image

Parochie heilige Andreas

Sint Eligiusplein 17

4501 CD Oostburg

0117 – 453374

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel

Voor u de 26ste Nieuwsbrief van onze parochie. Direct bij de beperkingen die genomen werden bij het begin van de intelligente Lock down in ons land is het parochiebestuur gestart met deze Nieuwsbrief. De bedoeling was om iedereen in onze parochie op de hoogte te houden van de gevolgen van de maatregelen in onze parochie. Heel belangrijk was de daarbij dat iedereen dezelfde informatie zou krijgen op hetzelfde moment. De Nieuwsbrief wordt naar ongeveer 450 mailadressen gestuurd en ligt ook in enkele kerken voor mensen die geen verbinding hebben met de digitale snelweg.

Van vele mensen hebben we positieve reacties

ontvangen op de Nieuwsbrief en de verscheidenheid aan informatie. Het de bedoeling dat we op deze manier van communiceren met u contact houden. Drie van de parochiekernen hebben zelf sinds jaar en dag een informatiebulletin. Sinds vorige maand zijn bladen ook weer verschenen zodat u op die manier ook weer informatie krijgt van uw plaatselijke geloofsgemeenschap.


Zorgen dat we elkaar op de hoogte houden is heel belangrijk. Wanneer u als parochiaan met iets zit en u wilt daar over praten met iemand van ons pastoraal team kan dat natuurlijk.

Schroom niet om bijvoorbeeld via het

parochiecentrum in Oostburg contact op te nemen met één van onze pastores.

We zijn er voor elkaar, we letten op elkaar en zorgen voor elkaar. Doet u mee?


Bij de zondag......

Inleiding

Heeft u weleens tegen iemand gezegd: ‘Ik wilde dat je dat eerder tegen mij had gezegd.’ Soms wordt ons pas veel later verteld dat we verkeerd bezig waren. Hoe komt dat toch? Waarom zijn we soms zo bang om elkaar tijdig te waarschuwen of advies te geven? Vaak omdat ongevraagde hulp of adviezen opgevat worden als ongewenste bemoeizucht. De profeet Ezechiël spoort ons echter aan om elkaar te waarschuwen en Paulus voegt daar iets belangrijks aan toe: doe dat vanuit liefde. En ook Jezus drukt ons op het hart dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar.


Om ontferming

Laten wij ons tot God keren

en bekennen waar het ons niet gelukt is zijn gebod van de liefde te onderhouden. Heer, ontferm U over ons...


We lezen deze zondag: Ezechiël 33, 7-9

2 Romeinen 13, 8-10

Mattheüs 18, 15-20


image


Woorden ter overweging

Aan het begin van de Bijbel horen we Kain die zijn broer Abel vermoordde de volgende

woorden tegen God zeggen: ‘Moet ik dan op mijn broer passen?’ Hij weigert de verantwoordelijkheid voor zijn broer op zich te nemen. Deze houding zit ook heel diep in ons. Ergens in ons denken we: ‘Iedereen is toch voor zichzelf verantwoordelijk’. Of: ‘Zij moet toch zelf weten wat ze doet?’

Jezus is hierover heel duidelijk: wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. Die verantwoordelijkheid gaat ver - we mogen niet zeggen: ‘Ik had het hem toch gezegd’. Nee, één keer is niet genoeg. Als de persoon niet luistert, moet je het aan de hele gemeenschap voorleggen. Dat kunnen allemaal heel pijnlijke stappen zijn. Maar het is onze broederlijke plicht niet weg te vluchten van onze verantwoordelijkheid.

heilige Barbarakerk te Breskens om 09.15 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven);


heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 10.00 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Dirk De maeght);

heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur eucharistieviering (Jochem van Velthoven).


In het weekend van 12 en 13 september vieren we de liturgie van de vierentwintigste zondag door het jaar. In onze parochie zijn er dan vieringen:

PKN-kerk te Biervliet op zaterdag om 19.00 uur oecumenische viering (Frans van Geyt en ds. Steketee);

heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg om 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt);

heilige Petrus Apostel-kerk te Schoondijke om

09.15 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

de Kogge te Sluis om 10.00 uur oecumenische viering om 10.00 uur (Marjan Dieleman en ds. Irma Nietveld);

heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand- Bad om 10.00 uur eucharistieviering (Dirk De maeght);

Mauritskerk te IJzendijke om 10.45 uur woord- en communieviering (liturgiegroep);

Heilige Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).


Bijbelcursus met bisschop Liesen

De Bijbelcursus die het Sint Franciscuscentrum houdt vanaf 7 september 2020 in de Michaelkerk in Breda, is te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda.

Bisschop Liesen leidt de deelnemers rond in de wereld van het Marcusevangelie. Na elke cursusavond krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen in te sturen.

Deze vragen worden meegenomen in de opvolgende avonden. De avonden werden

eerder gegeven op Opleidingscentrum Bovendonk. In verband met corona

zijn deze tijdelijk verplaatst naar de Michaelkerk in Breda waar meer mensen in een grotere ruimte aanwezig kunnen zijn.

Waarom Marcus?

Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder

inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1).

Video

Tijdens de cursusavonden is er een videocamera aanwezig om de inleidingen van de bisschop op te nemen. Deze opnamen worden na de cursusavond gepubliceerd op het YouTubekanaal.


image


Mediavieringen vanuit ons bisdom

Op de zondagen 6 en 13 september worden de eucharistievieringen om 10.00 uur weer live op NPO2 uitgezonden vanuit het bisdom

van Breda. Zondag 6 september komt de uitzending vanuit de Antoniuskathedraal in Breda. Bisschop Liesen zal in deze viering de celebrant zijn. De week er na, zondag 13 september, komt de viering vanuit de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst, celebrant in de viering is pastoor Wiertz.

Voorafgaand aan de live-uitzending van de eucharistieviering zendt KRO-NCRV om 09.45 uur het geloofsgesprek uit. Normaal zou

zondag 6 september het gesprek met pater Marc Lindeijer SJ, (vicaris-generaal) zijn, maar naar aanleiding van het overlijden van Adrianus kardinaal Simonis zal het gesprek met pater Lindeijer komen te vervallen en zal er een herhaling uitgezonden worden van het gesprek dat Leo Feijen in 2017 met de emeritus aartsbisschop van Utrecht voerde.

Zondag 13 september is het gesprek met pastoor Wiertz.


Vormingsaanbod West-Zeeuws-Vlaanderen

Voor het negende jaar is er in West-Zeeuws- Vlaanderen weer een vormingsaanbod voor volwassenen van de gezamenlijke kerken. De cursussen staan open voor alle belangstellenden.

Op deze manier willen we uitdrukking geven aan de oecumenische samenwerking in onze regio en aangeven dat de kerken gastvrijheid willen aanbieden aan wie belangstelling heeft voor een onderdeel van het aanbod.

In deze coronatijd worden de cursussen gegeven onder de geldende voorschriften, zoals 1,50 meter afstand en noteren van wie aanwezig is. Het is daarom noodzakelijk als u zich van te voren aanmeldt.

Wandel je wijzer

Wandelen is de meest basale beweging die er bestaat. Door te wandelen kom je in beweging. Als je wandelt ben je buiten, neem je waar, kom je in contact met de natuur en openen zich nieuwe vergezichten. Door te wandelen kun je innerlijk ook in beweging komen. De

Protestantse Gemeente ‘De Verbinding’ biedt themawandelingen aan. We wandelen een uur tot anderhalf uur, staan af en toe even stil om gedachten uit te wisselen. Graag van te voren opgeven bij Monique op het parochiecentrum.

We verzamelen telkens bij de ingang van strandpaviljoen ‘Breskens aan Zee’, Promenade 2 te Breskens om 09.30 uur. We wandelen dan

met ds. Jacqueline Geertse op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 november.


Wandelen met JOTA

JOTA, Huis voor Ontmoeting en Inspiratie in Oostburg houdt zaterdag 19 september 2020 samen met de Stichting DementieVriendelijk Sluis een gezamenlijke wandeltocht om aandacht te vragen voor Wereld Alzheimerdag en Wereld Vrede Dag.

Deelnemers kunnen zich tussen 10 en 11 uur aanmelden bij JOTA aan het Raadhuisplein in Oostburg. Er kan gekozen worden uit 5 of 10 kilometer om te wandelen. Bij terugkomst zijn er hapjes en drankjes.

In de brochure met de routebeschrijving is ook stof opgenomen om over na te denken of een gesprek te voeren. Deelname aan de tocht, die ook met een rolstoel kan worden afgelegd, kost vijf euro.


image


Tot slot

Gaan wij nu gesterkt de wereld weer in om de liefde die wij van God ontvangen

te delen met elkaar.

Zo blijven wij samen verbonden en zal de Heer Jezus altijd in ons midden zijn.

 


  


 

Start pagina