van onze parochie.image


Woord van Bemoediging

In samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth Parochie, parochie heilige Andreas en de stichting Kerkbelang Koewacht wordt er elke week een Woord van Bemoediging opgenomen door één van de Pastores van het Zeeuws- Vlaamse team.

Het Woord van Bemoediging voor de 21ste zondag door het jaar heeft als thema ‘Wie ben Ik voor jou’ en is opgenomen in de kerk van de heilige Teresia van het Kind Jezus in Heikant en wordt gepresenteerd door kapelaan Jochem van Velthoven.


Klik hier om het Woord te beluisteren.

Vieren in de geloofsgemeenschappen

In het weekend van 23 en 23augustus vieren we de liturgie van de eenentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:


op zaterdag in de PKN-kerk te Biervliet om

19.00 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele);

heilige Maria Hemelvaart te Aardenburg om

09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Petrus Apostel te Schoondijke om 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Giedoo De Reu);

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele).


In het weekend van 30 augustus vieren we de liturgie van de tweeentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:


heilige Maria Hemelvaart te Aardenburg om

09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Philippe Hallein).


Plant een Laudato si-boom

In de periode van 1 september en 4 oktober wordt in de kerken jaarlijks extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Ook voor 2020 brengt de werkgroep Laudato Si’ hiervoor materiaal uit. De werkgroep Laudato Si’ is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De werkgroep sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk om in deze periode een Laudato Si’-boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van bepaalde inspanningen.


image


Bijzonder Laudato Si’-jaar

Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de bevordering van integrale ontwikkeling heeft een Bijzonder Laudato Si’-jaar afgekondigd.

Deze startte op zondag 24 mei 2020, precies 5 jaar nadat paus Franciscus zijn handtekening zette onder de gelijknamige encycliek. De viering van het Laudato Si’-jaar gaat gepaard met allerlei initiatieven. Na de zogenaamde

‘Periode van de Schepping’ (van 1 september tot en met 4 oktober) organiseert het dicasterie in de herfst van 2020 verschillende webinars,

o.a. over onderwijs en duurzaamheid (15 oktober) en economie en duurzaamheid (21 november). Op 20-21 mei 2021 vindt een bijzondere Conferentie plaats ter afsluiting van

het Laudato Si’-jaar met uitreiking van Laudato Si’ Awards en lancering van een actieplatform. Dat actieplatform heeft de ambitie om een duurzame beweging vanuit de basis van de kerk te stimuleren: van gezinnen en scholen tot religieuze instituten en bisdommen.


Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1

september al uit tot ‘Wereldgebedsdag voor de Schepping’. Met deze dag sluit de katholieke

kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de ‘Periode van de Schepping’ (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.


Bezoek ook eens de website van de werkgroep Laudato Si’ – klik hier.


Tot slot

Wij worden actief gevraagd, uitgenodigd,

ons geloof uit te spreken en te belijden in het leven van alledag.

Doen we dat. Wat we horen mogen we vieren en beleven. In het spoor van Petrus en de apostelen.

In het spoor van zovelen voor ons.

En doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Aan eenieder die ons lief is.

In de wereld van vandaag.


Een gedachte

Waarvan ben jij bezeten? Wat motiveert jou?

Dát wat je hebt en houden moet aan kennis, bezit en macht?

Of is het de geest van Jezus die jou bescheiden vraagt

iemand te worden voor iemand anders?


Vincent Depaul, Woorden voor elke dag


 

 

 

Start pagina